dedykowane systemy
aplikacje webowe
software house
Szymon Kania
#

kodowanie stron

#

responsywna strona internetowa

#

programowanie back-endu

#

programowanie front-endu

#

języki programowania

#

tworzenie stron internetowych

#

programowanie aplikacji

#

programista

#

interfejs programistyczny aplikacji

#

interfejs programistyczny aplikacji webowej

#

interfejs programistyczny aplikacji mobilnej

#

programowanie aplikacji dla przedsiębiorstw

#

programowanie aplikacji dla firm

#

programowanie aplikacji na telefon

#

sprawna aplikacja na telefon

#

tworzenie programów na telefon

#

przetwarzanie danych aplikacji

#

kompatybilna aplikacja internetowa

#

kompatybilna aplikacja webowa

#

kompatybilna aplikacja

#

drupal

#

strona internetowa

Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron

Drupal cennik oferta

Po dokładnej analizie celów biznesowych, stworzeniu dokumentacji programu oraz jego projektu graficznego, przechodzimy do głównego etapu, czyli do programowania. Prace developerskie obejmują swoim zakresem wszystko to, co prowadzi do powstania gotowego produktu. Nasz zespół zajmuje się stworzeniem strony technicznej aplikacji, czyli tzw. back-endu oraz warstwy wizualnej produktu, czyli front-endu. Wykorzystujemy różne technologie i języki programowania, by w jak najkrótszym czasie stworzyć produkt jak najlepiej dopasowany do wymagań klienta. Nasze usługi programistyczne oparte są o różne języki programowania i w zależności od specyfikacji i wymagań projektu, dobieramy technikę jego wykonania. Czym dokładnie się zajmujemy?

Front-end:

Frond-end, czyli to jak wygląda dana strona, aplikacja webowa czy natywna aplikacja mobilna. W jego skład wchodzą multimedialne elementy, kolory, przyciski, fonty czyli wszystko to, co widzi użytkownik po wejściu na stronę. Nasz software house do tworzenia front-endu wykorzystuje HTML5, CSS3 (w formie Sass), JavaScript / jQuery, AngularJS, React, a także Boostrap w wersji 3 lub 4 dla RWD (responsive web design). Front-end jest przeniesieniem projektu graficznego na działający interfejs systemu, bądź aplikacji. Jeszcze innymi słowy front-end stanowi wizualne wykończenie tego, co stworzą back-end developorzy. Nasi frontendowi programiści zadbają o jak najlepszą prezentację stworzonych stron, systemów i aplikacji. Wiemy, że dobry front-end developer to:

• wiedza i doświadczenie z zakresu programowania
• kreatywność
• poczucie estetyki
• umiejętność wyboru najlepszych możliwych do danego projektu rozwiązań
• zapobieganie potencjalnym błędom, zanim się pojawią.
• umiejętność połączenia w spójną całość pracy web developera, grafika i user experience designera.

Nasi programiści mają wszystkie te cechy i wiedzę, jak stworzyć aplikacje, które będą funkcjonalne, przygotowane do prawidłowego wyświetlania na różnych urządzeniach i zgodne z zasadami user experience design.

Back-end:

Back-end - kod uruchamiany na serwerze, który odpowiada za przetwarzanie danych i prawidłowe działanie aplikacji. Jest to całe zaplecze techniczne strony, a także usługi sieciowe i systemowe. Back-end obejmuje między innymi stworzenie API (interfejsu programistycznego aplikacji), baz danych czy zaprojektowanie architektury tzw. logiki biznesowej aplikacji. Do stworzenia back-endu wykorzystywane są różne technologie i języki programowania. Najczęściej sięgamy po PHP (framework Symfony lub Laravel), bądź Java (framework Spring). Nasi back-end developerzy przygotują aplikację od strony technicznej tak, aby funkcjonowała ona bez żadnych zakłóceń. Jest to możliwe dzięki stworzeniu przejrzystego i zrozumiałego kodu.

Po zakończeniu prac developerskich przychodzi czas na testy i uruchomienie aplikacji.


Co to jest fron-end i back-end?

Front-end i back-end to dwa kluczowe terminy w dziedzinie tworzenia stron internetowych i aplikacji. Oba są niezwykle istotne i współpracują ze sobą, aby stworzyć kompletny produkt. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm pojęciom, ich różnicom i roli, jaką odgrywają w procesie tworzenia stron internetowych.

Front-end, zwany również stroną klienta, odnosi się do wszystkiego, co widzi użytkownik na stronie internetowej. Jest to część strony, z którą użytkownik ma bezpośredni kontakt i interakcję. Front-end obejmuje projektowanie interfejsu użytkownika, implementację grafiki, animacje, responsywność strony oraz wszystkie elementy, które są widoczne dla użytkownika. Programiści front-end zajmują się głównie językami takimi jak HTML, CSS i JavaScript, które są podstawowymi narzędziami do tworzenia interaktywnych stron internetowych.

HTML (HyperText Markup Language) jest podstawowym językiem używanym do strukturyzowania treści na stronie internetowej. Jest to język znaczników, który definiuje strukturę i hierarchię elementów na stronie. CSS (Cascading Style Sheets) jest używany do definiowania wyglądu i stylu strony internetowej. Pozwala na kontrolę kolorów, czcionek, marginesów, tła i wielu innych aspektów wizualnych. JavaScript jest językiem programowania, który dodaje interaktywność do strony internetowej. Pozwala na tworzenie animacji, manipulację elementami strony, walidację formularzy i wiele innych funkcji.

Back-end, zwany również stroną serwera, odnosi się do wszystkiego, co dzieje się po stronie serwera. Jest to część strony, która jest niewidoczna dla użytkownika, ale odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu strony internetowej. Back-end obejmuje zarządzanie bazami danych, logikę biznesową, obsługę żądań użytkownika oraz wszystkie operacje, które są wykonywane po stronie serwera. Programiści back-end często korzystają z języków takich jak PHP, Python, Ruby, Java, które są używane do tworzenia logiki biznesowej i komunikacji z bazami danych.

Bazy danych są niezwykle ważnym elementem back-endu. Przechowują one wszystkie dane, które są potrzebne do działania strony internetowej, takie jak informacje o użytkownikach, treści, produkty itp. Programiści back-endu tworzą zapytania do bazy danych, aby pobierać, aktualizować i usuwać dane w odpowiedzi na żądania użytkowników.

Ważne jest zrozumienie, że front-end i back-end są ze sobą ściśle powiązane i muszą ze sobą współpracować, aby stworzyć kompletny produkt. Programiści front-end i back-end często muszą ze sobą współpracować, aby zapewnić, że strona internetowa działa poprawnie i jest atrakcyjna dla użytkowników.

W skrócie, front-end to część strony internetowej, z którą użytkownik ma bezpośredni kontakt i interakcję, podczas gdy back-end to część strony, która działa po stronie serwera i zarządza wszystkimi operacjami, które są wykonywane na stronie.

Słowa kluczowe: front-end, back-end, strona internetowa, interfejs użytkownika, HTML, CSS, JavaScript, języki programowania, bazy danych, logika biznesowa.

Frazy kluczowe:: różnica między front-end a back-end, rola front-endu i back-endu, jak działa strona internetowa, programowanie front-endu i back-endu, znaczenie interaktywności strony internetowej, jakie języki programowania są używane w front-endzie i back-endzie, jakie są zadania programisty front-endu i back-endu, jak front-end i back-end współpracują ze sobą, jakie są podstawowe narzędzia front-endu i back-endu.

Programowanie front-end: wprowadzenie do kodowania responsywnych stron

Programowanie front-end odnosi się do tworzenia interaktywnych i atrakcyjnych stron internetowych, które są widoczne dla użytkowników. Obejmuje ono kodowanie w językach takich jak HTML, CSS i JavaScript, które są podstawowymi narzędziami do budowania stron internetowych.

Responsywność stron internetowych oznacza, że strony są dostosowywane do różnych rozmiarów ekranów, takich jak telefony komórkowe, tablety i komputery. Dzięki temu, niezależnie od urządzenia, na którym użytkownik przegląda stronę, treść i układ będą wyglądać dobrze i łatwo dostępne.

Aby rozpocząć programowanie front-end i tworzenie responsywnych stron, warto zacząć od nauki języka HTML. HTML (HyperText Markup Language) jest podstawowym językiem używanym do tworzenia struktury i zawartości strony internetowej. Poznanie podstawowych znaczników HTML pozwoli na tworzenie podstawowych elementów strony, takich jak nagłówki, akapity, obrazy i linki.

Kolejnym ważnym elementem jest nauka CSS (Cascading Style Sheets). CSS jest językiem używanym do definiowania wyglądu i stylu strony internetowej. Pozwala na kontrolę kolorów, czcionek, marginesów, tła i wielu innych aspektów wyglądu strony. Dzięki CSS można również tworzyć responsywne układy, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem jest JavaScript. JavaScript jest językiem programowania, który dodaje interaktywność i dynamiczne funkcje do stron internetowych. Pozwala na tworzenie animacji, interakcji użytkownika, walidacji formularzy i wielu innych zaawansowanych funkcji. JavaScript jest niezbędny do tworzenia responsywnych stron, które reagują na działania użytkownika i dostosowują się do jego potrzeb.

Podczas nauki programowania front-end warto również zapoznać się z narzędziami i frameworkami, które ułatwiają proces tworzenia stron internetowych. Na przykład, Bootstrap jest popularnym frameworkiem CSS, który oferuje gotowe komponenty i układy, które można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Istnieje również wiele narzędzi do debugowania i testowania stron internetowych, które pomagają w znalezieniu i naprawieniu błędów.

Ważne jest również zrozumienie zasad projektowania responsywnych stron. Należy pamiętać o elastycznym układzie, który dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów, używaniu odpowiednich mediów (np. obrazów) dla różnych urządzeń, a także optymalizacji strony pod kątem szybkości ładowania.

Podsumowując, programowanie front-end i tworzenie responsywnych stron internetowych to niezwykle ważne umiejętności w dzisiejszym świecie cyfrowym. Poznanie języków HTML, CSS i JavaScript, a także zasad projektowania responsywnych stron, pozwoli na tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych stron, które dostosowują się do różnych urządzeń.

Słowa kluczowe: programowanie front-end, responsywne strony, HTML, CSS, JavaScript, responsywność, tworzenie stron internetowych, framework Bootstrap, projektowanie responsywnych stron.

Frazy kluczowe:: wprowadzenie do kodowania responsywnych stron, nauka programowania front-end, tworzenie responsywnych stron internetowych, znaczenie responsywności stron, podstawy HTML, nauka CSS, JavaScript w programowaniu front-end, narzędzia do tworzenia stron internetowych, zasady projektowania responsywnych stron.

Programowanie back-end: rola kodowania responsywnych stron w tworzeniu aplikacji internetowych

Responsywność stron internetowych oznacza, że strona automatycznie dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów, takich jak smartfony, tablety, komputery stacjonarne itp. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z aplikacji na dowolnym urządzeniu, niezależnie od jego wielkości czy orientacji. Jest to niezwykle istotne, ponieważ coraz więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych do przeglądania stron internetowych.

W kontekście programowania back-end, kodowanie responsywnych stron polega na tworzeniu elastycznego i skalowalnego kodu, który umożliwia dynamiczne dostosowanie się strony do różnych rozmiarów ekranów. Programiści back-end muszą uwzględnić różne czynniki, takie jak rozmiar ekranu, orientacja, obsługę dotyku itp., aby zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika.

Istnieje wiele technologii i narzędzi, które wspierają programistów back-end w kodowaniu responsywnych stron. Jednym z najpopularniejszych frameworków jest Bootstrap, który oferuje gotowe komponenty i style, które można łatwo dostosować do różnych rozmiarów ekranów. Innym popularnym narzędziem jest Media Queries, które umożliwiają programistom definiowanie różnych stylów CSS w zależności od rozmiaru ekranu.

Kodowanie responsywnych stron ma wiele korzyści. Po pierwsze, poprawia to doświadczenie użytkownika, ponieważ strona automatycznie dostosowuje się do preferencji i potrzeb użytkownika. Po drugie, responsywność stron wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach, ponieważ Google preferuje strony responsywne w wynikach wyszukiwania. Po trzecie, responsywne strony są bardziej przyszłościowe, ponieważ mogą dostosować się do nowych urządzeń i technologii, które mogą pojawić się w przyszłości.

Ważne jest, aby programiści back-end mieli wiedzę i umiejętności w zakresie kodowania responsywnych stron. Powinni być świadomi najlepszych praktyk i trendów w tej dziedzinie, aby tworzyć strony, które są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne i łatwe w obsłudze na różnych urządzeniach.

Podsumowując, programowanie back-end odgrywa kluczową rolę w tworzeniu responsywnych stron w aplikacjach internetowych. Kodowanie responsywnych stron umożliwia użytkownikom korzystanie z aplikacji na różnych urządzeniach, zapewnia optymalne doświadczenie użytkownika i wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Programiści back-end powinni być świadomi najlepszych praktyk i trendów w tej dziedzinie, aby tworzyć strony, które są elastyczne, skalowalne i przyszłościowe.

Słowa kluczowe: programowanie back-end, responsywność stron, aplikacje internetowe, kodowanie, rozmiar ekranu, orientacja, obsługa dotyku, Bootstrap, Media Queries, doświadczenie użytkownika, pozycjonowanie, trendy.

Frazy kluczowe:: kodowanie responsywnych stron, programowanie back-end w tworzeniu aplikacji internetowych, rola responsywności stron w aplikacjach internetowych, najlepsze praktyki kodowania responsywnych stron, wpływ responsywności stron na pozycjonowanie, elastyczność i skalowalność kodu w responsywnych stronach.

Programowanie front-end vs. back-end: różnice w kodowaniu responsywnych stron

Programowanie front-end odnosi się do tworzenia interfejsu użytkownika, czyli tego, co widzi i z czym interakcjonuje użytkownik. Obejmuje to projektowanie i implementację struktury strony, stylizację, animacje oraz interakcje. Programiści front-end korzystają z języków takich jak HTML, CSS i JavaScript, aby stworzyć atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe.

Z drugiej strony, programowanie back-end dotyczy tworzenia logiki i funkcjonalności, która działa po stronie serwera. Odpowiada za przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych, autoryzację użytkowników oraz inne operacje, które nie są widoczne dla użytkownika. Programiści back-end często korzystają z języków takich jak PHP, Ruby, Python czy Java, aby zapewnić działanie strony internetowej.

Różnice między programowaniem front-end a back-end są zauważalne zarówno pod względem używanych języków programowania, jak i celu ich zastosowania. Programiści front-end skupiają się na tworzeniu atrakcyjnego i intuicyjnego interfejsu użytkownika, który jest łatwy w obsłudze i zapewnia pozytywne wrażenia. Z kolei programiści back-end koncentrują się na zapewnieniu niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności strony internetowej.

Kodowanie responsywnych stron internetowych jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, ponieważ użytkownicy korzystają z różnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety czy komputery. Responsywność oznacza, że strona dostosowuje się automatycznie do rozmiaru ekranu, na którym jest wyświetlana, zapewniając optymalne doświadczenie użytkownika niezależnie od urządzenia.

Podczas kodowania responsywnych stron, programiści front-end i back-end współpracują, aby zapewnić, że strona działa poprawnie na różnych urządzeniach. Programiści front-end są odpowiedzialni za tworzenie elastycznego układu, który dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów, a także za implementację mediów zapytania (media queries), które pozwalają na dostosowanie stylów w zależności od rozmiaru ekranu.

Z kolei programiści back-end zajmują się zapewnieniem, że strona działa sprawnie i szybko, niezależnie od ilości danych, które muszą być przetworzone. Optymalizacja kodu, zarządzanie pamięcią podręczną oraz minimalizacja czasu ładowania są kluczowymi aspektami pracy programistów back-end podczas tworzenia responsywnych stron.

Słowa kluczowe: programowanie front-end, programowanie back-end, responsywne strony internetowe, interfejs użytkownika, języki programowania, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby, Python, Java, kodowanie, elastyczny układ, media queries, optymalizacja kodu, zarządzanie pamięcią podręczną, czas ładowania.

Frazy kluczowe:: różnice między programowaniem front-end a back-end, tworzenie responsywnych stron internetowych, interfejs użytkownika, języki programowania front-end, języki programowania back-end, kodowanie responsywnych stron, elastyczny układ, media queries, optymalizacja kodu, zarządzanie pamięcią podręczną, czas ładowania stron.

Jakie języki programowania są najczęściej używane do kodowania responsywnych stron?

Oto kilka najczęściej używanych języków programowania do kodowania responsywnych stron:

1. HTML (HyperText Markup Language): HTML jest podstawowym językiem używanym do tworzenia struktury i zawartości strony internetowej. Jest niezbędny do definiowania elementów takich jak nagłówki, paragrafy, obrazy i linki. HTML jest niezwykle ważny dla responsywności, ponieważ umożliwia tworzenie elastycznej struktury, która dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów.

2. CSS (Cascading Style Sheets): CSS jest językiem używanym do definiowania wyglądu i stylu strony internetowej. Pozwala na kontrolę kolorów, czcionek, marginesów, wypełnień i innych elementów wizualnych. CSS jest niezbędny do responsywności, ponieważ umożliwia tworzenie elastycznych układów, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów.

3. JavaScript: JavaScript jest językiem programowania używanym do tworzenia interaktywnych elementów na stronie internetowej. Jest niezbędny do responsywności, ponieważ umożliwia dodawanie funkcjonalności, takiej jak animacje, interaktywne menu, przewijanie i wiele innych. JavaScript jest również często używany do obsługi zdarzeń, takich jak kliknięcia i dotknięcia, co jest istotne dla responsywności na urządzeniach mobilnych.

4. Bootstrap: Bootstrap jest popularnym frameworkiem CSS, który zapewnia gotowe komponenty i style, które można łatwo zastosować do responsywnego projektowania stron internetowych. Bootstrap oferuje elastyczne siatki, responsywne menu, przyciski, formularze i wiele innych elementów, które ułatwiają tworzenie responsywnych stron.

5. jQuery: jQuery to biblioteka JavaScript, która ułatwia manipulację elementami strony, obsługę zdarzeń i tworzenie animacji. Jest często używany w połączeniu z CSS i HTML do tworzenia responsywnych stron internetowych. jQuery oferuje wiele gotowych funkcji, które ułatwiają tworzenie interaktywnych i responsywnych elementów.

Inne języki programowania, które są czasami używane do kodowania responsywnych stron, to PHP, Ruby, Python i Java. Te języki programowania są często wykorzystywane do tworzenia zaawansowanych funkcji i interakcji na stronach internetowych.

Wnioski:

W dzisiejszych czasach responsywność strony internetowej jest niezwykle istotna, aby zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika na różnych urządzeniach. Aby osiągnąć responsywność, konieczne jest użycie odpowiednich języków programowania, takich jak HTML, CSS i JavaScript. Dodatkowo, frameworki i biblioteki, takie jak Bootstrap i jQuery, mogą znacznie ułatwić tworzenie responsywnych stron.

Słowa kluczowe: responsywność, strona internetowa, języki programowania, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery, PHP, Ruby, Python, Java.

Frazy kluczowe:: jakie języki programowania są najczęściej używane do kodowania responsywnych stron, znaczenie responsywności strony internetowej, jak osiągnąć responsywność strony, rola HTML w responsywności, rola CSS w responsywności, rola JavaScript w responsywności, jakie frameworki i biblioteki ułatwiają tworzenie responsywnych stron.

Jakie narzędzia są dostępne do kodowania responsywnych stron?

Poniżej przedstawiamy kilka popularnych narzędzi, które są dostępne do kodowania responsywnych stron:

1. Bootstrap: Bootstrap jest jednym z najpopularniejszych frameworków front-endowych, który oferuje wiele gotowych komponentów i stylów, które można wykorzystać do tworzenia responsywnych stron. Posiada elastyczną siatkę, która umożliwia łatwe dostosowanie strony do różnych rozmiarów ekranów.

2. Foundation: Foundation to kolejny popularny framework front-endowy, który oferuje wiele narzędzi i komponentów do tworzenia responsywnych stron. Posiada również elastyczną siatkę i wiele gotowych stylów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

3. CSS Media Queries: Media Queries to technika, która umożliwia stosowanie różnych stylów CSS w zależności od rozmiaru ekranu. Dzięki nim można precyzyjnie kontrolować wygląd strony na różnych urządzeniach. Media Queries są często wykorzystywane w połączeniu z innymi narzędziami do tworzenia responsywnych stron.

4. Flexbox: Flexbox to moduł CSS, który umożliwia elastyczne rozmieszczanie elementów na stronie. Jest szczególnie przydatny przy tworzeniu responsywnych układów, ponieważ umożliwia łatwe dostosowanie elementów do różnych rozmiarów ekranów.

5. CSS Grid: CSS Grid to kolejny moduł CSS, który umożliwia tworzenie elastycznych siatek na stronie. Jest bardziej zaawansowany niż Flexbox i oferuje większą kontrolę nad rozmieszczeniem elementów. CSS Grid jest również często wykorzystywany przy tworzeniu responsywnych stron.

6. JavaScript Frameworks: Istnieje wiele frameworków JavaScript, takich jak React, Angular czy Vue.js, które oferują wiele narzędzi i komponentów do tworzenia responsywnych stron. Dzięki nim można łatwo zarządzać stanem strony i dostosowywać ją do różnych rozmiarów ekranów.

Warto zaznaczyć, że powyższe narzędzia są tylko niektórymi z dostępnych opcji do kodowania responsywnych stron. Istnieje wiele innych frameworków, bibliotek i narzędzi, które można wykorzystać w zależności od indywidualnych preferencji i potrzeb projektu.

Słowa kluczowe: narzędzia, kodowanie, responsywne strony, Bootstrap, Foundation, CSS Media Queries, Flexbox, CSS Grid, JavaScript Frameworks.

Frazy kluczowe:: jak stworzyć responsywną stronę, najlepsze narzędzia do kodowania responsywnych stron, jak dostosować stronę do różnych rozmiarów ekranów, jak używać Media Queries do tworzenia responsywnych stron, jak korzystać z Flexbox do responsywnego układu, jak tworzyć elastyczne siatki na stronie za pomocą CSS Grid, jak używać JavaScript Frameworks do tworzenia responsywnych stron.

