dedykowane systemy
aplikacje webowe
software house
Szymon Kania
#

kodowanie stron

#

responsywna strona internetowa

#

programowanie back-endu

#

programowanie front-endu

#

języki programowania

#

tworzenie stron internetowych

#

programowanie aplikacji

#

programista

#

interfejs programistyczny aplikacji

#

interfejs programistyczny aplikacji webowej

#

interfejs programistyczny aplikacji mobilnej

#

programowanie aplikacji dla przedsiębiorstw

#

programowanie aplikacji dla firm

#

programowanie aplikacji na telefon

#

sprawna aplikacja na telefon

#

tworzenie programów na telefon

#

przetwarzanie danych aplikacji

#

kompatybilna aplikacja internetowa

#

kompatybilna aplikacja webowa

#

kompatybilna aplikacja

#

serwer http

#

apache

#

nginx

Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron

Apache / nginx cennik oferta

Po dokładnej analizie celów biznesowych, stworzeniu dokumentacji programu oraz jego projektu graficznego, przechodzimy do głównego etapu, czyli do programowania. Prace developerskie obejmują swoim zakresem wszystko to, co prowadzi do powstania gotowego produktu. Nasz zespół zajmuje się stworzeniem strony technicznej aplikacji, czyli tzw. back-endu oraz warstwy wizualnej produktu, czyli front-endu. Wykorzystujemy różne technologie i języki programowania, by w jak najkrótszym czasie stworzyć produkt jak najlepiej dopasowany do wymagań klienta. Nasze usługi programistyczne oparte są o różne języki programowania i w zależności od specyfikacji i wymagań projektu, dobieramy technikę jego wykonania. Czym dokładnie się zajmujemy?

Front-end:

Frond-end, czyli to jak wygląda dana strona, aplikacja webowa czy natywna aplikacja mobilna. W jego skład wchodzą multimedialne elementy, kolory, przyciski, fonty czyli wszystko to, co widzi użytkownik po wejściu na stronę. Nasz software house do tworzenia front-endu wykorzystuje HTML5, CSS3 (w formie Sass), JavaScript / jQuery, AngularJS, React, a także Boostrap w wersji 3 lub 4 dla RWD (responsive web design). Front-end jest przeniesieniem projektu graficznego na działający interfejs systemu, bądź aplikacji. Jeszcze innymi słowy front-end stanowi wizualne wykończenie tego, co stworzą back-end developorzy. Nasi frontendowi programiści zadbają o jak najlepszą prezentację stworzonych stron, systemów i aplikacji. Wiemy, że dobry front-end developer to:

• wiedza i doświadczenie z zakresu programowania
• kreatywność
• poczucie estetyki
• umiejętność wyboru najlepszych możliwych do danego projektu rozwiązań
• zapobieganie potencjalnym błędom, zanim się pojawią.
• umiejętność połączenia w spójną całość pracy web developera, grafika i user experience designera.

Nasi programiści mają wszystkie te cechy i wiedzę, jak stworzyć aplikacje, które będą funkcjonalne, przygotowane do prawidłowego wyświetlania na różnych urządzeniach i zgodne z zasadami user experience design.

Back-end:

Back-end - kod uruchamiany na serwerze, który odpowiada za przetwarzanie danych i prawidłowe działanie aplikacji. Jest to całe zaplecze techniczne strony, a także usługi sieciowe i systemowe. Back-end obejmuje między innymi stworzenie API (interfejsu programistycznego aplikacji), baz danych czy zaprojektowanie architektury tzw. logiki biznesowej aplikacji. Do stworzenia back-endu wykorzystywane są różne technologie i języki programowania. Najczęściej sięgamy po PHP (framework Symfony lub Laravel), bądź Java (framework Spring). Nasi back-end developerzy przygotują aplikację od strony technicznej tak, aby funkcjonowała ona bez żadnych zakłóceń. Jest to możliwe dzięki stworzeniu przejrzystego i zrozumiałego kodu.

Po zakończeniu prac developerskich przychodzi czas na testy i uruchomienie aplikacji.


Co to jest fron-end i back-end?

Front-end i back-end to dwa kluczowe terminy w dziedzinie tworzenia stron internetowych i aplikacji. Oba są niezwykle istotne i współpracują ze sobą, aby stworzyć kompletny produkt. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm pojęciom, ich różnicom i roli, jaką odgrywają w procesie tworzenia stron internetowych.

Front-end, zwany również stroną klienta, odnosi się do wszystkiego, co widzi użytkownik na stronie internetowej. Jest to część strony, z którą użytkownik ma bezpośredni kontakt i interakcję. Front-end obejmuje projektowanie interfejsu użytkownika, implementację grafiki, animacje, responsywność strony oraz wszystkie elementy, które są widoczne dla użytkownika. Programiści front-end zajmują się głównie językami takimi jak HTML, CSS i JavaScript, które są podstawowymi narzędziami do tworzenia interaktywnych stron internetowych.

HTML (HyperText Markup Language) jest podstawowym językiem używanym do strukturyzowania treści na stronie internetowej. Jest to język znaczników, który definiuje strukturę i hierarchię elementów na stronie. CSS (Cascading Style Sheets) jest używany do definiowania wyglądu i stylu strony internetowej. Pozwala na kontrolę kolorów, czcionek, marginesów, tła i wielu innych aspektów wizualnych. JavaScript jest językiem programowania, który dodaje interaktywność do strony internetowej. Pozwala na tworzenie animacji, manipulację elementami strony, walidację formularzy i wiele innych funkcji.

Back-end, zwany również stroną serwera, odnosi się do wszystkiego, co dzieje się po stronie serwera. Jest to część strony, która jest niewidoczna dla użytkownika, ale odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu strony internetowej. Back-end obejmuje zarządzanie bazami danych, logikę biznesową, obsługę żądań użytkownika oraz wszystkie operacje, które są wykonywane po stronie serwera. Programiści back-end często korzystają z języków takich jak PHP, Python, Ruby, Java, które są używane do tworzenia logiki biznesowej i komunikacji z bazami danych.

Bazy danych są niezwykle ważnym elementem back-endu. Przechowują one wszystkie dane, które są potrzebne do działania strony internetowej, takie jak informacje o użytkownikach, treści, produkty itp. Programiści back-endu tworzą zapytania do bazy danych, aby pobierać, aktualizować i usuwać dane w odpowiedzi na żądania użytkowników.

Ważne jest zrozumienie, że front-end i back-end są ze sobą ściśle powiązane i muszą ze sobą współpracować, aby stworzyć kompletny produkt. Programiści front-end i back-end często muszą ze sobą współpracować, aby zapewnić, że strona internetowa działa poprawnie i jest atrakcyjna dla użytkowników.

W skrócie, front-end to część strony internetowej, z którą użytkownik ma bezpośredni kontakt i interakcję, podczas gdy back-end to część strony, która działa po stronie serwera i zarządza wszystkimi operacjami, które są wykonywane na stronie.

Słowa kluczowe: front-end, back-end, strona internetowa, interfejs użytkownika, HTML, CSS, JavaScript, języki programowania, bazy danych, logika biznesowa.

Frazy kluczowe:: różnica między front-end a back-end, rola front-endu i back-endu, jak działa strona internetowa, programowanie front-endu i back-endu, znaczenie interaktywności strony internetowej, jakie języki programowania są używane w front-endzie i back-endzie, jakie są zadania programisty front-endu i back-endu, jak front-end i back-end współpracują ze sobą, jakie są podstawowe narzędzia front-endu i back-endu.

Programowanie front-end: wprowadzenie do kodowania responsywnych stron

Programowanie front-end odnosi się do tworzenia interaktywnych i atrakcyjnych stron internetowych, które są widoczne dla użytkowników. Obejmuje ono kodowanie w językach takich jak HTML, CSS i JavaScript, które są podstawowymi narzędziami do budowania stron internetowych.

Responsywność stron internetowych oznacza, że strony są dostosowywane do różnych rozmiarów ekranów, takich jak telefony komórkowe, tablety i komputery. Dzięki temu, niezależnie od urządzenia, na którym użytkownik przegląda stronę, treść i układ będą wyglądać dobrze i łatwo dostępne.

Aby rozpocząć programowanie front-end i tworzenie responsywnych stron, warto zacząć od nauki języka HTML. HTML (HyperText Markup Language) jest podstawowym językiem używanym do tworzenia struktury i zawartości strony internetowej. Poznanie podstawowych znaczników HTML pozwoli na tworzenie podstawowych elementów strony, takich jak nagłówki, akapity, obrazy i linki.

Kolejnym ważnym elementem jest nauka CSS (Cascading Style Sheets). CSS jest językiem używanym do definiowania wyglądu i stylu strony internetowej. Pozwala na kontrolę kolorów, czcionek, marginesów, tła i wielu innych aspektów wyglądu strony. Dzięki CSS można również tworzyć responsywne układy, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem jest JavaScript. JavaScript jest językiem programowania, który dodaje interaktywność i dynamiczne funkcje do stron internetowych. Pozwala na tworzenie animacji, interakcji użytkownika, walidacji formularzy i wielu innych zaawansowanych funkcji. JavaScript jest niezbędny do tworzenia responsywnych stron, które reagują na działania użytkownika i dostosowują się do jego potrzeb.

Podczas nauki programowania front-end warto również zapoznać się z narzędziami i frameworkami, które ułatwiają proces tworzenia stron internetowych. Na przykład, Bootstrap jest popularnym frameworkiem CSS, który oferuje gotowe komponenty i układy, które można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Istnieje również wiele narzędzi do debugowania i testowania stron internetowych, które pomagają w znalezieniu i naprawieniu błędów.

Ważne jest również zrozumienie zasad projektowania responsywnych stron. Należy pamiętać o elastycznym układzie, który dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów, używaniu odpowiednich mediów (np. obrazów) dla różnych urządzeń, a także optymalizacji strony pod kątem szybkości ładowania.

Podsumowując, programowanie front-end i tworzenie responsywnych stron internetowych to niezwykle ważne umiejętności w dzisiejszym świecie cyfrowym. Poznanie języków HTML, CSS i JavaScript, a także zasad projektowania responsywnych stron, pozwoli na tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych stron, które dostosowują się do różnych urządzeń.

Słowa kluczowe: programowanie front-end, responsywne strony, HTML, CSS, JavaScript, responsywność, tworzenie stron internetowych, framework Bootstrap, projektowanie responsywnych stron.

Frazy kluczowe:: wprowadzenie do kodowania responsywnych stron, nauka programowania front-end, tworzenie responsywnych stron internetowych, znaczenie responsywności stron, podstawy HTML, nauka CSS, JavaScript w programowaniu front-end, narzędzia do tworzenia stron internetowych, zasady projektowania responsywnych stron.

Programowanie back-end: rola kodowania responsywnych stron w tworzeniu aplikacji internetowych

Responsywność stron internetowych oznacza, że strona automatycznie dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów, takich jak smartfony, tablety, komputery stacjonarne itp. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z aplikacji na dowolnym urządzeniu, niezależnie od jego wielkości czy orientacji. Jest to niezwykle istotne, ponieważ coraz więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych do przeglądania stron internetowych.

W kontekście programowania back-end, kodowanie responsywnych stron polega na tworzeniu elastycznego i skalowalnego kodu, który umożliwia dynamiczne dostosowanie się strony do różnych rozmiarów ekranów. Programiści back-end muszą uwzględnić różne czynniki, takie jak rozmiar ekranu, orientacja, obsługę dotyku itp., aby zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika.

Istnieje wiele technologii i narzędzi, które wspierają programistów back-end w kodowaniu responsywnych stron. Jednym z najpopularniejszych frameworków jest Bootstrap, który oferuje gotowe komponenty i style, które można łatwo dostosować do różnych rozmiarów ekranów. Innym popularnym narzędziem jest Media Queries, które umożliwiają programistom definiowanie różnych stylów CSS w zależności od rozmiaru ekranu.

Kodowanie responsywnych stron ma wiele korzyści. Po pierwsze, poprawia to doświadczenie użytkownika, ponieważ strona automatycznie dostosowuje się do preferencji i potrzeb użytkownika. Po drugie, responsywność stron wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach, ponieważ Google preferuje strony responsywne w wynikach wyszukiwania. Po trzecie, responsywne strony są bardziej przyszłościowe, ponieważ mogą dostosować się do nowych urządzeń i technologii, które mogą pojawić się w przyszłości.

Ważne jest, aby programiści back-end mieli wiedzę i umiejętności w zakresie kodowania responsywnych stron. Powinni być świadomi najlepszych praktyk i trendów w tej dziedzinie, aby tworzyć strony, które są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne i łatwe w obsłudze na różnych urządzeniach.

Podsumowując, programowanie back-end odgrywa kluczową rolę w tworzeniu responsywnych stron w aplikacjach internetowych. Kodowanie responsywnych stron umożliwia użytkownikom korzystanie z aplikacji na różnych urządzeniach, zapewnia optymalne doświadczenie użytkownika i wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Programiści back-end powinni być świadomi najlepszych praktyk i trendów w tej dziedzinie, aby tworzyć strony, które są elastyczne, skalowalne i przyszłościowe.

Słowa kluczowe: programowanie back-end, responsywność stron, aplikacje internetowe, kodowanie, rozmiar ekranu, orientacja, obsługa dotyku, Bootstrap, Media Queries, doświadczenie użytkownika, pozycjonowanie, trendy.

Frazy kluczowe:: kodowanie responsywnych stron, programowanie back-end w tworzeniu aplikacji internetowych, rola responsywności stron w aplikacjach internetowych, najlepsze praktyki kodowania responsywnych stron, wpływ responsywności stron na pozycjonowanie, elastyczność i skalowalność kodu w responsywnych stronach.

Programowanie front-end vs. back-end: różnice w kodowaniu responsywnych stron

Programowanie front-end odnosi się do tworzenia interfejsu użytkownika, czyli tego, co widzi i z czym interakcjonuje użytkownik. Obejmuje to projektowanie i implementację struktury strony, stylizację, animacje oraz interakcje. Programiści front-end korzystają z języków takich jak HTML, CSS i JavaScript, aby stworzyć atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe.

Z drugiej strony, programowanie back-end dotyczy tworzenia logiki i funkcjonalności, która działa po stronie serwera. Odpowiada za przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych, autoryzację użytkowników oraz inne operacje, które nie są widoczne dla użytkownika. Programiści back-end często korzystają z języków takich jak PHP, Ruby, Python czy Java, aby zapewnić działanie strony internetowej.

Różnice między programowaniem front-end a back-end są zauważalne zarówno pod względem używanych języków programowania, jak i celu ich zastosowania. Programiści front-end skupiają się na tworzeniu atrakcyjnego i intuicyjnego interfejsu użytkownika, który jest łatwy w obsłudze i zapewnia pozytywne wrażenia. Z kolei programiści back-end koncentrują się na zapewnieniu niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności strony internetowej.

Kodowanie responsywnych stron internetowych jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, ponieważ użytkownicy korzystają z różnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety czy komputery. Responsywność oznacza, że strona dostosowuje się automatycznie do rozmiaru ekranu, na którym jest wyświetlana, zapewniając optymalne doświadczenie użytkownika niezależnie od urządzenia.

Podczas kodowania responsywnych stron, programiści front-end i back-end współpracują, aby zapewnić, że strona działa poprawnie na różnych urządzeniach. Programiści front-end są odpowiedzialni za tworzenie elastycznego układu, który dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów, a także za implementację mediów zapytania (media queries), które pozwalają na dostosowanie stylów w zależności od rozmiaru ekranu.

Z kolei programiści back-end zajmują się zapewnieniem, że strona działa sprawnie i szybko, niezależnie od ilości danych, które muszą być przetworzone. Optymalizacja kodu, zarządzanie pamięcią podręczną oraz minimalizacja czasu ładowania są kluczowymi aspektami pracy programistów back-end podczas tworzenia responsywnych stron.

Słowa kluczowe: programowanie front-end, programowanie back-end, responsywne strony internetowe, interfejs użytkownika, języki programowania, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby, Python, Java, kodowanie, elastyczny układ, media queries, optymalizacja kodu, zarządzanie pamięcią podręczną, czas ładowania.

Frazy kluczowe:: różnice między programowaniem front-end a back-end, tworzenie responsywnych stron internetowych, interfejs użytkownika, języki programowania front-end, języki programowania back-end, kodowanie responsywnych stron, elastyczny układ, media queries, optymalizacja kodu, zarządzanie pamięcią podręczną, czas ładowania stron.

Jakie języki programowania są najczęściej używane do kodowania responsywnych stron?

Oto kilka najczęściej używanych języków programowania do kodowania responsywnych stron:

1. HTML (HyperText Markup Language): HTML jest podstawowym językiem używanym do tworzenia struktury i zawartości strony internetowej. Jest niezbędny do definiowania elementów takich jak nagłówki, paragrafy, obrazy i linki. HTML jest niezwykle ważny dla responsywności, ponieważ umożliwia tworzenie elastycznej struktury, która dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów.

2. CSS (Cascading Style Sheets): CSS jest językiem używanym do definiowania wyglądu i stylu strony internetowej. Pozwala na kontrolę kolorów, czcionek, marginesów, wypełnień i innych elementów wizualnych. CSS jest niezbędny do responsywności, ponieważ umożliwia tworzenie elastycznych układów, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów.

3. JavaScript: JavaScript jest językiem programowania używanym do tworzenia interaktywnych elementów na stronie internetowej. Jest niezbędny do responsywności, ponieważ umożliwia dodawanie funkcjonalności, takiej jak animacje, interaktywne menu, przewijanie i wiele innych. JavaScript jest również często używany do obsługi zdarzeń, takich jak kliknięcia i dotknięcia, co jest istotne dla responsywności na urządzeniach mobilnych.

4. Bootstrap: Bootstrap jest popularnym frameworkiem CSS, który zapewnia gotowe komponenty i style, które można łatwo zastosować do responsywnego projektowania stron internetowych. Bootstrap oferuje elastyczne siatki, responsywne menu, przyciski, formularze i wiele innych elementów, które ułatwiają tworzenie responsywnych stron.

5. jQuery: jQuery to biblioteka JavaScript, która ułatwia manipulację elementami strony, obsługę zdarzeń i tworzenie animacji. Jest często używany w połączeniu z CSS i HTML do tworzenia responsywnych stron internetowych. jQuery oferuje wiele gotowych funkcji, które ułatwiają tworzenie interaktywnych i responsywnych elementów.

Inne języki programowania, które są czasami używane do kodowania responsywnych stron, to PHP, Ruby, Python i Java. Te języki programowania są często wykorzystywane do tworzenia zaawansowanych funkcji i interakcji na stronach internetowych.

Wnioski:

W dzisiejszych czasach responsywność strony internetowej jest niezwykle istotna, aby zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika na różnych urządzeniach. Aby osiągnąć responsywność, konieczne jest użycie odpowiednich języków programowania, takich jak HTML, CSS i JavaScript. Dodatkowo, frameworki i biblioteki, takie jak Bootstrap i jQuery, mogą znacznie ułatwić tworzenie responsywnych stron.

Słowa kluczowe: responsywność, strona internetowa, języki programowania, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery, PHP, Ruby, Python, Java.

Frazy kluczowe:: jakie języki programowania są najczęściej używane do kodowania responsywnych stron, znaczenie responsywności strony internetowej, jak osiągnąć responsywność strony, rola HTML w responsywności, rola CSS w responsywności, rola JavaScript w responsywności, jakie frameworki i biblioteki ułatwiają tworzenie responsywnych stron.

Jakie narzędzia są dostępne do kodowania responsywnych stron?

Poniżej przedstawiamy kilka popularnych narzędzi, które są dostępne do kodowania responsywnych stron:

1. Bootstrap: Bootstrap jest jednym z najpopularniejszych frameworków front-endowych, który oferuje wiele gotowych komponentów i stylów, które można wykorzystać do tworzenia responsywnych stron. Posiada elastyczną siatkę, która umożliwia łatwe dostosowanie strony do różnych rozmiarów ekranów.

2. Foundation: Foundation to kolejny popularny framework front-endowy, który oferuje wiele narzędzi i komponentów do tworzenia responsywnych stron. Posiada również elastyczną siatkę i wiele gotowych stylów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

3. CSS Media Queries: Media Queries to technika, która umożliwia stosowanie różnych stylów CSS w zależności od rozmiaru ekranu. Dzięki nim można precyzyjnie kontrolować wygląd strony na różnych urządzeniach. Media Queries są często wykorzystywane w połączeniu z innymi narzędziami do tworzenia responsywnych stron.

4. Flexbox: Flexbox to moduł CSS, który umożliwia elastyczne rozmieszczanie elementów na stronie. Jest szczególnie przydatny przy tworzeniu responsywnych układów, ponieważ umożliwia łatwe dostosowanie elementów do różnych rozmiarów ekranów.

5. CSS Grid: CSS Grid to kolejny moduł CSS, który umożliwia tworzenie elastycznych siatek na stronie. Jest bardziej zaawansowany niż Flexbox i oferuje większą kontrolę nad rozmieszczeniem elementów. CSS Grid jest również często wykorzystywany przy tworzeniu responsywnych stron.

6. JavaScript Frameworks: Istnieje wiele frameworków JavaScript, takich jak React, Angular czy Vue.js, które oferują wiele narzędzi i komponentów do tworzenia responsywnych stron. Dzięki nim można łatwo zarządzać stanem strony i dostosowywać ją do różnych rozmiarów ekranów.

Warto zaznaczyć, że powyższe narzędzia są tylko niektórymi z dostępnych opcji do kodowania responsywnych stron. Istnieje wiele innych frameworków, bibliotek i narzędzi, które można wykorzystać w zależności od indywidualnych preferencji i potrzeb projektu.

Słowa kluczowe: narzędzia, kodowanie, responsywne strony, Bootstrap, Foundation, CSS Media Queries, Flexbox, CSS Grid, JavaScript Frameworks.

Frazy kluczowe:: jak stworzyć responsywną stronę, najlepsze narzędzia do kodowania responsywnych stron, jak dostosować stronę do różnych rozmiarów ekranów, jak używać Media Queries do tworzenia responsywnych stron, jak korzystać z Flexbox do responsywnego układu, jak tworzyć elastyczne siatki na stronie za pomocą CSS Grid, jak używać JavaScript Frameworks do tworzenia responsywnych stron.

Jakie są podstawowe zasady kodowania responsywnych stron?

1. Użyj elastycznego układu: Podstawową zasadą kodowania responsywnych stron jest stosowanie elastycznego układu, który dostosowuje się do zmieniających się rozmiarów ekranów. Zamiast używać stałych wartości pikseli, warto zastosować jednostki procentowe lub jednostki elastyczne, takie jak em czy rem. Dzięki temu elementy strony będą się skalować proporcjonalnie do rozmiaru ekranu.

2. Wykorzystaj media queries: Media queries to narzędzie, które pozwala na dostosowanie stylów CSS do różnych warunków ekranu. Można nimi kontrolować takie parametry jak szerokość ekranu, orientacja urządzenia czy rozdzielczość. Dzięki nim można dostosować układ, rozmiar czcionek, ukrywać lub pokazywać elementy w zależności od rozmiaru ekranu.

3. Zastosuj elastyczne obrazy: Obrazy są często jednym z głównych czynników wpływających na wydajność i responsywność strony. Aby zapewnić, że obrazy będą dobrze wyglądać i ładować się szybko na różnych urządzeniach, warto zastosować elastyczne obrazy. Można to osiągnąć poprzez ustawienie maksymalnej szerokości obrazu na 100% i zastosowanie odpowiednich wartości dla atrybutu srcset, który pozwala na dostarczanie różnych wersji obrazu w zależności od rozmiaru ekranu.

4. Unikaj zbyt dużych plików CSS i JavaScript: Duże pliki CSS i JavaScript mogą znacznie spowolnić ładowanie strony, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Dlatego warto zadbać o zoptymalizowanie tych plików, usuwając zbędny kod, łącząc je w jedno lub używając narzędzi do kompresji. Można również zastosować techniki takie jak lazy loading, które pozwalają na ładowanie plików CSS i JavaScript dopiero w momencie, gdy są potrzebne.

5. Testuj na różnych urządzeniach: Ostatnią, ale nie mniej ważną zasadą jest regularne testowanie responsywności strony na różnych urządzeniach. Niezależnie od tego, jak dobrze zaprojektowana jest strona, zawsze mogą pojawić się problemy na niektórych urządzeniach lub przeglądarkach. Dlatego warto regularnie sprawdzać, czy strona dobrze wygląda i działa na różnych smartfonach, tabletach i komputerach.

Podsumowując, kodowanie responsywnych stron wymaga zastosowania kilku podstawowych zasad, takich jak elastyczny układ, media queries, elastyczne obrazy, zoptymalizowane pliki CSS i JavaScript oraz regularne testowanie na różnych urządzeniach. Dzięki temu można zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika niezależnie od urządzenia, na którym przegląda stronę.

Słowa kluczowe: responsywność, strona internetowa, kodowanie, elastyczny układ, media queries, elastyczne obrazy, pliki CSS, pliki JavaScript, testowanie, użytkownik, urządzenie.

Frazy kluczowe:: zasady kodowania responsywnych stron, jak zapewnić responsywność strony internetowej, elastyczny układ w kodowaniu responsywnych stron, media queries w responsywnym kodowaniu, elastyczne obrazy na responsywnych stronach, zoptymalizowane pliki CSS i JavaScript w responsywnym kodowaniu, testowanie responsywności strony na różnych urządzeniach.

Jakie są najważniejsze techniki kodowania responsywnych stron?

1. Media queries: Media queries pozwalają na dostosowanie stylów CSS do różnych rozmiarów ekranów. Dzięki nim można określić, jakie style mają być stosowane dla konkretnych urządzeń. Na przykład, można ustawić, że dla ekranów o szerokości mniejszej niż 600 pikseli, tekst ma być większy i bardziej czytelny.

2. Fluid grids: Fluid grids to elastyczne siatki, które dostosowują się do rozmiaru ekranu. Zamiast używać stałych wartości pikselowych, można użyć procentowych wartości, które skalują się wraz ze zmianą rozmiaru ekranu. Dzięki temu elementy strony będą odpowiednio rozmieszczone niezależnie od urządzenia.

3. Flexbox: Flexbox to nowa technika CSS, która umożliwia łatwe zarządzanie układem elementów na stronie. Pozwala na elastyczne rozmieszczanie elementów w kontenerze, dostosowując się do dostępnego miejsca. Dzięki flexboxowi można łatwo tworzyć responsywne układy strony.

4. Mobile-first design: Mobile-first design to podejście, w którym projektowanie strony zaczyna się od urządzeń mobilnych, a następnie dostosowuje się do większych ekranów. Dzięki temu można zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika na mniejszych ekranach, a następnie rozbudować projekt dla większych urządzeń.

5. Obrazki responsywne: Obrazki responsywne to technika, która polega na dostosowywaniu rozmiaru obrazków do rozmiaru ekranu. Dzięki temu można zaoszczędzić transfer danych i zoptymalizować czas ładowania strony. Istnieje wiele narzędzi, które automatycznie generują obrazki w różnych rozmiarach, w zależności od urządzenia.

6. Mobile menu: Menu nawigacyjne jest jednym z najważniejszych elementów strony. Dla urządzeń mobilnych warto zastosować specjalne menu, które jest łatwe w obsłudze na małych ekranach. Można użyć hamburger menu, które pozwala na ukrycie menu i pokazanie go po kliknięciu.

7. Testowanie na różnych urządzeniach: Ostatnią, ale nie mniej ważną techniką jest testowanie responsywności strony na różnych urządzeniach. Warto sprawdzić, jak strona wygląda i działa na smartfonach, tabletach, laptopach i innych urządzeniach. Można skorzystać z narzędzi do testowania responsywności, które symulują różne rozmiary ekranów.

Podsumowując, tworzenie responsywnych stron internetowych wymaga zastosowania różnych technik kodowania. Media queries, fluid grids, flexbox, mobile-first design, obrazki responsywne, mobile menu oraz testowanie na różnych urządzeniach są kluczowymi elementami, które pomogą w stworzeniu responsywnej strony. Dzięki nim można zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika niezależnie od urządzenia, na którym jest przeglądana strona.

Słowa kluczowe: responsywność, techniki kodowania, media queries, fluid grids, flexbox, mobile-first design, obrazki responsywne, mobile menu, testowanie na różnych urządzeniach.

Frazy kluczowe:: jak stworzyć responsywną stronę, najlepsze techniki kodowania responsywnych stron, jak dostosować stronę do różnych rozmiarów ekranów, jak zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika na różnych urządzeniach, jak używać media queries, jak tworzyć elastyczne siatki, jak korzystać z flexboxa, jak projektować strony mobile-first, jak zoptymalizować obrazki na stronie, jak tworzyć responsywne menu nawigacyjne, jak testować responsywność strony na różnych urządzeniach.

Jakie są najczęstsze wyzwania podczas kodowania responsywnych stron?

Kodowanie responsywnych stron internetowych to niezwykle ważny aspekt tworzenia stron w dzisiejszych czasach. Wraz z rosnącym użyciem urządzeń mobilnych, konieczność zapewnienia optymalnego doświadczenia użytkownika na różnych ekranach staje się nieodzowna. Jednakże, tworzenie responsywnych stron może być trudne i wymagać pewnych umiejętności oraz uwzględnienia pewnych wyzwań. W tym artykule omówimy najczęstsze wyzwania, z jakimi spotykają się programiści podczas kodowania responsywnych stron.

1. Różne rozmiary ekranów: Jednym z głównych wyzwań podczas kodowania responsywnych stron jest dostosowanie ich do różnych rozmiarów ekranów. W zależności od urządzenia, na którym strona jest wyświetlana, konieczne jest odpowiednie skalowanie i układanie elementów, aby zapewnić czytelność i funkcjonalność.

2. Elastyczne układanie: Tworzenie elastycznego układu, który dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów, może być trudne. Konieczne jest zapewnienie, że elementy strony są odpowiednio rozmieszczone i skalowane, aby zapewnić spójne doświadczenie użytkownika niezależnie od urządzenia.

3. Zarządzanie obrazami: Obrazy są ważnym elementem stron internetowych, ale mogą stanowić wyzwanie podczas tworzenia responsywnych stron. Konieczne jest zoptymalizowanie obrazów pod kątem różnych rozmiarów ekranów, aby zapewnić szybkie ładowanie strony i odpowiednie wyświetlanie.

4. Nawigacja: Nawigacja jest kluczowym elementem każdej strony internetowej, ale może być trudne dostosowanie jej do różnych rozmiarów ekranów. Konieczne jest zapewnienie czytelnej i intuicyjnej nawigacji, niezależnie od urządzenia, na którym strona jest wyświetlana.

5. Testowanie na różnych urządzeniach: Aby upewnić się, że responsywna strona działa poprawnie na różnych urządzeniach, konieczne jest przeprowadzenie testów na różnych modelach smartfonów, tabletów i innych urządzeń. To może być czasochłonne i wymagać dostępu do różnych urządzeń.

6. Kompatybilność przeglądarek: Różne przeglądarki mogą interpretować kod strony inaczej, co może prowadzić do różnic w wyglądzie i funkcjonalności responsywnej strony. Konieczne jest przetestowanie strony na różnych przeglądarkach i dostosowanie kodu, aby zapewnić spójne doświadczenie użytkownika.

7. Wydajność: Responsywne strony mogą być bardziej zasobożerne niż tradycyjne strony, co może prowadzić do dłuższego czasu ładowania. Konieczne jest zoptymalizowanie kodu i zasobów strony, aby zapewnić szybkie ładowanie i płynne działanie na różnych urządzeniach.

8. Aktualizacje: Responsywne strony wymagają regularnych aktualizacji, aby dostosować się do zmieniających się trendów i technologii. Konieczne jest śledzenie nowych rozwiązań i aktualizowanie kodu strony, aby zapewnić jej optymalne działanie na różnych urządzeniach.

Wnioski:

Kodowanie responsywnych stron internetowych może być wyzwaniem, ale jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach. Dostosowanie strony do różnych rozmiarów ekranów, elastyczne układanie, zarządzanie obrazami, nawigacja, testowanie na różnych urządzeniach, kompatybilność przeglądarek, wydajność i regularne aktualizacje są najczęstszymi wyzwaniami, z którymi spotykają się programiści. Jednakże, zrozumienie tych wyzwań i odpowiednie podejście do ich rozwiązania może prowadzić do stworzenia responsywnych stron, które zapewniają optymalne doświadczenie użytkownika na różnych urządzeniach.

Słowa kluczowe: kodowanie responsywnych stron, wyzwania, rozmiary ekranów, elastyczne układanie, zarządzanie obrazami, nawigacja, testowanie, kompatybilność przeglądarek, wydajność, aktualizacje.

Frazy kluczowe:: jak dostosować stronę do różnych rozmiarów ekranów, jak zoptymalizować obrazy na responsywnej stronie, jak zapewnić czytelną nawigację na responsywnej stronie, jak przetestować responsywną stronę na różnych urządzeniach, jak zoptymalizować responsywną stronę pod kątem różnych przeglądarek, jak zoptymalizować wydajność responsywnej strony, jak regularnie aktualizować responsywną stronę.

Jakie są najlepsze praktyki kodowania responsywnych stron?

1. Użyj elastycznego układu: Podstawową zasadą kodowania responsywnych stron jest stosowanie elastycznego układu. Zamiast używać stałych wartości pikseli, warto zastosować jednostki procentowe lub jednostki elastyczne, takie jak em czy rem. Dzięki temu elementy strony będą się skalować proporcjonalnie do rozmiaru ekranu, co zapewni odpowiednie wyświetlanie na różnych urządzeniach.

2. Wykorzystaj media queries: Media queries to narzędzie, które pozwala na dostosowanie stylów CSS w zależności od różnych warunków, takich jak rozmiar ekranu czy orientacja urządzenia. Poprzez zastosowanie odpowiednich media queries, można dostosować układ, rozmiar czcionek, obrazów i innych elementów strony do różnych urządzeń.

3. Minimalizuj obrazy: Obrazy są często głównym czynnikiem wpływającym na czas ładowania strony. Aby zminimalizować ten problem, warto używać obrazów o optymalnym rozmiarze i kompresji. Można również zastosować techniki takie jak lazy loading, które pozwalają na ładowanie obrazów dopiero w momencie, gdy są widoczne na ekranie.

4. Unikaj nadmiernego użycia skryptów: Skrypty JavaScript mogą znacznie spowolnić ładowanie strony, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Dlatego warto ograniczyć ich użycie do niezbędnego minimum i upewnić się, że są zoptymalizowane pod kątem wydajności.

5. Testuj na różnych urządzeniach: Aby upewnić się, że strona jest responsywna i dobrze wygląda na różnych urządzeniach, konieczne jest przeprowadzenie testów na różnych modelach smartfonów, tabletów i innych urządzeń. Można również skorzystać z narzędzi do testowania responsywności, które symulują różne rozmiary ekranów.

6. Zapewnij czytelność tekstu: Tekst jest jednym z najważniejszych elementów strony, dlatego należy zadbać o jego czytelność na różnych urządzeniach. Warto używać odpowiednich rozmiarów czcionek, odpowiednich odstępów między liniami oraz odpowiednich marginesów.

7. Zadbaj o szybkość ładowania: Szybkość ładowania strony ma ogromne znaczenie dla użytkowników, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Aby zminimalizować czas ładowania, warto skompresować pliki CSS i JavaScript, zoptymalizować obrazy oraz skorzystać z technik takich jak buforowanie przeglądarki czy CDN.

Warto pamiętać, że powyższe praktyki są tylko niektórymi z najlepszych praktyk kodowania responsywnych stron. Istnieje wiele innych czynników, które również warto wziąć pod uwagę, takich jak dostępność, użyteczność czy SEO. Jednak stosowanie powyższych praktyk stanowi solidną podstawę do stworzenia responsywnej strony internetowej.

Słowa kluczowe: responsywność, strona internetowa, kodowanie, praktyki, elastyczny układ, media queries, obrazy, skrypty, testowanie, czytelność tekstu, szybkość ładowania.

Frazy kluczowe:: najlepsze praktyki kodowania responsywnych stron, jak stworzyć responsywną stronę internetową, elastyczny układ w kodowaniu responsywnych stron, media queries w responsywnym kodowaniu, minimalizacja obrazów w responsywnym kodowaniu, optymalizacja skryptów w responsywnym kodowaniu, testowanie responsywności strony internetowej, czytelność tekstu na responsywnych stronach, szybkość ładowania w responsywnym kodowaniu.

Jakie są najnowsze trendy w kodowaniu responsywnych stron?

1. Minimalistyczny design: W ostatnich latach minimalizm stał się bardzo popularny w projektowaniu stron internetowych. Ten trend polega na ograniczeniu ilości elementów na stronie do minimum, co sprawia, że strona jest czytelna i łatwa w nawigacji. Minimalistyczny design jest szczególnie ważny przy tworzeniu responsywnych stron, ponieważ pozwala na skupienie się na najważniejszych elementach i zapewnia czytelność na różnych urządzeniach.

2. Użycie płynnych siatek: Płynne siatki to technika, która pozwala na elastyczne dostosowanie elementów na stronie do różnych rozmiarów ekranów. Dzięki temu strona wygląda dobrze zarówno na dużych monitorach, jak i na małych ekranach smartfonów. Użycie płynnych siatek jest obecnie bardzo popularne i stanowi podstawę dla responsywnego projektowania stron.

3. Mobile-first design: Z uwagi na rosnącą popularność korzystania z internetu na urządzeniach mobilnych, coraz więcej projektantów stron internetowych stosuje podejście mobile-first. Oznacza to, że projektowanie strony zaczyna się od wersji mobilnej, a dopiero potem dostosowuje się ją do większych ekranów. Dzięki temu strona jest zoptymalizowana pod kątem użytkowników korzystających z smartfonów i tabletów.

4. Użycie ikon zamiast tekstowych przycisków: Kolejnym trendem w kodowaniu responsywnych stron jest zastępowanie tekstowych przycisków ikonami. Ikony są bardziej intuicyjne i zajmują mniej miejsca na stronie, co jest szczególnie istotne na małych ekranach. Dodatkowo, ikony mogą być łatwo dostosowywane do różnych rozmiarów ekranów, co sprawia, że są idealne do responsywnego projektowania.

5. Animacje i efekty wizualne: Dodanie animacji i efektów wizualnych może sprawić, że responsywna strona stanie się bardziej atrakcyjna i interaktywna dla użytkowników. Odpowiednio dobrane animacje mogą pomóc w przekazaniu informacji i wyróżnieniu ważnych elementów na stronie. Jednak należy pamiętać, że animacje nie powinny być nadmiernie używane, aby nie wpływać negatywnie na szybkość ładowania strony.

6. Użycie technologii CSS Grid i Flexbox: CSS Grid i Flexbox to nowoczesne technologie, które umożliwiają elastyczne rozmieszczanie elementów na stronie. Dzięki nim można łatwo tworzyć responsywne układy, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów. Użycie tych technologii ułatwia również tworzenie strony bez konieczności korzystania z dodatkowych frameworków.

Warto zauważyć, że powyższe trendy nie są jedynymi możliwościami w kodowaniu responsywnych stron. Istnieje wiele innych technik i rozwiązań, które można zastosować w zależności od konkretnych potrzeb projektu. Kluczem do sukcesu jest jednak zawsze dbałość o responsywność strony i dostosowanie jej do różnych urządzeń.

Słowa kluczowe: responsywność, strona internetowa, kodowanie, trendy, minimalizm, płynne siatki, mobile-first, ikony, animacje, CSS Grid, Flexbox.

Frazy kluczowe:: kodowanie responsywnych stron, najnowsze trendy w responsywnym projektowaniu, responsywność strony internetowej, projektowanie responsywnych stron, minimalizm w kodowaniu stron, płynne siatki w responsywnym designie, mobile-first w kodowaniu stron, ikony w responsywnym projektowaniu, animacje w responsywnych stronach, CSS Grid w responsywnym kodowaniu, Flexbox w responsywnym projektowaniu.

Jakie są korzyści z kodowania responsywnych stron?

Kodowanie responsywnych stron internetowych to obecnie nieodzowny element tworzenia stron internetowych. W dzisiejszych czasach, gdy większość użytkowników korzysta z różnych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, ważne jest, aby strony były dostosowane do różnych rozmiarów ekranów. Dlatego też, korzyści z kodowania responsywnych stron są niezwykle istotne dla każdego sprzedawcy, który chce dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów.

Pierwszą i najważniejszą korzyścią z kodowania responsywnych stron jest poprawa doświadczenia użytkownika. Strony responsywne dostosowują się automatycznie do rozmiaru ekranu, na którym są wyświetlane, co sprawia, że są łatwiejsze do przeglądania i nawigacji. Użytkownicy nie muszą przewijać strony w poziomie ani zbliżać i oddalać, aby odczytać treść. Dzięki temu, strony responsywne są bardziej przyjazne dla użytkownika, co zwiększa szanse na pozostanie na stronie i dokonanie zakupu.

Kolejną korzyścią z kodowania responsywnych stron jest poprawa pozycjonowania w wyszukiwarkach. Algorytmy wyszukiwarek, takich jak Google, preferują strony responsywne, ponieważ zapewniają lepsze doświadczenie użytkownika. Dlatego też, strony responsywne mają większą szansę na wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na większą widoczność i zwiększoną liczbę odwiedzających.

Kodowanie responsywnych stron ma również korzyści związane z konwersjami i sprzedażą. Strony responsywne są bardziej przystępne dla użytkowników, co zwiększa szanse na dokonanie zakupu. Użytkownicy nie muszą zmagać się z nieczytelnymi treściami czy nieprawidłowo wyświetlającymi się elementami, co może zniechęcić ich do zakupu. Dzięki responsywnemu kodowaniu, strony są zoptymalizowane pod kątem konwersji, co przekłada się na większą liczbę sprzedaży i zysków.

Kodowanie responsywnych stron ma również korzyści związane z łatwością zarządzania treścią. Dzięki temu, że strony responsywne dostosowują się automatycznie do różnych rozmiarów ekranów, nie ma potrzeby tworzenia oddzielnych wersji strony dla różnych urządzeń. To oznacza, że zarządzanie treścią jest prostsze i bardziej efektywne. Wszystkie zmiany wprowadzane na stronie są od razu widoczne na wszystkich urządzeniach, co oszczędza czas i wysiłek.

Warto również wspomnieć o korzyściach związanych z marką i wizerunkiem firmy. Strony responsywne są bardziej profesjonalne i nowoczesne, co pozytywnie wpływa na postrzeganie marki przez użytkowników. Dbałość o jakość i dostępność strony internetowej świadczy o profesjonalizmie firmy i może przyciągnąć nowych klientów.

Podsumowując, korzyści z kodowania responsywnych stron są niezwykle istotne dla każdego sprzedawcy. Poprawa doświadczenia użytkownika, lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach, zwiększone konwersje i sprzedaż, łatwość zarządzania treścią oraz pozytywny wizerunek marki to tylko niektóre z korzyści, które można osiągnąć dzięki responsywnemu kodowaniu stron. Dlatego też, warto zainwestować w kodowanie responsywnych stron, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów i zwiększyć swoje zyski.

Słowa kluczowe: kodowanie responsywnych stron, doświadczenie użytkownika, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, konwersje, sprzedaż, zarządzanie treścią, wizerunek marki.

Frazy kluczowe:: korzyści z kodowania responsywnych stron, poprawa doświadczenia użytkownika, lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach, zwiększone konwersje i sprzedaż, łatwość zarządzania treścią, pozytywny wizerunek marki, dostosowanie do różnych rozmiarów ekranów, profesjonalizm, nowoczesność, dotarcie do większej liczby klientów, zwiększenie zysków.

Jakie są najczęstsze błędy podczas kodowania responsywnych stron?

Kodowanie responsywnych stron internetowych jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, gdy większość użytkowników korzysta z różnych urządzeń mobilnych do przeglądania internetu. Responsywność oznacza, że strona internetowa dostosowuje się automatycznie do rozmiaru ekranu, na którym jest wyświetlana, zapewniając optymalne doświadczenie użytkownika. Jednak podczas kodowania responsywnych stron często popełniane są pewne błędy, które mogą negatywnie wpływać na wygląd i funkcjonalność strony. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy, które warto unikać.

1. Brak testowania na różnych urządzeniach - To jedno z najważniejszych zadań podczas kodowania responsywnych stron. Należy upewnić się, że strona wygląda i działa poprawnie na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety i komputery. Brak testowania może prowadzić do nieprawidłowego wyświetlania treści, przekłamanych układów i problemów z interakcją.

2. Nieoptymalne obrazy - Duże i niezoptymalizowane obrazy mogą spowolnić ładowanie strony na urządzeniach mobilnych. Należy zadbać o odpowiednie kompresowanie obrazów, aby zmniejszyć ich rozmiar bez utraty jakości. Ponadto, warto używać technik takich jak lazy loading, które pozwalają na ładowanie obrazów dopiero w momencie, gdy są widoczne na ekranie.

3. Zbyt duża ilość treści - Przeładowane treścią strony mogą sprawić, że użytkownik będzie musiał przewijać w nieskończoność, aby znaleźć potrzebne informacje. Warto zadbać o odpowiednie układanie treści, tak aby były czytelne i łatwe do znalezienia. Można również zastosować techniki takie jak rozwijane menu czy akordeon, aby ukryć mniej istotne informacje i zapewnić użytkownikowi większą czytelność.

4. Nieprawidłowe użycie mediów - Często popełnianym błędem jest nieprawidłowe użycie mediów, takich jak wideo czy dźwięk. Warto pamiętać, że nie wszystkie urządzenia obsługują odtwarzanie mediów w taki sam sposób. Należy dostosować formaty i rozmiary mediów do różnych urządzeń, aby uniknąć problemów z odtwarzaniem.

5. Nieoptymalny układ - Nieprawidłowy układ strony może prowadzić do nieczytelności i dezorientacji użytkownika. Należy zadbać o odpowiednie rozmieszczenie elementów na stronie, tak aby były czytelne i łatwe do znalezienia. Warto również pamiętać o odpowiednich marginesach i odstępach między elementami, aby zapewnić użytkownikowi komfort przeglądania.

6. Brak responsywnych formularzy - Formularze są często używane na stronach internetowych do zbierania danych od użytkowników. Należy upewnić się, że formularze są responsywne i dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów. Nieprawidłowo zaprojektowane formularze mogą być trudne do wypełnienia na urządzeniach mobilnych, co może prowadzić do frustracji użytkowników.

7. Nieoptymalne menu nawigacyjne - Menu nawigacyjne jest jednym z najważniejszych elementów na stronie internetowej. Należy zadbać o odpowiednie zaprojektowanie menu, tak aby było czytelne i łatwe do nawigacji na różnych urządzeniach. Warto również zastosować techniki takie jak menu hamburgerowe, które pozwala zaoszczędzić miejsce na ekranie.

8. Brak wsparcia dla starszych przeglądarek - Wiele osób nadal korzysta z starszych przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji responsywnych stron. Należy zadbać o odpowiednie wsparcie dla starszych przeglądarek, tak aby strona wyglądała i działała poprawnie dla wszystkich użytkowników.

Podsumowując, kodowanie responsywnych stron internetowych może być skomplikowane, ale unikanie najczęstszych błędów może znacznie poprawić wygląd i funkcjonalność strony. Warto pamiętać o testowaniu na różnych urządzeniach, optymalizacji obrazów, odpowiednim układzie treści, prawidłowym użyciu mediów, responsywnych formularzach, menu nawigacyjnym i wsparciu dla starszych przeglądarek.

Słowa kluczowe: kodowanie responsywnych stron, błędy, testowanie, obrazy, treść, media, układ, formularze, menu nawigacyjne, przeglądarki.

Frazy kluczowe:: najczęstsze błędy podczas kodowania responsywnych stron, jak uniknąć błędów w kodowaniu responsywnych stron, optymalizacja obrazów na responsywnych stronach, jak zaprojektować responsywne formularze, najlepsze praktyki dla responsywnego menu nawigacyjnego, wsparcie dla starszych przeglądarek w kodowaniu responsywnych stron.

Jakie są najważniejsze elementy do uwzględnienia podczas kodowania responsywnych stron?

Pierwszym i najważniejszym elementem jest elastyczny układ strony. Oznacza to, że strona powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby jej elementy, takie jak nagłówek, treść i stopka, mogły dostosować się do różnych rozmiarów ekranów. Ważne jest, aby używać jednostek procentowych lub elastycznych jednostek, takich jak em czy rem, zamiast pikseli, aby elementy strony mogły skalować się proporcjonalnie.

Kolejnym istotnym elementem jest responsywne menu nawigacyjne. Menu powinno być zoptymalizowane tak, aby działało płynnie i intuicyjnie na różnych urządzeniach. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie technik takich jak ukrywanie menu w formie hamburgera na mniejszych ekranach, a także dostosowanie rozmiaru i układu menu do danego urządzenia.

Również obrazy i multimedia są ważnymi elementami do uwzględnienia podczas kodowania responsywnych stron. Obrazy powinny być zoptymalizowane pod kątem różnych rozmiarów ekranów, aby uniknąć długiego czasu ładowania strony. Można to osiągnąć poprzez stosowanie technik takich jak kompresja obrazów, ładowanie obrazów tylko wtedy, gdy są widoczne na ekranie, a także dostosowanie rozmiaru obrazów do danego urządzenia.

Kolejnym istotnym elementem jest responsywne typografie. Czcionki powinny być czytelne i dobrze wyglądać na różnych rozmiarach ekranów. Ważne jest, aby używać jednostek elastycznych, takich jak em czy rem, aby czcionki skalowały się proporcjonalnie do rozmiaru ekranu. Ponadto, należy również uwzględnić odpowiednie odstępy między liniami i marginesy, aby tekst był czytelny i łatwy do odczytania.

Nie można zapomnieć o testowaniu i optymalizacji responsywnych stron. Po zakończeniu kodowania, ważne jest, aby przetestować stronę na różnych urządzeniach i przeglądarkach, aby upewnić się, że działa poprawnie i wygląda dobrze. Można również użyć narzędzi do analizy wydajności strony, aby zidentyfikować i poprawić ewentualne problemy z szybkością ładowania.

Podsumowując, kodowanie responsywnych stron wymaga uwzględnienia wielu elementów, takich jak elastyczny układ, responsywne menu nawigacyjne, zoptymalizowane obrazy i multimedia, responsywna typografia oraz testowanie i optymalizacja. Tylko poprzez uwzględnienie tych elementów można stworzyć responsywną stronę, która zapewni optymalne doświadczenie użytkownika na różnych urządzeniach.

Słowa kluczowe: kodowanie responsywnych stron, responsywność strony, elastyczny układ, responsywne menu nawigacyjne, zoptymalizowane obrazy, responsywna typografia, testowanie i optymalizacja.

Frazy kluczowe:: jak zoptymalizować obrazy na responsywnej stronie, jak dostosować menu nawigacyjne do różnych urządzeń, jak używać jednostek elastycznych w kodowaniu responsywnych stron, jak testować responsywność strony na różnych urządzeniach, jak zoptymalizować typografię na responsywnej stronie.

Jakie są różnice między kodowaniem responsywnych stron a tworzeniem aplikacji mobilnych?

Kodowanie responsywnych stron internetowych polega na tworzeniu stron, które automatycznie dostosowują się do rozmiaru ekranu, na którym są wyświetlane. Oznacza to, że strona będzie wyglądać dobrze zarówno na dużym monitorze komputera, jak i na małym ekranie smartfona. Główną zaletą tego podejścia jest to, że nie trzeba tworzyć oddzielnej wersji strony dla urządzeń mobilnych. Wszystko jest zawarte w jednym kodzie, co oznacza mniejsze koszty i łatwiejsze zarządzanie.

Tworzenie aplikacji mobilnych to proces tworzenia odrębnej aplikacji, która jest instalowana na urządzeniu mobilnym. Aplikacje mobilne mają wiele zalet, takich jak dostęp do funkcji urządzenia, takich jak aparat, GPS czy czujniki ruchu. Ponadto, aplikacje mobilne mogą działać w trybie offline, co oznacza, że ​​użytkownik może korzystać z nich bez dostępu do Internetu. Jednak tworzenie aplikacji mobilnych może być bardziej kosztowne i czasochłonne, ponieważ wymaga napisania oddzielnego kodu dla różnych platform, takich jak iOS i Android.

Różnice między kodowaniem responsywnych stron a tworzeniem aplikacji mobilnych można podsumować w kilku punktach:

1. Dostępność: Strony responsywne są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od urządzenia, na którym korzystają. Aplikacje mobilne muszą być pobrane i zainstalowane na urządzeniu, co może być ograniczeniem dla niektórych użytkowników.

2. Koszty: Kodowanie responsywnych stron jest zazwyczaj tańsze niż tworzenie aplikacji mobilnych. Tworzenie aplikacji mobilnych wymaga napisania oddzielnego kodu dla różnych platform, co zwiększa koszty.

3. Funkcjonalność: Aplikacje mobilne mają dostęp do funkcji urządzenia, takich jak aparat, GPS czy czujniki ruchu. Strony responsywne nie mają takiej możliwości.

4. Aktualizacje: Aktualizacje strony responsywnej są łatwiejsze do wykonania, ponieważ wystarczy zmienić kod na serwerze. Aktualizacje aplikacji mobilnych wymagają zazwyczaj pobrania i zainstalowania nowej wersji.

5. Tryb offline: Aplikacje mobilne mogą działać w trybie offline, co oznacza, że ​​użytkownik może korzystać z nich bez dostępu do Internetu. Strony responsywne wymagają połączenia internetowego.

Wnioski

Wybór między kodowaniem responsywnych stron a tworzeniem aplikacji mobilnych zależy od indywidualnych potrzeb i celów. Jeśli chcesz stworzyć prostą stronę, która będzie wyglądać dobrze na różnych urządzeniach, kodowanie responsywne może być najlepszym rozwiązaniem. Jeśli jednak potrzebujesz dostępu do funkcji urządzenia lub chcesz, aby aplikacja działała w trybie offline, tworzenie aplikacji mobilnych może być lepszym wyborem.

Słowa kluczowe: kodowanie responsywnych stron, tworzenie aplikacji mobilnych, różnice, dostępność, koszty, funkcjonalność, aktualizacje, tryb offline.

Frazy kluczowe:: różnice między kodowaniem responsywnych stron a tworzeniem aplikacji mobilnych, zalety i wady kodowania responsywnych stron, zalety i wady tworzenia aplikacji mobilnych, dostępność stron responsywnych i aplikacji mobilnych, koszty kodowania responsywnych stron i tworzenia aplikacji mobilnych, funkcjonalność stron responsywnych i aplikacji mobilnych, aktualizacje stron responsywnych i aplikacji mobilnych, tryb offline w aplikacjach mobilnych.

Jakie są najważniejsze aspekty UX/UI w kodowaniu responsywnych stron?

1. Elastyczny układ strony: Podstawowym aspektem responsywnego projektowania jest elastyczny układ strony. Oznacza to, że elementy na stronie powinny dostosowywać się do różnych rozmiarów ekranów, bez utraty funkcjonalności i czytelności. Ważne jest, aby tekst, obrazy i przyciski były odpowiednio skalowane, aby użytkownik mógł łatwo korzystać ze strony niezależnie od urządzenia, na którym się znajduje.

2. Intuicyjna nawigacja: Nawigacja jest kluczowym elementem UX/UI, który wpływa na łatwość poruszania się po stronie. W przypadku responsywnych stron, należy zadbać o to, aby nawigacja była czytelna i łatwa do obsługi na różnych urządzeniach. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie menu hamburgerowego, ukrywanie nieistotnych elementów nawigacyjnych na mniejszych ekranach oraz zapewnienie intuicyjnych gestów nawigacyjnych.

3. Optymalizacja obrazów: Obrazy są ważnym elementem stron internetowych, jednak mogą znacznie wpływać na czas ładowania strony, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Dlatego ważne jest, aby zoptymalizować obrazy, tak aby miały odpowiednie rozmiary i formaty, a jednocześnie zachowały wysoką jakość. Można to osiągnąć poprzez kompresję obrazów, stosowanie formatów plików o mniejszych rozmiarach, jak JPEG czy WebP, oraz ładowanie obrazów w zależności od rozmiaru ekranu.

4. Responsywne formularze: Formularze są często używane na stronach internetowych, dlatego ważne jest, aby były łatwe do wypełnienia na różnych urządzeniach. Należy zadbać o odpowiednie rozmieszczenie pól formularza, odpowiednie etykiety, a także o to, aby klawiatura na urządzeniach mobilnych była łatwo dostępna. Ważne jest również, aby formularze były odpowiednio przetestowane na różnych urządzeniach, aby upewnić się, że są łatwe do wypełnienia i wysyłania.

5. Testowanie na różnych urządzeniach: Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem UX/UI w kodowaniu responsywnych stron jest testowanie na różnych urządzeniach. Każde urządzenie ma inne rozmiary ekranu, system operacyjny i przeglądarkę, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że strona działa poprawnie na wszystkich popularnych urządzeniach. Testowanie na różnych urządzeniach pozwala wykryć i naprawić ewentualne problemy z responsywnością strony.

Podsumowując, kodowanie responsywnych stron wymaga uwzględnienia wielu aspektów UX/UI. Elastyczny układ strony, intuicyjna nawigacja, optymalizacja obrazów, responsywne formularze oraz testowanie na różnych urządzeniach są kluczowymi elementami, które wpływają na ostateczne wrażenia użytkowników. Dlatego warto poświęcić odpowiednią uwagę tym aspektom podczas tworzenia responsywnych stron internetowych.

Słowa kluczowe: responsywność, UX/UI, kodowanie, strona internetowa, elastyczny układ, nawigacja, optymalizacja obrazów, formularze, testowanie, urządzenia mobilne.

Frazy kluczowe:: jak zoptymalizować obrazy na responsywnej stronie, jak zapewnić intuicyjną nawigację na responsywnej stronie, jak testować responsywność strony na różnych urządzeniach, jak stworzyć responsywne formularze na stronie internetowej.

Jakie są najważniejsze narzędzia do testowania responsywności stron?

Jednym z najważniejszych narzędzi do testowania responsywności stron jest narzędzie Google Mobile-Friendly Test. Jest to darmowe narzędzie oferowane przez Google, które pozwala sprawdzić, czy Twoja strona jest przyjazna dla urządzeń mobilnych. Wystarczy wpisać adres URL strony, a narzędzie przeprowadzi test i poda wynik, informując, czy strona jest responsywna czy nie. Dodatkowo, narzędzie podaje również sugestie dotyczące poprawy responsywności strony.

Kolejnym narzędziem, które warto wykorzystać, jest Responsinator. Jest to narzędzie online, które umożliwia podgląd strony na różnych urządzeniach mobilnych. Wystarczy wpisać adres URL strony, a narzędzie wyświetli podgląd strony na różnych urządzeniach, takich jak iPhone, iPad, czy różne modele smartfonów i tabletów. Dzięki temu możesz zobaczyć, jak Twoja strona wygląda i działa na różnych urządzeniach i dostosować ją odpowiednio.

Innym narzędziem, które warto wymienić, jest BrowserStack. Jest to płatne narzędzie, które umożliwia testowanie responsywności strony na różnych przeglądarkach i urządzeniach. Dzięki BrowserStack możesz przetestować swoją stronę na różnych wersjach przeglądarek, takich jak Chrome, Firefox, Safari, czy Internet Explorer, oraz na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety, czy nawet telewizory. Narzędzie to oferuje również możliwość debugowania i analizowania błędów, co jest niezwykle przydatne podczas testowania responsywności strony.

Oprócz wymienionych narzędzi, istnieje wiele innych, które mogą Ci pomóc w testowaniu responsywności strony. Warto wspomnieć o narzędziach takich jak Screenfly, Am I Responsive, czy CrossBrowserTesting. Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne cechy i funkcje, dlatego warto przetestować kilka z nich i wybrać to, które najlepiej spełnia Twoje potrzeby.

Wnioskiem jest to, że testowanie responsywności strony jest niezwykle ważne, aby zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie podczas korzystania z Twojej strony. Dlatego warto skorzystać z narzędzi do testowania responsywności stron, które pomogą Ci sprawdzić, czy Twoja strona działa poprawnie na różnych urządzeniach. Dzięki nim będziesz mógł dostosować swoją stronę do potrzeb użytkowników i zwiększyć jej skuteczność.

Słowa kluczowe: narzędzia do testowania responsywności stron, testowanie responsywności stron, responsywność strony, narzędzie Google Mobile-Friendly Test, Responsinator, BrowserStack, Screenfly, Am I Responsive, CrossBrowserTesting.

Frazy kluczowe:: jak sprawdzić responsywność strony na różnych urządzeniach, narzędzia do testowania responsywności strony na różnych przeglądarkach, jak dostosować stronę do różnych rozmiarów ekranów, narzędzia do testowania responsywności strony na urządzeniach mobilnych, jak sprawdzić czy strona jest przyjazna dla urządzeń mobilnych.

Jakie są najważniejsze metryki do oceny responsywności stron?

1. Czas ładowania strony: Jest to jedna z najważniejszych metryk, ponieważ użytkownicy oczekują, że strona załaduje się szybko. Długie czasy ładowania mogą prowadzić do frustracji i zniechęcenia użytkowników, co może skutkować opuszczeniem strony. Istnieje wiele narzędzi, takich jak Google PageSpeed Insights, które pomagają w analizie czasu ładowania strony i wskazują, jakie elementy mogą go spowalniać.

2. Czas renderowania: Czas renderowania odnosi się do czasu, jaki potrzebny jest przeglądarce internetowej na wyrenderowanie strony. Im krótszy czas renderowania, tym szybciej strona będzie gotowa do interakcji z użytkownikiem. Narzędzia takie jak WebPageTest mogą pomóc w analizie czasu renderowania strony.

3. Wielkość plików: Duże pliki, takie jak obrazy, mogą znacznie spowolnić czas ładowania strony. Dlatego ważne jest, aby zoptymalizować wielkość plików, używając odpowiednich formatów i kompresji. Narzędzia takie jak TinyPNG mogą pomóc w zmniejszeniu rozmiaru obrazów bez utraty jakości.

4. Przesył danych: W przypadku stron internetowych, które wymagają przesyłania dużych ilości danych, takich jak strony z dużą ilością treści multimedialnych, ważne jest, aby monitorować czas przesyłania danych. Narzędzia takie jak GTmetrix mogą pomóc w analizie czasu przesyłania danych i wskazują, które elementy mogą go spowalniać.

5. Interaktywność: Responsywność strony oznacza również, że użytkownik może łatwo interakcjonować z nią na różnych urządzeniach. Ważne jest, aby przetestować interaktywność strony na różnych urządzeniach i upewnić się, że wszystkie elementy są łatwo dostępne i działają poprawnie.

Wnioski

Ocena responsywności strony internetowej jest niezwykle istotna, ponieważ wpływa na doświadczenie użytkownika i może mieć wpływ na wyniki biznesowe. Czas ładowania strony, czas renderowania, wielkość plików, przesył danych i interaktywność są kluczowymi metrykami, które warto monitorować i optymalizować, aby zapewnić responsywność strony. Dzięki temu użytkownicy będą mieli pozytywne doświadczenie i będą bardziej skłonni pozostać na stronie oraz skorzystać z oferowanych przez nią usług.

Słowa kluczowe: responsywność strony, metryki, czas ładowania, czas renderowania, wielkość plików, przesył danych, interaktywność.

Frazy kluczowe:: ocena responsywności strony internetowej, optymalizacja responsywności strony, narzędzia do analizy responsywności strony, wpływ responsywności strony na doświadczenie użytkownika, optymalizacja czasu ładowania strony, optymalizacja czasu renderowania strony, optymalizacja wielkości plików, optymalizacja przesyłu danych, testowanie interaktywności strony na różnych urządzeniach.

Jakie są najważniejsze techniki optymalizacji responsywnych stron?

Istnieje wiele technik, które można zastosować w celu optymalizacji responsywnych stron. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

1. Użyj elastycznego układu: Wykorzystaj jednostki procentowe zamiast pikseli do definiowania szerokości i wysokości elementów na stronie. Dzięki temu strona będzie automatycznie dostosowywać się do różnych rozmiarów ekranów.

2. Zastosuj media queries: Media queries pozwalają na dostosowanie stylów CSS do różnych warunków, takich jak szerokość ekranu czy orientacja urządzenia. Dzięki nim możesz ukrywać lub pokazywać niektóre elementy na stronie w zależności od rozmiaru ekranu.

3. Zoptymalizuj obrazy: Obrazy są często głównym czynnikiem wpływającym na czas ładowania strony. Skompresuj obrazy, aby zmniejszyć ich rozmiar bez utraty jakości. Możesz również użyć technik takich jak lazy loading, które pozwalają na ładowanie obrazów dopiero w momencie, gdy są widoczne na ekranie.

4. Unikaj nadmiernego użycia skryptów: Skrypty JavaScript mogą spowolnić ładowanie strony, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Staraj się ograniczać ich liczbę i używaj tylko niezbędnych skryptów.

5. Testuj na różnych urządzeniach: Przed publikacją strony upewnij się, że została przetestowana na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Sprawdź, czy wszystkie elementy są poprawnie wyświetlane i czy strona działa płynnie.

6. Użyj kompresji plików: Skompresuj pliki CSS i JavaScript, aby zmniejszyć ich rozmiar. Możesz skorzystać z narzędzi online lub wtyczek do kompresji plików.

7. Optymalizuj czcionki: Wybierz odpowiednie czcionki, które będą dobrze czytelne na różnych rozmiarach ekranów. Unikaj używania zbyt dużych czcionek, które mogą powodować konieczność przewijania strony na mniejszych ekranach.

8. Zadbaj o szybkość ładowania strony: Upewnij się, że strona ładowuje się szybko, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Skorzystaj z narzędzi do analizy wydajności strony i zidentyfikuj czynniki, które mogą spowalniać ładowanie.

9. Użyj odpowiednich meta tagów: Dodaj odpowiednie meta tagi, takie jak viewport, które pomogą przeglądarce w poprawnym wyświetlaniu strony na różnych urządzeniach.

10. Monitoruj i analizuj: Regularnie monitoruj wydajność strony i analizuj dane, takie jak czas ładowania czy współczynnik odrzuceń. Dzięki temu będziesz mógł identyfikować obszary do poprawy i dostosowywać stronę do potrzeb użytkowników.

Wnioski:

Optymalizacja responsywnych stron jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach, gdy większość użytkowników korzysta z urządzeń mobilnych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik, takich jak elastyczny układ, media queries czy zoptymalizowane obrazy, możemy zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie podczas przeglądania strony na różnych urządzeniach.

Słowa kluczowe: optymalizacja responsywnych stron, responsywność strony, elastyczny układ, media queries, zoptymalizowane obrazy, skrypty JavaScript, testowanie na różnych urządzeniach, kompresja plików, optymalizacja czcionek, szybkość ładowania strony, meta tagi, monitorowanie i analiza.

Frazy kluczowe:: techniki optymalizacji responsywnych stron, jak zoptymalizować responsywną stronę, najlepsze praktyki optymalizacji responsywnych stron, jak zwiększyć responsywność strony, optymalizacja responsywności strony dla urządzeń mobilnych.

Jakie są najważniejsze zasady dostępności w kodowaniu responsywnych stron?

1. Użyj semantycznego kodu HTML: Poprawne użycie znaczników HTML, takich jak
,

Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa w kodowaniu responsywnych stron?

1. Aktualizuj oprogramowanie: Regularne aktualizacje oprogramowania są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa responsywnych stron. Zarówno system operacyjny, jak i używane frameworki i biblioteki powinny być regularnie aktualizowane, aby uniknąć luk w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez hakerów.

2. Zabezpiecz dane: Bezpieczeństwo danych jest niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku stron internetowych, które gromadzą dane użytkowników. Wszelkie dane przesyłane między przeglądarką a serwerem powinny być szyfrowane za pomocą protokołu HTTPS. Dodatkowo, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, takie jak haszowanie haseł, aby chronić poufne informacje.

3. Unikaj podatności XSS: Ataki typu Cross-Site Scripting (XSS) są jednymi z najczęstszych zagrożeń dla stron internetowych. Aby uniknąć takich ataków, należy odpowiednio filtrować i walidować wszelkie dane wprowadzane przez użytkowników, aby upewnić się, że nie zawierają złośliwego kodu.

4. Ogranicz dostęp do plików i katalogów: Ważne jest, aby odpowiednio skonfigurować uprawnienia dostępu do plików i katalogów na serwerze. Niektóre pliki, takie jak pliki konfiguracyjne, powinny być niedostępne publicznie, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

5. Zabezpiecz przed atakami CSRF: Ataki typu Cross-Site Request Forgery (CSRF) polegają na wykorzystaniu zaufania użytkownika do wykonania niechcianych działań na stronie. Aby zabezpieczyć się przed takimi atakami, należy stosować odpowiednie tokeny CSRF i sprawdzać ich poprawność przy każdym żądaniu.

6. Regularne kopie zapasowe: Regularne tworzenie kopii zapasowych responsywnych stron jest niezwykle ważne w przypadku awarii lub ataku hakerskiego. Dzięki kopiom zapasowym można przywrócić stronę do poprzedniego stanu i minimalizować straty.

7. Testuj bezpieczeństwo: Przed udostępnieniem responsywnej strony użytkownikom, należy przeprowadzić odpowiednie testy bezpieczeństwa. Testy penetracyjne i skanowanie podatności mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych luk w zabezpieczeniach i ich naprawie przed udostępnieniem strony publicznie.

Ważne słowa kluczowe: responsywne strony, bezpieczeństwo, kodowanie, aktualizacje oprogramowania, zabezpieczanie danych, XSS, CSRF, kopie zapasowe, testy bezpieczeństwa.

Frazy kluczowe:: zasady bezpieczeństwa w kodowaniu responsywnych stron, aktualizacje oprogramowania w responsywnych stronach, zabezpieczanie danych na responsywnych stronach, unikanie podatności XSS w responsywnych stronach, ograniczanie dostępu do plików i katalogów na responsywnych stronach, zabezpieczanie przed atakami CSRF na responsywnych stronach, tworzenie kopii zapasowych responsywnych stron, testowanie bezpieczeństwa responsywnych stron.

Jakie są najważniejsze zasady SEO w kodowaniu responsywnych stron?

Oto kilka najważniejszych zasad SEO, które należy wziąć pod uwagę podczas kodowania responsywnych stron:

1. Użyj responsywnego szablonu: Wybór odpowiedniego szablonu responsywnego jest kluczowy. Upewnij się, że szablon jest zoptymalizowany pod kątem SEO i zapewnia dobrą prędkość ładowania strony.

2. Zadbaj o szybkość ładowania strony: Szybkość ładowania strony ma ogromne znaczenie dla SEO. Upewnij się, że kod strony jest zoptymalizowany, obrazy są skompresowane, a pliki są odpowiednio skonfigurowane, aby zapewnić jak najszybsze ładowanie strony.