Jakie są podstawowe zasady kodowania responsywnych stron?

1. Użyj elastycznego układu: Podstawową zasadą kodowania responsywnych stron jest stosowanie elastycznego układu, który dostosowuje się do zmieniających się rozmiarów ekranów. Zamiast używać stałych wartości pikseli, warto zastosować jednostki procentowe lub jednostki elastyczne, takie jak em czy rem. Dzięki temu elementy strony będą się skalować proporcjonalnie do rozmiaru ekranu.

2. Wykorzystaj media queries: Media queries to narzędzie, które pozwala na dostosowanie stylów CSS do różnych warunków ekranu. Można nimi kontrolować takie parametry jak szerokość ekranu, orientacja urządzenia czy rozdzielczość. Dzięki nim można dostosować układ, rozmiar czcionek, ukrywać lub pokazywać elementy w zależności od rozmiaru ekranu.

3. Zastosuj elastyczne obrazy: Obrazy są często jednym z głównych czynników wpływających na wydajność i responsywność strony. Aby zapewnić, że obrazy będą dobrze wyglądać i ładować się szybko na różnych urządzeniach, warto zastosować elastyczne obrazy. Można to osiągnąć poprzez ustawienie maksymalnej szerokości obrazu na 100% i zastosowanie odpowiednich wartości dla atrybutu srcset, który pozwala na dostarczanie różnych wersji obrazu w zależności od rozmiaru ekranu.

4. Unikaj zbyt dużych plików CSS i JavaScript: Duże pliki CSS i JavaScript mogą znacznie spowolnić ładowanie strony, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Dlatego warto zadbać o zoptymalizowanie tych plików, usuwając zbędny kod, łącząc je w jedno lub używając narzędzi do kompresji. Można również zastosować techniki takie jak lazy loading, które pozwalają na ładowanie plików CSS i JavaScript dopiero w momencie, gdy są potrzebne.

5. Testuj na różnych urządzeniach: Ostatnią, ale nie mniej ważną zasadą jest regularne testowanie responsywności strony na różnych urządzeniach. Niezależnie od tego, jak dobrze zaprojektowana jest strona, zawsze mogą pojawić się problemy na niektórych urządzeniach lub przeglądarkach. Dlatego warto regularnie sprawdzać, czy strona dobrze wygląda i działa na różnych smartfonach, tabletach i komputerach.

Podsumowując, kodowanie responsywnych stron wymaga zastosowania kilku podstawowych zasad, takich jak elastyczny układ, media queries, elastyczne obrazy, zoptymalizowane pliki CSS i JavaScript oraz regularne testowanie na różnych urządzeniach. Dzięki temu można zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika niezależnie od urządzenia, na którym przegląda stronę.

Słowa kluczowe: responsywność, strona internetowa, kodowanie, elastyczny układ, media queries, elastyczne obrazy, pliki CSS, pliki JavaScript, testowanie, użytkownik, urządzenie.

Frazy kluczowe:: zasady kodowania responsywnych stron, jak zapewnić responsywność strony internetowej, elastyczny układ w kodowaniu responsywnych stron, media queries w responsywnym kodowaniu, elastyczne obrazy na responsywnych stronach, zoptymalizowane pliki CSS i JavaScript w responsywnym kodowaniu, testowanie responsywności strony na różnych urządzeniach.

Jakie są najważniejsze techniki kodowania responsywnych stron?

1. Media queries: Media queries pozwalają na dostosowanie stylów CSS do różnych rozmiarów ekranów. Dzięki nim można określić, jakie style mają być stosowane dla konkretnych urządzeń. Na przykład, można ustawić, że dla ekranów o szerokości mniejszej niż 600 pikseli, tekst ma być większy i bardziej czytelny.

2. Fluid grids: Fluid grids to elastyczne siatki, które dostosowują się do rozmiaru ekranu. Zamiast używać stałych wartości pikselowych, można użyć procentowych wartości, które skalują się wraz ze zmianą rozmiaru ekranu. Dzięki temu elementy strony będą odpowiednio rozmieszczone niezależnie od urządzenia.

3. Flexbox: Flexbox to nowa technika CSS, która umożliwia łatwe zarządzanie układem elementów na stronie. Pozwala na elastyczne rozmieszczanie elementów w kontenerze, dostosowując się do dostępnego miejsca. Dzięki flexboxowi można łatwo tworzyć responsywne układy strony.

4. Mobile-first design: Mobile-first design to podejście, w którym projektowanie strony zaczyna się od urządzeń mobilnych, a następnie dostosowuje się do większych ekranów. Dzięki temu można zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika na mniejszych ekranach, a następnie rozbudować projekt dla większych urządzeń.

5. Obrazki responsywne: Obrazki responsywne to technika, która polega na dostosowywaniu rozmiaru obrazków do rozmiaru ekranu. Dzięki temu można zaoszczędzić transfer danych i zoptymalizować czas ładowania strony. Istnieje wiele narzędzi, które automatycznie generują obrazki w różnych rozmiarach, w zależności od urządzenia.

6. Mobile menu: Menu nawigacyjne jest jednym z najważniejszych elementów strony. Dla urządzeń mobilnych warto zastosować specjalne menu, które jest łatwe w obsłudze na małych ekranach. Można użyć hamburger menu, które pozwala na ukrycie menu i pokazanie go po kliknięciu.

7. Testowanie na różnych urządzeniach: Ostatnią, ale nie mniej ważną techniką jest testowanie responsywności strony na różnych urządzeniach. Warto sprawdzić, jak strona wygląda i działa na smartfonach, tabletach, laptopach i innych urządzeniach. Można skorzystać z narzędzi do testowania responsywności, które symulują różne rozmiary ekranów.

Podsumowując, tworzenie responsywnych stron internetowych wymaga zastosowania różnych technik kodowania. Media queries, fluid grids, flexbox, mobile-first design, obrazki responsywne, mobile menu oraz testowanie na różnych urządzeniach są kluczowymi elementami, które pomogą w stworzeniu responsywnej strony. Dzięki nim można zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika niezależnie od urządzenia, na którym jest przeglądana strona.

Słowa kluczowe: responsywność, techniki kodowania, media queries, fluid grids, flexbox, mobile-first design, obrazki responsywne, mobile menu, testowanie na różnych urządzeniach.

Frazy kluczowe:: jak stworzyć responsywną stronę, najlepsze techniki kodowania responsywnych stron, jak dostosować stronę do różnych rozmiarów ekranów, jak zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika na różnych urządzeniach, jak używać media queries, jak tworzyć elastyczne siatki, jak korzystać z flexboxa, jak projektować strony mobile-first, jak zoptymalizować obrazki na stronie, jak tworzyć responsywne menu nawigacyjne, jak testować responsywność strony na różnych urządzeniach.

Jakie są najczęstsze wyzwania podczas kodowania responsywnych stron?

Kodowanie responsywnych stron internetowych to niezwykle ważny aspekt tworzenia stron w dzisiejszych czasach. Wraz z rosnącym użyciem urządzeń mobilnych, konieczność zapewnienia optymalnego doświadczenia użytkownika na różnych ekranach staje się nieodzowna. Jednakże, tworzenie responsywnych stron może być trudne i wymagać pewnych umiejętności oraz uwzględnienia pewnych wyzwań. W tym artykule omówimy najczęstsze wyzwania, z jakimi spotykają się programiści podczas kodowania responsywnych stron.

1. Różne rozmiary ekranów: Jednym z głównych wyzwań podczas kodowania responsywnych stron jest dostosowanie ich do różnych rozmiarów ekranów. W zależności od urządzenia, na którym strona jest wyświetlana, konieczne jest odpowiednie skalowanie i układanie elementów, aby zapewnić czytelność i funkcjonalność.

2. Elastyczne układanie: Tworzenie elastycznego układu, który dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów, może być trudne. Konieczne jest zapewnienie, że elementy strony są odpowiednio rozmieszczone i skalowane, aby zapewnić spójne doświadczenie użytkownika niezależnie od urządzenia.

3. Zarządzanie obrazami: Obrazy są ważnym elementem stron internetowych, ale mogą stanowić wyzwanie podczas tworzenia responsywnych stron. Konieczne jest zoptymalizowanie obrazów pod kątem różnych rozmiarów ekranów, aby zapewnić szybkie ładowanie strony i odpowiednie wyświetlanie.

4. Nawigacja: Nawigacja jest kluczowym elementem każdej strony internetowej, ale może być trudne dostosowanie jej do różnych rozmiarów ekranów. Konieczne jest zapewnienie czytelnej i intuicyjnej nawigacji, niezależnie od urządzenia, na którym strona jest wyświetlana.

5. Testowanie na różnych urządzeniach: Aby upewnić się, że responsywna strona działa poprawnie na różnych urządzeniach, konieczne jest przeprowadzenie testów na różnych modelach smartfonów, tabletów i innych urządzeń. To może być czasochłonne i wymagać dostępu do różnych urządzeń.

6. Kompatybilność przeglądarek: Różne przeglądarki mogą interpretować kod strony inaczej, co może prowadzić do różnic w wyglądzie i funkcjonalności responsywnej strony. Konieczne jest przetestowanie strony na różnych przeglądarkach i dostosowanie kodu, aby zapewnić spójne doświadczenie użytkownika.

7. Wydajność: Responsywne strony mogą być bardziej zasobożerne niż tradycyjne strony, co może prowadzić do dłuższego czasu ładowania. Konieczne jest zoptymalizowanie kodu i zasobów strony, aby zapewnić szybkie ładowanie i płynne działanie na różnych urządzeniach.

8. Aktualizacje: Responsywne strony wymagają regularnych aktualizacji, aby dostosować się do zmieniających się trendów i technologii. Konieczne jest śledzenie nowych rozwiązań i aktualizowanie kodu strony, aby zapewnić jej optymalne działanie na różnych urządzeniach.

Wnioski:

Kodowanie responsywnych stron internetowych może być wyzwaniem, ale jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach. Dostosowanie strony do różnych rozmiarów ekranów, elastyczne układanie, zarządzanie obrazami, nawigacja, testowanie na różnych urządzeniach, kompatybilność przeglądarek, wydajność i regularne aktualizacje są najczęstszymi wyzwaniami, z którymi spotykają się programiści. Jednakże, zrozumienie tych wyzwań i odpowiednie podejście do ich rozwiązania może prowadzić do stworzenia responsywnych stron, które zapewniają optymalne doświadczenie użytkownika na różnych urządzeniach.

Słowa kluczowe: kodowanie responsywnych stron, wyzwania, rozmiary ekranów, elastyczne układanie, zarządzanie obrazami, nawigacja, testowanie, kompatybilność przeglądarek, wydajność, aktualizacje.

Frazy kluczowe:: jak dostosować stronę do różnych rozmiarów ekranów, jak zoptymalizować obrazy na responsywnej stronie, jak zapewnić czytelną nawigację na responsywnej stronie, jak przetestować responsywną stronę na różnych urządzeniach, jak zoptymalizować responsywną stronę pod kątem różnych przeglądarek, jak zoptymalizować wydajność responsywnej strony, jak regularnie aktualizować responsywną stronę.

Jakie są najlepsze praktyki kodowania responsywnych stron?

1. Użyj elastycznego układu: Podstawową zasadą kodowania responsywnych stron jest stosowanie elastycznego układu. Zamiast używać stałych wartości pikseli, warto zastosować jednostki procentowe lub jednostki elastyczne, takie jak em czy rem. Dzięki temu elementy strony będą się skalować proporcjonalnie do rozmiaru ekranu, co zapewni odpowiednie wyświetlanie na różnych urządzeniach.

2. Wykorzystaj media queries: Media queries to narzędzie, które pozwala na dostosowanie stylów CSS w zależności od różnych warunków, takich jak rozmiar ekranu czy orientacja urządzenia. Poprzez zastosowanie odpowiednich media queries, można dostosować układ, rozmiar czcionek, obrazów i innych elementów strony do różnych urządzeń.

3. Minimalizuj obrazy: Obrazy są często głównym czynnikiem wpływającym na czas ładowania strony. Aby zminimalizować ten problem, warto używać obrazów o optymalnym rozmiarze i kompresji. Można również zastosować techniki takie jak lazy loading, które pozwalają na ładowanie obrazów dopiero w momencie, gdy są widoczne na ekranie.

4. Unikaj nadmiernego użycia skryptów: Skrypty JavaScript mogą znacznie spowolnić ładowanie strony, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Dlatego warto ograniczyć ich użycie do niezbędnego minimum i upewnić się, że są zoptymalizowane pod kątem wydajności.

5. Testuj na różnych urządzeniach: Aby upewnić się, że strona jest responsywna i dobrze wygląda na różnych urządzeniach, konieczne jest przeprowadzenie testów na różnych modelach smartfonów, tabletów i innych urządzeń. Można również skorzystać z narzędzi do testowania responsywności, które symulują różne rozmiary ekranów.

6. Zapewnij czytelność tekstu: Tekst jest jednym z najważniejszych elementów strony, dlatego należy zadbać o jego czytelność na różnych urządzeniach. Warto używać odpowiednich rozmiarów czcionek, odpowiednich odstępów między liniami oraz odpowiednich marginesów.

7. Zadbaj o szybkość ładowania: Szybkość ładowania strony ma ogromne znaczenie dla użytkowników, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Aby zminimalizować czas ładowania, warto skompresować pliki CSS i JavaScript, zoptymalizować obrazy oraz skorzystać z technik takich jak buforowanie przeglądarki czy CDN.

Warto pamiętać, że powyższe praktyki są tylko niektórymi z najlepszych praktyk kodowania responsywnych stron. Istnieje wiele innych czynników, które również warto wziąć pod uwagę, takich jak dostępność, użyteczność czy SEO. Jednak stosowanie powyższych praktyk stanowi solidną podstawę do stworzenia responsywnej strony internetowej.

Słowa kluczowe: responsywność, strona internetowa, kodowanie, praktyki, elastyczny układ, media queries, obrazy, skrypty, testowanie, czytelność tekstu, szybkość ładowania.

Frazy kluczowe:: najlepsze praktyki kodowania responsywnych stron, jak stworzyć responsywną stronę internetową, elastyczny układ w kodowaniu responsywnych stron, media queries w responsywnym kodowaniu, minimalizacja obrazów w responsywnym kodowaniu, optymalizacja skryptów w responsywnym kodowaniu, testowanie responsywności strony internetowej, czytelność tekstu na responsywnych stronach, szybkość ładowania w responsywnym kodowaniu.

Jakie są najnowsze trendy w kodowaniu responsywnych stron?

1. Minimalistyczny design: W ostatnich latach minimalizm stał się bardzo popularny w projektowaniu stron internetowych. Ten trend polega na ograniczeniu ilości elementów na stronie do minimum, co sprawia, że strona jest czytelna i łatwa w nawigacji. Minimalistyczny design jest szczególnie ważny przy tworzeniu responsywnych stron, ponieważ pozwala na skupienie się na najważniejszych elementach i zapewnia czytelność na różnych urządzeniach.

2. Użycie płynnych siatek: Płynne siatki to technika, która pozwala na elastyczne dostosowanie elementów na stronie do różnych rozmiarów ekranów. Dzięki temu strona wygląda dobrze zarówno na dużych monitorach, jak i na małych ekranach smartfonów. Użycie płynnych siatek jest obecnie bardzo popularne i stanowi podstawę dla responsywnego projektowania stron.

3. Mobile-first design: Z uwagi na rosnącą popularność korzystania z internetu na urządzeniach mobilnych, coraz więcej projektantów stron internetowych stosuje podejście mobile-first. Oznacza to, że projektowanie strony zaczyna się od wersji mobilnej, a dopiero potem dostosowuje się ją do większych ekranów. Dzięki temu strona jest zoptymalizowana pod kątem użytkowników korzystających z smartfonów i tabletów.

4. Użycie ikon zamiast tekstowych przycisków: Kolejnym trendem w kodowaniu responsywnych stron jest zastępowanie tekstowych przycisków ikonami. Ikony są bardziej intuicyjne i zajmują mniej miejsca na stronie, co jest szczególnie istotne na małych ekranach. Dodatkowo, ikony mogą być łatwo dostosowywane do różnych rozmiarów ekranów, co sprawia, że są idealne do responsywnego projektowania.

5. Animacje i efekty wizualne: Dodanie animacji i efektów wizualnych może sprawić, że responsywna strona stanie się bardziej atrakcyjna i interaktywna dla użytkowników. Odpowiednio dobrane animacje mogą pomóc w przekazaniu informacji i wyróżnieniu ważnych elementów na stronie. Jednak należy pamiętać, że animacje nie powinny być nadmiernie używane, aby nie wpływać negatywnie na szybkość ładowania strony.

6. Użycie technologii CSS Grid i Flexbox: CSS Grid i Flexbox to nowoczesne technologie, które umożliwiają elastyczne rozmieszczanie elementów na stronie. Dzięki nim można łatwo tworzyć responsywne układy, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów. Użycie tych technologii ułatwia również tworzenie strony bez konieczności korzystania z dodatkowych frameworków.

Warto zauważyć, że powyższe trendy nie są jedynymi możliwościami w kodowaniu responsywnych stron. Istnieje wiele innych technik i rozwiązań, które można zastosować w zależności od konkretnych potrzeb projektu. Kluczem do sukcesu jest jednak zawsze dbałość o responsywność strony i dostosowanie jej do różnych urządzeń.

Słowa kluczowe: responsywność, strona internetowa, kodowanie, trendy, minimalizm, płynne siatki, mobile-first, ikony, animacje, CSS Grid, Flexbox.

Frazy kluczowe:: kodowanie responsywnych stron, najnowsze trendy w responsywnym projektowaniu, responsywność strony internetowej, projektowanie responsywnych stron, minimalizm w kodowaniu stron, płynne siatki w responsywnym designie, mobile-first w kodowaniu stron, ikony w responsywnym projektowaniu, animacje w responsywnych stronach, CSS Grid w responsywnym kodowaniu, Flexbox w responsywnym projektowaniu.

Jakie są korzyści z kodowania responsywnych stron?

Kodowanie responsywnych stron internetowych to obecnie nieodzowny element tworzenia stron internetowych. W dzisiejszych czasach, gdy większość użytkowników korzysta z różnych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, ważne jest, aby strony były dostosowane do różnych rozmiarów ekranów. Dlatego też, korzyści z kodowania responsywnych stron są niezwykle istotne dla każdego sprzedawcy, który chce dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów.

Pierwszą i najważniejszą korzyścią z kodowania responsywnych stron jest poprawa doświadczenia użytkownika. Strony responsywne dostosowują się automatycznie do rozmiaru ekranu, na którym są wyświetlane, co sprawia, że są łatwiejsze do przeglądania i nawigacji. Użytkownicy nie muszą przewijać strony w poziomie ani zbliżać i oddalać, aby odczytać treść. Dzięki temu, strony responsywne są bardziej przyjazne dla użytkownika, co zwiększa szanse na pozostanie na stronie i dokonanie zakupu.

Kolejną korzyścią z kodowania responsywnych stron jest poprawa pozycjonowania w wyszukiwarkach. Algorytmy wyszukiwarek, takich jak Google, preferują strony responsywne, ponieważ zapewniają lepsze doświadczenie użytkownika. Dlatego też, strony responsywne mają większą szansę na wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na większą widoczność i zwiększoną liczbę odwiedzających.

Kodowanie responsywnych stron ma również korzyści związane z konwersjami i sprzedażą. Strony responsywne są bardziej przystępne dla użytkowników, co zwiększa szanse na dokonanie zakupu. Użytkownicy nie muszą zmagać się z nieczytelnymi treściami czy nieprawidłowo wyświetlającymi się elementami, co może zniechęcić ich do zakupu. Dzięki responsywnemu kodowaniu, strony są zoptymalizowane pod kątem konwersji, co przekłada się na większą liczbę sprzedaży i zysków.

Kodowanie responsywnych stron ma również korzyści związane z łatwością zarządzania treścią. Dzięki temu, że strony responsywne dostosowują się automatycznie do różnych rozmiarów ekranów, nie ma potrzeby tworzenia oddzielnych wersji strony dla różnych urządzeń. To oznacza, że zarządzanie treścią jest prostsze i bardziej efektywne. Wszystkie zmiany wprowadzane na stronie są od razu widoczne na wszystkich urządzeniach, co oszczędza czas i wysiłek.

Warto również wspomnieć o korzyściach związanych z marką i wizerunkiem firmy. Strony responsywne są bardziej profesjonalne i nowoczesne, co pozytywnie wpływa na postrzeganie marki przez użytkowników. Dbałość o jakość i dostępność strony internetowej świadczy o profesjonalizmie firmy i może przyciągnąć nowych klientów.

Podsumowując, korzyści z kodowania responsywnych stron są niezwykle istotne dla każdego sprzedawcy. Poprawa doświadczenia użytkownika, lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach, zwiększone konwersje i sprzedaż, łatwość zarządzania treścią oraz pozytywny wizerunek marki to tylko niektóre z korzyści, które można osiągnąć dzięki responsywnemu kodowaniu stron. Dlatego też, warto zainwestować w kodowanie responsywnych stron, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów i zwiększyć swoje zyski.

Słowa kluczowe: kodowanie responsywnych stron, doświadczenie użytkownika, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, konwersje, sprzedaż, zarządzanie treścią, wizerunek marki.

Frazy kluczowe:: korzyści z kodowania responsywnych stron, poprawa doświadczenia użytkownika, lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach, zwiększone konwersje i sprzedaż, łatwość zarządzania treścią, pozytywny wizerunek marki, dostosowanie do różnych rozmiarów ekranów, profesjonalizm, nowoczesność, dotarcie do większej liczby klientów, zwiększenie zysków.

Jakie są najczęstsze błędy podczas kodowania responsywnych stron?

Kodowanie responsywnych stron internetowych jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, gdy większość użytkowników korzysta z różnych urządzeń mobilnych do przeglądania internetu. Responsywność oznacza, że strona internetowa dostosowuje się automatycznie do rozmiaru ekranu, na którym jest wyświetlana, zapewniając optymalne doświadczenie użytkownika. Jednak podczas kodowania responsywnych stron często popełniane są pewne błędy, które mogą negatywnie wpływać na wygląd i funkcjonalność strony. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy, które warto unikać.