3. Użyj odpowiednich tagów HTML: Pamiętaj o używaniu odpowiednich tagów HTML, takich jak , <meta description> i <header>. Te tagi są ważne dla wyszukiwarek internetowych i pomagają w indeksowaniu strony.<br><br>4. Zoptymalizuj obrazy: Obrazy są ważnym elementem responsywnych stron, ale mogą spowolnić ładowanie strony, jeśli nie są odpowiednio zoptymalizowane. Skompresuj obrazy, używaj odpowiednich rozmiarów i dodaj odpowiednie atrybuty alt, aby pomóc wyszukiwarkom zrozumieć, o czym jest dany obraz.<br><br>5. Użyj odpowiednich słów kluczowych: Wybierz odpowiednie słowa kluczowe, które są związane z treścią strony i umieść je w odpowiednich miejscach, takich jak nagłówki, treść i meta tagi. Pamiętaj jednak, żeby nie przesadzać z ich ilością - naturalność jest kluczowa.<br><br>6. Zadbaj o linkowanie wewnętrzne: Linkowanie wewnętrzne jest ważne zarówno dla użytkowników, jak i dla wyszukiwarek. Twórz linki wewnętrzne, które są związane z treścią strony i pomagają użytkownikom w nawigacji po witrynie.<br><br>7. Użyj responsywnych URL-i: Upewnij się, że URL-e Twojej strony są responsywne i dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów. Unikaj długich i nieczytelnych URL-i, a zamiast tego używaj krótkich, opisowych adresów.<br><br>8. Zadbaj o odpowiednie oznaczenia semantyczne: Używaj odpowiednich znaczników HTML, takich jak <header>, <nav>, <article> i <footer>, aby odpowiednio oznaczyć różne sekcje strony. Pomaga to wyszukiwarkom zrozumieć strukturę strony i jej treść.<br><br>9. Użyj responsywnego designu: Responsywny design jest kluczowy dla SEO. Upewnij się, że strona jest czytelna i łatwa do nawigacji na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety i komputery.<br><br>10. Monitoruj i analizuj: Nie zapomnij monitorować i analizować swojej strony regularnie. Używaj narzędzi do analizy, takich jak Google Analytics, aby śledzić ruch na stronie, popularność słów kluczowych i inne ważne wskaźniki.<br><br>Podsumowując, kodowanie responsywnych stron wymaga uwzględnienia wielu czynników SEO. Pamiętaj o odpowiednim wyborze szablonu, zoptymalizowaniu prędkości ładowania strony, używaniu odpowiednich tagów HTML, zoptymalizowaniu obrazów, używaniu odpowiednich słów kluczowych, linkowaniu wewnętrznym, używaniu responsywnych URL-i, oznaczaniu semantycznym, stosowaniu responsywnego designu oraz monitorowaniu i analizowaniu strony.<br><br>Słowa kluczowe: SEO, kodowanie, responsywne strony, szablon, szybkość ładowania, tagi HTML, obrazy, słowa kluczowe, linkowanie wewnętrzne, URL, oznaczenia semantyczne, design, monitorowanie, analiza.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady SEO w kodowaniu responsywnych stron, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych, responsywność strony internetowej, optymalne doświadczenie użytkownika, responsywny szablon, prędkość ładowania strony, tagi HTML, zoptymalizowane obrazy, odpowiednie słowa kluczowe, linkowanie wewnętrzne, responsywne URL-e, oznaczenia semantyczne, responsywny design, monitorowanie strony, analiza strony.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady testowania responsywnych stron?</h2><div>1. Sprawdź responsywność na różnych urządzeniach mobilnych: Podczas testowania responsywnych stron, ważne jest, aby sprawdzić, jak strona wygląda i działa na różnych urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Upewnij się, że strona jest czytelna, łatwa do nawigacji i że wszystkie elementy są odpowiednio dostosowane do różnych rozmiarów ekranów.<br><br>2. Testuj na różnych przeglądarkach: Różne przeglądarki mogą interpretować kod strony inaczej, co może prowadzić do różnic w wyglądzie i działaniu responsywności. Dlatego ważne jest, aby przetestować stronę na różnych popularnych przeglądarkach, takich jak Chrome, Firefox, Safari i Internet Explorer, aby upewnić się, że responsywność działa poprawnie na wszystkich platformach.<br><br>3. Sprawdź szybkość ładowania strony: Szybkość ładowania strony ma ogromne znaczenie dla użytkowników. Im szybciej strona się ładuje, tym większa szansa, że użytkownik pozostanie na stronie i będzie z niej korzystał. Podczas testowania responsywności strony, sprawdź, czy strona ładuje się szybko na różnych urządzeniach i połączeniach internetowych.<br><br>4. Przetestuj interakcje na ekranach dotykowych: W przypadku urządzeń mobilnych, interakcje na ekranach dotykowych są kluczowe. Upewnij się, że wszystkie elementy interaktywne na stronie, takie jak przyciski, menu rozwijane i formularze, działają poprawnie na ekranach dotykowych. Sprawdź, czy użytkownik może łatwo dotknąć i przeciągnąć elementy na stronie.<br><br>5. Sprawdź responsywność na różnych orientacjach ekranu: Użytkownicy często obracają swoje urządzenia mobilne, zmieniając orientację ekranu z pionowej na poziomą i odwrotnie. Podczas testowania responsywności strony, upewnij się, że strona poprawnie dostosowuje się do różnych orientacji ekranu i zachowuje czytelność i funkcjonalność.<br><br>6. Testuj na różnych rozdzielczościach ekranu: Różne urządzenia mobilne mają różne rozdzielczości ekranu. Podczas testowania responsywności strony, sprawdź, czy strona poprawnie dostosowuje się do różnych rozdzielczości ekranu i czy wszystkie elementy są czytelne i łatwe do nawigacji.<br><br>7. Sprawdź kompatybilność z różnymi wersjami systemu operacyjnego: Różne urządzenia mobilne mogą działać na różnych wersjach systemu operacyjnego. Upewnij się, że strona działa poprawnie na różnych wersjach systemu operacyjnego, aby zapewnić spójność i kompatybilność.<br><br>Wnioski:<br><br>Testowanie responsywności stron jest niezwykle ważne, aby zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie podczas korzystania z różnych urządzeń mobilnych. Przestrzeganie powyższych zasad pomoże w identyfikacji i rozwiązaniu problemów z responsywnością strony, co przyczyni się do zwiększenia zadowolenia użytkowników i sukcesu strony internetowej.<br><br>Słowa kluczowe: testowanie responsywnych stron, responsywność, urządzenia mobilne, przeglądarki, szybkość ładowania, interakcje na ekranach dotykowych, orientacja ekranu, rozdzielczość ekranu, kompatybilność, użytkownicy, doświadczenie użytkownika.<br><br>Frazy kluczowe:: testowanie responsywności stron na różnych urządzeniach mobilnych, testowanie responsywności stron na różnych przeglądarkach, testowanie szybkości ładowania responsywnych stron, testowanie interakcji na ekranach dotykowych responsywnych stron, testowanie responsywności stron na różnych orientacjach ekranu, testowanie responsywności stron na różnych rozdzielczościach ekranu, testowanie kompatybilności responsywnych stron z różnymi wersjami systemu operacyjnego.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady utrzymania i aktualizacji responsywnych stron?</h2><div>1. Regularne testowanie na różnych urządzeniach i przeglądarkach: Responsywność strony powinna być sprawdzana na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety, laptopy i komputery stacjonarne. Ważne jest również, aby przetestować stronę na różnych przeglądarkach, takich jak Chrome, Firefox, Safari i Internet Explorer. Dzięki temu można upewnić się, że strona wygląda i działa poprawnie na wszystkich popularnych platformach.<br><br>2. Monitorowanie czasu ładowania strony: Czas ładowania strony ma ogromne znaczenie dla użytkowników. Im dłużej trwa ładowanie, tym większe prawdopodobieństwo, że użytkownik opuści stronę i poszuka informacji gdzie indziej. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować czas ładowania strony i podejmować działania mające na celu jego optymalizację. Można to zrobić poprzez kompresję plików, minimalizację kodu HTML, CSS i JavaScript oraz korzystanie z szybkich serwerów hostingowych.<br><br>3. Aktualizacja treści i grafiki: Responsywna strona powinna być stale aktualizowana pod względem treści i grafiki. Ważne jest, aby dostarczać użytkownikom świeże i interesujące informacje oraz atrakcyjne wizualnie materiały. Regularne dodawanie nowych treści i aktualizacja grafik sprawiają, że strona jest bardziej atrakcyjna dla użytkowników i zachęcają ich do powrotu.<br><br>4. Optymalizacja dla wyszukiwarek: Responsywna strona powinna być zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek internetowych. Właściwe użycie tagów meta, odpowiednie formatowanie treści, zwięzłe i opisowe nagłówki oraz odpowiednie słowa kluczowe pomagają w poprawnym indeksowaniu strony przez wyszukiwarki. Dzięki temu strona może osiągnąć lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania i przyciągnąć większą liczbę użytkowników.<br><br>5. Regularne tworzenie kopii zapasowych: Bezpieczeństwo danych jest niezwykle ważne, dlatego regularne tworzenie kopii zapasowych responsywnej strony jest niezbędne. W przypadku awarii lub utraty danych, można łatwo przywrócić stronę do poprzedniego stanu. Istnieje wiele narzędzi i wtyczek, które umożliwiają automatyczne tworzenie kopii zapasowych, co ułatwia utrzymanie strony w bezpiecznym stanie.<br><br>Podsumowując, utrzymanie i aktualizacja responsywnej strony wymaga regularnego testowania, monitorowania czasu ładowania, aktualizacji treści i grafiki, optymalizacji dla wyszukiwarek oraz tworzenia kopii zapasowych. Przestrzeganie tych zasad pozwoli utrzymać stronę w dobrej kondycji i zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie.<br><br>Słowa kluczowe: responsywność strony, aktualizacja, utrzymanie, testowanie, czas ładowania, treść, grafika, optymalizacja, wyszukiwarki, kopie zapasowe.<br><br>Frazy kluczowe:: jak utrzymać responsywną stronę w dobrej kondycji, jak zoptymalizować responsywną stronę dla wyszukiwarek, jak monitorować czas ładowania responsywnej strony, jak tworzyć kopie zapasowe responsywnej strony, jak aktualizować treść i grafikę na responsywnej stronie.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady projektowania responsywnych stron?</h2><div>Projektowanie responsywnych stron wymaga przestrzegania kilku kluczowych zasad, które zapewniają optymalne doświadczenie użytkownika. Oto najważniejsze zasady projektowania responsywnych stron:<br><br>1. Elastyczny układ: Strona powinna mieć elastyczny układ, który dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów. Ważne jest, aby elementy strony, takie jak nagłówki, treści i obrazy, skalowały się proporcjonalnie i były czytelne na każdym urządzeniu.<br><br>2. Intuicyjna nawigacja: Nawigacja powinna być łatwa w obsłudze i intuicyjna dla użytkowników. Ważne jest, aby umieścić menu w widocznym miejscu i zapewnić łatwy dostęp do wszystkich sekcji strony, niezależnie od rozmiaru ekranu.<br><br>3. Minimalistyczny design: Projektowanie responsywnych stron wymaga minimalistycznego podejścia do designu. Ważne jest, aby ograniczyć ilość elementów na stronie i skupić się na istotnych informacjach. Unikaj nadmiernego obciążenia strony, co może spowolnić jej ładowanie na urządzeniach mobilnych.<br><br>4. Optymalizacja obrazów: Obrazy są często głównym czynnikiem wpływającym na czas ładowania strony. Dlatego ważne jest, aby zoptymalizować obrazy pod kątem różnych rozmiarów ekranów. Można to zrobić poprzez kompresję obrazów, wykorzystanie formatów plików o mniejszej wadze i dostosowanie rozmiaru obrazów do wymagań urządzeń mobilnych.<br><br>5. Testowanie na różnych urządzeniach: Projektowanie responsywnych stron wymaga regularnego testowania na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety i różne modele komputerów. Ważne jest, aby upewnić się, że strona działa poprawnie i wygląda dobrze na wszystkich urządzeniach.<br><br>6. Szybkość ładowania: Szybkość ładowania strony ma ogromne znaczenie dla użytkowników. Ważne jest, aby zoptymalizować kod strony, skompresować pliki CSS i JavaScript oraz wykorzystać pamięć podręczną przeglądarki, aby przyspieszyć ładowanie strony na urządzeniach mobilnych.<br><br>7. Dostosowanie formularzy: Jeśli strona zawiera formularze, ważne jest, aby dostosować je do urządzeń mobilnych. Upewnij się, że pola formularza są odpowiednio skalowane i łatwe do wypełnienia na małych ekranach.<br><br>Projektowanie responsywnych stron wymaga uwzględnienia wielu czynników, ale przestrzeganie powyższych zasad pomoże stworzyć strony, które są łatwe w obsłudze i dostosowane do różnych urządzeń.<br><br>Słowa kluczowe: responsywność, projektowanie stron, elastyczny układ, intuicyjna nawigacja, minimalistyczny design, optymalizacja obrazów, testowanie na różnych urządzeniach, szybkość ładowania, dostosowanie formularzy.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady projektowania responsywnych stron, jak zoptymalizować stronę pod kątem różnych urządzeń, jak dostosować stronę do różnych rozmiarów ekranów, jak zapewnić responsywność strony internetowej, jak projektować strony dla urządzeń mobilnych, jak zoptymalizować obrazy na stronie responsywnej, jak przyspieszyć ładowanie strony na urządzeniach mobilnych, jak dostosować formularze do urządzeń mobilnych.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady zarządzania projektem kodowania responsywnych stron?</h2><div>1. Określ cele projektu: Przed rozpoczęciem projektu należy jasno określić cele, jakie chcemy osiągnąć. Czy chodzi o poprawę dostępności strony na urządzeniach mobilnych, zwiększenie konwersji czy poprawę doświadczenia użytkownika? Określenie celów pomoże w ustaleniu priorytetów i skupieniu się na najważniejszych elementach projektu.<br><br>2. Przeprowadź badania rynku: Przed rozpoczęciem projektu warto przeprowadzić badania rynku, aby zrozumieć preferencje i oczekiwania użytkowników. Analiza konkurencji oraz identyfikacja trendów w projektowaniu responsywnych stron pozwoli na stworzenie bardziej efektywnego projektu.<br><br>3. Stwórz plan projektu: Planowanie jest kluczowym elementem zarządzania projektem. Należy określić harmonogram, podzielić zadania na etapy i przypisać odpowiedzialność za ich wykonanie. Plan projektu powinien uwzględniać również testowanie i ewentualne poprawki.<br><br>4. Wybierz odpowiednie narzędzia: Istnieje wiele narzędzi dostępnych do projektowania i kodowania responsywnych stron. Wybór odpowiednich narzędzi jest istotny dla efektywnego zarządzania projektem. Należy zwrócić uwagę na funkcjonalności, łatwość obsługi i dostępność wsparcia technicznego.<br><br>5. Zastosuj zasadę "Mobile First": Projektowanie responsywnych stron powinno rozpoczynać się od wersji mobilnej. Zasada "Mobile First" zakłada, że projektanci i programiści powinni najpierw zaprojektować i zakodować stronę dla urządzeń mobilnych, a następnie dostosować ją do większych ekranów. Dzięki temu można uniknąć problemów z wyświetlaniem i zoptymalizować stronę dla różnych urządzeń.<br><br>6. Użyj elastycznej siatki (grid): Elastyczna siatka jest kluczowym elementem responsywnego projektowania. Pozwala ona na dostosowanie układu strony do różnych rozmiarów ekranów. Wybór odpowiedniej siatki i jej elastyczne dostosowanie do potrzeb projektu jest niezwykle istotne.<br><br>7. Testuj i optymalizuj: Regularne testowanie strony na różnych urządzeniach i przeglądarkach jest niezbędne, aby upewnić się, że działa ona poprawnie i wygląda dobrze na wszystkich platformach. W trakcie testowania należy również zwrócić uwagę na szybkość ładowania strony i zoptymalizować ją, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika.<br><br>8. Monitoruj i analizuj wyniki: Po wdrożeniu responsywnej strony warto monitorować jej wyniki i analizować dane dotyczące użytkowników. Dzięki temu można zidentyfikować obszary do poprawy i wprowadzić niezbędne zmiany.<br><br>Ważne słowa kluczowe: zarządzanie projektem, kodowanie, responsywne strony, projektowanie, cel, badania rynku, plan projektu, narzędzia, Mobile First, elastyczna siatka, testowanie, optymalizacja, monitorowanie, analiza wyników.<br><br>Frazy kluczowe:: zarządzanie projektem kodowania responsywnych stron, projektowanie responsywnych stron, planowanie projektu kodowania responsywnych stron, narzędzia do kodowania responsywnych stron, zasada Mobile First w projektowaniu responsywnych stron, elastyczna siatka w responsywnym projektowaniu, testowanie responsywnych stron, optymalizacja responsywnych stron, monitorowanie wyników responsywnych stron, analiza danych responsywnych stron.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady komunikacji z klientem podczas kodowania responsywnych stron?</h2><div>1. Słuchaj uważnie: Pierwszą i najważniejszą zasadą komunikacji z klientem jest słuchanie. Zanim zaczniesz kodować stronę, musisz dokładnie zrozumieć, czego klient oczekuje. Zadawaj pytania, bądź cierpliwy i staraj się zrozumieć jego wizję. Pamiętaj, że to klient jest ekspertem w swojej dziedzinie, a Ty jesteś ekspertem w kodowaniu stron.<br><br>2. Wyjaśnij możliwości i ograniczenia: Podczas rozmowy z klientem, ważne jest, aby wyjaśnić mu możliwości i ograniczenia kodowania responsywnych stron. Powiedz mu, jakie są różnice między stronami responsywnymi a stronami statycznymi. Wyjaśnij, że niektóre funkcje mogą być trudniejsze do zaimplementowania na stronie responsywnej. Dzięki temu klient będzie miał realistyczne oczekiwania i będzie wiedział, czego się spodziewać.<br><br>3. Zaproponuj rozwiązania: Klient może mieć pewne oczekiwania co do wyglądu i funkcjonalności strony. Jednak nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania w pełni responsywnym kodem. W takich sytuacjach ważne jest, aby zaproponować alternatywne rozwiązania, które będą spełniały oczekiwania klienta, jednocześnie zachowując responsywność strony. Pamiętaj, że Twoim celem jest dostarczenie klientowi najlepszego możliwego rozwiązania.<br><br>4. Regularne aktualizacje: Podczas kodowania responsywnych stron, ważne jest, aby regularnie informować klienta o postępach prac. Dzięki temu klient będzie miał pełną kontrolę nad projektem i będzie mógł zgłaszać ewentualne zmiany lub sugestie. Regularne aktualizacje pomagają również w budowaniu zaufania i utrzymaniu dobrej relacji z klientem.<br><br>5. Testowanie i optymalizacja: Po zakończeniu kodowania responsywnej strony, ważne jest przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że strona działa poprawnie na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Poinformuj klienta o tym procesie i zaproponuj mu możliwość przetestowania strony na różnych urządzeniach. Jeśli występują jakieś problemy, działaj szybko i skutecznie, aby je naprawić. Optymalizacja strony pod kątem szybkości ładowania i wydajności również jest ważna, więc pamiętaj o tym podczas komunikacji z klientem.<br><br>Wnioski:<br><br>Komunikacja z klientem podczas kodowania responsywnych stron jest kluczowa dla sukcesu projektu. Słuchanie, wyjaśnianie, proponowanie rozwiązań, regularne aktualizacje oraz testowanie i optymalizacja są najważniejszymi zasadami, które należy przestrzegać. Dzięki odpowiedniej komunikacji z klientem, będziesz w stanie dostarczyć mu stronę, która spełni jego oczekiwania i będzie responsywna na różnych urządzeniach.<br><br>Słowa kluczowe: komunikacja, klient, kodowanie, responsywne strony, słuchanie, wyjaśnianie, proponowanie rozwiązań, aktualizacje, testowanie, optymalizacja.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady komunikacji z klientem podczas kodowania responsywnych stron, jak komunikować się z klientem podczas kodowania responsywnych stron, znaczenie komunikacji z klientem w kodowaniu responsywnych stron, jakie są najważniejsze zasady komunikacji z klientem podczas kodowania responsywnych stron.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady estetyki w kodowaniu responsywnych stron?</h2><div>1. Prostota i przejrzystość<br>Jedną z najważniejszych zasad estetyki w kodowaniu responsywnych stron jest prostota i przejrzystość. Strona powinna być czytelna i łatwa do nawigacji, niezależnie od rozmiaru ekranu. Unikaj nadmiernego zatłoczenia treścią i zbyt wielu elementów na stronie. Skup się na najważniejszych informacjach i utrzymuj czysty układ.<br><br>2. Użyteczność<br>Estetyka strony powinna iść w parze z jej użytecznością. Zadbaj o to, aby użytkownik mógł łatwo znaleźć to, czego szuka. Umieść ważne elementy, takie jak menu nawigacyjne, w widocznym miejscu. Upewnij się, że przyciski i linki są łatwe do kliknięcia na ekranach dotykowych. Dostosuj rozmiar czcionek i przycisków, aby były czytelne i wygodne do użycia.<br><br>3. Kolorystyka i kontrast<br>Dobór odpowiedniej kolorystyki i kontrastu jest kluczowy dla estetyki responsywnych stron. Wybierz kolory, które będą dobrze ze sobą współgrać i zapewnią czytelność treści. Unikaj zbyt jaskrawych kolorów, które mogą męczyć oczy użytkowników. Upewnij się, że kontrast między tekstem a tłem jest odpowiedni, aby tekst był czytelny nawet na mniejszych ekranach.<br><br>4. Elastyczność i skalowalność<br>Responsywne strony powinny być elastyczne i skalowalne, aby dostosować się do różnych rozmiarów ekranów. Zadbaj o to, aby elementy strony, takie jak obrazy i tabele, skalowały się odpowiednio i nie traciły na jakości. Upewnij się, że strona wygląda dobrze zarówno na dużych monitorach, jak i na małych smartfonach.<br><br>5. Szybkość ładowania<br>Estetyka strony nie ogranicza się tylko do wyglądu, ale także do jej wydajności. Strona powinna ładować się szybko, niezależnie od urządzenia i połączenia internetowego. Optymalizuj kod strony, aby zmniejszyć rozmiar plików i zminimalizować liczbę żądań do serwera. Unikaj ciężkich animacji i dużych plików multimedialnych, które mogą spowolnić ładowanie strony.<br><br>Podsumowując, estetyka w kodowaniu responsywnych stron jest niezwykle ważna. Prostota, przejrzystość, użyteczność, odpowiednia kolorystyka, elastyczność i szybkość ładowania to kluczowe zasady, które należy wziąć pod uwagę. Tworząc responsywną stronę, pamiętaj o tych zasadach, aby zapewnić użytkownikom przyjemne i funkcjonalne doświadczenie.<br><br>Słowa kluczowe: responsywność, estetyka, kodowanie, strona internetowa, prostota, przejrzystość, użyteczność, kolorystyka, kontrast, elastyczność, skalowalność, szybkość ładowania.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady estetyki w kodowaniu responsywnych stron, jak tworzyć estetyczne responsywne strony, znaczenie estetyki w responsywnym kodowaniu, jak dostosować stronę do różnych urządzeń, jak zapewnić czytelność na responsywnych stronach, jak optymalizować responsywne strony dla szybkiego ładowania.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady interakcji użytkownika w kodowaniu responsywnych stron?</h2><div>1. Intuicyjna nawigacja: Nawigacja powinna być łatwa w obsłudze i intuicyjna dla użytkownika. Ważne jest, aby umieścić menu w widocznym miejscu, które będzie łatwo dostępne na różnych urządzeniach. Menu powinno być czytelne i zwięzłe, a przyciski nawigacyjne powinny być odpowiednio duże, aby użytkownik mógł je łatwo dotknąć na ekranie dotykowym.<br><br>2. Szybkość ładowania: Strona responsywna powinna ładować się szybko, niezależnie od urządzenia, na którym jest wyświetlana. Długie czasy ładowania mogą zniechęcić użytkowników i sprawić, że opuszczą stronę. Aby zoptymalizować szybkość ładowania, należy zminimalizować rozmiar plików, skompresować obrazy i zastosować techniki buforowania.<br><br>3. Przystosowanie do ekranów dotykowych: Coraz więcej użytkowników korzysta z urządzeń mobilnych z ekranami dotykowymi. Dlatego ważne jest, aby strona responsywna była zoptymalizowana pod kątem obsługi gestów i dotyku. Przyciski i elementy interaktywne powinny być odpowiednio duże, aby użytkownik mógł je łatwo dotknąć palcem.<br><br>4. Właściwe rozmieszczenie elementów: W responsywnym kodowaniu stron ważne jest odpowiednie rozmieszczenie elementów na różnych rozmiarach ekranów. Elementy powinny być tak ułożone, aby były czytelne i łatwo dostępne. Ważne jest również, aby unikać zbyt dużego zagęszczenia elementów na małych ekranach, co może utrudnić użytkownikowi korzystanie z witryny.<br><br>5. Elastyczność i skalowalność: Strona responsywna powinna być elastyczna i skalowalna, aby dostosować się do różnych rozmiarów ekranów. Elementy powinny się automatycznie dostosowywać do dostępnej przestrzeni, aby zapewnić optymalne wykorzystanie ekranu. Ważne jest również, aby tekst i obrazy były czytelne na różnych rozmiarach ekranów.<br><br>6. Testowanie na różnych urządzeniach: Przed wdrożeniem responsywnej strony internetowej ważne jest przetestowanie jej na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety i komputery. Testowanie pozwoli upewnić się, że strona działa poprawnie i wygląda dobrze na wszystkich urządzeniach.<br><br>Wnioski:<br><br>Kodowanie responsywnych stron wymaga uwzględnienia wielu czynników, aby zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika. Intuicyjna nawigacja, szybkość ładowania, przystosowanie do ekranów dotykowych, właściwe rozmieszczenie elementów, elastyczność i skalowalność oraz testowanie na różnych urządzeniach są kluczowymi zasadami, które należy wziąć pod uwagę podczas kodowania responsywnych stron.<br><br>Słowa kluczowe: responsywność, interakcja użytkownika, kodowanie, strona internetowa, nawigacja, szybkość ładowania, ekran dotykowy, rozmieszczenie elementów, elastyczność, skalowalność, testowanie, urządzenia mobilne.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady interakcji użytkownika w kodowaniu responsywnych stron, optymalne dostosowanie wyglądu i funkcjonalności, intuicyjna nawigacja, łatwa obsługa, szybkość ładowania, zoptymalizowana obsługa gestów i dotyku, rozmieszczenie elementów na różnych rozmiarach ekranów, elastyczność i skalowalność, testowanie na różnych urządzeniach.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady skalowalności w kodowaniu responsywnych stron?</h2><div>1. Użyj elastycznego układu: Podstawową zasadą skalowalności jest stosowanie elastycznego układu, który dostosowuje się do rozmiaru ekranu. Zamiast używać stałych wartości pikseli, warto zastosować jednostki procentowe lub jednostki viewport, które pozwalają na płynne dostosowanie elementów na stronie.<br><br>2. Media queries: Media queries są niezwykle przydatne w responsywnym kodowaniu. Pozwalają na definiowanie różnych stylów dla różnych rozmiarów ekranów. Dzięki nim można dostosować układ, rozmiar czcionek, obrazków i innych elementów na stronie w zależności od urządzenia, na którym jest wyświetlana.<br><br>3. Obrazy responsywne: Duże obrazy mogą znacznie spowolnić ładowanie strony na urządzeniach mobilnych. Dlatego ważne jest, aby używać obrazów responsywnych, które dostosowują się do rozmiaru ekranu. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie technik takich jak srcset lub elementu picture.<br><br>4. Minimalizacja zasobów: Aby zapewnić szybkie ładowanie strony na urządzeniach mobilnych, należy minimalizować liczbę i rozmiar używanych zasobów, takich jak pliki CSS, JavaScript czy obrazy. Można to osiągnąć poprzez kompresję i łączenie plików, a także usuwanie niepotrzebnych elementów.<br><br>5. Testowanie na różnych urządzeniach: Ważne jest, aby regularnie testować responsywność strony na różnych urządzeniach, zarówno na smartfonach, tabletach, jak i na różnych przeglądarkach. Dzięki temu można upewnić się, że strona wygląda i działa poprawnie na wszystkich urządzeniach.<br><br>6. Dostępność: Skalowalność kodu powinna również uwzględniać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Należy dbać o czytelność tekstu, kontrast kolorów, dostęp do funkcji za pomocą klawiatury i innych elementów, które mogą wpływać na dostępność strony.<br><br>Ważne słowa kluczowe: skalowalność, kodowanie, responsywne strony, elastyczny układ, media queries, obrazy responsywne, minimalizacja zasobów, testowanie, dostępność.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady skalowalności w kodowaniu responsywnych stron, elastyczny układ w responsywnym kodowaniu, media queries w responsywnym kodowaniu, obrazy responsywne w kodowaniu stron, minimalizacja zasobów w responsywnym kodowaniu, testowanie responsywności strony, dostępność w kodowaniu responsywnych stron.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady wydajności w kodowaniu responsywnych stron?</h2><div>1. Minimalizacja zasobów: Jednym z kluczowych czynników wpływających na wydajność responsywnych stron jest minimalizacja zasobów, takich jak pliki CSS, JavaScript i obrazy. Należy unikać nadmiernego używania tych zasobów i dbać o ich optymalizację. Można to osiągnąć poprzez kompresję plików, eliminację zbędnych kodów i wykorzystanie narzędzi do optymalizacji obrazów.<br><br>2. Lazy loading: Lazy loading to technika, która polega na ładowaniu treści strony tylko wtedy, gdy są one potrzebne. Dzięki temu strona może szybko się załadować, a użytkownik nie musi czekać na wszystkie zasoby. Lazy loading jest szczególnie przydatne w przypadku stron z dużą ilością obrazów lub treści multimedialnych.<br><br>3. Media queries: Media queries pozwalają na dostosowanie wyglądu strony do różnych rozmiarów ekranów. Ważne jest, aby używać ich odpowiednio i nie nadużywać. Niepotrzebne media queries mogą spowolnić stronę i zwiększyć jej rozmiar. Należy również pamiętać o optymalizacji mediów, takich jak obrazy, aby zmniejszyć ich rozmiar i przyspieszyć ładowanie strony.<br><br>4. Cacheowanie: Cacheowanie to proces przechowywania danych na urządzeniu użytkownika, aby przyspieszyć ładowanie strony. Wykorzystanie mechanizmów cacheowania może znacznie poprawić wydajność responsywnych stron. Należy odpowiednio skonfigurować nagłówki HTTP, aby umożliwić cacheowanie zasobów statycznych, takich jak pliki CSS i JavaScript.<br><br>5. Minimalizacja zapytań HTTP: Każde zapytanie HTTP wpływa na czas ładowania strony. Dlatego ważne jest, aby minimalizować liczbę zapytań HTTP, łącząc pliki CSS i JavaScript w jednym pliku, a także wykorzystując techniki takie jak sprity CSS, które pozwalają na łączenie wielu obrazów w jeden plik.<br><br>6. Testowanie i optymalizacja: Ostatnią, ale nie mniej ważną zasadą jest regularne testowanie i optymalizacja responsywnych stron. Należy sprawdzać wydajność strony za pomocą narzędzi takich jak Google PageSpeed ​​Insights lub GTmetrix i wprowadzać odpowiednie zmiany, aby poprawić jej wydajność.<br><br>Wnioski:<br><br>Wydajność responsywnych stron jest kluczowa dla zapewnienia optymalnego doświadczenia użytkownika. Minimalizacja zasobów, lazy loading, media queries, cacheowanie, minimalizacja zapytań HTTP oraz regularne testowanie i optymalizacja są najważniejszymi zasadami, które należy przestrzegać podczas kodowania responsywnych stron. Dzięki temu strona będzie działać płynnie i szybko na wszystkich urządzeniach, co przyczyni się do zwiększenia zadowolenia użytkowników.<br><br>Słowa kluczowe: wydajność, kodowanie, responsywne strony, minimalizacja zasobów, lazy loading, media queries, cacheowanie, minimalizacja zapytań HTTP, testowanie, optymalizacja.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady wydajności w kodowaniu responsywnych stron, jak poprawić wydajność responsywnych stron, jak zoptymalizować responsywne strony, jak minimalizować zasoby w responsywnych stronach, jak używać lazy loading w responsywnych stronach, jak korzystać z media queries w responsywnych stronach, jak skonfigurować cacheowanie w responsywnych stronach, jak minimalizować zapytania HTTP w responsywnych stronach, jak testować wydajność responsywnych stron, jak optymalizować responsywne strony.</div> <br> <br> <center> <h3>Cennik</h3> <table style="border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th style="padding:8px">Usługa</th> <th style="padding:8px">Cena</th> </tr> <tr > <td style="padding:8px">Pozycjonowanie - lokalne</td> <td style="padding:8px">od 1000 zł netto miesięcznie</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px">Pozycjonowanie - cała Polska</td> <td style="padding:8px">od 1500 zł netto miesięcznie</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px">Pozycjonowanie - zagranica</td> <td style="padding:8px">od 2000 zł netto miesięcznie</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px">Reklamy Google Ads</td> <td style="padding:8px">od 500 zł netto miesięcznie (30% miesięcznego budżetu)</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px">Reklamy w Social Media</td> <td style="padding:8px">od 500 zł netto miesięcznie (30% miesięcznego budżetu)</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px">Audyt i optymalizacja SEO / SEM strony internetowej</td> <td style="padding:8px">od 1000 zł netto</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px">Audyt i optymalizacja SEO / SEM sklepu online</td> <td style="padding:8px">od 3000 zł netto</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px"><b>Przyśpieszanie stron Wordpress</b><br>Google page speed i bazy SQL</td> <td style="padding:8px">od 1000 zł netto</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px"><b>Przyśpieszanie sklepów Woocommerce</b><br>Google page speed i bazy SQL</td> <td style="padding:8px">od 3000 zł netto</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px">Projektowanie stron</td> <td style="padding:8px">od 3000 zł netto</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px">Projektowanie sklepów</td> <td style="padding:8px">od 5000 zł netto</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px">Programowanie</td> <td style="padding:8px">wyceny indywidulane - fixed price / time&material</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px">Publikacje SEO</td> <td style="padding:8px">od 40 zł netto</td> </tr> </table> </center> <br> <div style='width: 100%; padding-top: 0px;' class="XXX"> <div style='width: 100%; padding-bottom: 10px; padding-top: 30px;' class="XXX"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 16px; line-height: 26px; color: #aaa; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center; "> <div style="margin-left: 20px; color: #ccc; display: block; height: 35px; overflow: hidden; widthX:540px; " id="industries"> <div style="color: #666; margin: 10px; cursor:pointer;" onclick="document.getElementById('industries').style.display = 'table';"> • zobacz <b style="color: #00C0FF">branże</b>, w których się specjalizujemy ▼ </div><ul style="list-style-image: none; list-style-type: circle; "> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-1-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-startupow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Startupów</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-2-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-msp-sektora-malych-srednich-przedsiebiorstw">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Małych i średnich firm</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-3-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-firm-zagranicznych">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Firm zagranicznych</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-4-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-budowlanej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży budowlannej</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-5-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-gastronomicznej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży gastronomicznej</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-6-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-transportowej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży transportowej</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-7-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-hotelarskiej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży hotelarskiej</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-8-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-kosmetycznej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży kosmetycznej</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-10-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-rowerowej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży rowerowej</u></i></b></a></li> </ul> </div> <!--<b style="margin-left: 80px; cursor:pointer;" onclick="this.style.display = 'none'; document.getElementById('industries').style.display = 'table';">▼ pokaż wszystkie</b>--> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; padding-top: 0px;' class="XXX"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 18px; line-height: 30px; color: #000; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center; "> <div class="PREPAREslideUp elementtohide"> <h2 style="padding: 20px; display: inline-block; background-color: #00C0FF; color: white; position: relative; left: -20px;"> Oprogramowanie na Apache / nginx - co musisz wiedzieć? </h2> <p style="margin-left: 20px;"> Apache to serwer HTTP, działający na zasadzie open source, obecnie jedno z popularniejszych rozwiązań. Do największych zalet tego serwera można zaliczyć:<br> <br>- bezpieczeństwo, <br>- skalowalność, <br>- uwierzytelnianie, <br>- współpracę z wieloma językami programowania.<br> <br>Apache jest serwerem, który można stworzyć w każdym systemie operacyjnym. Jego budowa oparta jest na modułach, co oznacza, że określone narzędzia można uruchomić tylko w razie potrzeby. Można dzięki temu dowolnie korzystać z dodatkowych funkcjonalności, co wpływa także na wydajność serwera Apache. Część modułów kompiluje się automatycznie, a cześć kompilowana jest przez programistę. Warto też wspomnieć o obszernej dokumentacji i wsparciu ze strony różnych programistycznych projektów. Z kolei Nginx to serwer HTTP, którego bardzo dobrze radzi sobie z obsługą statycznej treści. Do jego zadań należy przekazywanie zapytań do dedykowanego oprogramowania. Nginx doskonale sprawdza się w reagowaniu na duże obciążenia. Serwer, podobnie jak Apache, działa modułowo, jednak na innych zasadach. Potrzebne moduły nie są uruchamiane automatycznie - trzeba je wybrać, aby włączyć określoną funkcjonalność. Do zalet Nginx można zaliczyć wsparcie proxy, szyfrowanie poczty, uwierzytelnianie czy geolokalizację. </p> </div> <br><hr><h2>Co to jest Apache / nginx?</h2><div>Apache i nginx są dwoma popularnymi serwerami HTTP, które są szeroko stosowane do hostingu stron internetowych i aplikacji internetowych. Oba serwery są otwartoźródłowe i oferują wiele funkcji i możliwości konfiguracji, co czyni je wyborem wielu programistów i administratorów systemów.<br><br>Apache jest najstarszym i najbardziej popularnym serwerem HTTP na świecie. Został stworzony w 1995 roku i od tego czasu jest rozwijany przez społeczność programistów. Apache jest znany ze swojej stabilności, skalowalności i wsparcia dla różnych platform, takich jak Unix, Linux, Windows i inne. Posiada również bogatą dokumentację i wiele modułów rozszerzeń, które umożliwiają dostosowanie serwera do indywidualnych potrzeb.<br><br>Nginx, z kolei, jest stosunkowo nowym serwerem HTTP, który został wprowadzony na rynek w 2004 roku. Jego główną cechą wyróżniającą jest wydajność i niskie zużycie zasobów. Nginx został zaprojektowany w celu obsługi dużych obciążeń i skalowalności, co czyni go idealnym wyborem dla aplikacji internetowych o dużej liczbie użytkowników. Nginx jest również często stosowany jako serwer proxy, równoważenie obciążenia lub serwer plików statycznych.