1. Brak testowania na różnych urządzeniach - To jedno z najważniejszych zadań podczas kodowania responsywnych stron. Należy upewnić się, że strona wygląda i działa poprawnie na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety i komputery. Brak testowania może prowadzić do nieprawidłowego wyświetlania treści, przekłamanych układów i problemów z interakcją.

2. Nieoptymalne obrazy - Duże i niezoptymalizowane obrazy mogą spowolnić ładowanie strony na urządzeniach mobilnych. Należy zadbać o odpowiednie kompresowanie obrazów, aby zmniejszyć ich rozmiar bez utraty jakości. Ponadto, warto używać technik takich jak lazy loading, które pozwalają na ładowanie obrazów dopiero w momencie, gdy są widoczne na ekranie.

3. Zbyt duża ilość treści - Przeładowane treścią strony mogą sprawić, że użytkownik będzie musiał przewijać w nieskończoność, aby znaleźć potrzebne informacje. Warto zadbać o odpowiednie układanie treści, tak aby były czytelne i łatwe do znalezienia. Można również zastosować techniki takie jak rozwijane menu czy akordeon, aby ukryć mniej istotne informacje i zapewnić użytkownikowi większą czytelność.

4. Nieprawidłowe użycie mediów - Często popełnianym błędem jest nieprawidłowe użycie mediów, takich jak wideo czy dźwięk. Warto pamiętać, że nie wszystkie urządzenia obsługują odtwarzanie mediów w taki sam sposób. Należy dostosować formaty i rozmiary mediów do różnych urządzeń, aby uniknąć problemów z odtwarzaniem.

5. Nieoptymalny układ - Nieprawidłowy układ strony może prowadzić do nieczytelności i dezorientacji użytkownika. Należy zadbać o odpowiednie rozmieszczenie elementów na stronie, tak aby były czytelne i łatwe do znalezienia. Warto również pamiętać o odpowiednich marginesach i odstępach między elementami, aby zapewnić użytkownikowi komfort przeglądania.

6. Brak responsywnych formularzy - Formularze są często używane na stronach internetowych do zbierania danych od użytkowników. Należy upewnić się, że formularze są responsywne i dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów. Nieprawidłowo zaprojektowane formularze mogą być trudne do wypełnienia na urządzeniach mobilnych, co może prowadzić do frustracji użytkowników.

7. Nieoptymalne menu nawigacyjne - Menu nawigacyjne jest jednym z najważniejszych elementów na stronie internetowej. Należy zadbać o odpowiednie zaprojektowanie menu, tak aby było czytelne i łatwe do nawigacji na różnych urządzeniach. Warto również zastosować techniki takie jak menu hamburgerowe, które pozwala zaoszczędzić miejsce na ekranie.

8. Brak wsparcia dla starszych przeglądarek - Wiele osób nadal korzysta z starszych przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji responsywnych stron. Należy zadbać o odpowiednie wsparcie dla starszych przeglądarek, tak aby strona wyglądała i działała poprawnie dla wszystkich użytkowników.

Podsumowując, kodowanie responsywnych stron internetowych może być skomplikowane, ale unikanie najczęstszych błędów może znacznie poprawić wygląd i funkcjonalność strony. Warto pamiętać o testowaniu na różnych urządzeniach, optymalizacji obrazów, odpowiednim układzie treści, prawidłowym użyciu mediów, responsywnych formularzach, menu nawigacyjnym i wsparciu dla starszych przeglądarek.

Słowa kluczowe: kodowanie responsywnych stron, błędy, testowanie, obrazy, treść, media, układ, formularze, menu nawigacyjne, przeglądarki.

Frazy kluczowe:: najczęstsze błędy podczas kodowania responsywnych stron, jak uniknąć błędów w kodowaniu responsywnych stron, optymalizacja obrazów na responsywnych stronach, jak zaprojektować responsywne formularze, najlepsze praktyki dla responsywnego menu nawigacyjnego, wsparcie dla starszych przeglądarek w kodowaniu responsywnych stron.

Jakie są najważniejsze elementy do uwzględnienia podczas kodowania responsywnych stron?

Pierwszym i najważniejszym elementem jest elastyczny układ strony. Oznacza to, że strona powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby jej elementy, takie jak nagłówek, treść i stopka, mogły dostosować się do różnych rozmiarów ekranów. Ważne jest, aby używać jednostek procentowych lub elastycznych jednostek, takich jak em czy rem, zamiast pikseli, aby elementy strony mogły skalować się proporcjonalnie.

Kolejnym istotnym elementem jest responsywne menu nawigacyjne. Menu powinno być zoptymalizowane tak, aby działało płynnie i intuicyjnie na różnych urządzeniach. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie technik takich jak ukrywanie menu w formie hamburgera na mniejszych ekranach, a także dostosowanie rozmiaru i układu menu do danego urządzenia.

Również obrazy i multimedia są ważnymi elementami do uwzględnienia podczas kodowania responsywnych stron. Obrazy powinny być zoptymalizowane pod kątem różnych rozmiarów ekranów, aby uniknąć długiego czasu ładowania strony. Można to osiągnąć poprzez stosowanie technik takich jak kompresja obrazów, ładowanie obrazów tylko wtedy, gdy są widoczne na ekranie, a także dostosowanie rozmiaru obrazów do danego urządzenia.

Kolejnym istotnym elementem jest responsywne typografie. Czcionki powinny być czytelne i dobrze wyglądać na różnych rozmiarach ekranów. Ważne jest, aby używać jednostek elastycznych, takich jak em czy rem, aby czcionki skalowały się proporcjonalnie do rozmiaru ekranu. Ponadto, należy również uwzględnić odpowiednie odstępy między liniami i marginesy, aby tekst był czytelny i łatwy do odczytania.

Nie można zapomnieć o testowaniu i optymalizacji responsywnych stron. Po zakończeniu kodowania, ważne jest, aby przetestować stronę na różnych urządzeniach i przeglądarkach, aby upewnić się, że działa poprawnie i wygląda dobrze. Można również użyć narzędzi do analizy wydajności strony, aby zidentyfikować i poprawić ewentualne problemy z szybkością ładowania.

Podsumowując, kodowanie responsywnych stron wymaga uwzględnienia wielu elementów, takich jak elastyczny układ, responsywne menu nawigacyjne, zoptymalizowane obrazy i multimedia, responsywna typografia oraz testowanie i optymalizacja. Tylko poprzez uwzględnienie tych elementów można stworzyć responsywną stronę, która zapewni optymalne doświadczenie użytkownika na różnych urządzeniach.

Słowa kluczowe: kodowanie responsywnych stron, responsywność strony, elastyczny układ, responsywne menu nawigacyjne, zoptymalizowane obrazy, responsywna typografia, testowanie i optymalizacja.

Frazy kluczowe:: jak zoptymalizować obrazy na responsywnej stronie, jak dostosować menu nawigacyjne do różnych urządzeń, jak używać jednostek elastycznych w kodowaniu responsywnych stron, jak testować responsywność strony na różnych urządzeniach, jak zoptymalizować typografię na responsywnej stronie.

Jakie są różnice między kodowaniem responsywnych stron a tworzeniem aplikacji mobilnych?

Kodowanie responsywnych stron internetowych polega na tworzeniu stron, które automatycznie dostosowują się do rozmiaru ekranu, na którym są wyświetlane. Oznacza to, że strona będzie wyglądać dobrze zarówno na dużym monitorze komputera, jak i na małym ekranie smartfona. Główną zaletą tego podejścia jest to, że nie trzeba tworzyć oddzielnej wersji strony dla urządzeń mobilnych. Wszystko jest zawarte w jednym kodzie, co oznacza mniejsze koszty i łatwiejsze zarządzanie.

Tworzenie aplikacji mobilnych to proces tworzenia odrębnej aplikacji, która jest instalowana na urządzeniu mobilnym. Aplikacje mobilne mają wiele zalet, takich jak dostęp do funkcji urządzenia, takich jak aparat, GPS czy czujniki ruchu. Ponadto, aplikacje mobilne mogą działać w trybie offline, co oznacza, że ​​użytkownik może korzystać z nich bez dostępu do Internetu. Jednak tworzenie aplikacji mobilnych może być bardziej kosztowne i czasochłonne, ponieważ wymaga napisania oddzielnego kodu dla różnych platform, takich jak iOS i Android.

Różnice między kodowaniem responsywnych stron a tworzeniem aplikacji mobilnych można podsumować w kilku punktach:

1. Dostępność: Strony responsywne są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od urządzenia, na którym korzystają. Aplikacje mobilne muszą być pobrane i zainstalowane na urządzeniu, co może być ograniczeniem dla niektórych użytkowników.

2. Koszty: Kodowanie responsywnych stron jest zazwyczaj tańsze niż tworzenie aplikacji mobilnych. Tworzenie aplikacji mobilnych wymaga napisania oddzielnego kodu dla różnych platform, co zwiększa koszty.

3. Funkcjonalność: Aplikacje mobilne mają dostęp do funkcji urządzenia, takich jak aparat, GPS czy czujniki ruchu. Strony responsywne nie mają takiej możliwości.

4. Aktualizacje: Aktualizacje strony responsywnej są łatwiejsze do wykonania, ponieważ wystarczy zmienić kod na serwerze. Aktualizacje aplikacji mobilnych wymagają zazwyczaj pobrania i zainstalowania nowej wersji.

5. Tryb offline: Aplikacje mobilne mogą działać w trybie offline, co oznacza, że ​​użytkownik może korzystać z nich bez dostępu do Internetu. Strony responsywne wymagają połączenia internetowego.

Wnioski

Wybór między kodowaniem responsywnych stron a tworzeniem aplikacji mobilnych zależy od indywidualnych potrzeb i celów. Jeśli chcesz stworzyć prostą stronę, która będzie wyglądać dobrze na różnych urządzeniach, kodowanie responsywne może być najlepszym rozwiązaniem. Jeśli jednak potrzebujesz dostępu do funkcji urządzenia lub chcesz, aby aplikacja działała w trybie offline, tworzenie aplikacji mobilnych może być lepszym wyborem.

Słowa kluczowe: kodowanie responsywnych stron, tworzenie aplikacji mobilnych, różnice, dostępność, koszty, funkcjonalność, aktualizacje, tryb offline.

Frazy kluczowe:: różnice między kodowaniem responsywnych stron a tworzeniem aplikacji mobilnych, zalety i wady kodowania responsywnych stron, zalety i wady tworzenia aplikacji mobilnych, dostępność stron responsywnych i aplikacji mobilnych, koszty kodowania responsywnych stron i tworzenia aplikacji mobilnych, funkcjonalność stron responsywnych i aplikacji mobilnych, aktualizacje stron responsywnych i aplikacji mobilnych, tryb offline w aplikacjach mobilnych.

Jakie są najważniejsze aspekty UX/UI w kodowaniu responsywnych stron?

1. Elastyczny układ strony: Podstawowym aspektem responsywnego projektowania jest elastyczny układ strony. Oznacza to, że elementy na stronie powinny dostosowywać się do różnych rozmiarów ekranów, bez utraty funkcjonalności i czytelności. Ważne jest, aby tekst, obrazy i przyciski były odpowiednio skalowane, aby użytkownik mógł łatwo korzystać ze strony niezależnie od urządzenia, na którym się znajduje.

2. Intuicyjna nawigacja: Nawigacja jest kluczowym elementem UX/UI, który wpływa na łatwość poruszania się po stronie. W przypadku responsywnych stron, należy zadbać o to, aby nawigacja była czytelna i łatwa do obsługi na różnych urządzeniach. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie menu hamburgerowego, ukrywanie nieistotnych elementów nawigacyjnych na mniejszych ekranach oraz zapewnienie intuicyjnych gestów nawigacyjnych.

3. Optymalizacja obrazów: Obrazy są ważnym elementem stron internetowych, jednak mogą znacznie wpływać na czas ładowania strony, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Dlatego ważne jest, aby zoptymalizować obrazy, tak aby miały odpowiednie rozmiary i formaty, a jednocześnie zachowały wysoką jakość. Można to osiągnąć poprzez kompresję obrazów, stosowanie formatów plików o mniejszych rozmiarach, jak JPEG czy WebP, oraz ładowanie obrazów w zależności od rozmiaru ekranu.

4. Responsywne formularze: Formularze są często używane na stronach internetowych, dlatego ważne jest, aby były łatwe do wypełnienia na różnych urządzeniach. Należy zadbać o odpowiednie rozmieszczenie pól formularza, odpowiednie etykiety, a także o to, aby klawiatura na urządzeniach mobilnych była łatwo dostępna. Ważne jest również, aby formularze były odpowiednio przetestowane na różnych urządzeniach, aby upewnić się, że są łatwe do wypełnienia i wysyłania.

5. Testowanie na różnych urządzeniach: Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem UX/UI w kodowaniu responsywnych stron jest testowanie na różnych urządzeniach. Każde urządzenie ma inne rozmiary ekranu, system operacyjny i przeglądarkę, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że strona działa poprawnie na wszystkich popularnych urządzeniach. Testowanie na różnych urządzeniach pozwala wykryć i naprawić ewentualne problemy z responsywnością strony.

Podsumowując, kodowanie responsywnych stron wymaga uwzględnienia wielu aspektów UX/UI. Elastyczny układ strony, intuicyjna nawigacja, optymalizacja obrazów, responsywne formularze oraz testowanie na różnych urządzeniach są kluczowymi elementami, które wpływają na ostateczne wrażenia użytkowników. Dlatego warto poświęcić odpowiednią uwagę tym aspektom podczas tworzenia responsywnych stron internetowych.

Słowa kluczowe: responsywność, UX/UI, kodowanie, strona internetowa, elastyczny układ, nawigacja, optymalizacja obrazów, formularze, testowanie, urządzenia mobilne.

Frazy kluczowe:: jak zoptymalizować obrazy na responsywnej stronie, jak zapewnić intuicyjną nawigację na responsywnej stronie, jak testować responsywność strony na różnych urządzeniach, jak stworzyć responsywne formularze na stronie internetowej.

Jakie są najważniejsze narzędzia do testowania responsywności stron?

Jednym z najważniejszych narzędzi do testowania responsywności stron jest narzędzie Google Mobile-Friendly Test. Jest to darmowe narzędzie oferowane przez Google, które pozwala sprawdzić, czy Twoja strona jest przyjazna dla urządzeń mobilnych. Wystarczy wpisać adres URL strony, a narzędzie przeprowadzi test i poda wynik, informując, czy strona jest responsywna czy nie. Dodatkowo, narzędzie podaje również sugestie dotyczące poprawy responsywności strony.

Kolejnym narzędziem, które warto wykorzystać, jest Responsinator. Jest to narzędzie online, które umożliwia podgląd strony na różnych urządzeniach mobilnych. Wystarczy wpisać adres URL strony, a narzędzie wyświetli podgląd strony na różnych urządzeniach, takich jak iPhone, iPad, czy różne modele smartfonów i tabletów. Dzięki temu możesz zobaczyć, jak Twoja strona wygląda i działa na różnych urządzeniach i dostosować ją odpowiednio.

Innym narzędziem, które warto wymienić, jest BrowserStack. Jest to płatne narzędzie, które umożliwia testowanie responsywności strony na różnych przeglądarkach i urządzeniach. Dzięki BrowserStack możesz przetestować swoją stronę na różnych wersjach przeglądarek, takich jak Chrome, Firefox, Safari, czy Internet Explorer, oraz na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety, czy nawet telewizory. Narzędzie to oferuje również możliwość debugowania i analizowania błędów, co jest niezwykle przydatne podczas testowania responsywności strony.

Oprócz wymienionych narzędzi, istnieje wiele innych, które mogą Ci pomóc w testowaniu responsywności strony. Warto wspomnieć o narzędziach takich jak Screenfly, Am I Responsive, czy CrossBrowserTesting. Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne cechy i funkcje, dlatego warto przetestować kilka z nich i wybrać to, które najlepiej spełnia Twoje potrzeby.

Wnioskiem jest to, że testowanie responsywności strony jest niezwykle ważne, aby zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie podczas korzystania z Twojej strony. Dlatego warto skorzystać z narzędzi do testowania responsywności stron, które pomogą Ci sprawdzić, czy Twoja strona działa poprawnie na różnych urządzeniach. Dzięki nim będziesz mógł dostosować swoją stronę do potrzeb użytkowników i zwiększyć jej skuteczność.

Słowa kluczowe: narzędzia do testowania responsywności stron, testowanie responsywności stron, responsywność strony, narzędzie Google Mobile-Friendly Test, Responsinator, BrowserStack, Screenfly, Am I Responsive, CrossBrowserTesting.

Frazy kluczowe:: jak sprawdzić responsywność strony na różnych urządzeniach, narzędzia do testowania responsywności strony na różnych przeglądarkach, jak dostosować stronę do różnych rozmiarów ekranów, narzędzia do testowania responsywności strony na urządzeniach mobilnych, jak sprawdzić czy strona jest przyjazna dla urządzeń mobilnych.

Jakie są najważniejsze metryki do oceny responsywności stron?

1. Czas ładowania strony: Jest to jedna z najważniejszych metryk, ponieważ użytkownicy oczekują, że strona załaduje się szybko. Długie czasy ładowania mogą prowadzić do frustracji i zniechęcenia użytkowników, co może skutkować opuszczeniem strony. Istnieje wiele narzędzi, takich jak Google PageSpeed Insights, które pomagają w analizie czasu ładowania strony i wskazują, jakie elementy mogą go spowalniać.

2. Czas renderowania: Czas renderowania odnosi się do czasu, jaki potrzebny jest przeglądarce internetowej na wyrenderowanie strony. Im krótszy czas renderowania, tym szybciej strona będzie gotowa do interakcji z użytkownikiem. Narzędzia takie jak WebPageTest mogą pomóc w analizie czasu renderowania strony.

3. Wielkość plików: Duże pliki, takie jak obrazy, mogą znacznie spowolnić czas ładowania strony. Dlatego ważne jest, aby zoptymalizować wielkość plików, używając odpowiednich formatów i kompresji. Narzędzia takie jak TinyPNG mogą pomóc w zmniejszeniu rozmiaru obrazów bez utraty jakości.

4. Przesył danych: W przypadku stron internetowych, które wymagają przesyłania dużych ilości danych, takich jak strony z dużą ilością treści multimedialnych, ważne jest, aby monitorować czas przesyłania danych. Narzędzia takie jak GTmetrix mogą pomóc w analizie czasu przesyłania danych i wskazują, które elementy mogą go spowalniać.

5. Interaktywność: Responsywność strony oznacza również, że użytkownik może łatwo interakcjonować z nią na różnych urządzeniach. Ważne jest, aby przetestować interaktywność strony na różnych urządzeniach i upewnić się, że wszystkie elementy są łatwo dostępne i działają poprawnie.

Wnioski

Ocena responsywności strony internetowej jest niezwykle istotna, ponieważ wpływa na doświadczenie użytkownika i może mieć wpływ na wyniki biznesowe. Czas ładowania strony, czas renderowania, wielkość plików, przesył danych i interaktywność są kluczowymi metrykami, które warto monitorować i optymalizować, aby zapewnić responsywność strony. Dzięki temu użytkownicy będą mieli pozytywne doświadczenie i będą bardziej skłonni pozostać na stronie oraz skorzystać z oferowanych przez nią usług.

Słowa kluczowe: responsywność strony, metryki, czas ładowania, czas renderowania, wielkość plików, przesył danych, interaktywność.

Frazy kluczowe:: ocena responsywności strony internetowej, optymalizacja responsywności strony, narzędzia do analizy responsywności strony, wpływ responsywności strony na doświadczenie użytkownika, optymalizacja czasu ładowania strony, optymalizacja czasu renderowania strony, optymalizacja wielkości plików, optymalizacja przesyłu danych, testowanie interaktywności strony na różnych urządzeniach.

Jakie są najważniejsze techniki optymalizacji responsywnych stron?

Istnieje wiele technik, które można zastosować w celu optymalizacji responsywnych stron. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

1. Użyj elastycznego układu: Wykorzystaj jednostki procentowe zamiast pikseli do definiowania szerokości i wysokości elementów na stronie. Dzięki temu strona będzie automatycznie dostosowywać się do różnych rozmiarów ekranów.

2. Zastosuj media queries: Media queries pozwalają na dostosowanie stylów CSS do różnych warunków, takich jak szerokość ekranu czy orientacja urządzenia. Dzięki nim możesz ukrywać lub pokazywać niektóre elementy na stronie w zależności od rozmiaru ekranu.

3. Zoptymalizuj obrazy: Obrazy są często głównym czynnikiem wpływającym na czas ładowania strony. Skompresuj obrazy, aby zmniejszyć ich rozmiar bez utraty jakości. Możesz również użyć technik takich jak lazy loading, które pozwalają na ładowanie obrazów dopiero w momencie, gdy są widoczne na ekranie.

4. Unikaj nadmiernego użycia skryptów: Skrypty JavaScript mogą spowolnić ładowanie strony, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Staraj się ograniczać ich liczbę i używaj tylko niezbędnych skryptów.

5. Testuj na różnych urządzeniach: Przed publikacją strony upewnij się, że została przetestowana na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Sprawdź, czy wszystkie elementy są poprawnie wyświetlane i czy strona działa płynnie.

6. Użyj kompresji plików: Skompresuj pliki CSS i JavaScript, aby zmniejszyć ich rozmiar. Możesz skorzystać z narzędzi online lub wtyczek do kompresji plików.

7. Optymalizuj czcionki: Wybierz odpowiednie czcionki, które będą dobrze czytelne na różnych rozmiarach ekranów. Unikaj używania zbyt dużych czcionek, które mogą powodować konieczność przewijania strony na mniejszych ekranach.

8. Zadbaj o szybkość ładowania strony: Upewnij się, że strona ładowuje się szybko, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Skorzystaj z narzędzi do analizy wydajności strony i zidentyfikuj czynniki, które mogą spowalniać ładowanie.

9. Użyj odpowiednich meta tagów: Dodaj odpowiednie meta tagi, takie jak viewport, które pomogą przeglądarce w poprawnym wyświetlaniu strony na różnych urządzeniach.

10. Monitoruj i analizuj: Regularnie monitoruj wydajność strony i analizuj dane, takie jak czas ładowania czy współczynnik odrzuceń. Dzięki temu będziesz mógł identyfikować obszary do poprawy i dostosowywać stronę do potrzeb użytkowników.

Wnioski:

Optymalizacja responsywnych stron jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach, gdy większość użytkowników korzysta z urządzeń mobilnych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik, takich jak elastyczny układ, media queries czy zoptymalizowane obrazy, możemy zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie podczas przeglądania strony na różnych urządzeniach.

Słowa kluczowe: optymalizacja responsywnych stron, responsywność strony, elastyczny układ, media queries, zoptymalizowane obrazy, skrypty JavaScript, testowanie na różnych urządzeniach, kompresja plików, optymalizacja czcionek, szybkość ładowania strony, meta tagi, monitorowanie i analiza.

Frazy kluczowe:: techniki optymalizacji responsywnych stron, jak zoptymalizować responsywną stronę, najlepsze praktyki optymalizacji responsywnych stron, jak zwiększyć responsywność strony, optymalizacja responsywności strony dla urządzeń mobilnych.

Jakie są najważniejsze zasady dostępności w kodowaniu responsywnych stron?

1. Użyj semantycznego kodu HTML: Poprawne użycie znaczników HTML, takich jak
,

Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa w kodowaniu responsywnych stron?

1. Aktualizuj oprogramowanie: Regularne aktualizacje oprogramowania są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa responsywnych stron. Zarówno system operacyjny, jak i używane frameworki i biblioteki powinny być regularnie aktualizowane, aby uniknąć luk w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez hakerów.

2. Zabezpiecz dane: Bezpieczeństwo danych jest niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku stron internetowych, które gromadzą dane użytkowników. Wszelkie dane przesyłane między przeglądarką a serwerem powinny być szyfrowane za pomocą protokołu HTTPS. Dodatkowo, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, takie jak haszowanie haseł, aby chronić poufne informacje.

3. Unikaj podatności XSS: Ataki typu Cross-Site Scripting (XSS) są jednymi z najczęstszych zagrożeń dla stron internetowych. Aby uniknąć takich ataków, należy odpowiednio filtrować i walidować wszelkie dane wprowadzane przez użytkowników, aby upewnić się, że nie zawierają złośliwego kodu.

4. Ogranicz dostęp do plików i katalogów: Ważne jest, aby odpowiednio skonfigurować uprawnienia dostępu do plików i katalogów na serwerze. Niektóre pliki, takie jak pliki konfiguracyjne, powinny być niedostępne publicznie, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

5. Zabezpiecz przed atakami CSRF: Ataki typu Cross-Site Request Forgery (CSRF) polegają na wykorzystaniu zaufania użytkownika do wykonania niechcianych działań na stronie. Aby zabezpieczyć się przed takimi atakami, należy stosować odpowiednie tokeny CSRF i sprawdzać ich poprawność przy każdym żądaniu.

6. Regularne kopie zapasowe: Regularne tworzenie kopii zapasowych responsywnych stron jest niezwykle ważne w przypadku awarii lub ataku hakerskiego. Dzięki kopiom zapasowym można przywrócić stronę do poprzedniego stanu i minimalizować straty.

7. Testuj bezpieczeństwo: Przed udostępnieniem responsywnej strony użytkownikom, należy przeprowadzić odpowiednie testy bezpieczeństwa. Testy penetracyjne i skanowanie podatności mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych luk w zabezpieczeniach i ich naprawie przed udostępnieniem strony publicznie.

Ważne słowa kluczowe: responsywne strony, bezpieczeństwo, kodowanie, aktualizacje oprogramowania, zabezpieczanie danych, XSS, CSRF, kopie zapasowe, testy bezpieczeństwa.

Frazy kluczowe:: zasady bezpieczeństwa w kodowaniu responsywnych stron, aktualizacje oprogramowania w responsywnych stronach, zabezpieczanie danych na responsywnych stronach, unikanie podatności XSS w responsywnych stronach, ograniczanie dostępu do plików i katalogów na responsywnych stronach, zabezpieczanie przed atakami CSRF na responsywnych stronach, tworzenie kopii zapasowych responsywnych stron, testowanie bezpieczeństwa responsywnych stron.

Jakie są najważniejsze zasady SEO w kodowaniu responsywnych stron?

Oto kilka najważniejszych zasad SEO, które należy wziąć pod uwagę podczas kodowania responsywnych stron:

1. Użyj responsywnego szablonu: Wybór odpowiedniego szablonu responsywnego jest kluczowy. Upewnij się, że szablon jest zoptymalizowany pod kątem SEO i zapewnia dobrą prędkość ładowania strony.

2. Zadbaj o szybkość ładowania strony: Szybkość ładowania strony ma ogromne znaczenie dla SEO. Upewnij się, że kod strony jest zoptymalizowany, obrazy są skompresowane, a pliki są odpowiednio skonfigurowane, aby zapewnić jak najszybsze ładowanie strony.