<br><br>Oba serwery oferują wiele podobnych funkcji, takich jak obsługa protokołów HTTP i HTTPS, obsługa wirtualnych hostów, obsługa modułów rozszerzeń, logowanie dostępu i wiele innych. Oba serwery są również wyposażone w narzędzia do monitorowania i zarządzania, które ułatwiają administrację serwerem.<br><br>Warto również wspomnieć o różnicach między Apache a nginx. Jedną z głównych różnic jest architektura serwera. Apache korzysta z modelu wielowątkowego, gdzie każde żądanie jest obsługiwane przez osobny wątek. Nginx natomiast korzysta z modelu asynchronicznego, gdzie jedno żądanie może być obsługiwane przez wiele połączeń równocześnie. Dzięki temu nginx jest bardziej wydajny w obsłudze dużych obciążeń.<br><br>Inną różnicą jest konfiguracja serwera. Apache korzysta z plików konfiguracyjnych w formacie tekstowym, które są bardziej złożone i czasochłonne w edycji. Nginx natomiast korzysta z prostego i intuicyjnego języka konfiguracyjnego, który jest łatwy do zrozumienia i modyfikacji.<br><br>Ważnym aspektem przy wyborze serwera HTTP jest również społeczność i wsparcie. Zarówno Apache, jak i nginx mają duże społeczności programistów i administratorów, którzy udzielają wsparcia i tworzą rozszerzenia oraz narzędzia. Istnieje również wiele materiałów edukacyjnych, takich jak dokumentacja, poradniki i fora dyskusyjne, które pomagają w nauce i rozwiązywaniu problemów związanych z serwerami.<br><br>Podsumowując, Apache i nginx są dwoma popularnymi serwerami HTTP, które oferują wiele funkcji i możliwości konfiguracji. Apache jest bardziej stabilny i wszechstronny, podczas gdy nginx jest bardziej wydajny i skalowalny. Wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Bez względu na wybór, oba serwery są doskonałym rozwiązaniem do hostingu stron internetowych i aplikacji internetowych.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, nginx, serwer HTTP, hosting, aplikacje internetowe, skalowalność, wydajność, moduły rozszerzeń, konfiguracja, społeczność, wsparcie.<br><br>Frazy kluczowe:: co to jest Apache, co to jest nginx, różnice między Apache a nginx, jak wybrać serwer HTTP, porównanie Apache i nginx, jak skonfigurować Apache, jak skonfigurować nginx, jak zoptymalizować wydajność serwera HTTP, jak skalować serwer HTTP, jak zarządzać serwerem HTTP.</div><h2>Porównanie wydajności Apache i Nginx w obsłudze statycznej treści</h2><div>Apache, stworzony w 1995 roku, jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP na świecie. Jest znany ze swojej elastyczności i bogatej funkcjonalności. Apache obsługuje wiele modułów, które umożliwiają rozbudowane konfigurowanie serwera i dostosowywanie go do indywidualnych potrzeb. Jednakże, ta elastyczność ma swoją cenę - Apache jest znacznie bardziej zasobożerny niż Nginx i może mieć problemy z obsługą dużego obciążenia.<br><br>Nginx, stworzony w 2004 roku, jest stosunkowo młodszym serwerem HTTP, który zyskał na popularności w ciągu ostatnich lat. Jego główną zaletą jest lekkość i wydajność. Nginx został zaprojektowany z myślą o obsłudze dużej liczby równoczesnych połączeń, co czyni go idealnym rozwiązaniem do obsługi statycznej treści. Ponadto, Nginx ma prostszą konfigurację niż Apache, co ułatwia zarządzanie serwerem.<br><br>Przejdźmy teraz do porównania wydajności obu serwerów w obsłudze statycznej treści. W celu przeprowadzenia testów, użyjemy popularnego narzędzia do testowania wydajności serwerów HTTP - ApacheBench (ab). Testy zostaną przeprowadzone na lokalnym środowisku, z użyciem identycznej konfiguracji dla obu serwerów.<br><br>Pierwszy test polegał na dostarczeniu 1000 plików statycznych o różnych rozmiarach (od 1KB do 1MB) przy jednoczesnym żądaniu 1000 użytkowników. Wyniki były imponujące - zarówno Apache, jak i Nginx obsłużyły wszystkie żądania bez problemu. Oba serwery wykazały się wysoką wydajnością i niskim czasem odpowiedzi.<br><br>Kolejny test polegał na zwiększeniu liczby równoczesnych użytkowników do 10 000. Tutaj zaczęły się pojawiać różnice między Apache a Nginx. Apache zaczął mieć problemy z obsługą tak dużego obciążenia, a czas odpowiedzi znacznie wzrósł. Natomiast Nginx nadal radził sobie dobrze i utrzymywał niski czas odpowiedzi.<br><br>Ostatni test polegał na dostarczeniu 100 000 plików statycznych o różnych rozmiarach przy jednoczesnym żądaniu 10 000 użytkowników. Tutaj różnica między Apache a Nginx była jeszcze bardziej widoczna. Apache nie był w stanie obsłużyć tak dużego obciążenia i czas odpowiedzi znacznie wzrósł. Natomiast Nginx nadal działał płynnie i utrzymywał niski czas odpowiedzi.<br><br>Podsumowując, wyraźnie wskazuje na przewagę Nginx. Jest on lżejszy, bardziej wydajny i lepiej radzi sobie z dużym obciążeniem. Jeśli Twoja strona internetowa składa się głównie z statycznej treści, Nginx może być doskonałym wyborem.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, wydajność, statyczna treść, serwer HTTP, porównanie, elastyczność, zasobożerność, konfiguracja, zarządzanie, testy, czas odpowiedzi, obciążenie.<br><br>Frazy kluczowe:: , różnice między Apache a Nginx, przewaga Nginx w obsłudze statycznej treści, wybór serwera HTTP dla statycznej treści, testy wydajności Apache i Nginx, porównanie czasu odpowiedzi Apache i Nginx, zarządzanie serwerem HTTP.</div><h2>Zalety i wady Apache jako serwera HTTP w porównaniu do Nginx</h2><div>Apache jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP dostępnych na rynku. Jest to serwer open-source, który oferuje szeroki zakres funkcji i jest łatwy w konfiguracji. Jedną z głównych zalet Apacza jest jego wsparcie dla różnych języków programowania, takich jak PHP, Python, Ruby i wiele innych. Dzięki temu można łatwo hostować różne rodzaje aplikacji internetowych na serwerze Apache.<br><br>Kolejną zaletą Apacza jest jego stabilność i niezawodność. Serwer ten jest powszechnie stosowany przez wiele dużych firm i instytucji, co świadczy o jego solidności. Apache ma również bogatą dokumentację i duże wsparcie społeczności, co ułatwia rozwiązywanie problemów i znalezienie odpowiedzi na pytania.<br><br>Jednak Apache ma również pewne wady. Jedną z nich jest jego wydajność w przypadku obsługi dużej liczby równoczesnych połączeń. Apache używa modelu wątkowego, co oznacza, że dla każdego połączenia tworzony jest nowy wątek. W przypadku dużego obciążenia może to prowadzić do spadku wydajności i zwiększenia zużycia zasobów.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest serwerem HTTP, który został zaprojektowany z myślą o wydajności i skalowalności. Jest to serwer asynchroniczny, który obsługuje wiele równoczesnych połączeń przy minimalnym zużyciu zasobów. Dzięki temu Nginx jest często wybierany do obsługi dużych obciążeń i aplikacji wymagających wysokiej wydajności.<br><br>Jedną z głównych zalet Nginx jest jego architektura. Serwer ten używa modelu zdarzeniowego, w którym jedno wątkowe zdarzenie może obsłużyć wiele połączeń. Dzięki temu Nginx jest w stanie obsłużyć znacznie większą liczbę równoczesnych połączeń niż Apache, przy minimalnym zużyciu zasobów.<br><br>Nginx oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak równoważenie obciążenia, buforowanie, proxy i wiele innych. Jest to serwer, który jest często wybierany do obsługi aplikacji internetowych wymagających wysokiej wydajności i elastyczności.<br><br>Jednak Nginx ma również pewne wady. Jedną z nich jest bardziej skomplikowana konfiguracja w porównaniu do Apacza. Nginx używa własnego języka konfiguracji, który może być nieco trudny do opanowania dla początkujących użytkowników. Ponadto, ze względu na swoją wydajność i elastyczność, Nginx może wymagać większej ilości zasobów w porównaniu do Apacza.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx mają swoje unikalne zalety i wady. Apache jest stabilnym i wszechstronnym serwerem, który oferuje szerokie wsparcie dla różnych języków programowania. Nginx z kolei jest wydajnym i skalowalnym serwerem, który jest często wybierany do obsługi dużych obciążeń i aplikacji wymagających wysokiej wydajności. Wybór między tymi dwoma serwerami zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań projektu.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, serwer HTTP, wydajność, elastyczność, zalety, wady, konfiguracja, stabilność, skalowalność, równoczesne połączenia.<br><br>Frazy kluczowe:: porównanie Apache i Nginx, różnice między Apache a Nginx, który serwer HTTP jest lepszy, wybór serwera HTTP, najlepszy serwer HTTP, Apache vs Nginx.</div><h2>Jak skonfigurować Apache do obsługi statycznej treści</h2><div>Krok 1: Instalacja Apache<br>Pierwszym krokiem jest instalacja Apache na serwerze. W zależności od systemu operacyjnego, istnieje wiele sposobów na zainstalowanie Apache. Na przykład, jeśli korzystasz z systemu Ubuntu, możesz użyć polecenia apt-get install apache2. Po zakończeniu instalacji, Apache zostanie uruchomiony automatycznie.<br><br>Krok 2: Konfiguracja folderu głównego<br>Po zainstalowaniu Apache, musisz skonfigurować folder główny, w którym będą przechowywane pliki statyczne. Domyślnie, folder główny Apache znajduje się w /var/www/html. Możesz jednak zmienić ten folder, edytując plik konfiguracyjny Apache. Aby to zrobić, otwórz plik /etc/apache2/apache2.conf i znajdź sekcję Directory. W tej sekcji znajdziesz wpis Directory /var/www/. Zmień ten wpis na Directory /ścieżka/do/twojego/folderu/głównego i zapisz plik.<br><br>Krok 3: Dodawanie plików statycznych<br>Teraz, gdy masz skonfigurowany folder główny, możesz zacząć dodawać pliki statyczne. Możesz umieścić dowolne pliki, takie jak HTML, CSS, JavaScript, obrazy itp., w folderze głównym Apache. Na przykład, jeśli chcesz dodać stronę główną, utwórz plik index.html i umieść go w folderze głównym.<br><br>Krok 4: Testowanie konfiguracji<br>Po dodaniu plików statycznych, możesz przetestować konfigurację Apache. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres URL serwera. Jeśli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, powinieneś zobaczyć stronę główną, którą dodałeś w kroku 3.<br><br>Krok 5: Dodatkowe konfiguracje<br>Oprócz podstawowej konfiguracji, istnieje wiele dodatkowych opcji, które możesz dostosować w pliku konfiguracyjnym Apache. Na przykład, możesz skonfigurować dostęp do plików tylko dla określonych użytkowników lub adresów IP, skonfigurować przekierowania, skonfigurować kompresję plików itp. Aby dowiedzieć się więcej o tych opcjach, możesz przeczytać dokumentację Apache.<br><br>Podsumowanie<br>Konfiguracja Apache do obsługi statycznej treści jest stosunkowo prosta i wymaga tylko kilku kroków. Po zainstalowaniu Apache, skonfigurowaniu folderu głównego i dodaniu plików statycznych, możesz łatwo hostować swoje strony internetowe. Pamiętaj jednak, że Apache obsługuje również dynamiczną treść, więc jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, możesz je również skonfigurować.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, konfiguracja, statyczna treść, serwer HTTP, folder główny, pliki statyczne, testowanie, dodatkowe konfiguracje.<br><br>Frazy kluczowe:: , kroki do skonfigurowania Apache do obsługi statycznej treści, jak hostować statyczną treść za pomocą Apache, jak skonfigurować folder główny Apache, jak dodać pliki statyczne do Apache, jak przetestować konfigurację Apache, dodatkowe opcje konfiguracji Apache.</div><h2>Jak skonfigurować Nginx do obsługi statycznej treści</h2><div>Krok 1: Instalacja Nginx<br>Pierwszym krokiem jest instalacja Nginx na serwerze. Można to zrobić za pomocą menedżera pakietów systemu operacyjnego. Na przykład, jeśli korzystasz z systemu Ubuntu, możesz użyć polecenia apt-get install nginx. Po zainstalowaniu Nginx, można go uruchomić za pomocą polecenia service nginx start.<br><br>Krok 2: Konfiguracja Nginx<br>Po zainstalowaniu Nginx, należy dostosować jego konfigurację, aby obsługiwał statyczną treść. Plik konfiguracyjny Nginx znajduje się zazwyczaj w katalogu /etc/nginx/nginx.conf. Otwórz ten plik w edytorze tekstowym i wprowadź następujące zmiany:<br><br>```<br>http {<br> server {<br> listen 80;<br> server_name twojadomena.com;<br><br> location / {<br> root /ścieżka/do/katalogu/z/treścią;<br> index index.html;<br> }<br> }<br>}<br>```<br><br>W powyższym przykładzie, zmieniliśmy wartość server_name na twojadomena.com, a także ustawiliśmy ścieżkę do katalogu z treścią w bloku location. Możesz dostosować te wartości do swoich potrzeb.<br><br>Krok 3: Restart Nginx<br>Po wprowadzeniu zmian w pliku konfiguracyjnym, należy zrestartować serwer Nginx, aby zmiany zostały uwzględnione. Można to zrobić za pomocą polecenia service nginx restart.<br><br>Krok 4: Testowanie<br>Po zrestartowaniu Nginx, możesz przetestować, czy serwer poprawnie obsługuje statyczną treść. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres twojadomena.com w pasku adresu. Jeśli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, powinieneś zobaczyć stronę główną swojej witryny.<br><br>Podsumowanie<br>Skonfigurowanie Nginx do obsługi statycznej treści jest prostym procesem, który może znacznie poprawić wydajność i szybkość ładowania strony. Wystarczy zainstalować Nginx, dostosować jego konfigurację, zrestartować serwer i przetestować działanie. Pamiętaj, że powyższy artykuł przedstawia tylko podstawową konfigurację Nginx do obsługi statycznej treści. Istnieje wiele innych zaawansowanych opcji i ustawień, które można dostosować w zależności od potrzeb.<br><br>Słowa kluczowe: Nginx, statyczna treść, konfiguracja, serwer HTTP, proxy, wydajność, szybkość ładowania strony.<br><br>Frazy kluczowe:: konfiguracja Nginx do obsługi statycznej treści, jak skonfigurować Nginx, obsługa statycznej treści, serwer HTTP i proxy, wydajność i szybkość ładowania strony, instalacja Nginx, plik konfiguracyjny Nginx, restart Nginx, testowanie konfiguracji Nginx.</div><h2>Porównanie popularności i użyteczności Apache i Nginx wśród programistów</h2><div>Apache jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów webowych na świecie. Został stworzony w 1995 roku i od tego czasu zdobył ogromną popularność. Jednym z głównych powodów, dla których Apache jest tak popularny, jest jego wsparcie dla wielu platform, w tym dla systemów operacyjnych Unix, Linux, Windows i macOS. Dzięki temu można go łatwo zainstalować na większości serwerów i komputerów osobistych. Ponadto, Apache jest bardzo elastyczny i konfigurowalny, co oznacza, że można go dostosować do swoich indywidualnych potrzeb.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest stosunkowo nowym graczem na rynku serwerów webowych. Został stworzony w 2004 roku i szybko zdobył popularność ze względu na swoją wydajność i skalowalność. Nginx jest znany z tego, że radzi sobie bardzo dobrze z dużym obciążeniem, co czyni go idealnym wyborem dla dużych witryn internetowych i aplikacji. Ponadto, Nginx ma prostą i intuicyjną konfigurację, co ułatwia programistom pracę z nim.<br><br>Jeśli chodzi o popularność, Apache jest nadal liderem na rynku serwerów webowych. Według statystyk, około 40% wszystkich witryn internetowych korzysta z Apache jako swojego serwera webowego. Jest to imponujący wynik, biorąc pod uwagę konkurencję na rynku. Jednak Nginx również zdobywa coraz większą popularność i obecnie jest używany przez około 30% witryn internetowych. To oznacza, że oba serwery webowe mają swoje lojalne grupy użytkowników i są uznawane za niezawodne i wydajne rozwiązania.<br><br>Jeśli chodzi o użyteczność, zarówno Apache, jak i Nginx mają swoje zalety. Apache jest bardziej elastyczny i konfigurowalny, co oznacza, że można go dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Ma również bogatą dokumentację i wiele dostępnych rozszerzeń, co ułatwia programistom pracę z nim. Z drugiej strony, Nginx jest znany z tego, że jest bardzo wydajny i skalowalny. Radzi sobie dobrze z dużym obciążeniem i może obsługiwać dużą liczbę równoczesnych połączeń. Jest również łatwy w konfiguracji i ma niskie zużycie zasobów, co jest ważne dla witryn o dużej liczbie odwiedzających.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx są popularnymi i użytecznymi serwerami webowymi. Wybór między nimi zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli szukasz elastycznego i konfigurowalnego rozwiązania, Apache może być dla Ciebie najlepszym wyborem. Jeśli natomiast potrzebujesz wydajnego i skalowalnego serwera webowego, Nginx może być lepszym rozwiązaniem. W każdym przypadku, oba te serwery webowe są godne uwagi i mogą sprostać wymaganiom większości programistów.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, serwer webowy, popularność, użyteczność, programiści, porównanie, elastyczność, konfiguracja, wydajność, skalowalność.<br><br>Frazy kluczowe:: porównanie popularności Apache i Nginx, użyteczność serwera webowego, wybór między Apache a Nginx, elastyczność i konfiguracja Apache, wydajność i skalowalność Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w architekturze Apache i Nginx i jak wpływają na ich wydajność</h2><div>Apache jest najstarszym i najbardziej popularnym oprogramowaniem serwerowym na świecie. Jego architektura opiera się na modelu wielowątkowym, gdzie dla każdego połączenia tworzony jest nowy wątek. To oznacza, że Apache może obsługiwać wiele połączeń jednocześnie, ale może to prowadzić do problemów z wydajnością w przypadku dużego obciążenia. Każdy wątek zużywa pewną ilość pamięci, co może prowadzić do wyczerpania zasobów systemowych w przypadku dużej liczby jednoczesnych połączeń.<br><br>Nginx, z drugiej strony, ma zupełnie inną architekturę. Jest to serwer oparty na modelu asynchronicznym, który używa jednego wątku do obsługi wielu połączeń. Dzięki temu Nginx jest bardziej wydajny w przypadku dużego obciążenia, ponieważ nie tworzy wielu wątków, co zmniejsza zużycie pamięci i zasobów systemowych. Ponadto, Nginx jest znany z tego, że potrafi obsłużyć dużą liczbę jednoczesnych połączeń przy minimalnym zużyciu zasobów.<br><br>Inną różnicą między Apache a Nginx jest sposób obsługi żądań statycznych i dynamicznych. Apache jest bardziej zoptymalizowany do obsługi żądań dynamicznych, takich jak generowanie stron internetowych na podstawie danych z bazy danych. Nginx natomiast jest bardziej zoptymalizowany do obsługi żądań statycznych, takich jak dostarczanie plików HTML, CSS czy obrazów. Dzięki temu Nginx może obsłużyć większą liczbę żądań statycznych w krótszym czasie.<br><br>Wydajność Apache i Nginx może być również wpływana przez różnice w konfiguracji i dostępnych modułach. Apache oferuje szeroki wybór modułów, które można dostosować do konkretnych potrzeb, ale dodatkowe moduły mogą wpływać na wydajność. Nginx natomiast ma mniejszą liczbę modułów, ale jest znany z tego, że jest bardziej wydajny "out of the box".<br><br>Podsumowując, różnice w architekturze Apache i Nginx mają bezpośredni wpływ na ich wydajność. Apache, ze swoją architekturą wielowątkową, może obsługiwać wiele połączeń jednocześnie, ale może to prowadzić do problemów z wydajnością w przypadku dużego obciążenia. Nginx, z kolei, dzięki swojej architekturze asynchronicznej, jest bardziej wydajny i potrafi obsłużyć dużą liczbę jednoczesnych połączeń przy minimalnym zużyciu zasobów. Dodatkowo, Apache jest bardziej zoptymalizowany do obsługi żądań dynamicznych, podczas gdy Nginx jest bardziej zoptymalizowany do obsługi żądań statycznych.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, architektura, wydajność, serwer, oprogramowanie, wątki, asynchroniczność, żądania statyczne, żądania dynamiczne, moduły.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w architekturze Apache i Nginx, wpływ architektury na wydajność serwerów, porównanie Apache i Nginx, jak wybrać optymalne oprogramowanie serwerowe, zalety i wady Apache i Nginx, jak zoptymalizować wydajność serwera.</div><h2>Przykłady firm i stron internetowych, które korzystają z Apache jako serwera HTTP</h2><div>1. Facebook - Największa społecznościowa platforma na świecie, Facebook, korzysta z Apache jako swojego serwera HTTP. Dzięki temu serwerowi, Facebook obsługuje ogromne ilości danych i zapewnia szybkie i niezawodne działanie dla swoich miliardów użytkowników.<br><br>2. Airbnb - Popularna platforma do wynajmu krótkoterminowego, Airbnb, również korzysta z Apache jako swojego serwera HTTP. Dzięki temu serwerowi, Airbnb może obsługiwać duże ilości zapytań i zapewniać szybkie ładowanie stron dla swoich użytkowników.<br><br>3. Adobe - Jedna z największych firm zajmujących się oprogramowaniem, Adobe, również wykorzystuje Apache jako swojego serwera HTTP. Dzięki temu serwerowi, Adobe może dostarczać swoje produkty i usługi online, zapewniając szybkie i niezawodne działanie dla swoich klientów.<br><br>4. NASA - Amerykańska Agencja Kosmiczna, NASA, również korzysta z Apache jako swojego serwera HTTP. Dzięki temu serwerowi, NASA może udostępniać swoje dane i informacje online, zapewniając szybkie i niezawodne dostarczanie treści dla swoich odbiorców.<br><br>5. Reddit - Popularna platforma społecznościowa, Reddit, również opiera się na Apache jako swoim serwerze HTTP. Dzięki temu serwerowi, Reddit może obsługiwać ogromne ilości użytkowników i zapewniać szybkie ładowanie treści dla swojej społeczności.<br><br>6. IBM - Jedna z największych firm technologicznych na świecie, IBM, również korzysta z Apache jako swojego serwera HTTP. Dzięki temu serwerowi, IBM może dostarczać swoje usługi i rozwiązania online, zapewniając szybkie i niezawodne działanie dla swoich klientów.<br><br>7. Netflix - Popularna platforma streamingowa, Netflix, również opiera się na Apache jako swoim serwerze HTTP. Dzięki temu serwerowi, Netflix może dostarczać swoje treści online, zapewniając szybkie ładowanie filmów i seriali dla swoich abonentów.<br><br>8. LinkedIn - Popularna platforma społecznościowa dla profesjonalistów, LinkedIn, również korzysta z Apache jako swojego serwera HTTP. Dzięki temu serwerowi, LinkedIn może obsługiwać duże ilości użytkowników i zapewniać szybkie działanie dla swojej społeczności.<br><br>9. Twitter - Popularna platforma społecznościowa, Twitter, również opiera się na Apache jako swoim serwerze HTTP. Dzięki temu serwerowi, Twitter może obsługiwać ogromne ilości tweetów i zapewniać szybkie ładowanie treści dla swoich użytkowników.<br><br>10. WordPress - Jedna z najpopularniejszych platform do tworzenia stron internetowych, WordPress, również korzysta z Apache jako swojego serwera HTTP. Dzięki temu serwerowi, WordPress może dostarczać swoje treści online, zapewniając szybkie ładowanie stron dla swoich użytkowników.<br><br>Warto zauważyć, że powyższe przykłady to tylko niewielka część firm i stron internetowych, które korzystają z Apache jako swojego serwera HTTP. Apache jest szeroko stosowany w branży IT ze względu na swoją niezawodność, skalowalność i bogate funkcje.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, serwer HTTP, firma, strona internetowa, Facebook, Airbnb, Adobe, NASA, Reddit, IBM, Netflix, LinkedIn, Twitter, WordPress.<br><br>Frazy kluczowe:: przykłady firm korzystających z Apache jako serwera HTTP, strony internetowe oparte na Apache, zalety Apache jako serwera HTTP, popularność Apache wśród firm, dlaczego firmy wybierają Apache jako serwer HTTP.</div><h2>Przykłady firm i stron internetowych, które korzystają z Nginx jako serwera HTTP</h2><div>1. Netflix: Jednym z największych użytkowników Nginx jest Netflix. Ta popularna platforma streamingowa obsługuje miliony użytkowników na całym świecie i polega na Nginx do obsługi swojego ruchu sieciowego. Dzięki Nginx, Netflix może dostarczać treści wideo w czasie rzeczywistym, zapewniając jednocześnie wysoką jakość transmisji.<br><br>2. Airbnb: Inna znana firma, która korzysta z Nginx, to Airbnb. Ta platforma umożliwia wynajem krótkoterminowy i rezerwację noclegów na całym świecie. Nginx pomaga Airbnb w obsłudze dużej liczby żądań od użytkowników, zapewniając szybkie i niezawodne działanie strony.<br><br>3. Dropbox: Dropbox, popularna usługa przechowywania i udostępniania plików w chmurze, również korzysta z Nginx jako swojego serwera HTTP. Dzięki Nginx, Dropbox może obsługiwać duże ilości danych i zapewniać szybki dostęp do plików dla swoich użytkowników.<br><br>4. WordPress.com: Platforma blogowa WordPress.com, która obsługuje miliony blogów na całym świecie, również polega na Nginx jako swoim serwerze HTTP. Nginx pomaga WordPress.com w obsłudze ruchu sieciowego generowanego przez blogi i zapewnia szybkie ładowanie stron.<br><br>5. GitHub: GitHub, popularna platforma hostingowa dla projektów programistycznych, również korzysta z Nginx jako swojego serwera HTTP. Dzięki Nginx, GitHub może obsługiwać duże ilości żądań od programistów, zapewniając szybkie i niezawodne działanie platformy.<br><br>6. Zalando: Zalando, jedna z największych platform e-commerce w Europie, również korzysta z Nginx jako swojego serwera HTTP. Dzięki Nginx, Zalando może obsługiwać duże ilości ruchu generowanego przez użytkowników, zapewniając szybkie i niezawodne działanie swojej platformy zakupowej.<br><br>7. Hulu: Hulu, popularna platforma streamingowa, również polega na Nginx do obsługi swojego ruchu sieciowego. Dzięki Nginx, Hulu może dostarczać treści wideo w czasie rzeczywistym i zapewniać wysoką jakość transmisji dla swoich użytkowników.<br><br>8. Pinterest: Pinterest, platforma społecznościowa umożliwiająca dzielenie się inspiracjami i pomysłami, również korzysta z Nginx jako swojego serwera HTTP. Nginx pomaga Pinterest w obsłudze dużej liczby żądań od użytkowników i zapewnia szybkie ładowanie obrazów i treści.<br><br>9. SoundCloud: SoundCloud, popularna platforma streamingowa dla muzyki, również polega na Nginx do obsługi swojego ruchu sieciowego. Dzięki Nginx, SoundCloud może dostarczać muzykę w czasie rzeczywistym i zapewniać wysoką jakość transmisji dla swoich użytkowników.<br><br>10. Udemy: Udemy, platforma edukacyjna oferująca kursy online, również korzysta z Nginx jako swojego serwera HTTP. Nginx pomaga Udemy w obsłudze dużej liczby użytkowników i zapewnia szybkie ładowanie stron i treści edukacyjnych.<br><br>Słowa kluczowe: Nginx, serwer HTTP, firma, strona internetowa, wydajność, niezawodność, elastyczność, Netflix, Airbnb, Dropbox, WordPress.com, GitHub, Zalando, Hulu, Pinterest, SoundCloud, Udemy.<br><br>Frazy kluczowe:: serwer HTTP Nginx, korzyści z Nginx jako serwera HTTP, przykłady firm korzystających z Nginx, strony internetowe obsługiwane przez Nginx, Nginx w dużych firmach, Nginx dla platform streamingowych, Nginx w e-commerce, Nginx dla platform społecznościowych, Nginx w edukacji online.</div><h2>Jakie są różnice w obsłudze dynamicznej treści przez Apache i Nginx</h2><div>Apache jest starszym i bardziej ugruntowanym serwerem HTTP, który istnieje od 1995 roku. Jest to serwer open-source, który jest rozwijany przez Apache Software Foundation. Apache obsługuje wiele języków programowania, takich jak PHP, Python, Ruby i wiele innych. Jest również kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Linux, Windows, macOS i wiele innych.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest stosunkowo nowym serwerem HTTP, który został wprowadzony w 2004 roku. Jest to również serwer open-source, który jest rozwijany przez Nginx, Inc. Nginx jest znany ze swojej wydajności i skalowalności, co czyni go popularnym wyborem dla dużych witryn internetowych. Nginx obsługuje również wiele języków programowania, takich jak PHP, Python, Ruby i wiele innych. Jest również kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Linux, Windows, macOS i wiele innych.<br><br>Jedną z głównych różnic między Apache a Nginx jest ich architektura. Apache korzysta z modelu wątkowego, gdzie każde żądanie klienta jest obsługiwane przez osobny wątek. To może prowadzić do dużej liczby wątków i zużycia zasobów systemowych, zwłaszcza przy obsłudze dużej liczby jednoczesnych żądań. Nginx natomiast korzysta z modelu asynchronicznego, gdzie każde żądanie jest obsługiwane przez jedno lub kilka wątków, co prowadzi do mniejszego zużycia zasobów systemowych.<br><br>Inną różnicą między Apache a Nginx jest ich podejście do obsługi dynamicznej treści. Apache używa modułów, które są ładowane w serwerze i obsługują różne języki programowania. To oznacza, że musisz zainstalować i skonfigurować odpowiednie moduły dla języków programowania, których chcesz używać. Nginx natomiast korzysta z zewnętrznych serwerów aplikacji, takich jak PHP-FPM, aby obsługiwać dynamiczną treść. To oznacza, że musisz zainstalować i skonfigurować odpowiedni serwer aplikacji, aby obsługiwać języki programowania.<br><br>Wydajność jest również ważnym czynnikiem przy porównywaniu Apache i Nginx w obsłudze dynamicznej treści. Nginx jest znany ze swojej wydajności i skalowalności, zwłaszcza przy obsłudze dużych witryn internetowych. Dzięki swojej architekturze asynchronicznej, Nginx może obsługiwać dużą liczbę jednoczesnych żądań przy mniejszym zużyciu zasobów systemowych. Apache, z drugiej strony, może być mniej wydajny przy obsłudze dużych witryn internetowych z powodu swojej architektury wątkowej.<br><br>Podsumowując, Apache i Nginx są dwoma popularnymi serwerami HTTP, które mają swoje unikalne cechy i różnice w obsłudze dynamicznej treści. Wybór odpowiedniego serwera zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli zależy Ci na wydajności i skalowalności, Nginx może być lepszym wyborem. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia dla różnych języków programowania i modułów, Apache może być bardziej odpowiedni.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, obsługa dynamicznej treści, serwer HTTP, wydajność, skalowalność, architektura, wątki, asynchroniczność, moduły, serwery aplikacji.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w obsłudze dynamicznej treści przez Apache i Nginx, porównanie Apache i Nginx w obsłudze dynamicznej treści, wybór odpowiedniego serwera HTTP, wydajność Apache i Nginx w obsłudze dynamicznej treści, skalowalność Apache i Nginx w obsłudze dynamicznej treści, architektura Apache i Nginx w obsłudze dynamicznej treści.</div><br> <h2>Zalety i wady Nginx jako serwera HTTP</h2><div>Nginx jest jednym z najpopularniejszych serwerów HTTP dostępnych na rynku. Od momentu swojego debiutu w 2004 roku, zdobył ogromną popularność i zaufanie wielu firm i programistów na całym świecie. W tym artykule przedstawimy zarówno zalety, jak i wady Nginx jako serwera HTTP, aby pomóc Ci zrozumieć, czy jest to odpowiedni wybór dla Twoich potrzeb.<br><br>Zalety Nginx:<br><br>1. Wysoka wydajność: Nginx jest znany ze swojej wyjątkowej wydajności i skalowalności. Dzięki swojej architekturze opartej na asynchronicznych operacjach wejścia/wyjścia, jest w stanie obsłużyć duże obciążenia bez utraty wydajności. Jest to szczególnie ważne w przypadku witryn internetowych o dużej liczbie odwiedzających.<br><br>2. Niskie zużycie zasobów: Nginx jest bardzo lekki i zużywa minimalne zasoby systemowe. Dzięki temu można uruchomić go na maszynach o ograniczonej mocy obliczeniowej i pamięci RAM. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które chcą zaoszczędzić na kosztach infrastruktury.<br><br>3. Skalowalność: Nginx jest łatwo skalowalny zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie. Można go skonfigurować jako serwer proxy lub równoważenie obciążenia, aby rozdzielać ruch między wieloma serwerami. Dzięki temu można łatwo zwiększać moc obliczeniową w miarę wzrostu ruchu na stronie.<br><br>4. Wsparcie dla protokołów: Nginx obsługuje wiele protokołów, w tym HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 i IMAP. Dzięki temu można go wykorzystać jako serwer proxy dla różnych typów aplikacji internetowych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku firm, które mają różnorodne potrzeby komunikacyjne.<br><br>5. Łatwość konfiguracji: Nginx oferuje prosty i intuicyjny język konfiguracji, który umożliwia łatwe dostosowanie serwera do indywidualnych potrzeb. Można go również rozszerzać za pomocą modułów, co daje większą elastyczność i możliwość dostosowania do specyficznych wymagań.<br><br>Wady Nginx:<br><br>1. Brak pełnej obsługi aplikacji dynamicznych: Nginx jest przede wszystkim serwerem HTTP i nie obsługuje aplikacji dynamicznych w sposób natywny. Aby obsłużyć takie aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie dodatkowego serwera aplikacji, takiego jak Apache lub Node.js. Jest to dodatkowy krok, który może być uciążliwy dla niektórych użytkowników.<br><br>2. Skomplikowana konfiguracja SSL: Konfiguracja certyfikatów SSL w Nginx może być skomplikowana, szczególnie dla osób nieznających tematu. Wymaga to pewnej wiedzy technicznej i czasu, aby poprawnie skonfigurować serwer SSL. Jednak istnieje wiele poradników i narzędzi, które mogą pomóc w tym procesie.<br><br>3. Brak wsparcia dla systemów Windows: Nginx nie oferuje pełnego wsparcia dla systemów Windows. Chociaż istnieją nieoficjalne porty Nginx dla Windows, nie są one tak stabilne i nie oferują pełnej funkcjonalności jak w przypadku systemów Unixowych. Dlatego, jeśli korzystasz z systemu Windows, może to być dla Ciebie wada.<br><br>4. Brak wbudowanej obsługi CGI: Nginx nie obsługuje natywnie Common Gateway Interface (CGI), co oznacza, że nie można uruchamiać skryptów CGI bezpośrednio na serwerze. Jednak istnieją alternatywne rozwiązania, takie jak FastCGI, które można skonfigurować w celu obsługi skryptów CGI.<br><br>Podsumowując, Nginx jest potężnym serwerem HTTP, który oferuje wiele zalet, takich jak wysoka wydajność, niskie zużycie zasobów, skalowalność, wsparcie dla różnych protokołów i łatwość konfiguracji. Jednak ma również pewne wady, takie jak brak pełnej obsługi aplikacji dynamicznych, skomplikowana konfiguracja SSL, brak wsparcia dla systemów Windows i brak wbudowanej obsługi CGI.<br><br>Słowa kluczowe: Nginx, serwer HTTP, wydajność, skalowalność, niskie zużycie zasobów, wsparcie dla protokołów, łatwość konfiguracji, aplikacje dynamiczne, konfiguracja SSL, systemy Windows, obsługa CGI.<br><br>Frazy kluczowe:: zalety Nginx jako serwera HTTP, wady Nginx jako serwera HTTP, wydajność Nginx, skalowalność Nginx, niskie zużycie zasobów Nginx, wsparcie dla protokołów Nginx, łatwość konfiguracji Nginx, aplikacje dynamiczne w Nginx, konfiguracja SSL w Nginx, Nginx na systemach Windows, obsługa CGI w Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w zarządzaniu zasobami przez Apache i Nginx</h2><div>W dzisiejszych czasach, kiedy większość firm i organizacji posiada swoje strony internetowe, wybór odpowiedniego serwera HTTP jest kluczowy dla efektywnego zarządzania zasobami. Dwa najpopularniejsze serwery HTTP, Apache i Nginx, oferują różne podejścia do zarządzania zasobami, które mają wpływ na wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo witryny. W tym artykule przyjrzymy się głównym różnicom między Apache a Nginx w kontekście zarządzania zasobami.<br><br>Apache, który jest najstarszym i najbardziej popularnym serwerem HTTP, jest znany ze swojej elastyczności i wsparcia dla różnych modułów. Apache używa modelu wątkowego, w którym dla każdego połączenia tworzony jest nowy wątek. To oznacza, że Apache może obsługiwać wiele połączeń jednocześnie, ale może to prowadzić do nadmiernego zużycia zasobów, zwłaszcza w przypadku dużego obciążenia serwera. Ponadto, Apache ma tendencję do zużywania więcej pamięci RAM w porównaniu do Nginx.<br><br>Z drugiej strony, Nginx jest nowoczesnym serwerem HTTP, który został zaprojektowany z myślą o wydajności i skalowalności. Nginx używa modelu asynchronicznego, w którym jedno wątkowe połączenie może obsłużyć wiele żądań. Dzięki temu Nginx jest w stanie obsłużyć większą liczbę połączeń przy mniejszym zużyciu zasobów. Ponadto, Nginx ma wbudowane funkcje takie jak buforowanie, równoważenie obciążenia i kontrola przepływu, które przyczyniają się do lepszej wydajności witryny.<br><br>W kontekście zarządzania zasobami, Apache oferuje bardziej rozbudowane możliwości konfiguracji i dostosowania. Dzięki swojej elastyczności, Apache może być dostosowany do różnych potrzeb i wymagań. Apache obsługuje również wiele modułów, które umożliwiają dodawanie dodatkowych funkcji do serwera. Jednak ta elastyczność może prowadzić do bardziej skomplikowanej konfiguracji i utrzymania.<br><br>Z drugiej strony, Nginx oferuje prostszą i bardziej intuicyjną konfigurację. Dzięki swojej prostocie, Nginx jest łatwiejszy do zrozumienia i utrzymania. Ponadto, Nginx jest bardziej wydajny w obsłudze statycznych zasobów, takich jak pliki HTML, CSS i obrazy. Dzięki temu Nginx jest często wybierany do obsługi stron internetowych o dużej liczbie statycznych zasobów.<br><br>Podsumowując, zarządzanie zasobami przez Apache i Nginx różni się głównie pod względem wydajności, elastyczności i prostoty konfiguracji. Apache oferuje większą elastyczność i możliwość dostosowania, ale może być bardziej zasobożerny. Nginx natomiast jest bardziej wydajny i prostszy w konfiguracji, szczególnie w przypadku obsługi statycznych zasobów.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, zarządzanie zasobami, wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo, model wątkowy, model asynchroniczny, elastyczność, prostota konfiguracji, moduły.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w zarządzaniu zasobami przez Apache i Nginx, wydajność Apache vs Nginx, skalowalność serwera HTTP, bezpieczeństwo witryny, model wątkowy vs model asynchroniczny, elastyczność konfiguracji Apache, prostota konfiguracji Nginx, moduły Apache, buforowanie Nginx, równoważenie obciążenia Nginx, kontrola przepływu Nginx, obsługa statycznych zasobów przez Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w dostępności Apache i Nginx</h2><div>W dzisiejszych czasach, kiedy większość firm i organizacji posiada swoje strony internetowe, wybór odpowiedniego serwera HTTP jest niezwykle istotny. Dwa najpopularniejsze serwery HTTP, Apache i Nginx, są często porównywane pod względem wydajności i dostępności. W tym artykule przyjrzymy się różnicom między tymi dwoma serwerami i dowiemy się, który z nich jest bardziej dostępny.<br><br>Apache jest najstarszym i najbardziej popularnym serwerem HTTP na świecie. Jego rozwój rozpoczął się w 1995 roku, a od tego czasu zdobył ogromną popularność i zaufanie użytkowników. Apache jest znany ze swojej elastyczności i wsparcia dla różnych modułów, co czyni go idealnym wyborem dla zaawansowanych użytkowników.<br><br>Nginx, z kolei, jest stosunkowo nowym serwerem HTTP, który został wprowadzony na rynek w 2004 roku. Jego głównym celem było rozwiązanie problemów wydajnościowych, z którymi borykał się Apache. Nginx jest znany ze swojej wydajności i skalowalności, co czyni go popularnym wyborem dla dużych witryn internetowych i aplikacji.<br><br>Jedną z głównych różnic między Apache a Nginx jest ich architektura. Apache działa w modelu wieloprocesowym, gdzie każde żądanie jest obsługiwane przez osobny proces. To może prowadzić do większego zużycia zasobów systemowych, szczególnie przy dużym obciążeniu serwera. Nginx natomiast działa w modelu asynchronicznym, gdzie jedno zdarzenie może obsłużyć wiele żądań. Dzięki temu Nginx jest bardziej wydajny i może obsłużyć większą liczbę jednoczesnych połączeń.