3. Użyj odpowiednich tagów HTML: Pamiętaj o używaniu odpowiednich tagów HTML, takich jak , <meta description> i <header>. Te tagi są ważne dla wyszukiwarek internetowych i pomagają w indeksowaniu strony.<br><br>4. Zoptymalizuj obrazy: Obrazy są ważnym elementem responsywnych stron, ale mogą spowolnić ładowanie strony, jeśli nie są odpowiednio zoptymalizowane. Skompresuj obrazy, używaj odpowiednich rozmiarów i dodaj odpowiednie atrybuty alt, aby pomóc wyszukiwarkom zrozumieć, o czym jest dany obraz.<br><br>5. Użyj odpowiednich słów kluczowych: Wybierz odpowiednie słowa kluczowe, które są związane z treścią strony i umieść je w odpowiednich miejscach, takich jak nagłówki, treść i meta tagi. Pamiętaj jednak, żeby nie przesadzać z ich ilością - naturalność jest kluczowa.<br><br>6. Zadbaj o linkowanie wewnętrzne: Linkowanie wewnętrzne jest ważne zarówno dla użytkowników, jak i dla wyszukiwarek. Twórz linki wewnętrzne, które są związane z treścią strony i pomagają użytkownikom w nawigacji po witrynie.<br><br>7. Użyj responsywnych URL-i: Upewnij się, że URL-e Twojej strony są responsywne i dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów. Unikaj długich i nieczytelnych URL-i, a zamiast tego używaj krótkich, opisowych adresów.<br><br>8. Zadbaj o odpowiednie oznaczenia semantyczne: Używaj odpowiednich znaczników HTML, takich jak <header>, <nav>, <article> i <footer>, aby odpowiednio oznaczyć różne sekcje strony. Pomaga to wyszukiwarkom zrozumieć strukturę strony i jej treść.<br><br>9. Użyj responsywnego designu: Responsywny design jest kluczowy dla SEO. Upewnij się, że strona jest czytelna i łatwa do nawigacji na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety i komputery.<br><br>10. Monitoruj i analizuj: Nie zapomnij monitorować i analizować swojej strony regularnie. Używaj narzędzi do analizy, takich jak Google Analytics, aby śledzić ruch na stronie, popularność słów kluczowych i inne ważne wskaźniki.<br><br>Podsumowując, kodowanie responsywnych stron wymaga uwzględnienia wielu czynników SEO. Pamiętaj o odpowiednim wyborze szablonu, zoptymalizowaniu prędkości ładowania strony, używaniu odpowiednich tagów HTML, zoptymalizowaniu obrazów, używaniu odpowiednich słów kluczowych, linkowaniu wewnętrznym, używaniu responsywnych URL-i, oznaczaniu semantycznym, stosowaniu responsywnego designu oraz monitorowaniu i analizowaniu strony.<br><br>Słowa kluczowe: SEO, kodowanie, responsywne strony, szablon, szybkość ładowania, tagi HTML, obrazy, słowa kluczowe, linkowanie wewnętrzne, URL, oznaczenia semantyczne, design, monitorowanie, analiza.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady SEO w kodowaniu responsywnych stron, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych, responsywność strony internetowej, optymalne doświadczenie użytkownika, responsywny szablon, prędkość ładowania strony, tagi HTML, zoptymalizowane obrazy, odpowiednie słowa kluczowe, linkowanie wewnętrzne, responsywne URL-e, oznaczenia semantyczne, responsywny design, monitorowanie strony, analiza strony.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady testowania responsywnych stron?</h2><div>1. Sprawdź responsywność na różnych urządzeniach mobilnych: Podczas testowania responsywnych stron, ważne jest, aby sprawdzić, jak strona wygląda i działa na różnych urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Upewnij się, że strona jest czytelna, łatwa do nawigacji i że wszystkie elementy są odpowiednio dostosowane do różnych rozmiarów ekranów.<br><br>2. Testuj na różnych przeglądarkach: Różne przeglądarki mogą interpretować kod strony inaczej, co może prowadzić do różnic w wyglądzie i działaniu responsywności. Dlatego ważne jest, aby przetestować stronę na różnych popularnych przeglądarkach, takich jak Chrome, Firefox, Safari i Internet Explorer, aby upewnić się, że responsywność działa poprawnie na wszystkich platformach.<br><br>3. Sprawdź szybkość ładowania strony: Szybkość ładowania strony ma ogromne znaczenie dla użytkowników. Im szybciej strona się ładuje, tym większa szansa, że użytkownik pozostanie na stronie i będzie z niej korzystał. Podczas testowania responsywności strony, sprawdź, czy strona ładuje się szybko na różnych urządzeniach i połączeniach internetowych.<br><br>4. Przetestuj interakcje na ekranach dotykowych: W przypadku urządzeń mobilnych, interakcje na ekranach dotykowych są kluczowe. Upewnij się, że wszystkie elementy interaktywne na stronie, takie jak przyciski, menu rozwijane i formularze, działają poprawnie na ekranach dotykowych. Sprawdź, czy użytkownik może łatwo dotknąć i przeciągnąć elementy na stronie.<br><br>5. Sprawdź responsywność na różnych orientacjach ekranu: Użytkownicy często obracają swoje urządzenia mobilne, zmieniając orientację ekranu z pionowej na poziomą i odwrotnie. Podczas testowania responsywności strony, upewnij się, że strona poprawnie dostosowuje się do różnych orientacji ekranu i zachowuje czytelność i funkcjonalność.<br><br>6. Testuj na różnych rozdzielczościach ekranu: Różne urządzenia mobilne mają różne rozdzielczości ekranu. Podczas testowania responsywności strony, sprawdź, czy strona poprawnie dostosowuje się do różnych rozdzielczości ekranu i czy wszystkie elementy są czytelne i łatwe do nawigacji.<br><br>7. Sprawdź kompatybilność z różnymi wersjami systemu operacyjnego: Różne urządzenia mobilne mogą działać na różnych wersjach systemu operacyjnego. Upewnij się, że strona działa poprawnie na różnych wersjach systemu operacyjnego, aby zapewnić spójność i kompatybilność.<br><br>Wnioski:<br><br>Testowanie responsywności stron jest niezwykle ważne, aby zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie podczas korzystania z różnych urządzeń mobilnych. Przestrzeganie powyższych zasad pomoże w identyfikacji i rozwiązaniu problemów z responsywnością strony, co przyczyni się do zwiększenia zadowolenia użytkowników i sukcesu strony internetowej.<br><br>Słowa kluczowe: testowanie responsywnych stron, responsywność, urządzenia mobilne, przeglądarki, szybkość ładowania, interakcje na ekranach dotykowych, orientacja ekranu, rozdzielczość ekranu, kompatybilność, użytkownicy, doświadczenie użytkownika.<br><br>Frazy kluczowe:: testowanie responsywności stron na różnych urządzeniach mobilnych, testowanie responsywności stron na różnych przeglądarkach, testowanie szybkości ładowania responsywnych stron, testowanie interakcji na ekranach dotykowych responsywnych stron, testowanie responsywności stron na różnych orientacjach ekranu, testowanie responsywności stron na różnych rozdzielczościach ekranu, testowanie kompatybilności responsywnych stron z różnymi wersjami systemu operacyjnego.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady utrzymania i aktualizacji responsywnych stron?</h2><div>1. Regularne testowanie na różnych urządzeniach i przeglądarkach: Responsywność strony powinna być sprawdzana na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety, laptopy i komputery stacjonarne. Ważne jest również, aby przetestować stronę na różnych przeglądarkach, takich jak Chrome, Firefox, Safari i Internet Explorer. Dzięki temu można upewnić się, że strona wygląda i działa poprawnie na wszystkich popularnych platformach.<br><br>2. Monitorowanie czasu ładowania strony: Czas ładowania strony ma ogromne znaczenie dla użytkowników. Im dłużej trwa ładowanie, tym większe prawdopodobieństwo, że użytkownik opuści stronę i poszuka informacji gdzie indziej. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować czas ładowania strony i podejmować działania mające na celu jego optymalizację. Można to zrobić poprzez kompresję plików, minimalizację kodu HTML, CSS i JavaScript oraz korzystanie z szybkich serwerów hostingowych.<br><br>3. Aktualizacja treści i grafiki: Responsywna strona powinna być stale aktualizowana pod względem treści i grafiki. Ważne jest, aby dostarczać użytkownikom świeże i interesujące informacje oraz atrakcyjne wizualnie materiały. Regularne dodawanie nowych treści i aktualizacja grafik sprawiają, że strona jest bardziej atrakcyjna dla użytkowników i zachęcają ich do powrotu.<br><br>4. Optymalizacja dla wyszukiwarek: Responsywna strona powinna być zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek internetowych. Właściwe użycie tagów meta, odpowiednie formatowanie treści, zwięzłe i opisowe nagłówki oraz odpowiednie słowa kluczowe pomagają w poprawnym indeksowaniu strony przez wyszukiwarki. Dzięki temu strona może osiągnąć lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania i przyciągnąć większą liczbę użytkowników.<br><br>5. Regularne tworzenie kopii zapasowych: Bezpieczeństwo danych jest niezwykle ważne, dlatego regularne tworzenie kopii zapasowych responsywnej strony jest niezbędne. W przypadku awarii lub utraty danych, można łatwo przywrócić stronę do poprzedniego stanu. Istnieje wiele narzędzi i wtyczek, które umożliwiają automatyczne tworzenie kopii zapasowych, co ułatwia utrzymanie strony w bezpiecznym stanie.<br><br>Podsumowując, utrzymanie i aktualizacja responsywnej strony wymaga regularnego testowania, monitorowania czasu ładowania, aktualizacji treści i grafiki, optymalizacji dla wyszukiwarek oraz tworzenia kopii zapasowych. Przestrzeganie tych zasad pozwoli utrzymać stronę w dobrej kondycji i zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie.<br><br>Słowa kluczowe: responsywność strony, aktualizacja, utrzymanie, testowanie, czas ładowania, treść, grafika, optymalizacja, wyszukiwarki, kopie zapasowe.<br><br>Frazy kluczowe:: jak utrzymać responsywną stronę w dobrej kondycji, jak zoptymalizować responsywną stronę dla wyszukiwarek, jak monitorować czas ładowania responsywnej strony, jak tworzyć kopie zapasowe responsywnej strony, jak aktualizować treść i grafikę na responsywnej stronie.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady projektowania responsywnych stron?</h2><div>Projektowanie responsywnych stron wymaga przestrzegania kilku kluczowych zasad, które zapewniają optymalne doświadczenie użytkownika. Oto najważniejsze zasady projektowania responsywnych stron:<br><br>1. Elastyczny układ: Strona powinna mieć elastyczny układ, który dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów. Ważne jest, aby elementy strony, takie jak nagłówki, treści i obrazy, skalowały się proporcjonalnie i były czytelne na każdym urządzeniu.<br><br>2. Intuicyjna nawigacja: Nawigacja powinna być łatwa w obsłudze i intuicyjna dla użytkowników. Ważne jest, aby umieścić menu w widocznym miejscu i zapewnić łatwy dostęp do wszystkich sekcji strony, niezależnie od rozmiaru ekranu.<br><br>3. Minimalistyczny design: Projektowanie responsywnych stron wymaga minimalistycznego podejścia do designu. Ważne jest, aby ograniczyć ilość elementów na stronie i skupić się na istotnych informacjach. Unikaj nadmiernego obciążenia strony, co może spowolnić jej ładowanie na urządzeniach mobilnych.<br><br>4. Optymalizacja obrazów: Obrazy są często głównym czynnikiem wpływającym na czas ładowania strony. Dlatego ważne jest, aby zoptymalizować obrazy pod kątem różnych rozmiarów ekranów. Można to zrobić poprzez kompresję obrazów, wykorzystanie formatów plików o mniejszej wadze i dostosowanie rozmiaru obrazów do wymagań urządzeń mobilnych.<br><br>5. Testowanie na różnych urządzeniach: Projektowanie responsywnych stron wymaga regularnego testowania na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety i różne modele komputerów. Ważne jest, aby upewnić się, że strona działa poprawnie i wygląda dobrze na wszystkich urządzeniach.<br><br>6. Szybkość ładowania: Szybkość ładowania strony ma ogromne znaczenie dla użytkowników. Ważne jest, aby zoptymalizować kod strony, skompresować pliki CSS i JavaScript oraz wykorzystać pamięć podręczną przeglądarki, aby przyspieszyć ładowanie strony na urządzeniach mobilnych.<br><br>7. Dostosowanie formularzy: Jeśli strona zawiera formularze, ważne jest, aby dostosować je do urządzeń mobilnych. Upewnij się, że pola formularza są odpowiednio skalowane i łatwe do wypełnienia na małych ekranach.<br><br>Projektowanie responsywnych stron wymaga uwzględnienia wielu czynników, ale przestrzeganie powyższych zasad pomoże stworzyć strony, które są łatwe w obsłudze i dostosowane do różnych urządzeń.<br><br>Słowa kluczowe: responsywność, projektowanie stron, elastyczny układ, intuicyjna nawigacja, minimalistyczny design, optymalizacja obrazów, testowanie na różnych urządzeniach, szybkość ładowania, dostosowanie formularzy.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady projektowania responsywnych stron, jak zoptymalizować stronę pod kątem różnych urządzeń, jak dostosować stronę do różnych rozmiarów ekranów, jak zapewnić responsywność strony internetowej, jak projektować strony dla urządzeń mobilnych, jak zoptymalizować obrazy na stronie responsywnej, jak przyspieszyć ładowanie strony na urządzeniach mobilnych, jak dostosować formularze do urządzeń mobilnych.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady zarządzania projektem kodowania responsywnych stron?</h2><div>1. Określ cele projektu: Przed rozpoczęciem projektu należy jasno określić cele, jakie chcemy osiągnąć. Czy chodzi o poprawę dostępności strony na urządzeniach mobilnych, zwiększenie konwersji czy poprawę doświadczenia użytkownika? Określenie celów pomoże w ustaleniu priorytetów i skupieniu się na najważniejszych elementach projektu.<br><br>2. Przeprowadź badania rynku: Przed rozpoczęciem projektu warto przeprowadzić badania rynku, aby zrozumieć preferencje i oczekiwania użytkowników. Analiza konkurencji oraz identyfikacja trendów w projektowaniu responsywnych stron pozwoli na stworzenie bardziej efektywnego projektu.<br><br>3. Stwórz plan projektu: Planowanie jest kluczowym elementem zarządzania projektem. Należy określić harmonogram, podzielić zadania na etapy i przypisać odpowiedzialność za ich wykonanie. Plan projektu powinien uwzględniać również testowanie i ewentualne poprawki.<br><br>4. Wybierz odpowiednie narzędzia: Istnieje wiele narzędzi dostępnych do projektowania i kodowania responsywnych stron. Wybór odpowiednich narzędzi jest istotny dla efektywnego zarządzania projektem. Należy zwrócić uwagę na funkcjonalności, łatwość obsługi i dostępność wsparcia technicznego.<br><br>5. Zastosuj zasadę "Mobile First": Projektowanie responsywnych stron powinno rozpoczynać się od wersji mobilnej. Zasada "Mobile First" zakłada, że projektanci i programiści powinni najpierw zaprojektować i zakodować stronę dla urządzeń mobilnych, a następnie dostosować ją do większych ekranów. Dzięki temu można uniknąć problemów z wyświetlaniem i zoptymalizować stronę dla różnych urządzeń.<br><br>6. Użyj elastycznej siatki (grid): Elastyczna siatka jest kluczowym elementem responsywnego projektowania. Pozwala ona na dostosowanie układu strony do różnych rozmiarów ekranów. Wybór odpowiedniej siatki i jej elastyczne dostosowanie do potrzeb projektu jest niezwykle istotne.<br><br>7. Testuj i optymalizuj: Regularne testowanie strony na różnych urządzeniach i przeglądarkach jest niezbędne, aby upewnić się, że działa ona poprawnie i wygląda dobrze na wszystkich platformach. W trakcie testowania należy również zwrócić uwagę na szybkość ładowania strony i zoptymalizować ją, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika.<br><br>8. Monitoruj i analizuj wyniki: Po wdrożeniu responsywnej strony warto monitorować jej wyniki i analizować dane dotyczące użytkowników. Dzięki temu można zidentyfikować obszary do poprawy i wprowadzić niezbędne zmiany.<br><br>Ważne słowa kluczowe: zarządzanie projektem, kodowanie, responsywne strony, projektowanie, cel, badania rynku, plan projektu, narzędzia, Mobile First, elastyczna siatka, testowanie, optymalizacja, monitorowanie, analiza wyników.<br><br>Frazy kluczowe:: zarządzanie projektem kodowania responsywnych stron, projektowanie responsywnych stron, planowanie projektu kodowania responsywnych stron, narzędzia do kodowania responsywnych stron, zasada Mobile First w projektowaniu responsywnych stron, elastyczna siatka w responsywnym projektowaniu, testowanie responsywnych stron, optymalizacja responsywnych stron, monitorowanie wyników responsywnych stron, analiza danych responsywnych stron.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady komunikacji z klientem podczas kodowania responsywnych stron?</h2><div>1. Słuchaj uważnie: Pierwszą i najważniejszą zasadą komunikacji z klientem jest słuchanie. Zanim zaczniesz kodować stronę, musisz dokładnie zrozumieć, czego klient oczekuje. Zadawaj pytania, bądź cierpliwy i staraj się zrozumieć jego wizję. Pamiętaj, że to klient jest ekspertem w swojej dziedzinie, a Ty jesteś ekspertem w kodowaniu stron.<br><br>2. Wyjaśnij możliwości i ograniczenia: Podczas rozmowy z klientem, ważne jest, aby wyjaśnić mu możliwości i ograniczenia kodowania responsywnych stron. Powiedz mu, jakie są różnice między stronami responsywnymi a stronami statycznymi. Wyjaśnij, że niektóre funkcje mogą być trudniejsze do zaimplementowania na stronie responsywnej. Dzięki temu klient będzie miał realistyczne oczekiwania i będzie wiedział, czego się spodziewać.<br><br>3. Zaproponuj rozwiązania: Klient może mieć pewne oczekiwania co do wyglądu i funkcjonalności strony. Jednak nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania w pełni responsywnym kodem. W takich sytuacjach ważne jest, aby zaproponować alternatywne rozwiązania, które będą spełniały oczekiwania klienta, jednocześnie zachowując responsywność strony. Pamiętaj, że Twoim celem jest dostarczenie klientowi najlepszego możliwego rozwiązania.<br><br>4. Regularne aktualizacje: Podczas kodowania responsywnych stron, ważne jest, aby regularnie informować klienta o postępach prac. Dzięki temu klient będzie miał pełną kontrolę nad projektem i będzie mógł zgłaszać ewentualne zmiany lub sugestie. Regularne aktualizacje pomagają również w budowaniu zaufania i utrzymaniu dobrej relacji z klientem.<br><br>5. Testowanie i optymalizacja: Po zakończeniu kodowania responsywnej strony, ważne jest przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że strona działa poprawnie na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Poinformuj klienta o tym procesie i zaproponuj mu możliwość przetestowania strony na różnych urządzeniach. Jeśli występują jakieś problemy, działaj szybko i skutecznie, aby je naprawić. Optymalizacja strony pod kątem szybkości ładowania i wydajności również jest ważna, więc pamiętaj o tym podczas komunikacji z klientem.<br><br>Wnioski:<br><br>Komunikacja z klientem podczas kodowania responsywnych stron jest kluczowa dla sukcesu projektu. Słuchanie, wyjaśnianie, proponowanie rozwiązań, regularne aktualizacje oraz testowanie i optymalizacja są najważniejszymi zasadami, które należy przestrzegać. Dzięki odpowiedniej komunikacji z klientem, będziesz w stanie dostarczyć mu stronę, która spełni jego oczekiwania i będzie responsywna na różnych urządzeniach.<br><br>Słowa kluczowe: komunikacja, klient, kodowanie, responsywne strony, słuchanie, wyjaśnianie, proponowanie rozwiązań, aktualizacje, testowanie, optymalizacja.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady komunikacji z klientem podczas kodowania responsywnych stron, jak komunikować się z klientem podczas kodowania responsywnych stron, znaczenie komunikacji z klientem w kodowaniu responsywnych stron, jakie są najważniejsze zasady komunikacji z klientem podczas kodowania responsywnych stron.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady estetyki w kodowaniu responsywnych stron?</h2><div>1. Prostota i przejrzystość<br>Jedną z najważniejszych zasad estetyki w kodowaniu responsywnych stron jest prostota i przejrzystość. Strona powinna być czytelna i łatwa do nawigacji, niezależnie od rozmiaru ekranu. Unikaj nadmiernego zatłoczenia treścią i zbyt wielu elementów na stronie. Skup się na najważniejszych informacjach i utrzymuj czysty układ.<br><br>2. Użyteczność<br>Estetyka strony powinna iść w parze z jej użytecznością. Zadbaj o to, aby użytkownik mógł łatwo znaleźć to, czego szuka. Umieść ważne elementy, takie jak menu nawigacyjne, w widocznym miejscu. Upewnij się, że przyciski i linki są łatwe do kliknięcia na ekranach dotykowych. Dostosuj rozmiar czcionek i przycisków, aby były czytelne i wygodne do użycia.<br><br>3. Kolorystyka i kontrast<br>Dobór odpowiedniej kolorystyki i kontrastu jest kluczowy dla estetyki responsywnych stron. Wybierz kolory, które będą dobrze ze sobą współgrać i zapewnią czytelność treści. Unikaj zbyt jaskrawych kolorów, które mogą męczyć oczy użytkowników. Upewnij się, że kontrast między tekstem a tłem jest odpowiedni, aby tekst był czytelny nawet na mniejszych ekranach.<br><br>4. Elastyczność i skalowalność<br>Responsywne strony powinny być elastyczne i skalowalne, aby dostosować się do różnych rozmiarów ekranów. Zadbaj o to, aby elementy strony, takie jak obrazy i tabele, skalowały się odpowiednio i nie traciły na jakości. Upewnij się, że strona wygląda dobrze zarówno na dużych monitorach, jak i na małych smartfonach.<br><br>5. Szybkość ładowania<br>Estetyka strony nie ogranicza się tylko do wyglądu, ale także do jej wydajności. Strona powinna ładować się szybko, niezależnie od urządzenia i połączenia internetowego. Optymalizuj kod strony, aby zmniejszyć rozmiar plików i zminimalizować liczbę żądań do serwera. Unikaj ciężkich animacji i dużych plików multimedialnych, które mogą spowolnić ładowanie strony.<br><br>Podsumowując, estetyka w kodowaniu responsywnych stron jest niezwykle ważna. Prostota, przejrzystość, użyteczność, odpowiednia kolorystyka, elastyczność i szybkość ładowania to kluczowe zasady, które należy wziąć pod uwagę. Tworząc responsywną stronę, pamiętaj o tych zasadach, aby zapewnić użytkownikom przyjemne i funkcjonalne doświadczenie.<br><br>Słowa kluczowe: responsywność, estetyka, kodowanie, strona internetowa, prostota, przejrzystość, użyteczność, kolorystyka, kontrast, elastyczność, skalowalność, szybkość ładowania.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady estetyki w kodowaniu responsywnych stron, jak tworzyć estetyczne responsywne strony, znaczenie estetyki w responsywnym kodowaniu, jak dostosować stronę do różnych urządzeń, jak zapewnić czytelność na responsywnych stronach, jak optymalizować responsywne strony dla szybkiego ładowania.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady interakcji użytkownika w kodowaniu responsywnych stron?</h2><div>1. Intuicyjna nawigacja: Nawigacja powinna być łatwa w obsłudze i intuicyjna dla użytkownika. Ważne jest, aby umieścić menu w widocznym miejscu, które będzie łatwo dostępne na różnych urządzeniach. Menu powinno być czytelne i zwięzłe, a przyciski nawigacyjne powinny być odpowiednio duże, aby użytkownik mógł je łatwo dotknąć na ekranie dotykowym.<br><br>2. Szybkość ładowania: Strona responsywna powinna ładować się szybko, niezależnie od urządzenia, na którym jest wyświetlana. Długie czasy ładowania mogą zniechęcić użytkowników i sprawić, że opuszczą stronę. Aby zoptymalizować szybkość ładowania, należy zminimalizować rozmiar plików, skompresować obrazy i zastosować techniki buforowania.<br><br>3. Przystosowanie do ekranów dotykowych: Coraz więcej użytkowników korzysta z urządzeń mobilnych z ekranami dotykowymi. Dlatego ważne jest, aby strona responsywna była zoptymalizowana pod kątem obsługi gestów i dotyku. Przyciski i elementy interaktywne powinny być odpowiednio duże, aby użytkownik mógł je łatwo dotknąć palcem.<br><br>4. Właściwe rozmieszczenie elementów: W responsywnym kodowaniu stron ważne jest odpowiednie rozmieszczenie elementów na różnych rozmiarach ekranów. Elementy powinny być tak ułożone, aby były czytelne i łatwo dostępne. Ważne jest również, aby unikać zbyt dużego zagęszczenia elementów na małych ekranach, co może utrudnić użytkownikowi korzystanie z witryny.<br><br>5. Elastyczność i skalowalność: Strona responsywna powinna być elastyczna i skalowalna, aby dostosować się do różnych rozmiarów ekranów. Elementy powinny się automatycznie dostosowywać do dostępnej przestrzeni, aby zapewnić optymalne wykorzystanie ekranu. Ważne jest również, aby tekst i obrazy były czytelne na różnych rozmiarach ekranów.<br><br>6. Testowanie na różnych urządzeniach: Przed wdrożeniem responsywnej strony internetowej ważne jest przetestowanie jej na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety i komputery. Testowanie pozwoli upewnić się, że strona działa poprawnie i wygląda dobrze na wszystkich urządzeniach.<br><br>Wnioski:<br><br>Kodowanie responsywnych stron wymaga uwzględnienia wielu czynników, aby zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika. Intuicyjna nawigacja, szybkość ładowania, przystosowanie do ekranów dotykowych, właściwe rozmieszczenie elementów, elastyczność i skalowalność oraz testowanie na różnych urządzeniach są kluczowymi zasadami, które należy wziąć pod uwagę podczas kodowania responsywnych stron.<br><br>Słowa kluczowe: responsywność, interakcja użytkownika, kodowanie, strona internetowa, nawigacja, szybkość ładowania, ekran dotykowy, rozmieszczenie elementów, elastyczność, skalowalność, testowanie, urządzenia mobilne.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady interakcji użytkownika w kodowaniu responsywnych stron, optymalne dostosowanie wyglądu i funkcjonalności, intuicyjna nawigacja, łatwa obsługa, szybkość ładowania, zoptymalizowana obsługa gestów i dotyku, rozmieszczenie elementów na różnych rozmiarach ekranów, elastyczność i skalowalność, testowanie na różnych urządzeniach.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady skalowalności w kodowaniu responsywnych stron?</h2><div>1. Użyj elastycznego układu: Podstawową zasadą skalowalności jest stosowanie elastycznego układu, który dostosowuje się do rozmiaru ekranu. Zamiast używać stałych wartości pikseli, warto zastosować jednostki procentowe lub jednostki viewport, które pozwalają na płynne dostosowanie elementów na stronie.<br><br>2. Media queries: Media queries są niezwykle przydatne w responsywnym kodowaniu. Pozwalają na definiowanie różnych stylów dla różnych rozmiarów ekranów. Dzięki nim można dostosować układ, rozmiar czcionek, obrazków i innych elementów na stronie w zależności od urządzenia, na którym jest wyświetlana.<br><br>3. Obrazy responsywne: Duże obrazy mogą znacznie spowolnić ładowanie strony na urządzeniach mobilnych. Dlatego ważne jest, aby używać obrazów responsywnych, które dostosowują się do rozmiaru ekranu. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie technik takich jak srcset lub elementu picture.<br><br>4. Minimalizacja zasobów: Aby zapewnić szybkie ładowanie strony na urządzeniach mobilnych, należy minimalizować liczbę i rozmiar używanych zasobów, takich jak pliki CSS, JavaScript czy obrazy. Można to osiągnąć poprzez kompresję i łączenie plików, a także usuwanie niepotrzebnych elementów.<br><br>5. Testowanie na różnych urządzeniach: Ważne jest, aby regularnie testować responsywność strony na różnych urządzeniach, zarówno na smartfonach, tabletach, jak i na różnych przeglądarkach. Dzięki temu można upewnić się, że strona wygląda i działa poprawnie na wszystkich urządzeniach.<br><br>6. Dostępność: Skalowalność kodu powinna również uwzględniać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Należy dbać o czytelność tekstu, kontrast kolorów, dostęp do funkcji za pomocą klawiatury i innych elementów, które mogą wpływać na dostępność strony.<br><br>Ważne słowa kluczowe: skalowalność, kodowanie, responsywne strony, elastyczny układ, media queries, obrazy responsywne, minimalizacja zasobów, testowanie, dostępność.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady skalowalności w kodowaniu responsywnych stron, elastyczny układ w responsywnym kodowaniu, media queries w responsywnym kodowaniu, obrazy responsywne w kodowaniu stron, minimalizacja zasobów w responsywnym kodowaniu, testowanie responsywności strony, dostępność w kodowaniu responsywnych stron.</div><h2>Jakie są najważniejsze zasady wydajności w kodowaniu responsywnych stron?</h2><div>1. Minimalizacja zasobów: Jednym z kluczowych czynników wpływających na wydajność responsywnych stron jest minimalizacja zasobów, takich jak pliki CSS, JavaScript i obrazy. Należy unikać nadmiernego używania tych zasobów i dbać o ich optymalizację. Można to osiągnąć poprzez kompresję plików, eliminację zbędnych kodów i wykorzystanie narzędzi do optymalizacji obrazów.<br><br>2. Lazy loading: Lazy loading to technika, która polega na ładowaniu treści strony tylko wtedy, gdy są one potrzebne. Dzięki temu strona może szybko się załadować, a użytkownik nie musi czekać na wszystkie zasoby. Lazy loading jest szczególnie przydatne w przypadku stron z dużą ilością obrazów lub treści multimedialnych.<br><br>3. Media queries: Media queries pozwalają na dostosowanie wyglądu strony do różnych rozmiarów ekranów. Ważne jest, aby używać ich odpowiednio i nie nadużywać. Niepotrzebne media queries mogą spowolnić stronę i zwiększyć jej rozmiar. Należy również pamiętać o optymalizacji mediów, takich jak obrazy, aby zmniejszyć ich rozmiar i przyspieszyć ładowanie strony.<br><br>4. Cacheowanie: Cacheowanie to proces przechowywania danych na urządzeniu użytkownika, aby przyspieszyć ładowanie strony. Wykorzystanie mechanizmów cacheowania może znacznie poprawić wydajność responsywnych stron. Należy odpowiednio skonfigurować nagłówki HTTP, aby umożliwić cacheowanie zasobów statycznych, takich jak pliki CSS i JavaScript.<br><br>5. Minimalizacja zapytań HTTP: Każde zapytanie HTTP wpływa na czas ładowania strony. Dlatego ważne jest, aby minimalizować liczbę zapytań HTTP, łącząc pliki CSS i JavaScript w jednym pliku, a także wykorzystując techniki takie jak sprity CSS, które pozwalają na łączenie wielu obrazów w jeden plik.<br><br>6. Testowanie i optymalizacja: Ostatnią, ale nie mniej ważną zasadą jest regularne testowanie i optymalizacja responsywnych stron. Należy sprawdzać wydajność strony za pomocą narzędzi takich jak Google PageSpeed ​​Insights lub GTmetrix i wprowadzać odpowiednie zmiany, aby poprawić jej wydajność.<br><br>Wnioski:<br><br>Wydajność responsywnych stron jest kluczowa dla zapewnienia optymalnego doświadczenia użytkownika. Minimalizacja zasobów, lazy loading, media queries, cacheowanie, minimalizacja zapytań HTTP oraz regularne testowanie i optymalizacja są najważniejszymi zasadami, które należy przestrzegać podczas kodowania responsywnych stron. Dzięki temu strona będzie działać płynnie i szybko na wszystkich urządzeniach, co przyczyni się do zwiększenia zadowolenia użytkowników.<br><br>Słowa kluczowe: wydajność, kodowanie, responsywne strony, minimalizacja zasobów, lazy loading, media queries, cacheowanie, minimalizacja zapytań HTTP, testowanie, optymalizacja.<br><br>Frazy kluczowe:: zasady wydajności w kodowaniu responsywnych stron, jak poprawić wydajność responsywnych stron, jak zoptymalizować responsywne strony, jak minimalizować zasoby w responsywnych stronach, jak używać lazy loading w responsywnych stronach, jak korzystać z media queries w responsywnych stronach, jak skonfigurować cacheowanie w responsywnych stronach, jak minimalizować zapytania HTTP w responsywnych stronach, jak testować wydajność responsywnych stron, jak optymalizować responsywne strony.</div> <br> <br> <center> <h3>Cennik</h3> <table style="border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th style="padding:8px">Usługa</th> <th style="padding:8px">Cena</th> </tr> <tr > <td style="padding:8px">Pozycjonowanie - lokalne</td> <td style="padding:8px">od 1000 zł netto miesięcznie</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px">Pozycjonowanie - cała Polska</td> <td style="padding:8px">od 1500 zł netto miesięcznie</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px">Pozycjonowanie - zagranica</td> <td style="padding:8px">od 2000 zł netto miesięcznie</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px">Reklamy Google Ads</td> <td style="padding:8px">od 500 zł netto miesięcznie (30% miesięcznego budżetu)</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px">Reklamy w Social Media</td> <td style="padding:8px">od 500 zł netto miesięcznie (30% miesięcznego budżetu)</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px">Audyt i optymalizacja SEO / SEM strony internetowej</td> <td style="padding:8px">od 1000 zł netto</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px">Audyt i optymalizacja SEO / SEM sklepu online</td> <td style="padding:8px">od 3000 zł netto</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px"><b>Przyśpieszanie stron Wordpress</b><br>Google page speed i bazy SQL</td> <td style="padding:8px">od 1000 zł netto</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px"><b>Przyśpieszanie sklepów Woocommerce</b><br>Google page speed i bazy SQL</td> <td style="padding:8px">od 3000 zł netto</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px">Projektowanie stron</td> <td style="padding:8px">od 3000 zł netto</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px">Projektowanie sklepów</td> <td style="padding:8px">od 5000 zł netto</td> </tr> <tr style="background-color: #efefef;"> <td style="padding:8px">Programowanie</td> <td style="padding:8px">wyceny indywidulane - fixed price / time&material</td> </tr> <tr> <td style="padding:8px">Publikacje SEO</td> <td style="padding:8px">od 40 zł netto</td> </tr> </table> </center> <br> <div style='width: 100%; padding-top: 0px;' class="XXX"> <div style='width: 100%; padding-bottom: 10px; padding-top: 30px;' class="XXX"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 16px; line-height: 26px; color: #aaa; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center; "> <div style="margin-left: 20px; color: #ccc; display: block; height: 35px; overflow: hidden; widthX:540px; " id="industries"> <div style="color: #666; margin: 10px; cursor:pointer;" onclick="document.getElementById('industries').style.display = 'table';"> • zobacz <b style="color: #00C0FF">branże</b>, w których się specjalizujemy ▼ </div><ul style="list-style-image: none; list-style-type: circle; "> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-1-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-startupow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Startupów</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-2-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-msp-sektora-malych-srednich-przedsiebiorstw">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Małych i średnich firm</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-3-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-firm-zagranicznych">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Firm zagranicznych</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-4-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-budowlanej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży budowlannej</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-5-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-gastronomicznej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży gastronomicznej</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-6-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-transportowej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży transportowej</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-7-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-hotelarskiej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży hotelarskiej</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-8-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-kosmetycznej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży kosmetycznej</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-10-x-x/programowanie-prace-developerskie-dla-branzy-rowerowej">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <i>dla</i> <b style="color: #1a386a"><i><u> Branży rowerowej</u></i></b></a></li> </ul> </div> <!--<b style="margin-left: 80px; cursor:pointer;" onclick="this.style.display = 'none'; document.getElementById('industries').style.display = 'table';">▼ pokaż wszystkie</b>--> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; padding-top: 0px;' class="XXX"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 18px; line-height: 30px; color: #000; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center; "> <div class="PREPAREslideUp elementtohide' ; "> <h1 class="backlight" style="padding: 20px; display: inline-block; color: white; position: relative; left: -20px;' ; ">Strona na Drupalu</h1> <h3 class="backdark" style="padding: 20px; display: inline-block; color: white; position: relative; left: -20px;' ; ">Co musisz wiedzieć?</h3> <p style="margin-left: 20px;' ; "> <h3>Drupal jako CMS do tworzenia zaawansowanych witryn</h3> Drupal to tzw. framework i rozbudowany system zarządzania treścią jednocześnie. Ten CMS jest objęty licencją GNU, co oznacza, że jest on oprogramowaniem otwartym, czyli całkowicie darmowym dla wszystkich korzystających z niego osób. Drupal na pewno nie jest skierowany do osób, które nie mają wiedzy programistycznej. Do stworzenia prostej witryny wystarczą możliwości oferowane przez inne CMS'y. Po Drupala lepiej sięgnąć wtedy, gdy potrzebne jest rozbudowane narzędzie do tworzenia stron. <h3>Zasada działania witryn opartych o oprogramowanie Drupal</h3> Drupal jest oprogramowaniem dla osób, które znają język programowania. Ten CMS po zainstalowaniu nie jest jeszcze gotowy do uruchomienia bloga, witryny czy sklepu. Struktura oprogramowania opiera się na modułach, dzięki którym zwiększa się możliwości oraz funkcjonalność tworzonej witryny. Drupal w dużej mierze tworzony jest przez społeczność, która buduje kolejne moduły czy pomaga przy rozwiązywaniu problemów napotykanych podczas pracy z tym CMS'em. Użytkownik Drupala musi samodzielnie stworzyć strukturę strony czy dodawanych treści. Na stronę w Drupalu składają się przeważnie trzy elementy: treść, blok (elementy powtarzalne na wielu stronach) i szablony skórki (powtarzalne, zapisane w szablonie informacje). Układ strony można stworzyć przy pomocy modułów (np. modułu Panels: <font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/panels' ; ">https://www.drupal.org/project/panels</font>). Przy pomocy tego CMS'a można budować: <ul> <li>blogi</li> <li>portale informacyjne</li> <li>portale i platformy edukacyjne</li> <li>strony rządowe</li> <li>strony społecznościowe</li> <li>sklep</li> </ul> Oprogramowanie daje ogromne możliwości. Każdą witrynę można dowolnie modyfikować i poszerzać o kolejne moduły, pobrane z oficjalnej strony Drupala lub stworzone samodzielnie na potrzeby danej strony. Podstawowe funkcjonalności, które daje CMS to: <ul> <li>rejestracja użytkowników wraz z zarządzaniem ich profilami</li> <li>możliwość tworzenia forów, biuletynów, galerii</li> <li>wysyłanie i odbieranie plików</li> <li>funkcja API dla bardziej zaawansowanych rozwiązań</li> <li>taksonomia, czyli moduł, który służy między innymi do porządkowania treści według kategorii</li> <li>optymalizacja witryny pod kątem SEO</li> </ul> <h3>Jak zacząć pracę z Drupalem?</h3> Aby zacząć korzystać z tego systemu zarządzania treścią potrzebny jest serwer z bazą danych i obsługą PHP. Trzeba też wybrać hosting, aby stworzona witryna była widoczna w sieci. Większość firm dostarczających usługi hostingu spełnia wymagania dla tego CMS'a. kolejny krok to ściągnięcie Drupala np. ze strony: <font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/download' ; ">https://www.drupal.org/download</font>, wypakowanie pliku i wysłanie go na swój serwer. Po stworzeniu bazy danych można wejść na swoją stronę i rozpocząć instalację. Po zainstalowaniu Drupala można rozpocząć pracę nad swoja witryną: dodać strony, wpisy na blogu czy galerię zdjęć. Domyślnie wgranych jest kilka skórek, które można znaleźć w dokumentacji Drupala. Można wybrać jedną z nich lub pobrać inną skórkę ze strony: <font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/project_theme' ; ">https://www.drupal.org/project/project_theme</font>. Skórki można dopasować do własnych potrzeb - w tym celu można wybrać gotową, startową skórkę, opartą na kodzie HTML dobrej jakości lub stworzyć kod dla własnej skórki. Dodatkowe funkcje uzyskuje się przy pomocy modułów np.: <ul> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/project_module?f%5B0%5D=&f%5B1%5D=&f%5B2%5D=im_vid_3%3A61&f%5B3%5D=&f%5B4%5D=sm_field_project_type%3Afull&f%5B5%5D=&text=&solrsort=iss_project_release_usage+desc&op=Search' ; ">moduły do terminów czy wydarzeń</font></li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/project_module?f%5B0%5D=&f%5B1%5D=&f%5B2%5D=im_vid_3%3A67&f%5B3%5D=&f%5B4%5D=sm_field_project_type%3Afull&f%5B5%5D=&text=&solrsort=iss_project_release_usage+desc&op=Search' ; ">moduły do odtwarzania filmów i dźwięków</font></li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/node/241563' ; ">moduły do geolokalizacji</font>: </li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/node/1007414' ; ">moduły do e-commerce</font></li> </ul> Ponad 39 tysięcy dostępnych modułów daje naprawdę duże możliwości do rozwoju serwisu. <h3>Zalety Drupala</h3> <ul> <li>Jest to oprogramowanie OpenSource - czyli darmowe. Każdy może modyfikować kod i moduły, tworzyć swoje moduły i udostępniać innym użytkownikom stworzone przez siebie elementy.</li> <li>Bardzo duże możliwości CMS'a. Z pomocą Drupala można stworzyć rozbudowane i funkcjonalne witryny. </li> <li>Duża liczba modułów (ponad 39 tysięcy). Z ich pomocą można stale rozbudowywać swoją witrynę i dopasowywać ją do określonych potrzeb. Moduły dostępne są pod adresem: <font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/project_module' ; ">https://www.drupal.org/project/project_module</font>. Przy pomocy wyszukiwarki modułów można znaleźć potrzebny w danym momencie moduł. Przykładowe kategorie modułów to: e-commerce, content, event, mail, media, SEO czy search. </li> <li>Duża społeczność łącząca użytkowników Drupala. Pod każdym modułem można znaleźć komentarze pomagające przy rozwiązywaniu różnych problemów. Sporo przydatnych rad można też znaleźć na polskim forum Drupala: <font class="link" onclick=" parent.location.href = 'http://drupal.pl/forum' ; ">http://drupal.pl/forum</font>.</li> <li>Ponad 2500 motywów dostępnych jest pod adresem: <font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/project_theme' ; ">https://www.drupal.org/project/project_theme</font>.</li> <li>Bezpieczeństwo stron opartych o skrypt.</li> </ul> <h3>Wady Drupala:</h3> <ul> <li>Aby korzystać z ogromnych możliwości Drupala trzeba mieć co najmniej podstawową wiedzę z języków programowania. W innym wypadku instalacja i modyfikacja tego systemu zarządzania treścią może okazać się niemożliwa.</li> <li>Za każdą funkcję odpowiada określony moduł. Po instalacji oprogramowania nie ma jeszcze możliwości uzupełniania witryny treściami. Za wadę uznają to użytkownicy niedoświadczeni w programowaniu. Dla osób obeznanych z tematem może to być zaleta świadcząca o nieograniczonych możliwościach rozbudowy witryny o coraz to nowe funkcjonalności, idealnie dopasowane do potrzeb danej witryny.</li> </ul> <h3>Drupal a pozycjonowanie</h3> Aby dobrze zoptymalizować swoją witrynę pod kątem wyszukiwarek, warto zainstalować kilka modułów, które ułatwią to zadanie. Po wybraniu kategorii SEO w wyszukiwarce modułów pojawia się 225 dodatków, które wspierają pozycjonowanie witryny zbudowanej na Drupalu. Wśród nich między innymi: <ul> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/metatag' ; ">Metatag</font>: moduł, który pozwala na automatyczne uzupełnianie meta danych (meta tagów)</li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/search404' ; ">Search 404</font>: moduł, który przekierowuje użytkowników z niedziałających stron z błędem 404 na inne, działające. </li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/menu_breadcrumb' ; ">Menu BreadCrumb</font>: moduł, który umożliwia korzystanie z tzw. okruszków, czyli nawigacji okruszkowej, ułatwiającej poruszanie się po witrynie</li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/seo_checklist' ; ">SEO Chechlist</font>, moduł, który podpowiada co można zrobić na swojej stronie, by jak najlepiej zoptymalizować ją pod kątem SEO. Aby wykorzystać jego możliwości trzeba mieć wiedzę z zakresu podstaw pozycjonowania. </li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/simple_sitemap' ; ">Simple XML sitemap</font>: każda witryna powinna mieć mapę witryny XML, a ten moduł umożliwia jej stworzenie.</li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/yoast_seo' ; ">Real-time SEO for Drupal</font>: moduł działający podobnie do WordPressowej wtyczki: Yoast SEO. Sprawdza w czasie rzeczywistym czy dany wpis spełnia wymagania SEO takie jak odpowiednia długość, meta opisy czy śródtytuły. </li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/yandex_metrics' ; ">Yandex.Metrics</font>: moduł składa się z dwóch części. Jedna z nich odpowiada za raporty takie jak: wyświetlenia strony, odwiedzający, źródła ruchu, lokalizacja użytkowników czy popularne treści. Jest to bardzo dobre narzędzie do analizy ruchu na stronie.</li> </ul> To tylko niektóre z modułów wspierających działania SEO, oferowane użytkownikom Drupala. Są to dodatki, które powinny zostać zainstalować w każdej witrynie, którą chce się dobrze optymalizować pod kątem wyszukiwarek. <h3>Drupal a e-marketing</h3> Podobnie jak w przypadku modułów do pozycjonowania także i tu trzeba odwiedzić stronę z modułami. Żeby znaleźć dodatki wspomagające e-marketing warto zajrzeć do kilku kategorii, np. community, mail czy media. <ul> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/node/347536' ; ">https://www.drupal.org/node/347536</font>: moduły do integracji Drupala z zewnętrznymi serwisami takimi jak np. Facebook, Twitter czy LinkedIn. </li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/google_analytics' ; ">Google Analytics</font>: moduł do integracji witryny z Google Analytics.</li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/adsense' ; ">Google AdSense</font>: moduł do integracji swojej strony z Goodle AdSense</li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/node/206728' ; ">https://www.drupal.org/node/206728</font>: moduły do komunikacji (masowa wysyłka wiadomości e-mail, wysyłka wiadomości sms czy stworzenie chatroom'u).</li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/mail_edit' ; ">Mail Editor</font>: moduł umożliwiający zaawansowaną edycję wiadomości e-mail. </li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/addtoany' ; ">AddToAny Share Buttons</font>: moduł umożliwiający korzystanie z przycisków do udostępniania treści na różnych portalach.</li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/socialmedia' ; ">Social media</font>: moduł, który pozwala na integrację witryny z profilami w social mediach.</li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/newsletter' ; ">Newsletter</font>: moduł do tworzenia list wysyłkowych, wysyłki newsletterów, z możliwością sprawdzania statystyk takich jak CTR czy open-rate.</li> <li><font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/contact_forms' ; ">Contact Forms</font>: moduł do tworzenia formularzy kontaktowych.</li> </ul> Drupal to oprogramowanie, przy pomocy którego powstało już ponad milion stron internetowych (<font class="link" onclick=" parent.location.href = 'https://www.drupal.org/project/usage/drupal' ; ">https://www.drupal.org/project/usage/drupal</font>). Na pewno nie jest to CMS prosty w obsłudze, więc osoby szukające programów szybkich i intuicyjnych nie polubią się z nim. Jednak wymagający i zaawansowani użytkownicy powinni być usatysfakcjonowani ogromnymi możliwościami tego systemu. Do jego zalet na pewno można zaliczyć sporą liczbę modułów wspierających działania SEO i e-marketingu oraz możliwość nieograniczonej rozbudowy witryny. </p> </div> <br><hr><h2>Co to jest Drupal?</h2><div>Drupal to jedna z najpopularniejszych platform do zarządzania treścią (CMS) na świecie. Jest to otwarte oprogramowanie, które umożliwia tworzenie i zarządzanie różnego rodzaju stronami internetowymi, od prostych blogów po skomplikowane portale korporacyjne. Drupal jest znany ze swojej elastyczności, skalowalności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników.<br><br>Jedną z najważniejszych cech Drupal jest jego społeczność. Jest to ogromna grupa programistów, projektantów i entuzjastów, którzy współpracują nad rozwojem i udoskonalaniem tego CMS-a. Dzięki temu Drupal stale się rozwija i dostarcza nowe funkcje oraz rozwiązania.<br><br>Drupal oferuje wiele zalet dla użytkowników. Po pierwsze, jest to oprogramowanie otwarte, co oznacza, że jest dostępne za darmo do pobrania i używania. Nie ma żadnych ukrytych opłat ani licencji. Ponadto, Drupal jest bardzo elastyczny i łatwo dostosowuje się do różnych potrzeb. Można go używać do tworzenia stron internetowych w różnych językach, obsługiwać wiele witryn na jednym serwerze, a także dostosować wygląd i funkcjonalność strony do indywidualnych preferencji.<br><br>Drupal oferuje również wiele modułów i wtyczek, które można zainstalować, aby rozszerzyć funkcjonalność strony. Istnieje ogromna biblioteka darmowych i płatnych modułów, które umożliwiają dodanie takich funkcji jak galerie zdjęć, formularze kontaktowe, integracja z mediami społecznościowymi i wiele innych.<br><br>Jedną z najważniejszych cech Drupal jest jego skalowalność. Może obsługiwać zarówno małe strony internetowe, jak i duże portale z milionami użytkowników. Dzięki swojej architekturze i elastycznym narzędziom, Drupal jest w stanie efektywnie zarządzać dużymi ilościami treści i użytkowników.<br><br>Drupal jest również bardzo bezpieczny. Społeczność Drupal stale monitoruje i aktualizuje oprogramowanie, aby zapewnić ochronę przed zagrożeniami. Istnieje również wiele modułów bezpieczeństwa, które można zainstalować, aby zwiększyć poziom ochrony strony.<br><br>Podsumowując, Drupal to potężne narzędzie do zarządzania treścią, które oferuje wiele zalet dla użytkowników. Jest elastyczny, skalowalny, łatwo dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki społeczności programistów i entuzjastów, Drupal stale się rozwija i dostarcza nowe funkcje i rozwiązania.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, CMS, zarządzanie treścią, platforma, elastyczność, skalowalność, dostosowanie, społeczność, moduły, wtyczki, funkcjonalność, skalowalność, bezpieczeństwo.<br><br>Frazy kluczowe:: co to jest Drupal, Drupal - platforma do zarządzania treścią, Drupal - elastyczne oprogramowanie do tworzenia stron internetowych, Drupal - zalety i funkcje, Drupal - społeczność programistów i entuzjastów, Drupal - skalowalność i bezpieczeństwo.</div><h2>Historia i rozwój platformy Drupal</h2><div>Historia platformy Drupal sięga roku 2000, kiedy to Dries Buytaert, student Uniwersytetu w Antwerpii, założył projekt pod nazwą "Drop". Początkowo był to prosty system do zarządzania forum internetowego, ale wkrótce Buytaert rozszerzył jego funkcjonalność, tworząc platformę do zarządzania treścią. W 2001 roku projekt został udostępniony publicznie jako otwarte oprogramowanie, co oznaczało, że każdy mógł go używać, modyfikować i udostępniać dalej.