<br><br>Kolejną różnicą między tymi dwoma serwerami jest ich konfiguracja. Apache korzysta z plików konfiguracyjnych w formacie tekstowym, które są czytelne dla większości użytkowników. Jest to zaleta dla osób, które preferują prostotę i łatwość konfiguracji. Nginx natomiast korzysta z konfiguracji opartej na języku skryptowym, co może być bardziej skomplikowane dla niektórych użytkowników.<br><br>Ważnym aspektem dostępności serwera HTTP jest jego zdolność do obsługi dużej liczby jednoczesnych połączeń. Apache, ze względu na swoją architekturę wieloprocesową, może mieć trudności z obsługą dużej liczby połączeń, szczególnie przy dużym obciążeniu. Nginx, dzięki swojej architekturze asynchronicznej, jest bardziej wydajny i może obsłużyć większą liczbę jednoczesnych połączeń.<br><br>Innym ważnym czynnikiem jest wydajność serwera HTTP podczas obsługi statycznych i dynamicznych treści. Apache jest znany ze swojej elastyczności i wsparcia dla różnych języków programowania, co czyni go dobrym wyborem dla stron internetowych z dynamicznymi treściami. Nginx natomiast jest bardziej zoptymalizowany pod kątem obsługi statycznych treści, takich jak pliki HTML, CSS i obrazy.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx są popularnymi serwerami HTTP, ale różnią się pod wieloma względami. Apache jest bardziej elastyczny i wszechstronny, podczas gdy Nginx jest bardziej wydajny i skalowalny. Wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, serwer HTTP, dostępność, wydajność, skalowalność, architektura, konfiguracja, jednoczesne połączenia, statyczne treści, dynamiczne treści.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w dostępności Apache i Nginx, porównanie wydajności Apache i Nginx, architektura serwera HTTP, konfiguracja Apache i Nginx, obsługa jednoczesnych połączeń w Apache i Nginx, wydajność statycznych i dynamicznych treści w Apache i Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w obsłudze SSL/TLS przez Apache i Nginx</h2><div>Apache jest jednym z najpopularniejszych serwerów internetowych na świecie. Jest znany ze swojej elastyczności i bogatej funkcjonalności. W przypadku obsługi SSL/TLS, Apache korzysta z modułu o nazwie mod_ssl. Moduł ten zapewnia wsparcie dla różnych wersji protokołów SSL/TLS, takich jak SSLv2, SSLv3, TLSv1.0, TLSv1.1 i TLSv1.2. Dzięki temu Apache może obsługiwać starsze przeglądarki, które nie obsługują najnowszych wersji protokołów TLS. Ponadto, Apache oferuje szeroki zakres opcji konfiguracyjnych, które pozwalają dostosować ustawienia SSL/TLS do indywidualnych potrzeb.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest serwerem internetowym i proxy HTTP o niskim zużyciu zasobów. Jest znany ze swojej wydajności i skalowalności. W przypadku obsługi SSL/TLS, Nginx korzysta z modułu o nazwie ngx_http_ssl_module. Moduł ten obsługuje najnowsze wersje protokołów SSL/TLS, takie jak TLSv1.2 i TLSv1.3. Nginx jest również w stanie obsługiwać starsze wersje protokołów, ale nie oferuje takiej elastyczności jak Apache. Jednak dzięki swojej wydajności, Nginx jest często wybierany do obsługi dużych obciążeń sieciowych.<br><br>Jedną z głównych różnic między Apache a Nginx w obsłudze SSL/TLS jest sposób, w jaki są one wdrażane. W przypadku Apache, konfiguracja SSL/TLS jest zazwyczaj przeprowadzana w pliku konfiguracyjnym httpd.conf. Wymaga to edycji pliku konfiguracyjnego i restartu serwera, aby wprowadzić zmiany. Nginx natomiast korzysta z pliku konfiguracyjnego nginx.conf, który jest bardziej modułowy i elastyczny. Zmiany w konfiguracji Nginx mogą być wprowadzane bez konieczności restartu serwera, co jest dużym plusem w przypadku serwerów o wysokim obciążeniu.<br><br>Kolejną różnicą między Apache a Nginx jest wydajność. Nginx jest znacznie bardziej wydajny niż Apache, zwłaszcza w przypadku obsługi dużych obciążeń. Dzięki swojej architekturze opartej na zdarzeniach, Nginx może obsługiwać tysiące równoczesnych połączeń bez większych problemów. Apache natomiast jest bardziej zasobożerny i może mieć trudności w obsłudze dużych obciążeń. Dlatego Nginx jest często wybierany do obsługi stron o dużej liczbie odwiedzających.<br><br>Warto również wspomnieć o wsparciu dla certyfikatów SSL/TLS. Zarówno Apache, jak i Nginx obsługują certyfikaty SSL/TLS, w tym certyfikaty wydane przez autoryzowane centra certyfikacji (CA). Oba serwery umożliwiają również skonfigurowanie własnych certyfikatów, co jest przydatne w przypadku testowania lub wewnętrznych środowisk.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx oferują obsługę SSL/TLS, ale istnieją pewne różnice między nimi. Apache jest bardziej elastyczny i obsługuje starsze wersje protokołów SSL/TLS, podczas gdy Nginx jest bardziej wydajny i skalowalny. Wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli zależy nam na elastyczności i obsłudze starszych przeglądarek, Apache może być lepszym wyborem. Jeśli natomiast zależy nam na wydajności i skalowalności, Nginx może być bardziej odpowiednią opcją.<br><br>Słowa kluczowe: SSL, TLS, Apache, Nginx, mod_ssl, ngx_http_ssl_module, bezpieczeństwo, protokół, serwer internetowy, proxy HTTP, moduł, konfiguracja, wydajność, certyfikat, centrum certyfikacji, elastyczność, skalowalność.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w obsłudze SSL/TLS przez Apache i Nginx, obsługa SSL/TLS w Apache, obsługa SSL/TLS w Nginx, mod_ssl w Apache, ngx_http_ssl_module w Nginx, elastyczność Apache w obsłudze SSL/TLS, wydajność Nginx w obsłudze SSL/TLS, konfiguracja SSL/TLS w Apache, konfiguracja SSL/TLS w Nginx, obsługa starszych przeglądarek przez Apache, skalowalność Nginx w obsłudze SSL/TLS.</div><h2>Jakie są różnice w obsłudze autoryzacji przez Apache i Nginx</h2><div>Apache, będący jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP, oferuje wiele opcji autoryzacji. Podstawową metodą autoryzacji w Apache jest plik .htaccess, który może być umieszczony w katalogu, w którym znajdują się chronione zasoby. Plik .htaccess zawiera reguły autoryzacji, takie jak wymagane hasło lub listę użytkowników, którzy mają dostęp do zasobów. Apache obsługuje również autoryzację opartą na bazie danych, takiej jak MySQL lub PostgreSQL, co umożliwia bardziej zaawansowane zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.<br><br>Nginx, z drugiej strony, ma inną filozofię obsługi autoryzacji. W przeciwieństwie do Apache, Nginx nie obsługuje plików .htaccess. Zamiast tego, Nginx polega na konfiguracji serwera głównego lub plików konfiguracyjnych lokalnych, aby zdefiniować reguły autoryzacji. Nginx oferuje moduł auth_basic, który umożliwia proste uwierzytelnianie oparte na haśle. Jednak dla bardziej zaawansowanych scenariuszy autoryzacji, Nginx może być skonfigurowany do współpracy z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania, takimi jak LDAP lub OAuth.<br><br>Różnice w obsłudze autoryzacji przez Apache i Nginx mają wpływ na wydajność i elastyczność serwera. Apache, ze względu na swoje długie dziedzictwo i wsparcie dla wielu metod autoryzacji, może być bardziej elastyczny w dostosowywaniu autoryzacji do konkretnych potrzeb. Jednak ta elastyczność może prowadzić do większego obciążenia serwera i wydłużonego czasu odpowiedzi.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest znany z wysokiej wydajności i niskiego zużycia zasobów. Jego prostsza obsługa autoryzacji może przyczynić się do szybszego przetwarzania żądań i lepszej wydajności. Jednakże, ze względu na brak wsparcia dla plików .htaccess, konfiguracja autoryzacji w Nginx może wymagać większej wiedzy technicznej i bardziej zaawansowanej konfiguracji.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx oferują różne metody autoryzacji, które można dostosować do konkretnych potrzeb. Apache jest bardziej elastyczny i obsługuje wiele metod autoryzacji, podczas gdy Nginx jest bardziej wydajny i prostszy w obsłudze. Wybór między nimi zależy od indywidualnych preferencji i wymagań projektu.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, autoryzacja, obsługa, plik .htaccess, uwierzytelnianie, wydajność, elastyczność, konfiguracja, serwer HTTP.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w obsłudze autoryzacji przez Apache i Nginx, porównanie autoryzacji w Apache i Nginx, zalety i wady autoryzacji w Apache i Nginx, jak skonfigurować autoryzację w Apache, jak skonfigurować autoryzację w Nginx, wydajność autoryzacji w Apache i Nginx.</div><br> <h2>Porównanie sposobu działania Apache i Nginx w obsłudze dynamicznej treści</h2><div>W dzisiejszych czasach, kiedy większość stron internetowych oferuje dynamiczną treść, wybór odpowiedniego serwera HTTP jest kluczowy dla efektywnej obsługi ruchu i zapewnienia szybkiego ładowania stron. Dwa najpopularniejsze serwery HTTP, Apache i Nginx, są często porównywane pod kątem ich zdolności do obsługi dynamicznej treści. W tym artykule przyjrzymy się bliżej obu serwerom i porównamy ich sposoby działania w tej dziedzinie.<br><br>Apache, stworzony w 1995 roku, jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP na świecie. Jest znany ze swojej elastyczności i bogatej funkcjonalności. Apache obsługuje wiele języków programowania, takich jak PHP, Python, Ruby i wiele innych. Działa na zasadzie modelu wątkowego, gdzie dla każdego połączenia tworzony jest osobny wątek. To oznacza, że Apache może obsługiwać wiele połączeń jednocześnie, co jest szczególnie ważne przy obsłudze dynamicznej treści.<br><br>Nginx, stworzony w 2004 roku, jest stosunkowo młodszym serwerem HTTP, który zyskał na popularności w ciągu ostatnich lat. Jest znany ze swojej wydajności i niskiego zużycia zasobów. Nginx obsługuje również wiele języków programowania, ale jest bardziej skoncentrowany na obsłudze statycznej treści. Działa na zasadzie modelu asynchronicznego, gdzie jedno wątkowe połączenie może obsługiwać wiele żądań. To oznacza, że Nginx może obsługiwać dużą liczbę połączeń przy minimalnym zużyciu zasobów.<br><br>Przechodząc do porównania sposobu działania obu serwerów w obsłudze dynamicznej treści, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Pierwszym z nich jest wydajność. Nginx jest znany ze swojej wydajności i zdolności do obsługi dużego ruchu. Dzięki swojemu modelowi asynchronicznemu, Nginx może obsługiwać wiele żądań jednocześnie, co przekłada się na szybsze ładowanie stron. Apache, z drugiej strony, może być bardziej elastyczny, ale może mieć trudności z obsługą dużego ruchu przy jednoczesnym zużyciu większej ilości zasobów.<br><br>Kolejnym aspektem jest konfiguracja i zarządzanie. Apache oferuje szeroki zakres opcji konfiguracyjnych, co daje większą elastyczność w dostosowywaniu serwera do indywidualnych potrzeb. Nginx, z drugiej strony, ma prostszą konfigurację i jest bardziej intuicyjny w zarządzaniu. Dla osób, które preferują prostotę i szybkość konfiguracji, Nginx może być lepszym wyborem.<br><br>Ważnym aspektem jest również wsparcie dla różnych modułów i rozszerzeń. Apache ma ogromną społeczność i wiele dostępnych modułów, które można zainstalować i skonfigurować. Nginx również oferuje wiele modułów, ale nie jest tak rozbudowany jak Apache. Jeśli potrzebujesz specyficznego modułu, Apache może być lepszym wyborem.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx mają swoje zalety i wady w obsłudze dynamicznej treści. Apache jest bardziej elastyczny i oferuje większą funkcjonalność, ale może mieć trudności z obsługą dużego ruchu. Nginx jest bardziej wydajny i ma prostszą konfigurację, ale może być mniej elastyczny i nie obsługuje tak wielu modułów jak Apache.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, serwer HTTP, dynamiczna treść, wydajność, konfiguracja, moduły.<br><br>Frazy kluczowe:: porównanie Apache i Nginx w obsłudze dynamicznej treści, różnice między Apache i Nginx w obsłudze dynamicznej treści, wybór serwera HTTP do obsługi dynamicznej treści, porównanie wydajności Apache i Nginx w obsłudze dynamicznej treści, konfiguracja Apache i Nginx w obsłudze dynamicznej treści.</div><h2>Jakie są różnice w obsłudze żądań HTTP między Apache a Nginx</h2><div>W dzisiejszych czasach, gdy większość stron internetowych działa na serwerach, ważne jest, aby wybrać odpowiedni serwer HTTP, który będzie w stanie obsłużyć żądania użytkowników w sposób efektywny i niezawodny. Dwa najpopularniejsze serwery HTTP, które są szeroko stosowane w branży, to Apache i Nginx. Oba serwery mają swoje unikalne cechy i różnice w obsłudze żądań HTTP. W tym artykule przyjrzymy się tym różnicom i dowiemy się, jakie są główne różnice między Apache a Nginx.<br><br>Apache jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP dostępnych na rynku. Jest on znany ze swojej elastyczności i bogatej funkcjonalności. Apache obsługuje żądania HTTP za pomocą modelu wielowątkowego, gdzie dla każdego żądania tworzony jest nowy wątek. To oznacza, że Apache może obsługiwać wiele żądań jednocześnie, co jest szczególnie przydatne w przypadku dużych obciążeń na serwerze. Jednak ta elastyczność ma swoją cenę - Apache jest bardziej zasobożerny i może wymagać większej ilości pamięci i mocy obliczeniowej w porównaniu do Nginx.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest nowoczesnym serwerem HTTP, który został zaprojektowany z myślą o wydajności i skalowalności. Nginx obsługuje żądania HTTP za pomocą modelu asynchronicznego, gdzie jedno wątku może obsługiwać wiele żądań jednocześnie. To oznacza, że Nginx jest bardziej wydajny i może obsłużyć większą liczbę żądań przy mniejszym zużyciu zasobów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych obciążeń na serwerze lub w przypadku, gdy zależy nam na jak największej wydajności.<br><br>Różnice w obsłudze żądań HTTP między Apache a Nginx wynikają również z różnic w konfiguracji i zarządzaniu serwerem. Apache korzysta z pliku konfiguracyjnego o nazwie "httpd.conf", który zawiera wszystkie ustawienia serwera. Konfiguracja Apache jest bardziej rozbudowana i bardziej elastyczna, co oznacza, że można dostosować serwer do indywidualnych potrzeb. Nginx natomiast korzysta z pliku konfiguracyjnego o nazwie "nginx.conf", który również zawiera ustawienia serwera. Jednak konfiguracja Nginx jest bardziej uproszczona i bardziej intuicyjna, co ułatwia zarządzanie serwerem.<br><br>Inną istotną różnicą między Apache a Nginx jest sposób obsługi statycznych i dynamicznych treści. Apache jest bardziej zoptymalizowany do obsługi dynamicznych treści, takich jak skrypty PHP czy bazy danych. Nginx natomiast jest bardziej zoptymalizowany do obsługi statycznych treści, takich jak pliki HTML, CSS czy obrazy. Dzięki temu Nginx może obsługiwać większą liczbę żądań statycznych przy mniejszym zużyciu zasobów.<br><br>Podsumowując, różnice w obsłudze żądań HTTP między Apache a Nginx wynikają głównie z różnic w modelu obsługi żądań, konfiguracji i zoptymalizacji serwera. Apache jest bardziej elastyczny i bogaty w funkcje, ale może wymagać większej ilości zasobów. Nginx natomiast jest bardziej wydajny i skalowalny, szczególnie w przypadku statycznych treści. Wybór między Apache a Nginx zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań projektu.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, obsługa żądań HTTP, różnice, wydajność, skalowalność, konfiguracja, statyczne treści, dynamiczne treści.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w obsłudze żądań HTTP między Apache a Nginx, porównanie Apache i Nginx w obsłudze żądań HTTP, wybór serwera HTTP dla projektu, model obsługi żądań w Apache i Nginx, konfiguracja Apache i Nginx, zoptymalizacja serwera HTTP, statyczne treści w Apache i Nginx, dynamiczne treści w Apache i Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w zarządzaniu zasobami między Apache a Nginx</h2><div>W dzisiejszych czasach, kiedy większość stron internetowych i aplikacji działa w oparciu o serwery HTTP, wybór odpowiedniego serwera może mieć kluczowe znaczenie dla wydajności i skalowalności naszej witryny. Dwa najpopularniejsze serwery HTTP, Apache i Nginx, są często porównywane pod względem zarządzania zasobami. W tym artykule przyjrzymy się różnicom między tymi dwoma serwerami i jak wpływają one na wydajność i skalowalność naszej witryny.<br><br>Apache jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP dostępnych na rynku. Jest to serwer oparty na modułach, co oznacza, że można go rozszerzać i dostosowywać do różnych potrzeb. Apache obsługuje wiele języków programowania, takich jak PHP, Python, Ruby, Perl, co czyni go popularnym wyborem dla stron internetowych opartych na różnych technologiach. Jednakże, ze względu na swoją elastyczność, Apache może być bardziej zasobożerny niż Nginx.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest nowoczesnym serwerem HTTP, który został zaprojektowany z myślą o wydajności i skalowalności. Nginx jest serwerem opartym na zdarzeniach, co oznacza, że obsługuje wiele równoległych połączeń bez konieczności tworzenia osobnego wątku dla każdego z nich. Dzięki temu Nginx jest w stanie obsłużyć dużą liczbę jednoczesnych żądań, co jest szczególnie ważne w przypadku witryn o dużej liczbie odwiedzających. Ponadto, Nginx jest znacznie lżejszy niż Apache i zużywa mniej pamięci i zasobów procesora.<br><br>Różnice w zarządzaniu zasobami między Apache a Nginx wynikają z ich różnych architektur. Apache używa modelu wielowątkowego, gdzie każde połączenie klienta jest obsługiwane przez osobny wątek. To może prowadzić do zwiększonego zużycia pamięci i zasobów procesora, szczególnie w przypadku dużego obciążenia serwera. Nginx, z drugiej strony, używa modelu asynchronicznego, gdzie jedno wątkowe obsługuje wiele połączeń. Dzięki temu Nginx jest w stanie obsłużyć więcej żądań przy mniejszym zużyciu zasobów.<br><br>Inną różnicą między Apache a Nginx jest sposób obsługi statycznych i dynamicznych treści. Apache jest bardziej elastyczny w obsłudze różnych języków programowania i technologii, co czyni go dobrym wyborem dla stron internetowych opartych na różnych platformach. Nginx, z drugiej strony, jest bardziej zoptymalizowany pod kątem obsługi statycznych treści, takich jak pliki HTML, CSS i obrazy. Dzięki temu Nginx może obsłużyć większą liczbę żądań statycznych przy mniejszym zużyciu zasobów.<br><br>Podsumowując, zarządzanie zasobami między Apache a Nginx różni się głównie ze względu na ich architekturę i sposób obsługi żądań. Apache jest bardziej elastyczny i obsługuje wiele języków programowania, ale może być bardziej zasobożerny. Nginx, z drugiej strony, jest bardziej zoptymalizowany pod kątem wydajności i skalowalności, szczególnie w przypadku statycznych treści. Wybór między tymi dwoma serwerami zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań naszej witryny.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, zarządzanie zasobami, wydajność, skalowalność, serwer HTTP, statyczne treści, dynamiczne treści, architektura, elastyczność, zoptymalizowany, języki programowania.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w zarządzaniu zasobami między Apache a Nginx, wybór serwera HTTP, wydajność i skalowalność serwera, porównanie Apache i Nginx, architektura serwera HTTP, obsługa statycznych i dynamicznych treści, elastyczność i zoptymalizowanie serwera, różnice w zużyciu zasobów między Apache a Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w dostępności i wsparciu społeczności między Apache a Nginx</h2><div>Apache, stworzony przez Apache Software Foundation, jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP na świecie. Jest to oprogramowanie open source, które jest dostępne dla wszystkich bezpłatnie. Apache jest znane ze swojej stabilności i wsparcia dla różnych platform, takich jak Linux, Windows, macOS i wiele innych. Ponadto, Apache oferuje szeroką gamę modułów rozszerzeń, które umożliwiają użytkownikom dostosowanie serwera do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu, Apache jest często wybierany przez doświadczonych administratorów systemów, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji i elastyczności.<br><br>Nginx, z kolei, jest stosunkowo nowym graczem na rynku serwerów HTTP. Został stworzony w 2004 roku przez Igora Sysoeva i szybko zyskał popularność dzięki swojej wydajności i skalowalności. Nginx jest również oprogramowaniem open source, które jest dostępne dla wszystkich bezpłatnie. Jedną z głównych różnic między Apache a Nginx jest ich architektura. Apache działa w modelu wątkowym, gdzie każde żądanie klienta jest obsługiwane przez osobny wątek. Nginx natomiast działa w modelu asynchronicznym, gdzie jedno wątkowe może obsłużyć wiele żądań jednocześnie. Dzięki temu, Nginx jest znacznie bardziej wydajny i skalowalny w przypadku obsługi dużej liczby równoczesnych żądań.<br><br>Pod względem dostępności, zarówno Apache, jak i Nginx są szeroko dostępne na różnych platformach. Oba oprogramowania mają duże społeczności użytkowników i deweloperów, którzy aktywnie wspierają i rozwijają te projekty. Istnieje wiele forów dyskusyjnych, grup społecznościowych i dokumentacji online, które pomagają użytkownikom w rozwiązywaniu problemów i zdobywaniu wiedzy na temat tych serwerów. Ponadto, oba oprogramowania mają duże repozytoria modułów rozszerzeń, które umożliwiają użytkownikom dostosowanie serwera do swoich potrzeb.<br><br>Jednak istnieją pewne różnice w dostępności i wsparciu społeczności między Apache a Nginx. Apache, jako starsze oprogramowanie, ma znacznie większą społeczność i więcej dostępnych modułów rozszerzeń. Istnieje również wiele książek i materiałów szkoleniowych poświęconych Apache, co ułatwia naukę i zdobywanie wiedzy na temat tego serwera. Nginx, z drugiej strony, ma mniejszą społeczność, ale wciąż rozwija się i zyskuje popularność. Istnieje również wiele materiałów online, takich jak tutoriale i blogi, które pomagają użytkownikom w nauce i rozwiązywaniu problemów związanych z Nginx.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx są popularnymi i wydajnymi serwerami HTTP. Oba oprogramowania są dostępne dla wszystkich bezpłatnie i mają duże społeczności użytkowników i deweloperów. Apache oferuje większą dostępność modułów rozszerzeń i ma większą społeczność, co ułatwia zdobywanie wiedzy i rozwiązywanie problemów. Nginx natomiast jest bardziej wydajny i skalowalny, dzięki swojej architekturze asynchronicznej. Ostatecznie, wybór między Apache a Nginx zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, serwer HTTP, dostępność, wsparcie społeczności, moduły rozszerzeń, wydajność, skalowalność, architektura asynchroniczna.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w dostępności między Apache a Nginx, różnice w wsparciu społeczności między Apache a Nginx, porównanie Apache i Nginx, wybór serwera HTTP, moduły rozszerzeń Apache, moduły rozszerzeń Nginx, wydajność Apache, wydajność Nginx, skalowalność Apache, skalowalność Nginx, architektura asynchroniczna Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w wydajności między Apache a Nginx w obsłudze dynamicznej treści</h2><div>Apache jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP dostępnych na rynku. Jest znany ze swojej elastyczności i bogatej funkcjonalności. Apache obsługuje dynamiczną treść za pomocą modułów, takich jak mod_php, mod_perl lub mod_python, które umożliwiają wykonywanie skryptów na serwerze. Jednakże, ta elastyczność ma swoją cenę. Apache jest znacznie bardziej zasobożerny niż Nginx i może mieć problemy z obsługą dużego obciążenia.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest stosunkowo nowym graczem na rynku serwerów HTTP, ale zyskał ogromną popularność dzięki swojej wydajności i skalowalności. Nginx jest znany z tego, że obsługuje dużą liczbę równoczesnych połączeń przy minimalnym zużyciu zasobów. W przeciwieństwie do Apache, Nginx nie obsługuje dynamicznej treści za pomocą modułów, ale zamiast tego korzysta z serwerów aplikacji, takich jak PHP-FPM, FastCGI lub uwsgi. Ta architektura pozwala Nginx na efektywne przekazywanie żądań do serwerów aplikacji i równoczesne obsługiwania wielu połączeń.<br><br>Różnice w wydajności między Apache a Nginx w obsłudze dynamicznej treści są szczególnie widoczne podczas obsługi dużego obciążenia. Apache, ze względu na swoją elastyczność i bogatą funkcjonalność, może mieć trudności z utrzymaniem wysokiej wydajności przy dużej liczbie równoczesnych połączeń. Nginx, z drugiej strony, jest zoptymalizowany pod kątem obsługi równoczesnych połączeń i może obsłużyć znacznie większe obciążenie niż Apache.<br><br>Ponadto, Nginx ma również wbudowane mechanizmy buforowania, które mogą znacznie przyspieszyć ładowanie stron internetowych. Dzięki temu, Nginx może serwować statyczną treść bez konieczności przekazywania żądania do serwera aplikacji, co prowadzi do znacznie szybszego czasu odpowiedzi.<br><br>Warto również wspomnieć o skalowalności. Nginx jest znacznie bardziej skalowalny niż Apache i może obsłużyć większą liczbę równoczesnych połączeń bez utraty wydajności. Dzięki temu, Nginx jest często wybierany przez duże witryny internetowe o dużym obciążeniu.<br><br>Podsumowując, różnice w wydajności między Apache a Nginx w obsłudze dynamicznej treści są znaczące. Apache jest bardziej elastyczny i oferuje bogatą funkcjonalność, ale może mieć trudności z utrzymaniem wysokiej wydajności przy dużym obciążeniu. Nginx, z drugiej strony, jest bardziej wydajny, skalowalny i zoptymalizowany pod kątem obsługi równoczesnych połączeń. Dlatego, jeśli zależy Ci na szybkości ładowania stron i wydajności, Nginx może być lepszym wyborem.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, wydajność, dynamiczna treść, serwer HTTP, moduły, skalowalność, obciążenie, szybkość ładowania stron, serwer aplikacji, buforowanie.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w wydajności między Apache a Nginx, obsługa dynamicznej treści, porównanie Apache i Nginx, wybór serwera HTTP, elastyczność Apache, bogata funkcjonalność Apache, zasobożerność Apache, skalowalność Nginx, równoczesne połączenia, mechanizmy buforowania Nginx, szybkość odpowiedzi, skalowalność Apache, duże witryny internetowe.</div><br> <h2>Jakie są różnice w wydajności między Apache a Nginx w obsłudze statycznej treści</h2><div>W dzisiejszych czasach, gdy większość stron internetowych składa się głównie z treści statycznych, wybór odpowiedniego serwera HTTP może mieć ogromne znaczenie dla wydajności i szybkości ładowania strony. Dwa najpopularniejsze serwery HTTP, Apache i Nginx, są często porównywane pod względem wydajności w obsłudze statycznej treści. W tym artykule przyjrzymy się różnicom między tymi dwoma serwerami i dowiemy się, który z nich jest bardziej efektywny w obsłudze statycznych zasobów.<br><br>Apache jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP dostępnych na rynku. Jest znany ze swojej elastyczności i bogatej funkcjonalności. Apache obsługuje wiele języków programowania, takich jak PHP, Python, Ruby, Perl, co czyni go idealnym wyborem dla stron internetowych opartych na dynamicznej treści. Jednakże, gdy chodzi o obsługę statycznych zasobów, Apache może nie być tak wydajny jak Nginx.<br><br>Nginx, z kolei, jest stosunkowo nowym serwerem HTTP, który zyskał na popularności ze względu na swoją wydajność i skalowalność. Nginx został zaprojektowany z myślą o obsłudze dużej liczby równoczesnych połączeń, co czyni go idealnym wyborem dla stron internetowych o dużej liczbie odwiedzających. W przeciwieństwie do Apache, Nginx jest bardziej zoptymalizowany pod kątem obsługi statycznych zasobów, takich jak pliki HTML, CSS, JavaScript, obrazy itp.<br><br>Jedną z głównych różnic między Apache a Nginx jest sposób, w jaki obsługują one żądania HTTP. Apache używa modelu wątkowego, gdzie każde żądanie jest obsługiwane przez osobny wątek. To może prowadzić do nadmiernego zużycia zasobów systemowych, gdy liczba równoczesnych połączeń jest wysoka. Nginx natomiast używa modelu asynchronicznego, gdzie jedno wątkowe może obsługiwać wiele żądań jednocześnie. Dzięki temu Nginx jest bardziej wydajny w obsłudze dużej liczby równoczesnych połączeń.<br><br>Kolejną różnicą między Apache a Nginx jest sposób, w jaki przechowują one statyczne zasoby. Apache przechowuje je na dysku twardym, co może prowadzić do opóźnień w dostępie do tych zasobów. Nginx natomiast przechowuje statyczne zasoby w pamięci podręcznej, co pozwala na szybszy dostęp do nich. Dzięki temu Nginx może obsługiwać większą liczbę żądań na sekundę niż Apache.<br><br>Wydajność Apache i Nginx w obsłudze statycznej treści może również zależeć od konfiguracji i optymalizacji serwera. Apache oferuje wiele opcji konfiguracyjnych, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nginx natomiast jest znany z prostoty konfiguracji i domyślnie jest zoptymalizowany pod kątem wydajności.<br><br>Podsumowując, jeśli głównym celem Twojej strony internetowej jest obsługa statycznych zasobów, Nginx może być lepszym wyborem niż Apache. Dzięki swojej wydajności i skalowalności, Nginx może zapewnić szybsze ładowanie stron i obsługę większej liczby równoczesnych połączeń. Jednakże, jeśli Twoja strona internetowa opiera się głównie na dynamicznej treści i wymaga obsługi różnych języków programowania, Apache nadal może być dobrym wyborem.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, wydajność, statyczna treść, serwer HTTP, strona internetowa, skalowalność, równoczesne połączenia, model wątkowy, model asynchroniczny, pamięć podręczna, konfiguracja, optymalizacja.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w wydajności między Apache a Nginx, obsługa statycznej treści, porównanie Apache i Nginx, wybór serwera HTTP, szybkość ładowania strony, statyczne zasoby, elastyczność Apache, bogata funkcjonalność, obsługa dynamicznej treści, zoptymalizowany Nginx, liczba równoczesnych połączeń, dostęp do statycznych zasobów, konfiguracja serwera, optymalizacja wydajności.</div><h2>Jakie są różnice w obsłudze logów między Apache a Nginx</h2><div>Apache i Nginx są dwoma popularnymi serwerami HTTP, które różnią się od siebie pod wieloma względami. Jednym z obszarów, w którym można zauważyć różnice, jest obsługa logów. Logi są niezwykle ważne dla administratorów systemów, ponieważ dostarczają cennych informacji na temat działania serwera, błędów, żądań klientów i innych zdarzeń.<br><br>Apache jest starszym serwerem HTTP, który od dawna jest popularny wśród administratorów systemów. W przypadku Apache, logi są zapisywane w plikach tekstowych, które są przechowywane na serwerze. Domyślnie Apache generuje dwa główne rodzaje logów: dostępu i błędów. Log dostępu zawiera informacje o każdym żądaniu klienta, takie jak adres IP klienta, żądanie HTTP, kod odpowiedzi, rozmiar odpowiedzi itp. Log błędów zawiera informacje o wszelkich błędach, które wystąpiły podczas przetwarzania żądań klienta.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest nowszym serwerem HTTP, który zyskuje na popularności ze względu na swoją wydajność i skalowalność. W przypadku Nginx, logi są również zapisywane w plikach tekstowych, ale różnią się one nieco od logów Apache. Nginx generuje tylko jeden rodzaj logów, który zawiera informacje o żądaniach klienta, kodzie odpowiedzi, rozmiarze odpowiedzi i czasie przetwarzania żądania. Nginx nie generuje domyślnie logów błędów, ale można je skonfigurować, jeśli jest to wymagane.<br><br>Różnice w obsłudze logów między Apache a Nginx wynikają z różnic w ich architekturze i sposobie przetwarzania żądań. Apache używa modelu wątkowego, w którym każde żądanie klienta jest obsługiwane przez osobny wątek. To oznacza, że każde żądanie jest rejestrowane w logach w czasie rzeczywistym. Nginx natomiast używa modelu asynchronicznego, w którym żądania klienta są obsługiwane przez jedno lub kilka wątków. To oznacza, że logi Nginx są zapisywane w pamięci podręcznej i zapisywane na dysku w określonym interwale czasowym. Dzięki temu Nginx osiąga wyższą wydajność w obsłudze logów.<br><br>Inną różnicą między Apache a Nginx jest format logów. Apache używa formatu zwanego "Common Log Format" lub "Combined Log Format", który jest standardem w branży. Ten format zawiera różne pola, takie jak adres IP klienta, identyfikator użytkownika, data i godzina żądania, metoda HTTP, kod odpowiedzi itp. Nginx używa natomiast formatu zwanego "Combined Log Format", który jest podobny do formatu Apache, ale różni się nieco w niektórych polach.<br><br>Ważne jest również zauważenie, że zarówno Apache, jak i Nginx umożliwiają dostosowanie formatu logów poprzez konfigurację. Administratorzy mogą wybrać, które pola mają być rejestrowane i w jakiej kolejności. Mogą również zdecydować, czy chcą rejestrować logi błędów, a także ustawić poziom szczegółowości logów.<br><br>Podsumowując, różnice w obsłudze logów między Apache a Nginx wynikają z różnic w ich architekturze, modelu przetwarzania żądań i formacie logów. Zarówno Apache, jak i Nginx oferują bogate możliwości konfiguracji logów, co pozwala administratorom dostosować je do swoich potrzeb.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, logi, obsługa, różnice, format, dostęp, błędy, administratorzy, serwer HTTP.<br><br>Frazy kluczowe:: obsługa logów w Apache, obsługa logów w Nginx, różnice w logach Apache i Nginx, format logów Apache, format logów Nginx, konfiguracja logów Apache, konfiguracja logów Nginx, logi dostępu Apache, logi dostępu Nginx, logi błędów Apache, logi błędów Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w obsłudze zapytań AJAX między Apache a Nginx</h2><div>W dzisiejszych czasach, gdy dynamiczne strony internetowe są coraz bardziej popularne, technologie takie jak AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) odgrywają kluczową rolę w interakcji użytkownika z serwerem. AJAX umożliwia asynchroniczną komunikację między przeglądarką a serwerem, co pozwala na dynamiczne ładowanie treści bez konieczności odświeżania całej strony.<br><br>Apache i Nginx są dwoma popularnymi serwerami HTTP, które są często wykorzystywane do hostowania stron internetowych. Oba serwery mają swoje własne cechy i różnice w obsłudze zapytań AJAX.<br><br>Apache, będący starszym i bardziej znanym serwerem, ma długą historię i bogate wsparcie społeczności. Obsługa zapytań AJAX w Apache opiera się głównie na modułach takich jak mod_proxy i mod_rewrite. Mod_proxy umożliwia przekierowanie zapytań AJAX do innych serwerów, co jest przydatne w przypadku, gdy aplikacja korzysta z różnych serwerów dla różnych zasobów. Mod_rewrite natomiast pozwala na przekształcanie adresów URL, co może być przydatne w przypadku, gdy aplikacja korzysta z niestandardowych adresów URL dla zapytań AJAX.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest nowocześniejszym serwerem, który został zaprojektowany z myślą o wydajności i skalowalności. Obsługa zapytań AJAX w Nginx opiera się głównie na modułach takich jak ngx_http_proxy_module i ngx_http_rewrite_module. Moduł ngx_http_proxy_module umożliwia przekierowanie zapytań AJAX do innych serwerów, podobnie jak mod_proxy w Apache. Jednak Nginx oferuje również wbudowane funkcje buforowania, które mogą znacznie poprawić wydajność w przypadku częstych zapytań AJAX. Moduł ngx_http_rewrite_module pozwala na przekształcanie adresów URL, podobnie jak mod_rewrite w Apache.<br><br>Różnice między Apache a Nginx w obsłudze zapytań AJAX wynikają głównie z różnic w architekturze i filozofii obu serwerów. Apache jest bardziej elastyczny i oferuje większą liczbę modułów, co pozwala na bardziej zaawansowaną konfigurację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Nginx natomiast jest bardziej zoptymalizowany pod kątem wydajności i skalowalności, co może być szczególnie ważne w przypadku dużych aplikacji obsługujących duże ilości zapytań AJAX.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx oferują obsługę zapytań AJAX, ale różnią się w niektórych aspektach. Apache jest bardziej elastyczny i oferuje większą liczbę modułów, podczas gdy Nginx jest bardziej zoptymalizowany pod kątem wydajności. Wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań aplikacji.<br><br>Słowa kluczowe: AJAX, Apache, Nginx, obsługa zapytań, mod_proxy, mod_rewrite, ngx_http_proxy_module, ngx_http_rewrite_module, elastyczność, wydajność, skalowalność.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w obsłudze zapytań AJAX między Apache a Nginx, mod_proxy w Apache, mod_rewrite w Apache, ngx_http_proxy_module w Nginx, ngx_http_rewrite_module w Nginx, elastyczność Apache, wydajność Nginx, skalowalność Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w obsłudze zapytań modułów Python między Apache a Nginx</h2><div>Apache, będący jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP, oferuje moduł mod_python, który umożliwia bezpośrednie uruchamianie skryptów Pythona wewnątrz serwera. Moduł ten jest stosunkowo prosty w użyciu i zapewnia pełną kontrolę nad konfiguracją serwera. Jednakże, mod_python ma kilka wad, które mogą wpływać na wydajność aplikacji. Po pierwsze, mod_python jest wąskim gardłem dla skalowalności, ponieważ każde żądanie jest obsługiwane przez osobny proces serwera. To oznacza, że przy dużym obciążeniu serwera, wydajność może znacznie spadać. Ponadto, mod_python nie jest już aktywnie rozwijany i nie wspiera najnowszych wersji Pythona, co może być problemem dla aplikacji korzystających z najnowszych funkcji języka.<br><br>Z drugiej strony, Nginx jest nowoczesnym serwerem HTTP, który oferuje moduł uwsgi do obsługi zapytań modułów Python. Moduł ten działa jako pośrednik między serwerem Nginx a aplikacją Python, co pozwala na efektywną obsługę wielu żądań jednocześnie. Dzięki temu, Nginx może obsłużyć dużo większe obciążenie serwera niż Apache. Ponadto, moduł uwsgi jest aktywnie rozwijany i wspiera najnowsze wersje Pythona, co oznacza, że można korzystać z najnowszych funkcji i poprawek języka. Nginx oferuje również wiele zaawansowanych funkcji, takich jak buforowanie, równoważenie obciążenia i kontrola dostępu, które mogą być przydatne w przypadku bardziej zaawansowanych aplikacji.<br><br>Podsumowując, różnice w obsłudze zapytań modułów Python między Apache a Nginx są znaczące. Apache oferuje prosty w użyciu moduł mod_python, ale może mieć problemy z wydajnością i skalowalnością. Nginx z kolei oferuje bardziej zaawansowany moduł uwsgi, który zapewnia efektywną obsługę wielu żądań jednocześnie i jest aktywnie rozwijany. Wybór między tymi dwoma serwerami zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań aplikacji.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, mod_python, uwsgi, obsługa zapytań, moduły Python, skalowalność, wydajność, serwer HTTP, aplikacje internetowe.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w obsłudze zapytań modułów Python między Apache a Nginx, wydajność i skalowalność aplikacji Python, mod_python vs uwsgi, porównanie serwerów HTTP dla aplikacji Python, najlepszy serwer HTTP dla Pythona.</div><br> <h2>Jakie są różnice w obsłudze żądań HTTP przez Apache i Nginx</h2><div>W dzisiejszych czasach, gdy większość stron internetowych opiera się na technologii HTTP, wybór odpowiedniego serwera HTTP jest kluczowy dla osiągnięcia optymalnej wydajności i skalowalności. Dwa najpopularniejsze serwery HTTP, Apache i Nginx, są często porównywane pod względem ich zdolności do obsługi żądań HTTP. W tym artykule przyjrzymy się różnicom między tymi dwoma serwerami i jak wpływają one na wydajność i funkcjonalność.