<br><br>W kolejnych latach Drupal zyskiwał na popularności i rozwijał się dzięki zaangażowaniu społeczności programistów i entuzjastów. W 2003 roku powstała Drupal Association, organizacja non-profit, która miała na celu wspieranie rozwoju platformy i promowanie jej wartości. W 2007 roku ukazała się wersja Drupal 5, która wprowadziła wiele nowych funkcji i ułatwień dla użytkowników.<br><br>Kolejne wersje Drupal, takie jak Drupal 6 i Drupal 7, przyniosły jeszcze więcej usprawnień i nowych możliwości. Platforma zyskała na elastyczności i skalowalności, co przyciągnęło uwagę coraz większej liczby firm i organizacji. W 2011 roku ukazała się wersja Drupal 7, która była jednym z największych kroków naprzód w historii platformy. Została ona doceniona przez społeczność i zdobyła jeszcze większą popularność.<br><br>W 2015 roku światło dzienne ujrzała najnowsza wersja platformy - Drupal 8. Była to rewolucyjna aktualizacja, która przyniosła wiele zmian i ulepszeń. Drupal 8 został całkowicie przepisany i oparty na nowoczesnych technologiach, takich jak Symfony framework. Dzięki temu platforma stała się jeszcze bardziej elastyczna i łatwa w użyciu. Dodatkowo, Drupal 8 wprowadził wiele nowych funkcji, takich jak wbudowane wsparcie dla responsywnego projektowania, poprawioną obsługę wielojęzyczności i wiele innych.<br><br>Obecnie Drupal jest jedną z najbardziej popularnych platform CMS na świecie. Znajduje zastosowanie w różnych branżach i jest wykorzystywany przez wiele znanych marek i organizacji, takich jak NASA, Harvard University czy The Economist. Społeczność Drupal jest bardzo aktywna i ciągle rozwija platformę, dodając nowe moduły i rozszerzenia.<br><br>Wnioski<br><br> to fascynująca podróż przez lata, która doprowadziła do powstania jednego z najbardziej wszechstronnych i popularnych systemów zarządzania treścią. Od prostego projektu studenckiego do potężnej platformy, Drupal zdobył uznanie i zaufanie wielu użytkowników na całym świecie.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, platforma, CMS, zarządzanie treścią, historia, rozwój, otwarte oprogramowanie, społeczność, Drupal Association, Drupal 5, Drupal 6, Drupal 7, Drupal 8, Symfony framework, elastyczność, skalowalność, responsywne projektowanie, wielojęzyczność, moduły, rozszerzenia.<br><br>Frazy kluczowe:: Drupal jako system zarządzania treścią, Drupal jako platforma do tworzenia stron internetowych, Drupal jako narzędzie dla firm i organizacji, Drupal jako rozwiązanie dla wielojęzycznych stron, Drupal jako elastyczne oprogramowanie, Drupal jako popularna platforma CMS, Drupal jako wybór dla profesjonalistów, Drupal jako narzędzie dla programistów, Drupal jako otwarte oprogramowanie.</div><h2>Główne cechy i funkcje Drupal</h2><div>Jedną z głównych cech Drupal jest jego modularność. Platforma ta składa się z wielu modułów, które można łatwo instalować i konfigurować, aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb. Istnieje ogromna biblioteka modułów, które umożliwiają dodawanie różnych funkcji, takich jak formularze kontaktowe, galerie zdjęć, integracje z mediami społecznościowymi, zarządzanie użytkownikami i wiele innych. Dzięki temu Drupal jest niezwykle elastyczny i można go dostosować do praktycznie każdego rodzaju strony internetowej.<br><br>Kolejną ważną cechą Drupal jest jego skalowalność. Platforma ta została zaprojektowana tak, aby obsługiwać zarówno małe, jak i bardzo duże witryny internetowe. Dzięki swojej architekturze i możliwościom rozszerzania, Drupal może obsługiwać miliony użytkowników i ogromne ilości treści. Jest to szczególnie istotne dla firm i organizacji, które mają duże zapotrzebowanie na przetwarzanie danych i potrzebują niezawodnego systemu, który nie zawiedzie nawet w przypadku wzrostu ruchu na stronie.<br><br>Drupal oferuje również zaawansowane możliwości zarządzania treściami. Dzięki wbudowanemu edytorowi WYSIWYG (What You See Is What You Get), tworzenie i edycja treści jest prosta i intuicyjna. Można łatwo formatować tekst, dodawać obrazy, filmy i inne media, a także tworzyć zaawansowane układy stron. Ponadto, Drupal umożliwia tworzenie wielu typów treści, takich jak artykuły, strony, blogi, fora dyskusyjne, sklepy internetowe i wiele innych. Dzięki temu można dostosować stronę do różnych celów i potrzeb.<br><br>Inną ważną funkcją Drupal jest jego zaawansowany system uprawnień i zarządzania użytkownikami. Można tworzyć różne role użytkowników i przydzielać im określone uprawnienia, co pozwala na kontrolę dostępu do treści i funkcji strony. Można również tworzyć spersonalizowane profile użytkowników, umożliwiając im dostęp do indywidualnych ustawień i preferencji. To sprawia, że Drupal jest idealnym narzędziem dla stron społecznościowych, intranetów i innych witryn, które wymagają zaawansowanego zarządzania użytkownikami.<br><br>Warto również wspomnieć o społeczności Drupal, która jest niezwykle aktywna i pomocna. Istnieje wiele forów dyskusyjnych, grup społecznościowych i stron internetowych, gdzie można znaleźć wsparcie, porady i rozwiązania problemów. Społeczność Drupal regularnie organizuje również konferencje i spotkania, gdzie można spotkać innych programistów i entuzjastów Drupal, dzielić się wiedzą i doświadczeniem.<br><br>Podsumowując, Drupal to potężne narzędzie do zarządzania treściami online, które oferuje wiele funkcji i możliwości. Jego modularność, skalowalność, zaawansowane możliwości zarządzania treściami i społeczność programistów sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla firm i organizacji, które potrzebują elastycznego i skalowalnego systemu do tworzenia zaawansowanych stron internetowych i aplikacji.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, CMS, platforma, moduły, funkcje, skalowalność, zarządzanie treściami, społeczność, użytkownicy.<br><br>Frazy kluczowe:: Drupal jako narzędzie do zarządzania treściami online, zaawansowane funkcje Drupal, skalowalność Drupal dla dużych witryn internetowych, społeczność Drupal jako źródło wsparcia i wiedzy, zarządzanie użytkownikami w Drupal.</div><h2>Zalety i korzyści z wykorzystania Drupal do tworzenia stron internetowych</h2><div>1. Elastyczność: Drupal jest niezwykle elastycznym systemem zarządzania treścią, który pozwala na tworzenie różnorodnych stron internetowych. Dzięki modułowej strukturze, można dostosować go do indywidualnych potrzeb i wymagań projektu. Można łatwo dodawać nowe funkcje i rozszerzenia, co umożliwia tworzenie unikalnych stron internetowych.<br><br>2. Skalowalność: Drupal jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych, jak i dużych projektów. Dzięki swojej skalowalności, można łatwo rozbudowywać stronę internetową w miarę wzrostu biznesu. Drupal obsługuje duże ilości danych i użytkowników, co czyni go idealnym narzędziem dla firm o rosnących potrzebach.<br><br>3. Bezpieczeństwo: Drupal jest znany ze swojego wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Regularne aktualizacje i łatki zapewniają ochronę przed atakami i zagrożeniami. Ponadto, Drupal posiada rozbudowany system kontroli dostępu, który umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników i ochronę danych.<br><br>4. Wielojęzyczność: Drupal oferuje wsparcie dla wielu języków, co czyni go idealnym narzędziem do tworzenia stron internetowych o globalnym zasięgu. Można łatwo tłumaczyć treści na różne języki i dostosowywać stronę do lokalnych potrzeb.<br><br>5. Społeczność i wsparcie: Drupal posiada ogromną społeczność użytkowników i deweloperów, która jest gotowa pomóc w rozwiązywaniu problemów i udzielać wsparcia. Istnieje wiele forum dyskusyjnych, grup społecznościowych i dokumentacji, które umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń.<br><br>6. SEO-friendly: Drupal jest przyjazny dla wyszukiwarek internetowych, co ułatwia pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania. Dzięki wbudowanym narzędziom SEO i możliwości optymalizacji treści, można zwiększyć widoczność strony w sieci.<br><br>7. Responsywność: Drupal oferuje responsywne szablony i motywy, które umożliwiają tworzenie stron internetowych dostosowanych do różnych urządzeń i rozdzielczości ekranów. Strony stworzone w Drupalu będą wyglądać i działać doskonale zarówno na komputerach, tabletach, jak i smartfonach.<br><br>8. Integracje: Drupal posiada wiele gotowych integracji z popularnymi narzędziami i platformami, takimi jak CRM, systemy płatności, media społecznościowe itp. Dzięki temu można łatwo integrować stronę internetową z innymi systemami i usługami.<br><br>9. Analiza danych: Drupal oferuje zaawansowane narzędzia do analizy danych, które umożliwiają monitorowanie ruchu na stronie, zachowań użytkowników i efektywności kampanii marketingowych. Dzięki temu można lepiej zrozumieć swoją publiczność i podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe.<br><br>10. Koszty: Drupal jest darmowym oprogramowaniem open source, co oznacza, że ​​nie trzeba płacić za licencję. Ponadto, istnieje wiele darmowych motywów i modułów, które można wykorzystać do tworzenia strony internetowej, co pozwala zaoszczędzić na kosztach projektu.<br><br>Wnioski:<br>Drupal to potężne narzędzie do tworzenia stron internetowych, które oferuje wiele zalet i korzyści. Dzięki swojej elastyczności, skalowalności, bezpieczeństwu i wielojęzyczności, Drupal jest idealnym wyborem dla firm o różnych potrzebach i wymaganiach. Społeczność i wsparcie, SEO-friendly, responsywność, integracje, analiza danych i niskie koszty to dodatkowe atuty, które czynią Drupal jednym z najlepszych systemów CMS na rynku.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, strony internetowe, elastyczność, skalowalność, bezpieczeństwo, wielojęzyczność, społeczność, wsparcie, SEO-friendly, responsywność, integracje, analiza danych, koszty.<br><br>Frazy kluczowe:: tworzenie stron internetowych w Drupalu, zalety Drupal dla biznesu, korzyści z wykorzystania Drupal, Drupal vs inne systemy CMS, jak zacząć korzystać z Drupal, najlepsze praktyki w tworzeniu stron w Drupalu, Drupal dla e-commerce, Drupal dla stron korporacyjnych, Drupal dla stron społecznościowych, Drupal dla stron multimedialnych.</div><h2>Porównanie Drupal z innymi popularnymi systemami zarządzania treścią</h2><div>WordPress jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych CMS-ów na świecie. Jest prosty w obsłudze i idealny dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tworzeniem stron internetowych. WordPress oferuje szeroki wybór motywów i wtyczek, co umożliwia łatwe dostosowanie strony do własnych potrzeb. Jednakże, jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji i skalowalności, Drupal może być lepszym wyborem.<br><br>Joomla to kolejny popularny CMS, który oferuje wiele funkcji i możliwości. Jest bardziej zaawansowany niż WordPress, ale prostszy w obsłudze niż Drupal. Joomla ma również szeroki wybór motywów i wtyczek, które umożliwiają dostosowanie strony do własnych potrzeb. Jednakże, jeśli potrzebujesz bardziej elastycznego i skalowalnego rozwiązania, Drupal może być lepszym wyborem.<br><br>Wix jest popularnym narzędziem do tworzenia stron internetowych, które oferuje prosty interfejs i wiele gotowych szablonów. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie mają doświadczenia w programowaniu. Jednakże, jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji i większej kontroli nad swoją stroną, Drupal może być lepszym wyborem.<br><br>Magento jest jednym z najpopularniejszych CMS-ów dla sklepów internetowych. Oferuje wiele zaawansowanych funkcji, takich jak zarządzanie produktami, zamówieniami i płatnościami. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, Magento może być lepszym wyborem niż Drupal. Jednakże, jeśli potrzebujesz bardziej wszechstronnego CMS-a, który może obsługiwać zarówno strony internetowe, jak i sklepy internetowe, Drupal może być lepszym wyborem.<br><br>Teraz, gdy porównaliśmy Drupal z innymi popularnymi CMS-ami, warto zauważyć, że Drupal oferuje wiele unikalnych funkcji, które go wyróżniają. Jest to bardzo elastyczny system, który umożliwia tworzenie zaawansowanych stron internetowych i aplikacji. Drupal oferuje również silne narzędzia do zarządzania treścią, takie jak zaawansowane uprawnienia użytkowników, wielojęzyczność i personalizacja treści.<br><br>Drupal jest również znany z dużej społeczności, która rozwija i udostępnia wiele darmowych modułów i motywów. To oznacza, że masz dostęp do szerokiego wyboru rozszerzeń, które mogą dostosować Twoją stronę do własnych potrzeb.<br><br>Ważnym aspektem Drupala jest również jego skalowalność. Może obsługiwać zarówno małe, jak i duże strony internetowe, a także aplikacje o dużej liczbie użytkowników. Dzięki temu, jeśli planujesz rozwijać swoją stronę w przyszłości, Drupal może być idealnym rozwiązaniem.<br><br>Podsumowując, Drupal jest potężnym i elastycznym systemem zarządzania treścią, który oferuje wiele unikalnych funkcji. Jeśli potrzebujesz zaawansowanego CMS-a, który umożliwia tworzenie zaawansowanych stron internetowych i aplikacji, Drupal może być doskonałym wyborem. Z jego skalowalnością, społecznością i szerokim wyborem rozszerzeń, Drupal zapewnia wiele możliwości dla Twojej strony internetowej.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, system zarządzania treścią, CMS, porównanie, WordPress, Joomla, Wix, Magento, funkcje, skalowalność, społeczność, rozszerzenia.<br><br>Frazy kluczowe:: , funkcje Drupala, skalowalność Drupala, społeczność Drupala, rozszerzenia Drupala.</div><h2>Proces instalacji i konfiguracji Drupal na serwerze</h2><div>Pierwszym krokiem w procesie instalacji Drupal jest wybór odpowiedniego hostingu. Ważne jest, aby wybrać hosting, który spełnia minimalne wymagania systemowe Drupal. Należy upewnić się, że hosting obsługuje najnowszą wersję PHP, posiada bazę danych MySQL lub PostgreSQL oraz oferuje wystarczającą przestrzeń dyskową i transfer danych. Warto również sprawdzić, czy hosting oferuje narzędzia do zarządzania bazą danych i plikami, takie jak phpMyAdmin czy FTP.<br><br>Po wyborze hostingu, należy pobrać najnowszą wersję Drupal z oficjalnej strony internetowej. Plik pobrany zwykle jest skompresowany w formacie ZIP lub tar.gz. Należy go rozpakować na komputerze i przygotować do przesłania na serwer. Można to zrobić za pomocą klienta FTP lub narzędzia do zarządzania plikami dostępnego w panelu administracyjnym hostingu.<br><br>Kolejnym krokiem jest utworzenie bazy danych dla Drupal. W większości przypadków hosting oferuje narzędzie do tworzenia nowej bazy danych. Należy podać nazwę bazy danych, nazwę użytkownika i hasło. Ważne jest, aby zapamiętać te dane, ponieważ będą potrzebne podczas procesu instalacji Drupal.<br><br>Po utworzeniu bazy danych, należy przesłać pliki Drupal na serwer. Można to zrobić za pomocą klienta FTP, przeciągając i upuszczając pliki na serwer, lub za pomocą narzędzia do zarządzania plikami dostępnego w panelu administracyjnym hostingu. Pliki Drupal powinny być umieszczone w głównym katalogu serwera, zwykle nazwanym "public_html" lub "www".<br><br>Po przesłaniu plików, należy uruchomić proces instalacji Drupal. W tym celu należy wpisać adres URL strony w przeglądarce internetowej. Na ekranie pojawi się strona instalacyjna Drupal, która przeprowadzi przez proces konfiguracji. Należy wybrać język instalacji, wprowadzić dane dostępowe do bazy danych (nazwę bazy danych, nazwę użytkownika i hasło) oraz podać nazwę witryny, adres e-mail administratora i hasło administratora.<br><br>Po wprowadzeniu wszystkich danych, należy kliknąć przycisk "Zainstaluj" lub "Rozpocznij instalację". Drupal rozpocznie proces instalacji i utworzy wszystkie niezbędne tabele w bazie danych. Po zakończeniu instalacji, można zalogować się do panelu administracyjnego Drupal za pomocą danych administratora podanych wcześniej.<br><br>Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego, można rozpocząć konfigurację Drupal. W panelu administracyjnym znajduje się wiele opcji konfiguracyjnych, które pozwalają dostosować wygląd i funkcjonalność strony. Można zmieniać motywy graficzne, dodawać moduły, tworzyć strony, zarządzać użytkownikami i wiele więcej.<br><br>Ważne jest również regularne aktualizowanie Drupal do najnowszej wersji. Aktualizacje zawierają poprawki bezpieczeństwa i nowe funkcje, które mogą poprawić wydajność i bezpieczeństwo strony. Przed aktualizacją zawsze należy wykonać kopię zapasową strony i bazy danych, aby w razie problemów można było przywrócić poprzednią wersję.<br><br>Podsumowując, może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednimi wskazówkami i instrukcjami, można go łatwo przeprowadzić. Ważne jest wybranie odpowiedniego hostingu, utworzenie bazy danych, przesłanie plików Drupal na serwer oraz przeprowadzenie procesu instalacji i konfiguracji. Po zakończeniu tych kroków, można dostosować wygląd i funkcjonalność strony za pomocą panelu administracyjnego Drupal.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, instalacja, konfiguracja, serwer, hosting, baza danych, panel administracyjny, strona internetowa, CMS, aktualizacje.<br><br>Frazy kluczowe:: proces instalacji Drupal na serwerze, konfiguracja Drupal na serwerze, jak zainstalować Drupal na serwerze, jak skonfigurować Drupal na serwerze, instrukcja instalacji Drupal na serwerze, poradnik konfiguracji Drupal na serwerze.</div><h2>Tworzenie i zarządzanie treściami na stronie opartej na Drupalu</h2><div>Drupal oferuje szeroki zakres funkcji, które umożliwiają tworzenie różnorodnych treści na stronie. Możesz łatwo tworzyć i edytować strony, artykuły, blogi, galerie zdjęć, fora dyskusyjne, sklepy internetowe i wiele innych. Dzięki modułom i wtyczkom, które są dostępne w dużej ilości, możesz dostosować swoją stronę do indywidualnych potrzeb i wymagań. Możesz również tworzyć własne moduły i wtyczki, jeśli potrzebujesz jeszcze większej elastyczności.<br><br>Jedną z najważniejszych cech Drupal jest jego skalowalność. Bez względu na to, czy tworzysz małą stronę firmową czy ogromny portal internetowy, Drupal jest w stanie sprostać Twoim wymaganiom. Dzięki swojej architekturze opartej na modułach, Drupal umożliwia dodawanie nowych funkcji i rozszerzeń w miarę rozwoju Twojej strony. Możesz również łatwo zarządzać treściami na stronie, dzięki wbudowanym narzędziom do edycji i publikacji.<br><br>Drupal oferuje również wiele narzędzi do zarządzania treściami na stronie. Możesz tworzyć i zarządzać różnymi typami treści, takimi jak strony, artykuły, blogi, produkty, wydarzenia itp. Możesz również tworzyć różne wersje treści dla różnych grup odbiorców, dzięki czemu możesz dostosować treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Możesz również łatwo zarządzać uprawnieniami dostępu do treści, dzięki czemu możesz kontrolować, kto ma dostęp do jakich treści na Twojej stronie.<br><br>Drupal oferuje również wiele narzędzi do optymalizacji treści na stronie. Możesz łatwo tworzyć przyjazne dla wyszukiwarek treści, dzięki wbudowanym narzędziom SEO. Możesz również monitorować i analizować ruch na stronie, dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym. Dzięki tym narzędziom możesz śledzić, jakie treści są najbardziej popularne, jakie słowa kluczowe przynoszą najwięcej ruchu na stronę i jakie treści przekładają się na większą konwersję.<br><br>Ważnym aspektem tworzenia i zarządzania treściami na stronie opartej na Drupalu jest również dbanie o bezpieczeństwo. Drupal jest znany z wysokiego poziomu bezpieczeństwa i regularnych aktualizacji, które eliminują znane luki i zagrożenia. Możesz również łatwo zarządzać uprawnieniami dostępu do treści, dzięki czemu możesz kontrolować, kto ma dostęp do jakich treści na Twojej stronie.<br><br>Podsumowując, Drupal to doskonałe narzędzie do tworzenia i zarządzania treściami na stronie internetowej. Dzięki swojej elastyczności, skalowalności i bogatym możliwościom personalizacji, Drupal umożliwia tworzenie różnorodnych treści i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i wymagań. Możesz łatwo zarządzać treściami na stronie, optymalizować je pod kątem wyszukiwarek i monitorować ich skuteczność. Bezpieczeństwo jest również priorytetem w Drupalu, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoje treści są chronione.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, tworzenie treści, zarządzanie treściami, CMS, skalowalność, personalizacja, moduły, wtyczki, edycja treści, publikacja, optymalizacja treści, SEO, analiza ruchu, bezpieczeństwo.<br><br>Frazy kluczowe:: , personalizacja treści na stronie Drupal, optymalizacja treści na stronie Drupal, analiza ruchu na stronie Drupal, bezpieczeństwo treści na stronie Drupal.</div><h2>Wybór i personalizacja motywów graficznych w Drupalu</h2><div>Wybór odpowiedniego motywu graficznego jest niezwykle ważny, ponieważ wpływa na pierwsze wrażenie odwiedzających witrynę. Motyw graficzny powinien być zgodny z charakterem i celami strony internetowej, a także zapewniać intuicyjną nawigację i czytelność treści. W Drupalu istnieje wiele darmowych i płatnych motywów graficznych, które można dostosować do własnych potrzeb.<br><br>Przy wyborze motywu graficznego warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Po pierwsze, motyw powinien być responsywny, czyli dostosowywać się do różnych rozmiarów ekranów, tak aby strona wyglądała dobrze zarówno na komputerach, tabletach, jak i smartfonach. Ponadto, motyw powinien być zgodny z najnowszymi standardami webowymi, takimi jak HTML5 i CSS3, co zapewni optymalne działanie i wydajność witryny.<br><br>W Drupalu motywy graficzne są zwykle dostępne jako moduły, które można łatwo zainstalować i aktywować. Istnieje wiele społecznościowych stron internetowych, na których można znaleźć darmowe motywy graficzne stworzone przez społeczność Drupala. Warto również zwrócić uwagę na motywy płatne, które często oferują większą funkcjonalność i wsparcie techniczne.<br><br>Po wybraniu motywu graficznego, można przystąpić do personalizacji. Drupal oferuje wiele narzędzi i opcji, które umożliwiają dostosowanie motywu do własnych potrzeb. Można zmieniać kolory, czcionki, układ strony, dodawać własne logo i wiele innych. Warto również zwrócić uwagę na dostępne moduły, które mogą rozszerzyć funkcjonalność motywu, na przykład dodając efekty animacji, galerie zdjęć czy formularze kontaktowe.<br><br>Personalizacja motywów graficznych w Drupalu może być czasochłonna, ale jest niezwykle ważna, aby stworzyć unikalną i profesjonalną stronę internetową. Warto poświęcić czas na eksperymentowanie i testowanie różnych opcji, aby znaleźć optymalne rozwiązanie.<br><br>Ważne jest również, aby pamiętać o optymalizacji motywu graficznego pod kątem szybkości ładowania strony. Zbyt ciężki motyw może spowolnić witrynę i negatywnie wpływać na doświadczenie użytkowników. Dlatego warto dbać o minimalizację kodu, optymalizację obrazów i korzystanie z narzędzi do kompresji plików.<br><br>Podsumowując, są kluczowymi elementami tworzenia profesjonalnej i unikalnej witryny internetowej. Wybór odpowiedniego motywu graficznego, dostosowanie go do własnych potrzeb i optymalizacja pod kątem wydajności są niezwykle ważne dla sukcesu witryny. Dzięki elastyczności i możliwościom personalizacji Drupala, każdy może stworzyć atrakcyjną i funkcjonalną stronę internetową.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, motywy graficzne, personalizacja, wybór motywu, responsywność, standardy webowe, moduły, społeczność Drupala, personalizacja motywu, optymalizacja, szybkość ładowania strony.<br><br>Frazy kluczowe:: , jak wybrać motyw graficzny w Drupalu, personalizacja motywu graficznego w Drupalu, najlepsze motywy graficzne w Drupalu, optymalizacja motywu graficznego w Drupalu.</div><h2>Dodawanie i konfiguracja modułów w Drupalu</h2><div>Dodawanie modułów w Drupalu jest bardzo proste. Pierwszym krokiem jest pobranie modułu z oficjalnego repozytorium Drupal lub z innych zaufanych źródeł. Następnie należy zalogować się do panelu administracyjnego Drupal i przejść do sekcji "Moduły". Tutaj można zaimportować pobrany moduł, klikając na przycisk "Dodaj moduł". Po zaimportowaniu modułu, należy go aktywować, zaznaczając odpowiednie pole wyboru obok nazwy modułu i klikając na przycisk "Zapisz konfigurację". W ten sposób moduł zostanie dodany do strony internetowej i będzie gotowy do konfiguracji.<br><br>Konfiguracja modułów w Drupalu jest równie prosta jak ich dodawanie. Po aktywowaniu modułu, można przejść do sekcji "Konfiguracja" w panelu administracyjnym i znaleźć odpowiednią zakładkę dla danego modułu. W zakładce konfiguracji można dostosować różne ustawienia modułu, takie jak wygląd, funkcjonalność, uprawnienia użytkowników itp. W zależności od modułu, dostępne opcje konfiguracji mogą się różnić, ale zazwyczaj są one intuicyjne i łatwe do zrozumienia.<br><br>Warto również wspomnieć o modułach zależnych. Czasami moduły w Drupalu mają zależności od innych modułów, co oznacza, że ​​aby korzystać z danego modułu, należy najpierw zainstalować i aktywować moduły, od których zależy. Przed dodaniem modułu warto sprawdzić, czy nie ma żadnych zależności i jeśli tak, należy je również pobrać i aktywować.<br><br> to kluczowy element tworzenia i zarządzania stronami internetowymi. Dzięki nim można rozszerzyć funkcjonalność strony, dostosować ją do indywidualnych potrzeb i zapewnić lepsze doświadczenie użytkownikom. Dodatkowo, moduły w Drupalu są często rozwijane i aktualizowane przez społeczność, co oznacza, że ​​zawsze można znaleźć nowe i interesujące rozwiązania.