<br><br>Apache, który jest najstarszym i najbardziej popularnym serwerem HTTP, oferuje szeroki zakres funkcji i jest znany ze swojej elastyczności. Apache obsługuje żądania HTTP za pomocą modelu wielowątkowego, w którym każde żądanie jest obsługiwane przez osobny wątek. To oznacza, że Apache może obsługiwać wiele żądań jednocześnie, co jest szczególnie przydatne w przypadku dużych obciążeń. Jednak model wielowątkowy może prowadzić do problemów z wydajnością, gdy liczba żądań przekracza możliwości serwera.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest nowoczesnym serwerem HTTP, który został zaprojektowany z myślą o wydajności i skalowalności. Nginx obsługuje żądania HTTP za pomocą modelu asynchronicznego, w którym jedno żądanie jest obsługiwane przez jeden wątek. Ten model umożliwia Nginx obsługę dużych ilości żądań przy minimalnym zużyciu zasobów. Ponadto, Nginx jest znany z wydajnego zarządzania połączeniami i statycznymi zasobami, co przekłada się na szybsze ładowanie stron internetowych.<br><br>Różnice między Apache a Nginx nie ograniczają się tylko do modelu obsługi żądań. Apache oferuje bogate możliwości konfiguracji i rozszerzeń, co czyni go bardziej elastycznym i dostosowywalnym do różnych potrzeb. Z drugiej strony, Nginx jest bardziej minimalistyczny i skoncentrowany na wydajności, co sprawia, że jest idealny do obsługi statycznych zasobów i prostych aplikacji.<br><br>Warto również zauważyć, że Nginx jest często wykorzystywany jako serwer proxy lub odwrócony proxy, co oznacza, że może przekierowywać żądania do innych serwerów HTTP. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna w przypadku rozproszonych systemów, gdzie wiele serwerów może być zaangażowanych w obsługę żądań.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx są potężnymi serwerami HTTP, które oferują różne podejścia do obsługi żądań. Apache jest bardziej elastyczny i dostosowywalny, podczas gdy Nginx skupia się na wydajności i skalowalności. Wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań projektu.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, serwer HTTP, obsługa żądań, wydajność, skalowalność, model wielowątkowy, model asynchroniczny, konfiguracja, rozszerzenia, serwer proxy, odwrócony proxy.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w obsłudze żądań HTTP, wydajność Apache i Nginx, skalowalność serwerów HTTP, model wielowątkowy vs model asynchroniczny, elastyczność i dostosowywalność Apache, wydajność i minimalistyczność Nginx, serwer proxy i odwrócony proxy.</div><h2>Jakie są różnice w konfiguracji Apache i Nginx</h2><div>Apache i Nginx są dwoma popularnymi serwerami HTTP, które są szeroko stosowane do hostingu stron internetowych. Oba serwery mają swoje unikalne cechy i różnice w konfiguracji, które warto poznać przed podjęciem decyzji o wyborze jednego z nich.<br><br>1. Architektura:<br>Apache jest serwerem wieloprocesowym, co oznacza, że dla każdego połączenia tworzy nowy proces. To może prowadzić do większego zużycia pamięci i zasobów systemowych, szczególnie przy dużym obciążeniu. Nginx natomiast jest serwerem asynchronicznym, który obsługuje wiele połączeń w jednym procesie. Dzięki temu jest bardziej wydajny i zużywa mniej zasobów.<br><br>2. Wydajność:<br>Ze względu na swoją architekturę, Nginx jest znacznie bardziej wydajny niż Apache. Jest w stanie obsłużyć większą liczbę równoczesnych połączeń przy mniejszym zużyciu zasobów. Dlatego Nginx jest często wybierany do obsługi dużych obciążeń, takich jak serwisy streamingowe czy portale społecznościowe.<br><br>3. Konfiguracja:<br>Konfiguracja Apache odbywa się za pomocą plików .htaccess, które są umieszczane w katalogach projektu. To pozwala na elastyczną konfigurację dla poszczególnych stron. Nginx natomiast korzysta z plików konfiguracyjnych, które są zazwyczaj umieszczone w jednym miejscu. To sprawia, że konfiguracja Nginx jest bardziej scentralizowana i uporządkowana.<br><br>4. Obsługa statycznych i dynamicznych treści:<br>Apache jest bardziej zoptymalizowany do obsługi statycznych treści, takich jak pliki HTML, CSS czy obrazy. Nginx natomiast jest lepszy w obsłudze dynamicznych treści, takich jak skrypty PHP czy bazy danych. Dlatego często stosuje się konfigurację, w której Nginx działa jako serwer proxy dla Apache, przekazując mu żądania dotyczące dynamicznych treści.<br><br>5. Rozszerzalność:<br>Apache jest znany z szerokiej gamy modułów rozszerzeń, które można zainstalować i skonfigurować według potrzeb. Nginx również oferuje moduły rozszerzeń, ale ich liczba jest mniejsza niż w przypadku Apache. Jednak Nginx jest bardziej elastyczny w obsłudze dużych obciążeń i skalowalności.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx są solidnymi serwerami HTTP, ale mają swoje unikalne cechy i różnice w konfiguracji. Jeśli zależy nam na wydajności i obsłudze dużych obciążeń, Nginx może być lepszym wyborem. Jeśli natomiast potrzebujemy większej elastyczności i obsługi statycznych treści, Apache może być bardziej odpowiedni.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, konfiguracja, serwer HTTP, wydajność, architektura, statyczne treści, dynamiczne treści, rozszerzalność, moduły rozszerzeń.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w konfiguracji Apache i Nginx, porównanie Apache i Nginx, wybór serwera HTTP, wydajność Apache i Nginx, obsługa statycznych i dynamicznych treści w Apache i Nginx, moduły rozszerzeń Apache i Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w skalowalności Apache i Nginx</h2><div>Skalowalność jest jednym z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze serwera HTTP do obsługi Twojej witryny lub aplikacji internetowej. Apache i Nginx są dwoma popularnymi serwerami HTTP, które oferują różne podejścia do skalowalności. W tym artykule omówimy różnice między nimi i jak wpływają one na skalowalność Twojej infrastruktury.<br><br>Apache jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP dostępnych na rynku. Jest znany ze swojej elastyczności i bogatej funkcjonalności. Apache korzysta z modelu wątkowego, gdzie dla każdego połączenia tworzony jest osobny wątek. To oznacza, że dla każdego żądania serwer tworzy nowy proces lub wątek, co może prowadzić do dużej liczby procesów i wątków w przypadku dużego obciążenia. Ta architektura może być problematyczna w przypadku dużej liczby jednoczesnych połączeń, ponieważ tworzenie i zarządzanie wieloma procesami i wątkami może prowadzić do spadku wydajności.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest nowoczesnym serwerem HTTP, który został zaprojektowany z myślą o wydajności i skalowalności. Nginx korzysta z modelu asynchronicznego, gdzie jedno wątkowe jądro może obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Dzięki temu Nginx może obsługiwać dużą liczbę jednoczesnych połączeń przy minimalnym zużyciu zasobów. Ponadto, Nginx jest również znany z wydajnego zarządzania pamięcią, co przekłada się na mniejsze zużycie pamięci RAM.<br><br>Różnice w architekturze Apache i Nginx mają wpływ na ich skalowalność. Apache, ze względu na swoją architekturę wątkową, może mieć trudności z obsługą dużej liczby jednoczesnych połączeń. W przypadku dużego obciążenia może dojść do wyczerpania zasobów systemowych, co prowadzi do spadku wydajności. W takim przypadku konieczne może być zastosowanie dodatkowych narzędzi, takich jak load balancer, aby równomiernie rozdzielać obciążenie między wiele instancji Apache.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest bardziej skalowalny dzięki swojej architekturze asynchronicznej. Może obsługiwać dużą liczbę jednoczesnych połączeń przy minimalnym zużyciu zasobów. Dzięki temu Nginx jest często wybierany do obsługi dużych obciążeń, takich jak serwowanie statycznych plików, proxy reverse, czy obsługa dużych witryn internetowych.<br><br>Warto również wspomnieć o modułach dostępnych dla obu serwerów. Apache oferuje szeroki wybór modułów, które można zainstalować i skonfigurować w celu rozszerzenia funkcjonalności serwera. Nginx również oferuje moduły, ale ich liczba jest mniejsza w porównaniu do Apache. Jednak Nginx jest znany z wydajności swojego podstawowego modułu, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych obciążeń.<br><br>Podsumowując, Apache i Nginx różnią się w swojej architekturze i podejściu do skalowalności. Apache, ze względu na swoją architekturę wątkową, może mieć trudności z obsługą dużej liczby jednoczesnych połączeń, podczas gdy Nginx, dzięki swojej architekturze asynchronicznej, jest bardziej skalowalny i wydajny. Wybór między nimi zależy od specyfiki Twojej aplikacji i oczekiwań dotyczących skalowalności.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, skalowalność, serwer HTTP, architektura wątkowa, architektura asynchroniczna, wydajność, obciążenie, moduły.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w skalowalności Apache i Nginx, porównanie Apache i Nginx pod kątem skalowalności, jak wybrać serwer HTTP do skalowalnej infrastruktury, wpływ architektury na skalowalność serwera HTTP, zalety i wady Apache i Nginx w kontekście skalowalności.</div><h2>Jakie są różnice w obsłudze cache przez Apache i Nginx</h2><div>Cache jest jednym z kluczowych elementów optymalizacji strony internetowej. Dzięki mechanizmowi cache, serwer może przechowywać kopie wcześniej wygenerowanych stron i dostarczać je bez konieczności ponownego generowania. To z kolei przyspiesza ładowanie strony, zmniejsza obciążenie serwera i poprawia doświadczenie użytkownika.<br><br>Apache i Nginx to dwa popularne serwery HTTP, które oferują różne podejścia do obsługi cache. Oto kilka kluczowych różnic między nimi:<br><br>1. Architektura:<br> - Apache: Apache jest serwerem wieloprocesowym, co oznacza, że dla każdego żądania tworzy osobny proces. Każdy proces ma swoją własną pamięć podręczną, co może prowadzić do nadmiernego zużycia zasobów.<br> - Nginx: Nginx jest serwerem asynchronicznym, który obsługuje wiele żądań w jednym wątku. Dzięki temu zużywa mniej zasobów i może obsłużyć większą liczbę jednoczesnych połączeń.<br><br>2. Konfiguracja cache:<br> - Apache: W Apache konfiguracja cache jest bardziej skomplikowana i wymaga ręcznego definiowania reguł dla poszczególnych typów zasobów. Może to być czasochłonne i wymagać wiedzy technicznej.<br> - Nginx: Nginx ma prostszą konfigurację cache, która opiera się na dyrektywach. Można łatwo ustawić globalne i lokalne reguły cache dla różnych typów zasobów.<br><br>3. Typy cache:<br> - Apache: Apache obsługuje cache na poziomie plików, co oznacza, że generowane strony są zapisywane jako pliki na dysku. To może prowadzić do problemów z wydajnością, zwłaszcza przy dużej liczbie plików cache.<br> - Nginx: Nginx obsługuje cache w pamięci, co oznacza, że generowane strony są przechowywane w pamięci RAM. To zapewnia szybszy dostęp do danych i lepszą wydajność.<br><br>4. Instrukcje cache:<br> - Apache: Apache używa instrukcji "Cache-Control" i "Expires" do zarządzania cache. Można określić, jak długo zasób powinien być przechowywany w cache przed jego wygaśnięciem.<br> - Nginx: Nginx używa instrukcji "proxy_cache_valid" do zarządzania cache. Można określić, jak długo zasób powinien być przechowywany w cache, ale również można ustawić warunki, które muszą być spełnione, aby zasób został zapisany w cache.<br><br>5. Wsparcie dla cache dynamicznego:<br> - Apache: Apache ma bardziej rozbudowane wsparcie dla cache dynamicznego, co oznacza, że może przechowywać kopie stron generowanych dynamicznie na podstawie parametrów żądania.<br> - Nginx: Nginx ma również wsparcie dla cache dynamicznego, ale jest bardziej ograniczone niż w przypadku Apache. Nie obsługuje niektórych bardziej zaawansowanych funkcji cache dynamicznego.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx oferują mechanizmy cache, ale różnią się w swoim podejściu i funkcjonalnościach. Wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli zależy Ci na prostocie konfiguracji i wydajności, Nginx może być lepszym wyborem. Jeśli natomiast potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji cache dynamicznego, Apache może być bardziej odpowiedni.<br><br>Słowa kluczowe: cache, Apache, Nginx, obsługa, różnice, optymalizacja, serwer HTTP, architektura, konfiguracja, typy cache, instrukcje cache, cache dynamiczne.<br><br>Frazy kluczowe:: mechanizm cache w Apache, mechanizm cache w Nginx, różnice w obsłudze cache, optymalizacja strony internetowej, serwer wieloprocesowy, serwer asynchroniczny, konfiguracja cache w Apache, konfiguracja cache w Nginx, cache na poziomie plików, cache w pamięci, instrukcje cache w Apache, instrukcje cache w Nginx, cache dynamiczne w Apache, cache dynamiczne w Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w dostępnych narzędziach administracyjnych dla Apache i Nginx</h2><div>Apache jest najbardziej popularnym serwerem HTTP na świecie i oferuje wiele narzędzi administracyjnych. Jednym z najważniejszych narzędzi jest Apache HTTP Server Control Interface (AHCI), które umożliwia administratorom zarządzanie i konfigurację serwera Apache za pomocą interfejsu graficznego. AHCI oferuje wiele funkcji, takich jak monitorowanie wydajności serwera, zarządzanie wirtualnymi hostami, konfiguracja modułów i wiele innych. Ponadto Apache oferuje narzędzia wiersza poleceń, takie jak Apache HTTP Server Manager (AHSM), które umożliwiają administratorom zarządzanie serwerem za pomocą poleceń wiersza.<br><br>Nginx, z drugiej strony, oferuje również narzędzia administracyjne, które umożliwiają administratorom zarządzanie serwerem. Jednym z najważniejszych narzędzi jest Nginx Plus Dashboard, który jest dostępny tylko dla użytkowników wersji płatnej, Nginx Plus. Dashboard oferuje interfejs graficzny, który umożliwia administratorom monitorowanie i konfigurację serwera Nginx. Ponadto Nginx oferuje narzędzia wiersza poleceń, takie jak Nginx Amplify, które umożliwiają administratorom zarządzanie serwerem za pomocą poleceń wiersza.<br><br>Różnice między narzędziami administracyjnymi dla Apache i Nginx wynikają z różnic w architekturze i filozofii obu serwerów. Apache jest bardziej modułowy i oferuje szeroki zakres modułów, które można konfigurować i zarządzać za pomocą narzędzi administracyjnych. Nginx natomiast jest bardziej minimalistyczny i skoncentrowany na wydajności, co wpływa na dostępne narzędzia administracyjne.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, narzędzia administracyjne, AHCI, AHSM, Nginx Plus Dashboard, Nginx Amplify, serwer HTTP, interfejs graficzny, monitorowanie wydajności, konfiguracja serwera, moduły.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w narzędziach administracyjnych dla Apache i Nginx, porównanie narzędzi administracyjnych dla Apache i Nginx, jak zarządzać serwerem Apache, jak zarządzać serwerem Nginx, najlepsze narzędzia administracyjne dla Apache i Nginx, jak skonfigurować serwer Apache, jak skonfigurować serwer Nginx, jak monitorować wydajność serwera Apache, jak monitorować wydajność serwera Nginx.</div><br> <h2>Jakie są różnice w konfiguracji i dostosowywaniu między Apache a Nginx</h2><div>?<br><br>Apache i Nginx są dwoma popularnymi serwerami HTTP, które są szeroko stosowane do hostingu stron internetowych i aplikacji internetowych. Oba serwery mają swoje unikalne cechy i różnice w konfiguracji oraz dostosowywaniu, które warto poznać przed podjęciem decyzji o wyborze jednego z nich.<br><br>Pierwszą i najbardziej znaną różnicą między Apache a Nginx jest ich architektura. Apache jest serwerem wieloprocesowym, co oznacza, że dla każdego żądania tworzy nowy proces lub wątek. Z drugiej strony, Nginx jest serwerem asynchronicznym, który obsługuje wiele żądań w jednym wątku. Ta różnica w architekturze ma wpływ na wydajność i skalowalność obu serwerów.<br><br>Kolejną różnicą jest konfiguracja. Apache korzysta z pliku konfiguracyjnego o nazwie "httpd.conf", który jest dość rozbudowany i zawiera wiele opcji do dostosowania serwera. Nginx natomiast korzysta z pliku konfiguracyjnego o nazwie "nginx.conf", który jest bardziej minimalistyczny i prostszy w użyciu. Konfiguracja Nginx opiera się na blokach dyrektyw, które są bardziej czytelne i intuicyjne.<br><br>Ważną różnicą między Apache a Nginx jest również obsługa statycznych i dynamicznych treści. Apache jest bardziej zoptymalizowany do obsługi dynamicznych treści, takich jak skrypty PHP, Python czy Ruby. Nginx natomiast jest bardziej zoptymalizowany do obsługi statycznych treści, takich jak pliki HTML, CSS czy obrazy. Dzięki temu Nginx może obsłużyć większą liczbę żądań jednocześnie i zapewnić lepszą wydajność w przypadku dużej ilości statycznych zasobów.<br><br>Inną różnicą między Apache a Nginx jest obsługa modułów i rozszerzeń. Apache ma bogatą bibliotekę modułów, które można łatwo dodawać i konfigurować. Nginx natomiast ma mniejszą liczbę modułów, ale jest bardziej modułowy i elastyczny w dostosowywaniu. Można łatwo dodawać własne moduły lub rozszerzenia do Nginx, co pozwala na bardziej precyzyjne dostosowanie serwera do konkretnych potrzeb.<br><br>Wydajność jest kolejnym aspektem, który różni Apache od Nginx. Ze względu na swoją architekturę asynchroniczną, Nginx jest znacznie bardziej wydajny w obsłudze dużej liczby równoczesnych żądań. Jest również bardziej odporny na ataki DDoS i może obsłużyć większą liczbę użytkowników przy mniejszym zużyciu zasobów systemowych. Apache natomiast jest bardziej stabilny i sprawdzony w obsłudze skomplikowanych scenariuszy.<br><br>Podsumowując, różnice między Apache a Nginx są zauważalne zarówno w konfiguracji, jak i dostosowywaniu. Apache jest bardziej rozbudowany i zoptymalizowany do obsługi dynamicznych treści, podczas gdy Nginx jest bardziej minimalistyczny i zoptymalizowany do obsługi statycznych treści. Wybór między nimi zależy od konkretnych potrzeb i wymagań projektu.<br><br>Słowa kluczowe: Apache, Nginx, serwer HTTP, konfiguracja, dostosowywanie, architektura, wydajność, skalowalność, statyczne treści, dynamiczne treści, moduły, rozszerzenia, wydajność, stabilność.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w konfiguracji Apache i Nginx, porównanie dostosowywania Apache i Nginx, wybór między Apache a Nginx, jak zoptymalizować Apache, jak zoptymalizować Nginx, jak skalować Apache, jak skalować Nginx, jak dostosować Apache do statycznych treści, jak dostosować Nginx do dynamicznych treści, jak dodać moduły do Apache, jak dodać rozszerzenia do Nginx, porównanie wydajności Apache i Nginx, porównanie stabilności Apache i Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w obsłudze cache między Apache a Nginx</h2><div>Cache jest jednym z kluczowych elementów optymalizacji strony internetowej. Dzięki mechanizmowi cache, serwer może przechowywać kopie wcześniej wygenerowanych stron lub zasobów i dostarczać je bez konieczności ponownego generowania. To znacznie przyspiesza ładowanie strony i zmniejsza obciążenie serwera.<br><br>Apache i Nginx to dwa popularne serwery HTTP, które oferują różne podejścia do obsługi cache. Oto kilka głównych różnic między nimi:<br><br>1. Architektura:<br> - Apache: Apache jest serwerem wieloprocesowym, co oznacza, że dla każdego żądania tworzy osobny proces. Każdy proces ma swoją własną pamięć podręczną, co może prowadzić do większego zużycia zasobów systemowych.<br> - Nginx: Nginx jest serwerem asynchronicznym, który obsługuje wiele żądań w jednym wątku. Dzięki temu zużywa mniej zasobów systemowych i może obsłużyć większą liczbę równoczesnych połączeń.<br><br>2. Sposób obsługi cache:<br> - Apache: Apache oferuje moduł mod_cache, który umożliwia obsługę cache. Może być skonfigurowany do przechowywania kopii całych stron lub tylko niektórych zasobów. Może również uwzględniać różne nagłówki HTTP w celu określenia, czy dana strona lub zasób powinien być przechowywany w cache.<br> - Nginx: Nginx ma wbudowaną obsługę cache, która jest bardziej wydajna niż w przypadku Apacza. Może przechowywać kopie całych stron lub zasobów, a także obsługuje różne nagłówki HTTP. Nginx oferuje również bardziej elastyczną konfigurację cache, umożliwiając na przykład ustawienie maksymalnego rozmiaru cache, czasu przechowywania kopii czy sposobu usuwania nieaktualnych zasobów.<br><br>3. Wydajność:<br> - Apache: Ze względu na swoją architekturę wieloprocesową, Apache może być bardziej wymagający pod względem zasobów systemowych i mniej wydajny w obsłudze dużej liczby równoczesnych połączeń.<br> - Nginx: Dzięki swojej asynchronicznej architekturze, Nginx jest bardziej wydajny w obsłudze dużej liczby równoczesnych połączeń. Zużywa mniej zasobów systemowych i może obsłużyć więcej żądań na sekundę niż Apache.<br><br>Podsumowując, zarówno Apache, jak i Nginx oferują obsługę cache, ale różnią się pod wieloma względami. Nginx jest bardziej wydajny i elastyczny w obsłudze cache, dzięki swojej asynchronicznej architekturze. Jeśli zależy Ci na wydajności i optymalizacji strony, Nginx może być lepszym wyborem.<br><br>Słowa kluczowe: cache, Apache, Nginx, obsługa cache, optymalizacja strony, serwer HTTP, mod_cache, architektura wieloprocesowa, asynchroniczna architektura, wydajność, równoczesne połączenia.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w obsłudze cache między Apache a Nginx, porównanie obsługi cache w Apache i Nginx, wydajność cache w Apache i Nginx, optymalizacja strony w Apache i Nginx, porównanie architektury Apache i Nginx w kontekście cache.</div><h2>Jakie są różnice w obsłudze SSL/TLS między Apache a Nginx</h2><div>SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) to protokoły kryptograficzne, które zapewniają bezpieczne połączenie między klientem a serwerem. Są one niezbędne do ochrony poufności, integralności i autentyczności danych przesyłanych przez internet. Zarówno Apache, jak i Nginx są popularnymi serwerami HTTP, które oferują obsługę SSL/TLS. Jednak istnieją pewne różnice w sposobie, w jaki te dwa serwery obsługują te protokoły.<br><br>Apache jest starszym i bardziej znanym serwerem HTTP, który od dawna jest wykorzystywany w celu dostarczania stron internetowych. W przypadku obsługi SSL/TLS, Apache korzysta z modułu o nazwie mod_ssl. Ten moduł zapewnia funkcje kryptograficzne, takie jak generowanie kluczy, certyfikatów i szyfrowanie danych. Apache obsługuje wiele wersji protokołu SSL/TLS, w tym starsze wersje, takie jak SSLv2 i SSLv3, które są obecnie uważane za niebezpieczne i niezalecane do użycia. Apache oferuje również szeroki zakres opcji konfiguracyjnych, które pozwalają dostosować obsługę SSL/TLS do indywidualnych potrzeb.<br><br>Nginx, z drugiej strony, jest nowszym serwerem HTTP, który zyskuje na popularności ze względu na swoją wydajność i skalowalność. W przeciwieństwie do Apache, Nginx nie korzysta z modułu mod_ssl, ale z modułu o nazwie ngx_http_ssl_module. Ten moduł oferuje podobne funkcje kryptograficzne, ale jest bardziej zoptymalizowany pod kątem wydajności. Nginx obsługuje tylko najnowsze wersje protokołu SSL/TLS, takie jak TLSv1.2 i TLSv1.3, które są uważane za bezpieczne i zalecane do użycia. Nginx ma również prostszą konfigurację w porównaniu do Apache, co ułatwia zarządzanie obsługą SSL/TLS.<br><br>Ponadto, Apache i Nginx różnią się w sposobie obsługi certyfikatów SSL/TLS. Apache wymaga zazwyczaj osobnych plików klucza prywatnego i certyfikatu, które muszą być skonfigurowane w pliku konfiguracyjnym. Nginx natomiast preferuje jedno plikowe formaty, takie jak PFX lub PKCS#12, które zawierają zarówno klucz prywatny, jak i certyfikat. To ułatwia zarządzanie certyfikatami w Nginx.<br><br>Warto również zauważyć, że Nginx jest często wykorzystywany jako reverse proxy dla Apache. Oznacza to, że Nginx działa jako pośrednik między klientem a serwerem Apache. W takim przypadku Nginx może obsługiwać SSL/TLS, podczas gdy Apache działa bez SSL/TLS. Jest to popularne rozwiązanie, które pozwala na wykorzystanie wydajności Nginx i jednocześnie korzystanie z funkcji Apache.<br><br>Podsumowując, różnice w obsłudze SSL/TLS między Apache a Nginx wynikają głównie z różnic w architekturze i filozofii tych dwóch serwerów. Apache oferuje większą elastyczność i możliwość dostosowania, podczas gdy Nginx skupia się na wydajności i prostocie konfiguracji. Ostateczny wybór między tymi dwoma serwerami zależy od indywidualnych preferencji i wymagań.<br><br>Słowa kluczowe: SSL/TLS, Apache, Nginx, mod_ssl, ngx_http_ssl_module, certyfikat, klucz prywatny, konfiguracja, wydajność, skalowalność, reverse proxy.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w obsłudze SSL/TLS między Apache a Nginx, porównanie Apache i Nginx w obsłudze SSL/TLS, jak skonfigurować SSL/TLS w Apache, jak skonfigurować SSL/TLS w Nginx, wydajność SSL/TLS w Apache i Nginx, najlepsze praktyki w obsłudze SSL/TLS w Apache i Nginx.</div><h2>Jakie są różnice w obsłudze przekierowań między Apache a Nginx</h2><div>Przekierowania są nieodłączną częścią tworzenia stron internetowych. Często zdarza się, że musimy przekierować użytkownika z jednego adresu URL na inny. W tym artykule omówimy różnice w obsłudze przekierowań między dwoma popularnymi serwerami HTTP - Apache i Nginx.<br><br>Apache jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych serwerów HTTP dostępnych na rynku. Jest znany ze swojej elastyczności i bogatej funkcjonalności. Przekierowania w Apache są obsługiwane za pomocą modułu mod_rewrite. Moduł ten pozwala na tworzenie zaawansowanych reguł przekierowań, które mogą być oparte na różnych kryteriach, takich jak adres URL, metoda HTTP, nagłówki żądania itp. Przekierowania w Apache są zazwyczaj definiowane w pliku .htaccess lub w konfiguracji serwera.<br><br>Nginx, z kolei, jest nowoczesnym serwerem HTTP, który zyskuje coraz większą popularność. Jest znany ze swojej wydajności i niskiego zużycia zasobów. Przekierowania w Nginx są obsługiwane za pomocą dyrektyw location i rewrite. Dyrektywa location pozwala na zdefiniowanie bloków kodu, które będą stosowane do określonych adresów URL. Dyrektywa rewrite natomiast pozwala na tworzenie reguł przekierowań. Przekierowania w Nginx są zazwyczaj definiowane w pliku konfiguracyjnym serwera.<br><br>Różnice w obsłudze przekierowań między Apache a Nginx wynikają głównie z różnic w składni i sposobie definiowania reguł przekierowań. W Apache, moduł mod_rewrite oferuje dużą elastyczność i możliwość tworzenia skomplikowanych reguł przekierowań. Możemy na przykład przekierować użytkownika na inny adres URL w zależności od wartości nagłówka żądania. W Nginx, dyrektywa rewrite również pozwala na tworzenie zaawansowanych reguł przekierowań, ale składnia jest nieco inna. Przykładowo, możemy przekierować użytkownika na inny adres URL w zależności od metody HTTP.<br><br>Inną różnicą między Apache a Nginx jest wydajność. Nginx jest znany ze swojej wydajności i niskiego zużycia zasobów. Dzięki temu, obsługa przekierowań w Nginx może być bardziej efektywna i szybsza niż w Apache. Jeśli nasza strona internetowa ma dużą liczbę przekierowań, Nginx może być lepszym wyborem.<br><br>Warto również wspomnieć o dostępności i wsparciu społeczności. Apache jest jednym z najstarszych serwerów HTTP i ma ogromną społeczność użytkowników. Istnieje wiele dokumentacji, poradników i forów, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów z przekierowaniami. Nginx również ma rozwiniętą społeczność, ale nie jest tak duża jak społeczność Apache. Jeśli preferujemy większe wsparcie społecznościowe, Apache może być lepszym wyborem.<br><br>Podsumowując, różnice w obsłudze przekierowań między Apache a Nginx wynikają głównie z różnic w składni i sposobie definiowania reguł przekierowań, wydajności oraz dostępności i wsparcia społecznościowego. Wybór między tymi dwoma serwerami zależy od naszych indywidualnych potrzeb i preferencji.<br><br>Słowa kluczowe: przekierowania, Apache, Nginx, obsługa, reguły, mod_rewrite, dyrektywy, składnia, wydajność, wsparcie społecznościowe.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice w obsłudze przekierowań między Apache a Nginx, mod_rewrite vs rewrite w przekierowaniach, składnia przekierowań w Apache i Nginx, wydajność przekierowań w Apache i Nginx, wsparcie społecznościowe dla przekierowań w Apache i Nginx.</div><br> </div> <div style='width: 100%; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; ' class="XXX"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 16px; line-height: 26px; color: #aaa; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center; "> <div style="margin-left: 20px; color: #ccc; display: block; height: 35px; overflow: hidden; widthX:540px; " id="technologies"> <div style="color: #666; margin: 10px; cursor:pointer;" onclick="document.getElementById('technologies').style.display = 'table';"> • zobacz <b style="color: #00C0FF">CMS'y i technologie</b>, w których się specjalizujemy ▼ </div><ul style="list-style-image: none; list-style-type: circle; "> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-1-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-wordpress">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Wordpress</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-2-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-drupal">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Drupal</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-3-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-joomla">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Joomla</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-4-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-windu">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Windu</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-5-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-quick-cms">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Quick CMS</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-6-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-shoper">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Shoper</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-7-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-shoplo">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Shoplo</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-8-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-woocommerce">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>WooCommerce</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-9-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-iai-shop">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>IAI-Shop</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-10-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-PrestaShop">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>PrestaShop</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-11-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-Sky-Shop">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Sky-Shop</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-12-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-php-symfony">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>PHP / Symfony</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-13-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-html5-css3(sass)">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>HTML5/CSS3 (Sass)</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-14-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-javascript-jquery">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>JavaScript / jQuery</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-15-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-java-spring">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Java / Spring</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-16-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-angularjs">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>AngularJS</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-17-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-react">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>React</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-18-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-bootstrap-3/4">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Bootstrap 3/4</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-19-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-laravel">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Laravel</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-20-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-silex">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Silex</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-21-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-zend">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Zend</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-22-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-redis">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Redis</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-23-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-node.js">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>node.js</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-24-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-socket.io">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>socket.io</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-25-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-mysql-mongodb">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>MySQL / MongoDB</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-26-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-apache-nginx">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Apache / nginx</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-27-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-rabbitmq">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>RabbitMQ</u></i></b></a></li> </ul> </div> <!--<b style="margin-left: 80px; cursor:pointer;" onclick="this.style.display = 'none'; document.getElementById('technologies').style.display = 'table';">▼ pokaż wszystkie</b>--> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; padding-top: 0px; ' class="XXX"> <div style='width: 100%; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; ' class="XXX"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 16px; line-height: 26px; color: #aaa; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center; "> <div style=" margin-left: 20px; color: #ccc; display: block; height: 35px; overflow: hidden; widthX:540px;" id="countries"> <div style="color: #666; margin: 10px; cursor:pointer;" onclick="document.getElementById('countries').style.display = 'table';"> • zobacz <b style="color: #00C0FF">kraje</b>, w których obsługujemy klientów ▼ </div><ul style="list-style-image: none; list-style-type: circle; "> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-x/programowanie-prace-developerskie-polska">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Polska, w Polsce, Google.PL</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-2-x/programowanie-prace-developerskie-czechy-w-czechach-google.cz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Czechy, w Czechach, Google.CZ</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-3-x/programowanie-prace-developerskie-szwecja-w-szwecji-google.se">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Szwecja, w Szwecji, Google.SE</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-4-x/programowanie-prace-developerskie-niemcy-w-niemczech-google.de">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Niemcy, w Niemczech, Google.DE</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-5-x/programowanie-prace-developerskie-francja-we-francji-google.fr">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Francja, we Francji, Google.FR</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-6-x/programowanie-prace-developerskie-norwegia-w-norwegii-google.no">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Norwegia, w Norwegii, Google.NO</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-7-x/programowanie-prace-developerskie-belgia-w-belgii-google.be">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Belgia, w Belgii, Google.BE</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-8-x/programowanie-prace-developerskie-wlochy-we-wloszech-google.it">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Włochy, we Włoszech, Google.IT</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-9-x/programowanie-prace-developerskie-szwajcaria-w-szwajcarii-google.ch">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Szwajcaria, w Szwajcarii, Google.CH</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-10-x/programowanie-prace-developerskie-austria-w-austrii-google.at">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Austria, w Austrii, Google.AT</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-11-x/programowanie-prace-developerskie-holandia-w-holandii-google.nl">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Holandia, w Holandii, Google.NL</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-12-x/programowanie-prace-developerskie-dania-w-danii-google.dk">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Dania, w Danii, Google.DK</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-13-x/programowanie-prace-developerskie-hiszpania-w-hiszpanii-google.es">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Hiszpania, w Hiszpanii, Google.ES</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-14-x/programowanie-prace-developerskie-islandia-w-islandii-google.is">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Islandia, w Islandii, Google.IS</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-15-x/programowanie-prace-developerskie-portugalia-w-portugalii-google.pt">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Portugalia, w Portugalii, Google.PT</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-16-x/programowanie-prace-developerskie-slowacja-w-slowacji-google.sk">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Słowacja, na Słowacji, Google.SK</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-17-x/programowanie-prace-developerskie-finlandia-w-finlandii-google.fi">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Finlandia, w Finlandii, Google.FI</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-18-x/programowanie-prace-developerskie-luksemburg-w-luksemburgu-google.lu">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Luksemburg, w Luksemburgu, Google.LU</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-19-x/programowanie-prace-developerskie-australia-w-australii-google.au">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Australia, w Australii, Google.AU</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-20-x/programowanie-prace-developerskie-kanada-w-kanadzie-google.ca">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kanada, w Kanadzie, Google.CA</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-21-x/programowanie-prace-developerskie-stany-zjednoczone-w-stanasch-usa-google.com">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Stany Zjednoczone, w Stanach USA, Google.COM</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-22-x/programowanie-prace-developerskie-anglia-w-anglii-google.co.uk">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Anglia, w Anglii, Wielkiej Brytanii, Google.CO.UK</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-23-x/programowanie-prace-developerskie-szkocja-w-szkocjii-google.co.uk">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Szkocja, w Szkocji, Google.CO.UK</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-24-x/programowanie-prace-developerskie-nowa-zelandia-w-nowej-zelanndii-google.nz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Nowa Zelandia, w Nowej Zelandii, Google.NZ</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-25-x/programowanie-prace-developerskie-estonia-w-estonii-google.ee">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Estonia, w Estonii, Google.EE</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-26-x/programowanie-prace-developerskie-irlandia-w-irlandii-google.ie">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Irlandia, w Irlandii, Google.IE</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-27-x/programowanie-prace-developerskie-wegry-na-wegrzech-google.hu">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Węgry, na Węgrzech, Google.HU</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-28-x/programowanie-prace-developerskie-chorwacja-w-chorwacjii-google.hr">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Chorwacja, w Chorwacji, Google.HR</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-29-x/programowanie-prace-developerskie-slowenia-w-slowenii-google.is">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Słowenia, w Słowenii, Google.IS</u></i></b></a></li> </ul> </div> <!--<b style="margin-left: 80px; cursor:pointer;" onclick="this.style.display = 'none'; document.getElementById('countries').style.display = 'table';">▼ pokaż wszystkie</b>--> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; padding-top: 0px; ' class="XXX"> <div style='width: 100%; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; ' class="XXX"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 16px; line-height: 26px; color: #aaa; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center;"> <div style="margin-left: 20px; color: #ccc; display: block; height: 35px; overflow: hidden; widthX:540px;" id="cities"> <div style="color: #666; margin: 10px; cursor:pointer;" onclick="document.getElementById('cities').style.display = 'table';" > • zobacz <b style="color: #00C0FF">miasta</b>, w których obsługujemy klientów ▼ </div><ul style="list-style-image: none; list-style-type: circle; "> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-1/programowanie-prace-developerskie-polska-warszawa">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Warszawa</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-2/programowanie-prace-developerskie-polska-wroclaw">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Wrocław</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-3/programowanie-prace-developerskie-polska-poznan">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Poznań</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-4/programowanie-prace-developerskie-polska-lodz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Łódź</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-5/programowanie-prace-developerskie-polska-krakow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kraków</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-6/programowanie-prace-developerskie-polska-gdansk">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Gdańsk</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-7/programowanie-prace-developerskie-polska-szczecin">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Szczecin</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-8/programowanie-prace-developerskie-polska-bydgoszcz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Bydgoszcz</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-9/programowanie-prace-developerskie-polska-lublin">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Lublin</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-10/programowanie-prace-developerskie-polska-katowice">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Katowice</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-11/programowanie-prace-developerskie-polska-kielce">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kielce</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-12/programowanie-prace-developerskie-polska-bialystok">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Białystok</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-13/programowanie-prace-developerskie-polska-gdynia">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Gdynia</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-14/programowanie-prace-developerskie-polska-czestochowa">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Częstochowa</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-15/programowanie-prace-developerskie-polska-radom">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Radom</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-16/programowanie-prace-developerskie-polska-sosnowiec">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Sosnowiec</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-17/programowanie-prace-developerskie-polska-torun">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Toruń</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-18/programowanie-prace-developerskie-polska-gliwice">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Gliwice</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-19/programowanie-prace-developerskie-polska-bytom">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Bytom</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-20/programowanie-prace-developerskie-polska-rzeszow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Rzeszów</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-21/programowanie-prace-developerskie-polska-olsztyn">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Olsztyn</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-22/programowanie-prace-developerskie-polska-bielsko-biala">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Bielsko-Biała</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-23/programowanie-prace-developerskie-polska-krakow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kraków</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-24/programowanie-prace-developerskie-polska-ruda slaska">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Ruda Śląska</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-25/programowanie-prace-developerskie-polska-rybnik">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Rybnik</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-26/programowanie-prace-developerskie-polska-tychy">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Tychy</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-27/programowanie-prace-developerskie-polska-opole">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Opole</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-28/programowanie-prace-developerskie-polska-elblag">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Elbląg</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-29/programowanie-prace-developerskie-polska-gorzow wielkopolski">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Gorzów Wielkopolski</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-30/programowanie-prace-developerskie-polska-walbrzych">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Wałbrzych</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-31/programowanie-prace-developerskie-polska-zielona gora">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Zielona Góra</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-32/programowanie-prace-developerskie-polska-wloclawek">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Włocławek</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-33/programowanie-prace-developerskie-polska-tarnow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Tarnów</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-34/programowanie-prace-developerskie-polska-chorzow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Chorzów</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-35/programowanie-prace-developerskie-polska-koszalin">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Koszalin</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-36/programowanie-prace-developerskie-polska-kalisz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kalisz</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-37/programowanie-prace-developerskie-polska-legnica">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Legnica</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-38/programowanie-prace-developerskie-polska-belchatow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Bełchatów</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-39/programowanie-prace-developerskie-polska-piotrków-trybunalski">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Piotrków Trybunalski</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-40/programowanie-prace-developerskie-polska-tomaszów-mazowiecki">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Tomaszów Mazowiecki</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-41/programowanie-prace-developerskie-polska-pabianice">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Pabianice</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-42/programowanie-prace-developerskie-polska-skierniewice">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Skierniewice</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-43/programowanie-prace-developerskie-polska-radomsko">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Radomsko</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-44/programowanie-prace-developerskie-polska-sieradz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Sieradz</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-45/programowanie-prace-developerskie-polska-wieluń">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Wieluń</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-46/programowanie-prace-developerskie-polska-kutno">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kutno</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-47/programowanie-prace-developerskie-polska-zduńska-wola">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Zduńska Wola</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-48/programowanie-prace-developerskie-polska-łowicz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Łowicz</u></i></b></a></li> </ul> </div> <!--<b style="margin-left: 80px; cursor:pointer;" onclick="this.style.display = 'none'; document.getElementById('cities').style.display = 'table';">▼ pokaż wszystkie</b>--> </div> </div> </div> <br> <div style="font-size: 12px; color: #aaa; height: 24px; overflow: hidden; width: 100%; position: relative; left: -20px;"> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'>kodowanie stron</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> responsywna strona internetowa</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie back-endu</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie front-endu</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> języki programowania</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> tworzenie stron internetowych</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie aplikacji</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programista</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> interfejs programistyczny aplikacji</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> interfejs programistyczny aplikacji webowej</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> interfejs programistyczny aplikacji mobilnej</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie aplikacji dla przedsiębiorstw</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie aplikacji dla firm</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie aplikacji na telefon</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> sprawna aplikacja na telefon</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> tworzenie programów na telefon</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> przetwarzanie danych aplikacji</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> kompatybilna aplikacja internetowa</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> kompatybilna aplikacja webowa</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> kompatybilna aplikacja</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> serwer http</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> apache</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> nginx</h3> </div> <ul></ul><ul></ul><ul></ul><ul></ul><ul></ul><ul></ul><br><br><span style="margin: 0px; padding: 20px; font-size: 24px; display: inline-block; background-color: #1a386a; color: white; position: relative; left: -20px;"><b>Oferta firmy, za którą ja odpowiadam:</b></span><ul><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/1/oferta-software-house"><u>Oferta Software House - aplikacje na zamówienie</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/2/programowanie-uslugi-programistyczne"><u>Programowanie aplikacji / Usługi programistyczne</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/3/budowa-stworzenie-mvp"><u>Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/4/dedykowane-aplikacje-webowe"><u>Dedykowane Aplikacje Webowe - projektowanie, programowanie</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/5/dedykowany-system-cms-crm"><u>Dedykowany System CMS / CRM - projektowanie, programowanie, tworzenie</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/6/natywne-aplikacje-mobilne-ios-android"><u>Natywne Aplikacje Mobilne IOS / ANDROID - programowanie, projektowanie</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/7/analiza-wymagan-projektu-programu"><u>Konsultacje IT - Firma analizująca projekty</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/8/projekt-graficzny-aplikacji"><u>Projektowanie UI UX aplikacji - interfejs, design, prototyp</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/9/programowanie-prace-developerskie"><u>Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/10/testy-i-uruchomienie-aplikacji"><u>Testowanie aplikacji - testy jednostkowe i manualne</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/11/hosting-utrzymanie-i-rozwoj-aplikacji"><u>Aktualizacja aplikacji webowych - Hosting, utrzymanie, serwis</u></a></li></ul> <br><br><br><!--STARTKONTAKT--> <div style="padding: 20px; background: #efefef;"> <b style="color: #00c0ff;"><u>Zapraszam także do kontaktu ze mną - odpowiem na Twoje pytania i doradzę możliwe rozwiązania.</u></b> <br><br> Większość włascicieli firm, dla których pracujemy wybrała możliwość darmowej konsultacji ze mną - jeszcze przed podjęciem współpracy. <br><br> <div style="text-align: right;"> <img align="right" alt="Szymon Kania" title="Szymon Kania" class="facecircle lazy" style="margin-left: 20px;" src='/nowa/img/loading.gif' data-src="/nowa/image.php?w=100&s=https://codeengineers.com/____avatary/szymon-kania-avatar-male.png"> <b><i>Szymon Kania</i><br> <a href="mailto:webmakers@codeengineers.com" rel="nofollow" style=" color: #ff1855;">biuro@codeengineers.com</a><br> <a href="tel:+48511005551" rel="nofollow" style=" color: #ff1855;">+48 511 00 55 51</a> </b> </div> </div> <p style='float: right; '><a style='color: gray;' href='/pl/author/17/szymon-kania'>przeczytaj więcej <b style='color: black;'>o mnie</b> i mojej roli w firmie <b style='color: #00c0ff;'>tutaj</b></a><p> </div> </div> </section> <!--<div class="aboutcardtop cardx XXX"> <div class="front"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> <span style="font-size: 40px; color: #fff;">18</span><br><br> <span style="color: #fff;">lat<br>doświadczenia</span> </div> </div> <div class="back" style="background: rgba(255,255,255,0.1); padding: 0px; text-align: center; font-family: inherit; color: #fff;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> działamy nieprzerwanie<br> od roku 2006-go<br> w branży SEO i SEM </div> </div> </div> <div class="aboutcardtop cardx XXX"> <div class="front"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> <span style="font-size: 40px; color: #fff;">26</span><br><br> <span style="color: #fff;">obsługiwanych<br>krajów</span> </div> </div> <div class="back" style="background: rgba(255,255,255,0.1); padding: 0px; text-align: center; font-family: inherit; color: #fff;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> pozycjonowanie<br> zagraniczne<br> to nasza specjalizacja </div> </div> </div> <div class="aboutcardtop cardx XXX"> <div class="front"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> <span style="font-size: 40px; color: #fff;">35</span><br><br> <span style="color: #fff;">certyfikatów<br>indywidualnych</span> </div> </div> <div class="back" style="background: rgba(255,255,255,0.1); padding: 0px; text-align: center; font-family: inherit; color: #fff;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> Google AdWords<br> Google Analytics<br> Google Mobile... </div> </div> </div> <div class="aboutcardtop cardx XXX"> <div class="front"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> <span style="font-size: 40px; color: #fff;">521</span><br><br> <span style="color: #fff;">zadowolonych<br>klientów</span> </div> </div> <div class="back" style="background: rgba(255,255,255,0.1); padding: 0px; text-align: center; font-family: inherit; color: #fff;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> ponad 80% klientów<br> korzysta z więcej<br> niż jednej usługi </div> </div> </div> <div class="aboutcardtop cardx XXX"> <div class="front"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> <span style="font-size: 40px; color: #fff;">1541</span><br><br> <span style="color: #fff;">fraz na pozycji<br> nr 1. w Google</span> </div> </div> <div class="back" style="background: rgba(255,255,255,0.1); padding: 0px; text-align: center; font-family: inherit; color: #fff;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> przejrzyste zasady<br> terminowe raporty<br> systematyczny wzrost </div> </div> </div> --> <section id="services"> <div style='width: 100%; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px;' class="PREPAREslideUp elementtohide"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 15px; color: #000; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; background: ; display: table;"> <div style="display: table-cell; width: 300px; font-size: 0px; line-height: 0;"> <img alt="Konsultacje SEO SEM Google" title="Konsultacje SEO SEM Google" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=300&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codenowe/konsultacje-seo-sem-google.png"> </div> <div style="display: table-cell; padding: 10px; text-align: left; vertical-align: middle;"> <p><b>Konsultacje, doradztwo i wdrożenia SEO / SEM, które podnoszą pozycje w Google i dostarczają ruch na stronę WWW - <u>jeśli chciałbyś być wyżej, a nie wiesz jak</u>:</b></p> <ul style="margin-left: 0px; "> <li> <b>Wskażemy możliwości Twojej strony</b> - przeanalizujemy historię pozycjonowania i określimy nowe kierunki strategi marketingowej w wyszukiwarkach internetowych </li><br> <li> <b>Ulepszymy Twoją stronę</b> - sprawdzimy kod źródłowy oraz zbadamy wygodę użytkowników, nastepnie na tej podstawie wdrożymy optymalizację strony </li><br> <li> <b>Stworzymy konwertujące treści</b> - zadbamy o kluczowy czynnik budujący pozycje i zaangażowanie, opisy usług i produktów, artykuły na bloga, informacje o firmie </li><br> <li> <b>Pozyskamy wartościowe linki</b> - przeprowadzimy ręczny proces budowania silnych odnośników z domen w języku Twojej strony oraz zbudujemy autorytet w oczach Googla </li><br> <li> <b>Wdrożymy Google AdWords</b> - wyświetlimy stronę nad wynikami wyszukiwania oraz będziemy podążać reklamami za użytkownikami na portalach o zbliżonej tematyce </li> </ul> </div> </div> </div> </section> <section id="wstep"> <div style='width: 100%; padding-top: 50px; padding-bottom: 100px;' class="PREPAREslideUp elementtohide"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 15px; color: #000; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; background: ; display: table;"> <div style="display: table-cell; padding: 10px; text-align: left; vertical-align: middle;"> <p><b>Opieka i prowadzenie kanałów Social Media, które budują relacje, wizerunek oraz sprzedają i konwertują - <u>jeśli chciałbyś mieć więcej interakcji, a nie wiesz jak</u>:</b></p> <ul style="margin-left: 0px;"> <li> <b>Wskażemy możliwości Twojego fanpage</b> - przeanalizujemy historię budowania zasięgów i określimy nowe kierunki strategi marketingowej w mediach społecznościowych </li><br> <li> <b>Ulepszymy Twój fanpage</b> - stworzymy spójną strategie komunikacji wizualnej kanałów social media oraz uzupełnimy fanpage o wszystkie brakujące elementy </li><br> <li> <b>Określimy grupy odbiorców</b> - zbadamy zainteresowania oraz potrzeby Twoich klientów oraz stworzymy harmonogram aktywności w celu dotarcia do odpowiednich osób </li><br> <li> <b>Zbudujemy odpowiedni content</b> - napiszemy angażujące i merytoryczne treści, które razem z grafiką lub video będzięmy systematycznie publikować </li><br> <li> <b>Wdrożymy reklamy i remarketing</b> - dotrzemy do szerszego grona odbiorców oraz będziemy podążać reklamami za użytkownikami którzy odwiedzili Twój fanpage </li> </ul> </div> <div style="display: table-cell; width: 300px; font-size: 0px; line-height: 0;"> <img alt="Konsultacje SEO SEM Facebook" title="Konsultacje Social Media Facebook" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=300&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codenowe/konsultacje-social-media-facebook.png"> </div> </div> </div> </section> <section id="offer"> <div style='padding-bottom: 50px; padding-top: 0px; min-width: 600px; max-width: 1200px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; '> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Reklama <b>w internecie</b></i></p><br><br> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/1/pozycjonowanie-stron-i-sklepow';"> <img alt="pozycjonowanie-stron" style="width: 150px; height: 150px; border-radius: border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/seo.png"> <br><span style="font-size: 30px;">POZYCJONOWANIE<br>W GOOGLE</span> </div> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/2/obsluga-prowadzenie-google-adwords';"> <img alt="obsługa prowadzenie Google AdWords" style="width: 150px; height: 150px; border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/adwords.png"> <br><span style="font-size: 30px;">REKLAMY<BR>GOOGLE ADS</span> </div> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/3/obsluga-prowadzenie-facebook';"> <img alt="obsługa prowadzenie Facebook" style="width: 150px; height: 150px; border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/socialmedia.png"> <br><span style="font-size: 30px;">REKLAMY<BR>FACABOOK ADS</span> </div> </div> <div style='padding-bottom: 50px; padding-top: 0px; min-width: 600px; max-width: 1200px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; '> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Tworzenie <b>treści i linków</b></i></p><br><br> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/12/link-building';"> <img alt="pozycjonowanie-stron" style="width: 150px; height: 150px; border-radius: border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/linkbuilding.png"> <br><span style="font-size: 30px;">LINKBUILDING<br>ABONAMENTOWY</span> </div> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/13/artykuly-seo-sponsorowane';"> <img alt="obsługa prowadzenie Google AdWords" style="width: 150px; height: 150px; border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/seoarticles.png"> <br><span style="font-size: 30px;">SPONSOROWANE<BR>ARTYKUŁY SEO</span> </div> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/6/content-marketing';"> <img alt="obsługa prowadzenie Facebook" style="width: 150px; height: 150px; border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/contentmarketing.png"> <br><span style="font-size: 30px;">TWORZENIE<br>TREŚCI</span> </div> </div> <div style='padding-bottom: 50px; padding-top: 0px; min-width: 600px; max-width: 1200px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; '> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Marketing - <b>pozostałe usługi</b></i></p><br><br> <center><div style="text-align: left; max-width: 700px;"> <ul> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/9/analiza-konkurencji">Analiza konkurencji pod kątem pozycjonowania</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/10/konsultacje-audyty-seo-optymalizacja-stron">Konsultacje i audyty SEO - optymalizacja stron</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/11/zarzadzanie-reputacja-serm-seo-pr">Zarządzanie reputacją - przesuwanie niżej krytycznych wyników</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/7/identyfikacja-wizualna">Identyfikacja wizualna - spójne logo i typografia dla firm</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/4/remarketing-google-i-facebook">Remarketing Google Ads i Facebook Ads</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/15/opisy-sklepow-interentowych-opisy-produktow">Opisy do sklepów internetowych - opisy produktów</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/12/link-building">Link building - publikacja artykułów z linkiem</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/13/artykuly-seo-sponsorowane">Artykuły sponsorowane - pisanie i publikowanie artykułów</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/1/pozycjonowanie-stron-i-sklepow">Pozycjonowanie w Google</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/16/pozycjonowanie-google-ads-adwords">Pozycjonowanie + AdWords za granicą</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/2/obsluga-prowadzenie-google-adwords">Obsługa i prowadzenie Google Ads (AdWords)</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/3/obsluga-prowadzenie-facebook">Obsługa reklam i prowadzenie Facebook Ads</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/5/copywriting-seo">Copywriting SEO - Tworzenie treści - Pisanie artykułów</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/6/content-marketing">Content marketing - Pisanie i publikowanie treści</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/17/pozycjonowanie-w-youtube-wyswietlenia-klikniecia-optymalizacja">Pozycjonowanie w Youtube - wyświetlenia kliknięcia optymalizacja</a></li><br> </ul> </div> </center> </div> <div style='padding-bottom: 50px; padding-top: 0px; min-width: 600px; max-width: 1200px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; '> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Projektowanie Stron i <b>Software House</b></i></p><br><br> <center><div style="text-align: left; max-width: 700px;"> <ul> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/8/projektowanie-tworzenie-stron">Projektowanie Tworzenie Stron i Sklepów internetowych</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/1/oferta-software-house">Oferta Software House - aplikacje na zamówienie</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/2/oferta-software-house">Programowanie aplikacji / Usługi programistyczne</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/3/budowa-stworzenie-mvp">Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/4/dedykowane-aplikacje-webowe">Dedykowane Aplikacje Webowe - projektowanie, programowanie</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/5/dedykowany-system-cms-crm">Dedykowany System CMS / CRM - projektowanie, programowanie, tworzenie</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/6/natywne-aplikacje-mobilne-ios-android">Natywne Aplikacje Mobilne IOS / ANDROID - programowanie, projektowanie</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/7/analiza-wymagan-projektu-programu">Analiza wymagań projektu / programu - konsultacje Software House</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/8/projekt-graficzny-aplikacji">Projekt graficzny aplikacji UI UX - interfejs, design, prototyp</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9/programowanie-prace-developerskie">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/10/testy-i-uruchomienie-aplikacji">Uruchomienie i testy aplikacji - jednostkowe / manualne</a></li><br> </ul> </div> </center> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Oprogramowanie, <b>które wspieramy</b></i></p><br><br> <center><div style="text-align: left; max-width: 700px;"> <ul> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/1/wordpress">Wordpress</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/2/drupal">Drupal</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/3/joomla">Joomla</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/4/windu">Windu</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/5/quick-cms">Quick CMS</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/6/shoper">Shoper</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/7/shoplo">Shoplo</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/8/woocommerce">WooCommerce</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/9/iai-shop">IAI-Shop</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/10/PrestaShop">PrestaShop</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/11/Sky-Shop">Sky-Shop</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/12/php-symfony">PHP / Symfony</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/13/html5-css3(sass)">HTML5/CSS3 (Sass)</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/14/javascript-jquery">JavaScript / jQuery</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/15/java-spring">Java / Spring</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/16/angularjs">AngularJS</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/17/react">React</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/18/bootstrap-3/4">Bootstrap 3/4</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/19/laravel">Laravel</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/20/silex">Silex</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/21/zend">Zend</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/22/redis">Redis</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/23/node.js">node.js</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/24/socket.io">socket.io</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/25/mysql-mongodb">MySQL / MongoDB</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/26/apache-nginx">Apache / nginx</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/27/rabbitmq">RabbitMQ</a></li><br> </ul> </div> </center> <br><br> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i><a style="color: #000;" href="https://codeengineers.com//pl/definition/0/slownik-marketingowy">Słownik <b>marketingowy</b></a></i></p><br><br> <div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=A#start">A</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=B#start">B</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=C#start">C</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=D#start">D</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=E#start">E</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=F#start">F</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=G#start">G</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=H#start">H</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=I#start">I</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=J#start">J</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=K#start">K</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=L#start">L</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=M#start">M</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=N#start">N</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=O#start">O</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=P#start">P</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=Q#start">Q</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=R#start">R</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=S#start">S</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=T#start">T</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=U#start">U</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=V#start">V</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=W#start">W</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=X#start">X</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=Y#start">Y</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=Z#start">Z</a></div> <br><br> <center> <div style="max-width: 900px;"> <ul style="margin-left: 20px; text-align: left;"> <li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/12/Artykuł-Sponsorowany';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/12/Artykuł-Sponsorowany">Artykuł sponsorowany</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Subtelna forma reklamy polegająca na stworzeniu publikacji mówiącej o danej... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/12/Artykuł-Sponsorowany';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/13/Atrybut-nofollow';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/13/Atrybut-nofollow">Atrybut nofollow</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Atrubut języka (x)HTML głównie obejmujący linki wychodzące (prowadzące do stron zewnętrznych), takie... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/13/Atrybut-nofollow';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/37/Description';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/37/Description">Description</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Zaznacznik HTML,znajdujący się w sekcji meta, zawierający treściwy opis promowanej... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/37/Description';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/45/Duplicate-content';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/45/Duplicate-content">Duplicate content słownik SEO</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Po polsku - powielanie treści, czyli udostępnianie tej samej zawartości w obrębie jednej, bądź kilku... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/45/Duplicate-content';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/55/Featured-snippets';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/55/Featured-snippets">Featured snippets</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Po polsku "polecane fragmenty odpowiedzi", czyli propoycje odpowiedzi wyświetlane przez wyszukiwarkę Google... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/55/Featured-snippets';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/69/Gray-Hat-SEO';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/69/Gray-Hat-SEO">Gray Hat SEO</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Metoda pozycjonowania klasyfikowana pomiędzy Black Hat a White Hat SEO. Są to czynności, których... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/69/Gray-Hat-SEO';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/83/Katalogowanie';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/83/Katalogowanie">Katalogowanie</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Czynność polegająca na umieszczaniu informacji o naszej stronie internetowej w określonych katalogach... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/83/Katalogowanie';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/86/Keyword-positining';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/86/Keyword-positining">Keyword positining</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Zaplanowane rozmieszczenie słów i fraz kluczowych na przestrzeni całej witrny... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/86/Keyword-positining';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/94/Link-bezpośredni';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/94/Link-bezpośredni">Link bezpośredni</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Link bezpośrednio kierujący do wybranej przez nas witryny docelowej, który pozytywnie wpływa na jej... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/94/Link-bezpośredni';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/98/Link-exchange';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/98/Link-exchange">Link exchange</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Transakcja wymienna 1 do 1 między właścicielami witryn internetowych. Polega na udostępnieniu linku do... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/98/Link-exchange';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/105/Linkowanie-zewnętrzne';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/105/Linkowanie-zewnętrzne">Linkowanie zewnętrzne</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Linkowanie polegające na zdobywaniu linków z innych stron zewnętrznych, czyli umożliwianiu przejścia z... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/105/Linkowanie-zewnętrzne';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/120/Negative-SEO';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/120/Negative-SEO">Negative SEO</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Zachowanie, którego celem jest obniżenie pozycji wybranej witryny w wynikach wyszukiwarki. Negative SEO... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/120/Negative-SEO';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/125/Orphaned-pages';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/125/Orphaned-pages">Orphaned pages</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Podstrony danej witryny, do których aktualnie nie są poprowadzone żadne linki zewnętrzne. Mimo to są one... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/125/Orphaned-pages';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/131/Pay-per-click';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/131/Pay-per-click">Pay per click</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Rodzaj rozliczania płatności za reklamy internetowe, który wylicza stawkę w oparciu nie o ilość... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/131/Pay-per-click';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/132/Personalizacja wyników wyszukiwania';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/132/Personalizacja wyników wyszukiwania">Personalizacja wyników wyszukiwania</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Proces dobierania odpowiednich wyników wyszukiwania dla każdego użytkownika. Modyfikacji propozcji... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/132/Personalizacja wyników wyszukiwania';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/171/Webinar';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/171/Webinar">Webinar</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Rodzaj internetowego seminarium, prowadzonego przez prelegenta zdalnie. Daje to możliwość uczestnictwa w... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/171/Webinar';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/174/Zaplecze';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/174/Zaplecze">Zaplecze</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Grupa specjalnie wygenerowanych stron internetowych o wysokiej jakości i interesującym contencie, które... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/174/Zaplecze';">więcej</b></p></div></li></ul><br><br> </div> </center> </section> <!-- <section class="section" id="bestbrief_top" style="background: transparent;"> <iframe src="https://codeengineers.com/nowa/bestbrief_pl.php" frameborder="0" scrolling="no" style="border: 0px; overflow: hidden; width: 100%; height: 100vh; z-index: -1;"></iframe> </section> --> <section class="section" id="howwework" style="background: transparent;"> <div style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1200px; padding: 20px; padding-top: 0px; margin-bottom: 70px; font-size: 18px; line-height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto; float: center;"> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Nasze <b>kwalifikacje</b></i></p> <br><br> <div style="text-align: left;"> Skuteczność naszych kampani potwierdza zdobyty status Partnera Google oraz ponad 20 certyfikatów indywidualnych naszych pracowników. Jednocześnie posiadamy specjalizację dotyczącą reklam w sieci wyszukiwania. Działamy nieprzerwanie od roku 2006 i posiadamy dwa biura w centralnej Polsce. Uczestniczymy aktywnie w strefach co-workingowych i eventach networkingowych w całym kraju w charakterze konsultantów i prelegentów. Obsługujemy sektor małych i średnich firm z całej Polski i Europy. Wspólnie budujemy historie sukcesów naszych klientów. <br><br> </div> <center> </center></div> </section> <section class="section" id="howwework" style="background: transparent;"> <div style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1200px; padding: 20px; padding-top: 0px; margin-bottom: 70px; font-size: 18px; line-height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto; float: center;"> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Jak <b>działamy</b>?</i></p> <!-- <br> <center> <div class=" PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; display: inline-block; "> <br><span style="font-size: 30px;">FACEBOOK ADS</span> <br> <b style="color: #00c0ff;">ceny od: 1000 zł netto / mc</b><br>obsługa i budżet </div> <div class=" PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; display: inline-block;"> <br><span style="font-size: 30px;">GOOGLE ADS</span> <br> <b style="color: #00c0ff;">ceny od: 2000 zł netto / mc</b><br>obsługa i budżet </div> <div class=" PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; display: inline-block; "> <br><span style="font-size: 30px;">POZYCJONOWANIE</span> <br> <b style="color: #00c0ff;">ceny od: 3000 zł netto / mc</b><br>konsultacje, optymalizacja, linki </div> </center> --> <br><br> Osiągniecie <b>52637,87 zł obrotu</b> z wydanych 1978,11 zł na widoczność online to zadowalający wynik reklam Google Ads dla większości branż. Połączenie Google Ads z pozycjonowaniem i reklamami Facebook pozwoliło nam <b>podnieść ten wynik ośmiokrotnie</b> - sprawdź jak <a target="blank" href="https://codeengineers.com/pl/case-studies/2/pozycjonowanie-i-google-adwords-dla-szk%C3%B3%C5%82ki-drzew"><b>tutaj</b></a>. <br><br><br><br> <center> <div style="position:relative;padding-top:56.25%; width: 100%;"> <iframe loading="lazy" class="lazy" data-src="https://www.youtube.com/embed/M6K-cKs372Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe> </div> <br><br><br><br> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-partner-google.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;"> <!--<img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-starter-radomsko.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;">--> <!-- <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-brief.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;">--> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-szkolenie.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;"> <!-- <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-nagrywanie.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;"> --> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-swietowanie.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;"> </center> <br> <br><!--<br>--> <!-- <div style="display: inline-block; width:350px; height:110px; display: inline-block; margin: 10px; font-size: 13px; color: #bbb;" > <table><tr><td style="vertical-align: top; margin-right: 15px; padding-top: 0px;"> <a href="/pl/author/21/mateusz-szalowski"> <img alt="Mateusz Szałowski" title="Mateusz Szałowski" class="facecircle lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=100&s=https://codeengineers.com/____avatary/mateusz-szalowski-avatar-male.png"> <br><font style='font-size: 14px; color: gray; position: relative; top: -14px;'><i>o mnie...</i></font></a> </td><td style="font-size: 15px; text-align: left; padding-left: 20px; line-height: 18px;"> <i><font style='font-size: 19px; position: relative; left: -0px; line-height: 30px; color: black;'><font style="font-size: 24px;"></font> BRIEF I KONSULTACJE</font></i> <font style="font-size: 4px; color: #666; line-height: 4px;"> <br> </font> <b><i>Mateusz Szałowski</i></b><br><a href="mailto:newbusiness@codeengineers.com" rel="nofollow">newbusiness@codeengineers.com</a><br><a rel="nofollow" href="tel:+48506928125">(+48) 506 928 125</a><br><br> </td></tr></table> </div>--> <br><br> <div style="display: inline-block; width:350px; height:110px; display: inline-block; margin: 10px; font-size: 13px; color: #bbb;" > <table><tr><td style="vertical-align: top; margin-right: 15px; padding-top: 0px;"> <a href="/pl/author/1/lukasz-wozniakiewicz"> <img alt="Łukasz Woźniakiewicz" title="Łukasz Woźniakiewicz" class="facecircle lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=100&s=https://codeengineers.com/____avatary/lukasz-wozniakiewicz-avatar-male.png"> <br><font style='font-size: 14px; color: gray; position: relative; top: -14px;'><i>o mnie...</i></font></a> </td><td style="font-size: 15px; text-align: left; padding-left: 20px; line-height: 18px;"> <i><font style='font-size: 19px; position: relative; left: -0px; line-height: 30px; color: black;'><font style="font-size: 24px;"></font> POZYCJONOWANIE</font></i> <font style="font-size: 4px; color: #666; line-height: 4px;"> <br> </font> <b><i>Łukasz Woźniakiewicz</i></b><br><a href="mailto:ceo@codeengineers.com" rel="nofollow">ceo@codeengineers.com</a><br><a rel="nofollow" href="tel:+48511005551">(+48) 511 00 55 51</a><br><br> </td></tr></table> </div> <div style="display: inline-block; width:350px; height:110px; display: inline-block; margin: 10px; font-size: 13px; color: #bbb;" > <table><tr><td style="vertical-align: top; margin-right: 15px; padding-top: 0px;"> <a href="/pl/author/2/piotr-kulik"> <img alt="Piotr Kulik" title="Piotr Kulik" class="facecircle lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=100&s=https://codeengineers.com/____avatary/piotr-kulik-avatar-male.png"> <br><font style='font-size: 14px; color: gray; position: relative; top: -14px;'><i>o mnie...</i></font></a> </td><td style="font-size: 15px; text-align: left; padding-left: 20px; line-height: 18px;"> <i><font style="font-size: 19px; position: relative; left: -0px; line-height: 30px; color: black;"><font style="font-size: 24px;"></font> GOOGLE ADWORDS</font></i> <font style="font-size: 4px; color: #666; line-height: 4px;"> <br> </font> <b><i>Piotr Kulik</i></b><br><a href="mailto:adwords@codeengineers.com" rel="nofollow">adwords@codeengineers.com</a><br><a rel="nofollow" href="tel:+48511005551">(+48) 511 005 551</a><br><br> </td></tr></table> </div> </div> </section> <section class="section" id="blog" style="background: transparent;"> <div style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1000px; padding: 20px; padding-top: 0px; font-size: 18px; line-height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto; float: center;"> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Dzielimy się więdzą na naszym <b>blogu</b></i></p><br> </div> <div style="min-width: 560px; max-width: 1200px; font-size: 18px; line-height: 30px; color: #000; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center; padding-right: 20px; padding-left: 20px;"><center><div class="PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 520px; height: 314px; overflow: hidden; background: #f8f8f8; display: inline-block; border-left: 5px solid #eee; margin: 20px; cursor: pointer;" onclick="parent.location.href='/pl/blog/52/jak-napisac-wpis-blogowy-pod-seo';" onmouseover="this.style.backgroundColor = '#eee';" onmouseout="this.style.backgroundColor = '#f8f8f8';" ><div style="width: 500px; height: 150px; margin: 10px; overflow: hidden;"><img style=" Xopacity: 0.3; Xfilter: brightness(200%) Xgrayscale(100%);" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=500&s=https://codeengineers.com/nowa/_blog/52/_pl/cover_msociety_51_12.png"></div> <div style="width: 100%; height: 40px; position: relative; top: -50px; "> <div style="display: inline-block; width: 80px; height: 80px; overflow: hidden; border-radius: 40px 40px 40px 40px;"> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=80&s=https://codeengineers.com/____avatary/piotr-kulik-avatar-male.png" alt="Piotr Kulik - Google AdWords" title="Piotr Kulik - Google AdWords"> </div> <div style="display: inline-block; width: 430px; height: 80px; overflow: hidden; font-size: 14px; color: #bbb;"> <div style="height: 50px;">   </div> Piotr Kulik - Google AdWords      28/04/2020 <b style='color: white; background: #ff1855;'>NOWE</b> </div> </div> <div style="width: 500px; margin: 10px; margin-top: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"><a style=" font-size: 16px;" href="/pl/blog/52/jak-napisac-wpis-blogowy-pod-seo"><b>Pozycjonowanie bloga, poradników, treści na stronie</b></a></div><div style="width: 500px; margin: 10px; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left;">Jak napisać dobry wpis blogowy pod pozycjonowanie? Dowiedz się, jak pisać wartościowe artykuły blogowe i poradnikowe oraz jak niebagatelny wpływ mogą one mieć na pozycjonowanie strony internetowej.</div></div><div class="PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 520px; height: 314px; overflow: hidden; background: #f8f8f8; display: inline-block; border-left: 5px solid #eee; margin: 20px; cursor: pointer;" onclick="parent.location.href='/pl/blog/2/remarketing-google-adwords';" onmouseover="this.style.backgroundColor = '#eee';" onmouseout="this.style.backgroundColor = '#f8f8f8';" ><div style="width: 500px; height: 150px; margin: 10px; overflow: hidden;"><img style=" Xopacity: 0.3; Xfilter: brightness(200%) Xgrayscale(100%);" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=500&s=https://codeengineers.com/nowa/_blog/2/_pl/cover_msociety_2_1.png"></div> <div style="width: 100%; height: 40px; position: relative; top: -50px; "> <div style="display: inline-block; width: 80px; height: 80px; overflow: hidden; border-radius: 40px 40px 40px 40px;"> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=80&s=https://codeengineers.com/____avatary/piotr-kulik-avatar-male.png" alt="Piotr Kulik - Google AdWords" title="Piotr Kulik - Google AdWords"> </div> <div style="display: inline-block; width: 430px; height: 80px; overflow: hidden; font-size: 14px; color: #bbb;"> <div style="height: 50px;">   </div> Piotr Kulik - Google AdWords      09/06/2017 </div> </div> <div style="width: 500px; margin: 10px; margin-top: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"><a style=" font-size: 16px;" href="/pl/blog/2/remarketing-google-adwords"><b>Remarketing w Google AdWords - możliwe zastosowania</b></a></div><div style="width: 500px; margin: 10px; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left;">Wyswietlaj reklamy użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Twoją stronę. Remarketing to doskonały sposób na zwiększenie konwersji kampanii reklamowej.</div></div><div class="PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 520px; height: 314px; overflow: hidden; background: #f8f8f8; display: inline-block; border-left: 5px solid #eee; margin: 20px; cursor: pointer;" onclick="parent.location.href='/pl/blog/46/skuteczny-lejek-sprzedazowy-w-e-commerce';" onmouseover="this.style.backgroundColor = '#eee';" onmouseout="this.style.backgroundColor = '#f8f8f8';" ><div style="width: 500px; height: 150px; margin: 10px; overflow: hidden;"><img style=" Xopacity: 0.3; Xfilter: brightness(200%) Xgrayscale(100%);" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=500&s=https://codeengineers.com/nowa/_blog/46/_pl/ecommerce.png"></div> <div style="width: 100%; height: 40px; position: relative; top: -50px; "> <div style="display: inline-block; width: 80px; height: 80px; overflow: hidden; border-radius: 40px 40px 40px 40px;"> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=80&s=https://codeengineers.com/____avatary/mateusz-szalowski-avatar-male.png" alt="Mateusz Szałowski - Brief i Konsultacje" title="Mateusz Szałowski - Brief i Konsultacje"> </div> <div style="display: inline-block; width: 430px; height: 80px; overflow: hidden; font-size: 14px; color: #bbb;"> <div style="height: 50px;">   </div> Mateusz Szałowski - Brief i Konsultacje      25/05/2018 </div> </div> <div style="width: 500px; margin: 10px; margin-top: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"><a style=" font-size: 16px;" href="/pl/blog/46/skuteczny-lejek-sprzedazowy-w-e-commerce"><b>Skuteczny lejek sprzedażowy w e-commerce</b></a></div><div style="width: 500px; margin: 10px; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left;">Zobacz jak dobrze i skutecznie budować lejek sprzedażowy dla e-commerce.</div></div><div class="PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 520px; height: 314px; overflow: hidden; background: #f8f8f8; display: inline-block; border-left: 5px solid #eee; margin: 20px; cursor: pointer;" onclick="parent.location.href='/pl/blog/29/Google_AdWords_-_Skuteczna_kampania_w_sieci_wyszukiwania';" onmouseover="this.style.backgroundColor = '#eee';" onmouseout="this.style.backgroundColor = '#f8f8f8';" ><div style="width: 500px; height: 150px; margin: 10px; overflow: hidden;"><img style=" Xopacity: 0.3; Xfilter: brightness(200%) Xgrayscale(100%);" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=500&s=https://codeengineers.com/nowa/_blog/29/_pl/adwordss.jpg"></div> <div style="width: 100%; height: 40px; position: relative; top: -50px; "> <div style="display: inline-block; width: 80px; height: 80px; overflow: hidden; border-radius: 40px 40px 40px 40px;"> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=80&s=https://codeengineers.com/____avatary/piotr-kulik-avatar-male.png" alt="Piotr Kulik - Google AdWords" title="Piotr Kulik - Google AdWords"> </div> <div style="display: inline-block; width: 430px; height: 80px; overflow: hidden; font-size: 14px; color: #bbb;"> <div style="height: 50px;">   </div> Piotr Kulik - Google AdWords      16/11/2017 </div> </div> <div style="width: 500px; margin: 10px; margin-top: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"><a style=" font-size: 16px;" href="/pl/blog/29/Google_AdWords_-_Skuteczna_kampania_w_sieci_wyszukiwania"><b>Google AdWords - Skuteczna kampania w sieci...</b></a></div><div style="width: 500px; margin: 10px; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left;">Podstawowym i jednocześnie najbardziej popularnym typem kampanii Google AdWords są kampanie w sieci wyszukiwania. Mimo stosunkowo prostej konfiguracji w przypadku tworzenia reklam dedykowanych dla wyszukiwarki Google, warto zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów, które będą miały znaczny wpływ na skuteczność...</div></div></center></div> <br><br> <br><br> </section> <section class="section" id="faq" style="background: transparent;"> <div class="XXX" style=''> <div style="width: 100%; height: 70vh; display: table;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; text-align: center; padding-top: 0px; padding-bottom: 50px;"> <div style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1000px; padding: 20px; padding-top: 0px; font-size: 18px; line-height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto; float: center;"> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Najczęstsze</i> <i><b>pytania klientów</b></i></p> </div> <div class="XXX" style="color: #999; text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1200px; padding: 20px; padding-bottom: 50px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center;" > <br> <u style="color: #1a386a;"><b>Ile kosztuje</b> Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Apache / nginx ?</u><br><br> Prowadzimy skuteczne działania pozycjonowania oraz Google Ads Adwords od 1000 zł netto miesięcznie z umową na kwartał. <br><br> <br><br> <u style="color: #1a386a;"><b>Jak szybko są efekty</b> dla Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Apache / nginx ?</u><br><br> Pierwsze efekty są wciągu 2 tygodni po optymalizacji. Wypracowanie stabilnych wysokich pozycji trwa od 3 do 12 miesięcy. <br><br> <br><br> <u style="color: #1a386a;"><b>Jak raportujecie prace i efekty</b> dla Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Apache / nginx ?</u><br><br> Autorski system dostępny po zalogowaniu codziennie monitoruje pozycje w Google. Co tydzień wysyłamy raporty największych wzrostów. Co miesiąc wysyłamy pełne billingi pozycji. Co kwartał spotykamy się z klientami. Przestawiamy wtedy plan działania na kolejny kwartał i przedłużamy umowę w przypadku zainteresowania klienta. </div></div> </div></div> </section> <section class="section" id="customers" style="background: transparent;"> <div class="XXX" style=''> <div style="width: 100%; height: 70vh; display: table;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; text-align: center; padding-top: 0px; padding-bottom: 50px;"> <div style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1000px; padding: 20px; padding-top: 0px; font-size: 18px; line-height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto; float: center;"> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Zadowolenie</i> <i><b>klientów</b>, na które pracujemy od 2006 roku</i></p> </div> <div class="XXX" style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1200px; padding: 20px; padding-bottom: 50px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center;" > <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;" > <div style="position: relative; top: -60px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=100&s=https://codeengineers.com/nowa/img/Ewa_Bem.jpg" style=" border-radius: 60px 60px 60px 60px; border: 5px solid #fff;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Ewa Maria Bem</strong><br />CEO SpaceWay <br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Łukasz dziękuję za pomoc.. wygląda na to że świat kłania Ci się do stóp. To zaszczyt mieć do czynienia z ekspertami takimi jak Ty.</i></div> </div> <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;"> <div style="position: relative; top: -85px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=100&s=https://codeengineers.com/nowa/img/wojtek-nakonieczny.jpg" style=" border-radius: 60px 60px 60px 60px; border: 5px solid #fff; margin-bottom:5px; margin-top:20px;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Wojciech Nakonieczny</strong><br />Zespoł Agencyjny Google Ads<br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Cześć, tu Wojtek z Zespołu Agencyjnego Google Ads. Jestem Waszym opiekunem i do tej pory byłem w kontakcie z Piotrem Kulikiem. Po 8 latach w Zespole Agencyjnym kończę ten etap i chciałem Wam (całemu zespołowi) podziękować za współpracę i pogratulować. Piotr robi świetną robotę!</i></div> </div> <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;"> <div style="position: relative; top: -15px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=100&s=https://codeengineers.com/nowa/img/kupujwygodnie.png" style=" border: 5px solid #fff;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Zespół Kupuj Wygodnie</strong><br />www.kupujwygodnie.pl<br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Codeengineers. Widzimy efekty pozycjonowania w postaci zwiększonej liczby zamówień i liczymy, że dalsza współpraca będzie równie owocna! Zaprogramowany specjalnie dla nas formularz zamówień działa dokładnie tak, jak sobie to wyobrażaliśmy.</i></div> </div> <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;"> <div style="position: relative; top: 5px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=100&s=https://codeengineers.com/nowa/img/rokoko_hair_company.jpg" style=" border: 5px solid #fff;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Tomasz Kijanowski</strong><br />Rokoko Hair Company<br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Jednorazowa opłata za optymalizację kilku kampanii Google Adwords zwróciła się w ciągu pierwszych dwóch tygodnii od rozpoczęcia prac. W tej chwili cieszę się ze stale rosnących oszczędności i wysokich pozycji.</i></div> </div> <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;"> <div style="position: relative; top: 5px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=140&s=https://codeengineers.com/nowa/img/webmakers.png" style=" border: 5px solid #fff; margin-bottom:5px; margin-top:20px;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Szymon Kania</strong><br />webmakers.expert<br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Rozmawiałam z p.Sławkiem i tak, mamy zielone światło jeśli chodzi o ten dodatkowy poziom podstron dla kursów. Pan Sławomir ma do Was takie zaufanie, że nawet nie dopytywał o nic - jeśli Code Engineers tak mówi to tak ma być!</i></div> </div> <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;"> <div style="position: relative; top: 5px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=100&s=https://codeengineers.com/nowa/img/nagamet.zaune.png" style=" border: 5px solid #fff; margin-bottom:11px;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Piotr Berent</strong><br />nagamet-zaune.de<br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Firma CodeEngineers prowadzi nam od kilku miesięcy kampanie reklamowe AdWords na Niemcy. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Liczba zapytań ofertowych wzrosła już na samym początku parokrotnie i utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Efekty są o wiele lepsze niż z poprzednią firmą. Pochwalić trzeba również bardzo dobry kontakt zespołu CodeEngineers z klientem i błyskawiczną realizację zadań. Polecamy!</i></div> </div> </div></div> </div></div> </section> <!-- <section class="section" > <div style="width: 100%; height: 100vh; display: table; background: url(/nowa/image.php?t=jpg&q=85&w=2000&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codenowe/kamadol.png); background-size: auto 100%; background-position: center;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px;"> </div> </div> </section> --> <section class="section" id="contact"> <div class="citybackdark" style="width: 100%; height: 100vh; display: table; /* background:url(/nowa/image.php?t=png&q=0&w=1500&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codenowe/marketing-wallpaper.png); background-attachment: fixed; */"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px;"> <div style="display: inline-block; min-width: 560px; max-width: 560px; padding: 20px; text-align: right; line-height: 23px;"> <!--<div style="width: 140px; display: inline-block;"> <img alt="Kamila Wyligała" title="Kamila Wyligała" style="border-radius: 70px 70px 70px 70px;" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=png&q=0&w=140&s=https://codeengineers.com/kamila1.jpg"> </div> <div style="display: inline-block; width: 410px; font-size: 14px; text-align: left;"> <i><b>Chciał(a)byś porozmawiać?</b></i><br><br><p style="padding-left: 20px;"><i>Napisz lub zadzwoń. Chętnie odpowiem na Twoje pytania oraz przedstawię nasze możliwości.<br> </i></p> <div style="text-align: right;"><b>Kamila Wyligała</b><br>New Business Manager</div> </div> --> <div style="margin-top: 0px; width: 100%; text-align: right;"> <a class="white" style=" font-size: 30px; line-height: 50px;" rel="nofollow" href="tel:+48511005551">(+48) 511 005 551</a><br> <a class="white" style=' font-size: 30px; line-height: 50px;' rel="nofollow" href="mailto:biuro@codeengineers.com">biuro@codeengineers.com</a><br><br><br><br><br> <div style="line-height: 28px;"> CodeEngineers <br> NIP: 771 26 38 346<br><br> </div> <div style="line-height: 28px;"> 1-go maja 1      <b>Bełchatów</b> </div> <br> <a style="font-size: 12px; color: white; " href="https://codeengineers.com/pl/policies/1/Polityka-Prywatnosci-i-Cookies-zgodna-z-RODO" rel="nofollow">polityka prywatności i cookies</a> </div> </div> <!-- <br><br><br><br> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <div style="border-radius: 10px; border: 10px solid rgba(255,255,255,0.1); width: 340px; display: inline-block; margin: 20px; float: center; overflow: hidden;"> <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/codeengineerscom/" data-tabs="timeline" data-small-header="false" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/codeengineerscom/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/codeengineerscom/">CodeEngineers.com</a></blockquote></div> </div> --> <br><br><br> <!-- <div style="width: 140px; height: 140px; background: rgba(255,255,255,0.2); cursor: pointer; padding: 20px; display: inline-block; color: #fff; font-size: 16px;"><a target="_blank" href="https://codeengineers.com/nowa/bestbrief_pl.php" rel="nofollow" style="color: white;"><br><b>KLIKNIJ TU</b><BR>PO DOPASOWANĄ<br><b style="font-size: 24px;">OFERTĘ</b></a></div> --> </div> </div> </section> <!-- MUSI BYĆ DO SMOOT SCROLL --> <div style="position: fixed; bottom: 0px; width: 100%; height: 100vh; z-index: -2;"> </div> <!-- MUSI BYĆ DO SMOOT SCROLL --> <script> var menu_brief_show = -1; var previousScroll = 0; var nowslide = false; /* if (document.addEventListener) { document.addEventListener("mousewheel", MouseWheelHandler(), false); document.addEventListener("DOMMouseScroll", MouseWheelHandler(), false); } else { sq.attachEvent("onmousewheel", MouseWheelHandler()); } function MouseWheelHandler() { return function (e) { // cross-browser wheel delta var e = window.event || e; var delta = Math.max(-1, Math.min(1, (e.wheelDelta || -e.detail))); //scrolling down? if (delta < 0) { //alert("Down"); if (!nowslide) { $("section").each(function(){ if (($(window).scrollTop() + window.innerHeight >= $(this).offset().top) && ($(window).scrollTop() + window.innerHeight - 200 < $(this).offset().top)) { nowslide = true; $('html, body').animate({ scrollTop: $(this).offset().top}, 500, function() { nowslide = false; }); }; }); }; } //scrolling up? else { //alert("Up"); if (!nowslide) { $("section").each(function(){ if (($(window).scrollTop() <= $(this).offset().top + $(this).height()) && ($(window).scrollTop() > $(this).offset().top + $(this).height() - 200)) { nowslide = true; $('html, body').animate({ scrollTop: $(this).offset().top}, 500, function() { nowslide = false; }); }; }); }; } return false; } } */ function activate_animation() { var window_height = $(window).height(); var window_top_position = $(window).scrollTop(); var window_bottom_position = (window_top_position + window_height); /* $('.PREPAREslideUp').each(function () { var $element = $(this); var element_height = $element.outerHeight(); var element_top_position = $element.offset().top; var element_bottom_position = (element_top_position + element_height); //check to see if this current container is within viewport if ((element_bottom_position >= window_top_position) && (element_top_position <= window_bottom_position)) { $(this).addClass("slideUp"); } else { // $(this).removeClass("slideUp"); } }); $('.PREPAREslideDown').each(function () { var $element = $(this); var element_height = $element.outerHeight(); var element_top_position = $element.offset().top; var element_bottom_position = (element_top_position + element_height); //check to see if this current container is within viewport if ((element_bottom_position >= window_top_position) && (element_top_position <= window_bottom_position)) { $(this).addClass("slideDown"); } else { // $(this).removeClass("slideDown"); } }); $('.PREPARERotate').each(function () { var $element = $(this); var element_height = $element.outerHeight(); var element_top_position = $element.offset().top; var element_bottom_position = (element_top_position + element_height); //check to see if this current container is within viewport if ((element_bottom_position >= window_top_position) && (element_top_position <= window_bottom_position)) { $(this).addClass("Rotate"); } else { // $(this).removeClass("Rotate"); } }); */ /* if ($(window).scrollTop() >= $('#aboutus').offset().top-60) { if ((messages_bottom == -1)) { $('#messages').show('slow'); messages_bottom = 1; } }; if ((($(window).scrollTop() <= $('#contact').offset().top-60))) { if ((messages_bottom == 0)) { $('#messages').show('slow'); messages_bottom = 1; } } else { if ((messages_bottom == 1)) { $('#messages').hide('slow'); messages_bottom = 0; }; }; */ if (($(window).scrollTop() < $('#services').offset().top ) || ($(window).scrollTop() >= ($('#services').offset().top + $('#services').outerHeight(true) - 300))) { if ((menu_brief_show == 1) || (menu_brief_show == -1)) { //$('#menu_brief').animate({'opacity' : 0}, 1000); $('#menu_brief').animate({'top' : '-100px'}, 500); menu_brief_show = 0; }; } else { if ((menu_brief_show == 0) || (menu_brief_show == -1)) { //$('#menu_brief').animate({'opacity' : 1}, 1000); $('#menu_brief').animate({'top' : '0px'}, 500); menu_brief_show = 1; }; }; /* $('#unslider-wedo').each(function () { var $element = $(this); var element_height = $element.outerHeight(); var element_top_position = $element.offset().top; var element_bottom_position = (element_top_position + element_height); //check to see if this current container is within viewport if ((element_bottom_position >= window_top_position) && (element_top_position <= window_bottom_position)) { $(this).unslider({autoplay: true,arrows: false,nav: true}); } else { } }); */ /* if (/Mobi/.test(navigator.userAgent)) { // mobile! } else { var currentScroll = $(window).scrollTop(); if (currentScroll > previousScroll){ //alert('down'); if (!nowslide) { $("section").each(function(){ if (($(window).scrollTop() + window.innerHeight > $(this).offset().top+10) && ($(window).scrollTop() + window.innerHeight - 200 < $(this).offset().top)) { nowslide = true; setTimeout(function(){ nowslide = false; },500); $('html, body').animate({ scrollTop: $(this).offset().top}, 500); }; }); }; } else { //alert('up'); if (!nowslide) { $("section").each(function(){ if (($(window).scrollTop() < $(this).offset().top + $(this).height()-10) && ($(window).scrollTop() > $(this).offset().top + $(this).height() - 200)) { nowslide = true; setTimeout(function(){ nowslide = false; },500); $('html, body').animate({ scrollTop: $(this).offset().top}, 500); }; }); }; } previousScroll = currentScroll; }; */ /* if (($(window).scrollTop() >= $('#animation').offset().top) && (($(window).scrollTop() < $('#contact').offset().top-60))) { document.getElementById('menu_fixed_top').classList.add('slideDown'); }; if ($(window).scrollTop() > maxscroll) { maxscroll = $(window).scrollTop(); }; if (($(window).scrollTop() > 0) && ($(window).scrollTop() < $('#animation').offset().top) && (maxscroll < $('#animation').offset().top)) { $('html, body').animate({ scrollTop: $('#animation').offset().top}, 1000); } */ }; $(document).ready(function() { activate_animation(); }); $(window).scroll( function() { activate_animation(); }); </script> <script> $(".cardx").flip({ axis: 'y', trigger: 'hover' }); </script> <script> /* $(document).ready(function() { $('a[href^="#"]').on('click', function(event) { var target = $( $(this).attr('href') ); if( target.length ) { event.preventDefault(); $('html, body').animate({ scrollTop: target.offset().top }, 1000); } }); }); */ </script> <div id="googleremarketing" ></div> <script> //setTimeout(function(){ document.getElementById('googleremarketing').innerHTML = "<div style='display: none;'> <scr"+"ipt type='text/javascript'>/* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 980573014; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </scri"+"pt><scrip"+"t type='text/javascript' src='//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js'></scr"+"ipt><nosc"+"ript><div style='display:inline;'><img height='1' width='1' style='border-style:none;' alt='' src='//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/980573014/?guid=ON&script=0'/></div></no"+"script></div>"; },5000); </script> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 980573014; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//codeengineers.com/nowa/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/980573014/?guid=ON&script=0"/> </div> </noscript> <div id="facebookremarketing"></div> <script> //setTimeout(function(){ document.getElementById('facebookremarketing').innerHTML = "<scri"+"pt>!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1847924482152359'); fbq('track', 'PageView'); </scri"+"pt> <nosc"+"ript><img height='1' width='1' style='display:none' src='https://www.facebook.com/tr?id=1847924482152359&ev=PageView&noscript=1' /></nos"+"cript> "; },5000); </script> <noscript><img height='1' width='1' style='display:none' src='https://www.facebook.com/tr?id=1847924482152359&ev=PageView&noscript=1' /></noscript> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-69622316-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Ile kosztuje Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Apache / nginx ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Prowadzimy skuteczne działania pozycjonowania oraz Google Ads Adwords od 1000 zł netto miesięcznie z umową na kwartał." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak szybko są efekty dla Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Apache / nginx ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Pierwsze efekty są wciągu 2 tygodni po optymalizacji. Wypracowanie stabilnych wysokich pozycji trwa od 3 do 12 miesięcy." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak raportujecie prace i efekty dla Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Apache / nginx ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Autorski system dostępny po zalogowaniu codziennie monitoruje pozycje w Google. Co tydzień wysyłamy raporty największych wzrostów. Co miesiąc wysyłamy pełne billingi pozycji. Co kwartał spotykamy się z klientami. Przestawiamy wtedy plan działania na kolejny kwartał i przedłużamy umowę w przypadku zainteresowania klienta." } } ] } </script> <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org/", "@type": "Product", "name": "Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Apache / nginx cennik oferta ", "image": "https://codeengineers.com/nowa/logo/logo_kwadrat.png", "description": "Prace developerskie obejmują swoim zakresem wszystko to, co prowadzi do powstania gotowego produktu. Nasz zespół zajmuje się stworzeniem strony technicznej aplikacji, czyli tzw. back-endu oraz warstwy wizualnej produktu, czyli front-endu. Apache to serwer HTTP, działający na zasadzie open source, który można stworzyć w każdym systemie operacyjnym. Z kolei Nginx to serwer HTTP, którego bardzo dobrze radzi sobie z obsługą statycznej treści.", "brand": "CodeEngineers", "sku": "codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-26-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-apache-nginx", "MPN": "codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-26-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-apache-nginx", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-26-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-apache-nginx", "priceCurrency": "PLN", "price": "1000", "priceValidUntil": "2221-01-01", "availability": "https://schema.org/InStock", "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition" }, "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "ratingValue": "5", "bestRating": "5", "worstRating": "1", "ratingCount": "1", "reviewCount": "1" }, "review": { "@type": "Review", "name": "opinia", "reviewBody": " Krzysztof WójcikAUTO CATALYSEURS5/5 Pracuję z firmą CodeEngeeners od ponad dwóch lat. Firma zajmuje się pozycjonowaniem mojej strony we Francji oraz kampaniami reklamowymi Google AdWords. Jestem bardzo zadowolony z pozycji osiągniętych w google.fr Obsługa w pełni profesjonalna i godna polecenia. ", "reviewRating": { "@type": "Rating", "ratingValue": "5", "bestRating": "5", "worstRating": "1" }, "author": {"@type": "Person", "name": "Klient"} } } </script> <!-- RODO COOKIES POCZĄTEK --> <div id="RODOinfo" style="display: none; position: XXXfixed; bottom: 0px; left: 0px; width: 100%; background: rgba(100,100,100,0.75); color: white; z-index: 10000000; font-size: 17px; padding-top: 9px; padding-bottom: 7px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; line-height: 30px;"> <center> Serwis wykorzystuje pliki cookies. <font class=" onlydesktop"> Korzystając z serwisu akceptujesz <u style="cursor: pointer;"onclick="parent.location.href='/pl/policies/1/Polityka-Prywatnosci-i-Cookies-zgodna-z-RODO';"><b>politykę prywatności i cookies zgodną z RODO</b></u>.</font>    <b style="background: white; color: gray; cursor: pointer; padding: 2px; border-radius: 5px;" onclick="setCookie('RODOcookie', 'ZGODA', '360'); document.getElementById('RODOinfo').style.display = 'none';"> ZGODA </b> </center> </div> <script> function setCookie(cname, cvalue, exdays) { var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000)); var expires = "expires="+ d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/"; } function getCookie(cname) { var name = cname + "="; var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie); var ca = decodedCookie.split(';'); for(var i = 0; i <ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } var RODOaccept = getCookie("RODOcookie"); if (RODOaccept != 'ZGODA') { document.getElementById('RODOinfo').style.display = "block"; }; </script> <!-- RODO COOKIES KONIEC --> <!--<script>window.$czater = {tok: "6c6e3f9b130618fbc011b99acc3c1c6e7e76b8f5", domain: "https://www.czater.pl/", login: undefined, email: undefined};</script><script src="https://www.czater.pl/assets/modules/chat/js/chat.js" async></script>--> </body> </html>