<br><br>Wnioski<br><br> to proces prosty i intuicyjny. Pobieranie modułów z oficjalnego repozytorium Drupal lub innych zaufanych źródeł, aktywowanie ich i dostosowywanie ustawień w panelu administracyjnym to wszystko, co trzeba zrobić, aby rozszerzyć funkcjonalność strony internetowej. Moduły w Drupalu są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb i zapewniają lepsze doświadczenie użytkownikom.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, moduły, dodawanie, konfiguracja, funkcjonalność, strona internetowa, panel administracyjny, pobieranie, aktywowanie, dostosowywanie, ustawienia, zależności, rozwijanie, aktualizacje, społeczność.<br><br>Frazy kluczowe:: , jak dodawać moduły w Drupalu, jak konfigurować moduły w Drupalu, rozszerzanie funkcjonalności strony w Drupalu, dostosowywanie strony internetowej w Drupalu, najlepsze moduły w Drupalu, aktualizowanie modułów w Drupalu, społeczność Drupal, elastyczność Drupal, skalowalność Drupal.</div><h2>Bezpieczeństwo i ochrona danych na stronach opartych na Drupalu</h2><div>Bezpieczeństwo i ochrona danych są niezwykle istotnymi aspektami każdej strony internetowej. W dzisiejszych czasach, kiedy cyberprzestępczość stale rośnie, konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa, zwłaszcza na stronach opartych na popularnych systemach zarządzania treścią, takich jak Drupal.<br><br>Drupal to jedna z najbardziej popularnych platform CMS (Content Management System) na świecie. Jest wykorzystywana przez wiele renomowanych firm, organizacji non-profit, a także rządów. Jednak popularność Drupala sprawia, że staje się on również celem ataków hakerów. Dlatego tak ważne jest, aby właściciele stron opartych na Drupalu skupili się na zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych.<br><br>Jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa na stronach Drupalowych jest regularne aktualizowanie systemu i modułów. Twórcy Drupala regularnie wydają łatki bezpieczeństwa, które naprawiają znalezione luki i błędy. Ważne jest, aby być na bieżąco z tymi aktualizacjami i regularnie je instalować. Nieaktualne wersje Drupala i modułów mogą być podatne na ataki hakerskie, które mogą prowadzić do wycieku danych lub naruszenia bezpieczeństwa strony.<br><br>Kolejnym ważnym aspektem jest wybór odpowiednich modułów i motywów. Drupal oferuje szeroki wybór modułów, które mogą rozszerzyć funkcjonalność strony. Jednak nie wszystkie moduły są równie bezpieczne. Ważne jest, aby wybierać moduły od zaufanych źródeł i regularnie sprawdzać ich aktualizacje. Nieaktualne lub niebezpieczne moduły mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa strony.<br><br>Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na konfigurację serwera i bazy danych. Bezpieczne hasła, odpowiednie uprawnienia dostępu i regularne tworzenie kopii zapasowych są niezbędne, aby zminimalizować ryzyko utraty danych lub ataku hakerskiego. Ważne jest również monitorowanie logów serwera w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości lub podejrzanych aktywności.<br><br>Warto również zainwestować w certyfikat SSL (Secure Sockets Layer), który zapewni szyfrowane połączenie między użytkownikiem a serwerem. Dzięki temu dane przesyłane między użytkownikiem a stroną będą bezpieczne i niepodatne na przechwycenie przez osoby trzecie.<br><br>W przypadku stron, na których zbierane są dane osobowe użytkowników, ważne jest również przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych). Strony oparte na Drupalu oferują wiele narzędzi i modułów, które mogą pomóc w spełnieniu wymagań RODO, takich jak możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, prawo do usunięcia danych, czy możliwość zarządzania preferencjami prywatności.<br><br>Podsumowując, bezpieczeństwo i ochrona danych na stronach opartych na Drupalu są niezwykle istotne. Regularne aktualizacje, wybór bezpiecznych modułów, odpowiednia konfiguracja serwera i bazy danych, certyfikat SSL oraz przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych to kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę. Inwestycja w bezpieczeństwo i ochronę danych na stronach Drupalowych jest nie tylko koniecznością, ale również inwestycją w zaufanie użytkowników i reputację strony.<br><br>Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ochrona danych, Drupal, aktualizacje, moduły, konfiguracja serwera, certyfikat SSL, RODO, reputacja strony.<br><br>Frazy kluczowe:: <br>- Bezpieczeństwo i ochrona danych na stronach opartych na Drupalu<br>- Jak zapewnić bezpieczeństwo na stronach Drupalowych<br>- Aktualizacje i moduły Drupalowe dla większego bezpieczeństwa<br>- Konfiguracja serwera i bazy danych w celu zwiększenia bezpieczeństwa<br>- Certyfikat SSL dla szyfrowanego połączenia na stronach Drupalowych<br>- Ochrona danych osobowych na stronach Drupalowych zgodnie z RODO<br>- Inwestycja w bezpieczeństwo i ochronę danych na stronach Drupalowych</div><h2>Przykłady znanych stron internetowych zbudowanych na platformie Drupal</h2><div>1. The White House (www.whitehouse.gov) - Oficjalna strona internetowa Białego Domu została zbudowana na platformie Drupal. Ta renomowana instytucja wybrała Drupal ze względu na jego bezpieczeństwo, skalowalność i możliwość łatwej aktualizacji treści.<br><br>2. NASA (www.nasa.gov) - Amerykańska Agencja Kosmiczna również korzysta z Drupal jako platformy do zarządzania swoją stroną internetową. Dzięki Drupalowi, NASA może łatwo publikować najnowsze informacje dotyczące badań kosmicznych, misji i odkryć.<br><br>3. The Economist (www.economist.com) - Renomowany magazyn ekonomiczny, The Economist, również wybrał Drupal jako platformę do zarządzania swoją stroną internetową. Dzięki Drupalowi, redaktorzy mogą łatwo publikować artykuły, zarządzać subskrypcjami i tworzyć interaktywne treści.<br><br>4. Tesla Motors (www.teslamotors.com) - Strona internetowa producenta samochodów elektrycznych, Tesla Motors, została również zbudowana na platformie Drupal. Ta decyzja była podyktowana potrzebą stworzenia responsywnej i łatwo dostępnej strony dla klientów z całego świata.<br><br>5. Grammy Awards (www.grammy.com) - Oficjalna strona internetowa nagród muzycznych Grammy również opiera się na platformie Drupal. Dzięki Drupalowi, organizatorzy mogą łatwo zarządzać informacjami dotyczącymi nominacji, występów i wydarzeń związanych z tą prestiżową ceremonią.<br><br>6. The Weather Channel (www.weather.com) - Popularna strona internetowa z prognozą pogody, The Weather Channel, również korzysta z Drupal jako platformy do zarządzania treścią. Dzięki Drupalowi, użytkownicy mogą łatwo sprawdzić aktualne warunki pogodowe w dowolnym miejscu na świecie.<br><br>7. Harvard University (www.harvard.edu) - Jedna z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie, Harvard University, również wybrała Drupal jako platformę do zarządzania swoją stroną internetową. Dzięki Drupalowi, studenci, pracownicy i odwiedzający mogą łatwo znaleźć informacje dotyczące programów, wydarzeń i zasobów uniwersyteckich.<br><br>8. Greenpeace (www.greenpeace.org) - Organizacja non-profit, Greenpeace, również korzysta z Drupal jako platformy do zarządzania swoją stroną internetową. Dzięki Drupalowi, Greenpeace może łatwo publikować informacje dotyczące swoich kampanii, akcji i działań na rzecz ochrony środowiska.<br><br>9. The Louvre (www.louvre.fr) - Jedno z największych i najbardziej znanych muzeów na świecie, Luwr, również opiera się na platformie Drupal. Dzięki Drupalowi, muzeum może łatwo udostępniać informacje o swoich zbiorach, wystawach i wydarzeniach dla odwiedzających z całego świata.<br><br>10. The United Nations (www.un.org) - Oficjalna strona internetowa Organizacji Narodów Zjednoczonych również została zbudowana na platformie Drupal. Dzięki Drupalowi, ONZ może łatwo publikować informacje dotyczące swojej pracy, misji i wydarzeń na całym świecie.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, strony internetowe, platforma CMS, personalizacja, skalowalność, bezpieczeństwo, aktualizacja treści, Biały Dom, NASA, The Economist, Tesla Motors, Grammy Awards, The Weather Channel, Harvard University, Greenpeace, Luwr, Organizacja Narodów Zjednoczonych.<br><br>Frazy kluczowe:: znane strony internetowe zbudowane na platformie Drupal, przykłady stron internetowych opartych na Drupalu, Drupal wśród znanych stron internetowych, platforma Drupal w praktyce, korzyści z wykorzystania Drupal do budowy stron internetowych.</div><br> <h2>Główne cechy i zalety Drupal jako systemu zarządzania treścią</h2><div>Drupal jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią (CMS) na świecie. Od momentu swojego powstania w 2000 roku, Drupal zdobył ogromną popularność i zaufanie społeczności internetowej. Jest to otwarte oprogramowanie, które umożliwia tworzenie i zarządzanie różnego rodzaju stronami internetowymi, od prostych blogów po skomplikowane portale korporacyjne. W tym artykule przedstawimy główne cechy i zalety Drupal jako systemu zarządzania treścią.<br><br>Jedną z najważniejszych cech Drupal jest jego elastyczność i skalowalność. Dzięki modułowej architekturze, Drupal umożliwia dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb i wymagań. Istnieje ogromna liczba modułów i wtyczek, które można zainstalować i skonfigurować, aby rozszerzyć funkcjonalność strony. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dodatkowych narzędzi do zarządzania treścią, integracji z zewnętrznymi systemami, czy zaawansowanych funkcji e-commerce, Drupal ma wszystko, czego potrzebujesz.<br><br>Kolejną ważną cechą Drupal jest jego społeczność. Społeczność Drupal jest jedną z najbardziej aktywnych i zaangażowanych społeczności open source na świecie. Dzięki temu, możesz liczyć na wsparcie i pomoc od doświadczonych użytkowników i programistów z całego świata. Istnieje wiele forów dyskusyjnych, grup społecznościowych i konferencji, na których można wymieniać się wiedzą i doświadczeniem z innymi użytkownikami Drupal. To sprawia, że nauka i rozwój w Drupal jest łatwy i przyjemny.<br><br>Drupal oferuje również zaawansowane możliwości personalizacji. Możesz dostosować wygląd i układ strony, używając gotowych motywów lub tworząc własne. Możesz również dostosować funkcjonalność strony, tworząc niestandardowe moduły lub modyfikując istniejące. Dzięki temu, możesz stworzyć unikalną stronę, która idealnie odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.<br><br>Bezpieczeństwo jest kolejną ważną zaletą Drupal. Drupal ma solidne zabezpieczenia i regularnie aktualizowane oprogramowanie, co sprawia, że jest odporny na ataki i zagrożenia. Istnieje również wiele modułów i narzędzi, które można zainstalować, aby zwiększyć bezpieczeństwo strony. Dzięki temu, możesz mieć pewność, że Twoja strona jest chroniona i bezpieczna dla użytkowników.<br><br>Drupal jest również przyjazny dla wyszukiwarek internetowych (SEO). Ma wbudowane narzędzia i funkcje, które pomagają zoptymalizować stronę pod kątem wyszukiwarek. Możesz dostosować meta tagi, URL-i, mapy witryny i wiele innych, aby poprawić widoczność Twojej strony w wynikach wyszukiwania. Dzięki temu, możesz zwiększyć ruch na stronie i dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów.<br><br>Podsumowując, Drupal jest wszechstronnym i zaawansowanym systemem zarządzania treścią, który oferuje wiele korzyści i możliwości. Jego elastyczność, skalowalność, społeczność, personalizacja, bezpieczeństwo i przyjazność dla SEO sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce stworzyć profesjonalną stronę internetową. Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, dużą korporacją, czy indywidualnym blogerem, Drupal może spełnić Twoje oczekiwania i pomóc Ci osiągnąć sukces online.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, system zarządzania treścią, CMS, elastyczność, skalowalność, moduły, wtyczki, społeczność, personalizacja, bezpieczeństwo, SEO.<br><br>Frazy kluczowe:: Drupal jako system zarządzania treścią, zalety Drupal, cechy Drupal, społeczność Drupal, personalizacja w Drupal, bezpieczeństwo Drupal, Drupal i SEO.</div><h2>Porównanie Drupal z innymi popularnymi platformami CMS</h2><div>Jedną z największych zalet Drupal jest jego elastyczność i skalowalność. Drupal jest znany z tego, że może obsługiwać zarówno małe, jak i duże witryny o dużej ilości treści. Dzięki swojej modułowej architekturze, Drupal umożliwia użytkownikom dostosowanie witryny do swoich indywidualnych potrzeb. Można łatwo dodawać nowe moduły i funkcje, co czyni go idealnym wyborem dla projektów o różnych rozmiarach i złożoności.<br><br>Inną ważną cechą Drupal jest jego społeczność. Drupal posiada jedną z największych społeczności open-source na świecie. Dzięki temu, użytkownicy mają dostęp do ogromnej ilości zasobów, takich jak moduły, motywy, dokumentacja i wsparcie społecznościowe. Społeczność Drupal jest bardzo aktywna i stale rozwija się, co oznacza, że ​​użytkownicy mogą liczyć na regularne aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa.<br><br>W porównaniu do innych popularnych platform CMS, Drupal oferuje również zaawansowane możliwości zarządzania treścią. Dzięki swojemu zaawansowanemu systemowi uprawnień, Drupal umożliwia administratorom kontrolę nad tym, kto ma dostęp do jakich treści i funkcji na witrynie. Można łatwo tworzyć różne role użytkowników i dostosowywać ich uprawnienia, co jest szczególnie przydatne w przypadku witryn z wieloma redaktorami i współpracownikami.<br><br>Drupal oferuje również wiele wbudowanych funkcji, które ułatwiają zarządzanie treścią. Na przykład, Drupal posiada zaawansowany system kategorii i tagów, który ułatwia organizację i wyszukiwanie treści. Ponadto, Drupal oferuje również narzędzia do zarządzania wielojęzycznością, co jest niezwykle przydatne dla witryn o globalnym zasięgu.<br><br>W porównaniu do innych popularnych platform CMS, Drupal może być bardziej skomplikowany dla początkujących użytkowników. Jego zaawansowane funkcje i modułowa architektura mogą wymagać pewnej nauki i doświadczenia. Jednakże, dla tych, którzy są gotowi poświęcić czas na naukę, Drupal oferuje nieograniczone możliwości i elastyczność.<br><br>Podsumowując, Drupal jest jednym z najbardziej zaawansowanych i elastycznych systemów zarządzania treścią dostępnych na rynku. Jego modułowa architektura, społeczność open-source i zaawansowane możliwości zarządzania treścią czynią go idealnym wyborem dla projektów o różnych rozmiarach i złożoności. Jeśli szukasz platformy CMS, która oferuje nieograniczone możliwości i elastyczność, Drupal może być najlepszym wyborem dla Ciebie.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, platforma CMS, zarządzanie treścią, elastyczność, skalowalność, moduły, społeczność, open-source, zaawansowane możliwości, system uprawnień, zarządzanie treścią, kategorie, tagi, wielojęzyczność.<br><br>Frazy kluczowe:: , zalety i wady Drupal, Drupal vs WordPress, Drupal vs Joomla, Drupal vs Magento, Drupal vs Shopify, Drupal vs Squarespace, Drupal vs Wix, Drupal vs Weebly, Drupal vs TYPO3, Drupal vs Sitecore, Drupal vs Umbraco.</div><h2>Jakie umiejętności są potrzebne do tworzenia stron na Drupalu?</h2><div>1. Znajomość języka PHP: Drupal jest oparty na języku PHP, dlatego podstawowa znajomość tego języka programowania jest niezbędna. Umiejętność pisania i czytania kodu PHP pozwoli na dostosowywanie i rozwijanie funkcjonalności strony.<br><br>2. Zrozumienie HTML i CSS: Znajomość języków znaczników, takich jak HTML i CSS, jest kluczowa dla tworzenia stron internetowych. Pozwala to na tworzenie i stylizację elementów strony, takich jak nagłówki, paragrafy, tabele, formularze itp.<br><br>3. Znajomość JavaScript: JavaScript jest językiem programowania, który umożliwia interakcję użytkownika ze stroną internetową. Zrozumienie podstawowych koncepcji JavaScriptu pozwoli na dodawanie interaktywnych elementów, takich jak animacje, walidacja formularzy, efekty wizualne itp.<br><br>4. Znajomość systemu Drupal: Aby tworzyć strony na Drupalu, niezbędne jest zrozumienie samego systemu. Należy poznać strukturę Drupal, moduły, bloki, szablony, role użytkowników itp. Znajomość panelu administracyjnego Drupala pozwoli na efektywne zarządzanie treścią strony.<br><br>5. Umiejętność tworzenia motywów (themes): Motywy w Drupalu odpowiadają za wygląd i układ strony. Znajomość tworzenia motywów pozwoli na dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb klienta. Wymaga to umiejętności pracy z plikami CSS, HTML i PHP.<br><br>6. Znajomość baz danych: Drupal korzysta z bazy danych do przechowywania informacji o treści, użytkownikach, konfiguracji itp. Zrozumienie podstawowych koncepcji baz danych, takich jak tworzenie tabel, zapytania SQL itp., jest niezbędne do skutecznego zarządzania stroną na Drupalu.<br><br>7. Umiejętność rozwiązywania problemów: Tworzenie stron na Drupalu może wiązać się z różnymi problemami i wyzwaniami. Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów jest niezbędna do skutecznego tworzenia i utrzymania stron na Drupalu.<br><br>8. Znajomość SEO: Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) jest ważnym aspektem tworzenia stron internetowych. Zrozumienie podstawowych zasad SEO pozwoli na optymalizację strony pod kątem wyszukiwarek i poprawę jej widoczności w wynikach wyszukiwania.<br><br>9. Umiejętność pracy zespołowej: Tworzenie stron na Drupalu często odbywa się w zespole, dlatego umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z innymi członkami zespołu jest kluczowa. Współpraca z programistami, projektantami, testerami i klientami jest nieodłączną częścią procesu tworzenia strony.<br><br>Podsumowując, tworzenie stron na Drupalu wymaga szerokiej gamy umiejętności, takich jak znajomość PHP, HTML, CSS, JavaScript, systemu Drupal, tworzenia motywów, baz danych, rozwiązywania problemów, SEO oraz umiejętności pracy zespołowej. Posiadanie tych kompetencji pozwoli na skuteczne tworzenie i utrzymanie stron na Drupalu.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, tworzenie stron, umiejętności, PHP, HTML, CSS, JavaScript, system zarządzania treścią, motywy, bazy danych, rozwiązywanie problemów, SEO, praca zespołowa.<br><br>Frazy kluczowe:: umiejętności potrzebne do tworzenia stron na Drupalu, jak nauczyć się tworzyć strony na Drupalu, jak zostać ekspertem od Drupala, jakie umiejętności są wymagane do pracy jako programista Drupal, jakie umiejętności są potrzebne do zarządzania stronami na Drupalu.</div><h2>Jakie są różnice między Drupal 7 a Drupal 8?</h2><div>Jedną z głównych różnic między Drupal 7 a Drupal 8 jest architektura. Drupal 7 opiera się na architekturze proceduralnej, podczas gdy Drupal 8 wprowadza architekturę obiektową. Ta zmiana ma ogromne znaczenie dla programistów, ponieważ umożliwia bardziej elastyczne i modułowe tworzenie stron internetowych. Dzięki temu, Drupal 8 oferuje większą skalowalność i łatwiejsze zarządzanie kodem.<br><br>Kolejną istotną różnicą jest wprowadzenie w Drupalu 8 Symfony, popularnego frameworka PHP. Symfony dostarcza wiele gotowych komponentów, które można wykorzystać w Drupalu 8, co przyspiesza proces tworzenia stron internetowych. Ponadto, Symfony wprowadza nowe standardy programistyczne, które poprawiają jakość kodu i ułatwiają jego utrzymanie.<br><br>Drupal 8 wprowadza również wiele usprawnień w zakresie interfejsu użytkownika. Nowa wersja systemu oferuje responsywny design, co oznacza, że strony internetowe będą wyglądać dobrze na różnych urządzeniach, takich jak telefony komórkowe, tablety i komputery. Ponadto, Drupal 8 wprowadza nowe narzędzia do tworzenia i edycji treści, które są bardziej intuicyjne i łatwiejsze w użyciu.<br><br>Inną ważną różnicą między Drupal 7 a Drupal 8 jest poprawiona wydajność. Drupal 8 wprowadza wiele optymalizacji, które przyspieszają ładowanie stron internetowych i zmniejszają zużycie zasobów serwera. Dzięki temu, strony internetowe oparte na Drupalu 8 będą działać szybciej i bardziej responsywnie.<br><br>Drupal 8 wprowadza również wiele nowych modułów i funkcji, które nie są dostępne w Drupalu 7. Na przykład, Drupal 8 oferuje wbudowane wsparcie dla wielojęzyczności, co ułatwia tworzenie stron internetowych w różnych językach. Ponadto, Drupal 8 wprowadza nowe narzędzia do zarządzania treścią, takie jak wersjonowanie treści, co umożliwia łatwiejsze śledzenie i zarządzanie zmianami w treści.<br><br>Podsumowując, Drupal 7 i Drupal 8 to dwie różne wersje popularnego systemu zarządzania treścią, które oferują wiele funkcji i możliwości dla twórców stron internetowych. Drupal 8 wprowadza wiele usprawnień i nowych funkcji, które poprawiają wydajność, łatwość użytkowania i skalowalność. Jeśli szukasz nowoczesnego i zaawansowanego CMS-a, Drupal 8 może być doskonałym wyborem.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal 7, Drupal 8, różnice, architektura, Symfony, interfejs użytkownika, wydajność, moduły, funkcje, wielojęzyczność, zarządzanie treścią.<br><br>Frazy kluczowe:: Drupal 7 vs Drupal 8, różnice między Drupal 7 a Drupal 8, Drupal 7 a Drupal 8 - co wybrać?, Drupal 8 - nowe funkcje i możliwości, Drupal 8 - zalety i korzyści, Drupal 8 - dlaczego warto go wybrać?, Drupal 8 - co nowego?, Drupal 8 - czy to najlepszy wybór dla Twojej strony internetowej?</div><h2>Jakie są najważniejsze moduły i wtyczki dostępne w Drupalu?</h2><div>1. Moduł Views: Jest to jeden z najważniejszych modułów w Drupalu. Pozwala on na tworzenie elastycznych i zaawansowanych widoków danych. Dzięki niemu możesz łatwo wyświetlać treści w różnych formatach, sortować je, filtrować i paginować. Moduł Views jest niezwykle przydatny przy tworzeniu list artykułów, galerii zdjęć, katalogów produktów i wiele więcej.<br><br>2. Moduł Pathauto: Ten moduł automatycznie generuje przyjazne dla SEO adresy URL dla Twoich treści. Zamiast standardowych adresów z numerami ID, Pathauto tworzy adresy oparte na tytułach treści. Dzięki temu Twoja strona będzie bardziej przyjazna dla wyszukiwarek i łatwiejsza do zapamiętania dla użytkowników.<br><br>3. Moduł Token: Ten moduł umożliwia tworzenie dynamicznych treści, takich jak nagłówki, tytuły stron, treści meta itp. Tokeny są specjalnymi znacznikami, które są zastępowane dynamicznie generowanymi danymi. Dzięki temu modułowi możesz tworzyć spersonalizowane treści dla każdego użytkownika, co zwiększa zaangażowanie i konwersje.<br><br>4. Moduł Webform: Ten moduł umożliwia tworzenie zaawansowanych formularzy na Twojej stronie. Możesz tworzyć formularze kontaktowe, ankiety, formularze rejestracyjne i wiele więcej. Webform oferuje wiele opcji konfiguracyjnych, takich jak walidacja danych, wysyłanie powiadomień e-mail, zapisywanie danych w bazie danych i wiele innych.<br><br>5. Moduł Commerce: Jeśli planujesz stworzyć sklep internetowy, moduł Commerce jest niezbędny. Pozwala on na tworzenie zaawansowanych funkcji e-commerce, takich jak koszyk zakupowy, płatności online, zarządzanie zamówieniami i wiele więcej. Commerce jest również łatwo rozszerzalny, dzięki czemu możesz dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb.<br><br>6. Moduł SEO Checklist: Ten moduł jest niezwykle przydatny dla osób dbających o optymalizację SEO swojej strony. SEO Checklist analizuje Twoją stronę pod kątem najlepszych praktyk SEO i daje wskazówki, jak poprawić jej widoczność w wyszukiwarkach. Moduł ten sprawdza m.in. czy treści mają unikalne tytuły, czy są odpowiednio sformatowane, czy zawierają odpowiednie meta tagi i wiele innych.<br><br>7. Moduł Media: Ten moduł ułatwia zarządzanie multimediów na Twojej stronie. Pozwala na łatwe dodawanie i organizowanie zdjęć, filmów, plików audio i innych mediów. Moduł Media oferuje również funkcje takie jak skalowanie obrazów, generowanie miniatur, zarządzanie prawami dostępu i wiele innych.<br><br>8. Moduł Rules: Ten moduł umożliwia tworzenie zaawansowanych reguł i automatyzację działań na Twojej stronie. Możesz tworzyć reguły, które reagują na różne zdarzenia, takie jak dodanie nowej treści, rejestracja użytkownika, wysłanie formularza itp. Dzięki temu modułowi możesz automatycznie wykonywać różne akcje, takie jak wysyłanie powiadomień e-mail, zmiana uprawnień użytkowników, generowanie treści i wiele więcej.<br><br>9. Moduł Google Analytics: Ten moduł integruje Twoją stronę z narzędziem Google Analytics, które pozwala na śledzenie ruchu na Twojej stronie. Dzięki temu modułowi możesz monitorować statystyki, takie jak liczba odwiedzin, źródła ruchu, czas spędzony na stronie i wiele innych. Moduł Google Analytics oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie konwersji i segmentowanie danych.<br><br>10. Moduł Backup and Migrate: Ten moduł umożliwia tworzenie kopii zapasowych Twojej strony i baz danych. Dzięki temu modułowi możesz regularnie tworzyć kopie zapasowe i przywracać je w razie awarii lub utraty danych. Backup and Migrate oferuje również funkcje planowania automatycznych kopii zapasowych i przechowywania ich na zewnętrznych serwerach.<br><br>Warto zauważyć, że powyższa lista to tylko niewielka część dostępnych modułów i wtyczek w Drupalu. Istnieje wiele innych rozszerzeń, które mogą być przydatne w zależności od specyfiki Twojej strony internetowej. Drupal oferuje ogromne możliwości dostosowania i rozbudowy, dzięki czemu możesz tworzyć unikalne i funkcjonalne strony internetowe.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, moduły, wtyczki, CMS, elastyczność, skalowalność, widoki, adresy URL, SEO, tokeny, formularze, sklep internetowy, e-commerce, optymalizacja SEO, multimedia, reguły, automatyzacja, Google Analytics, kopie zapasowe.<br><br>Frazy kluczowe:: najważniejsze moduły i wtyczki w Drupalu, jakie moduły są dostępne w Drupalu, jakie wtyczki są dostępne w Drupalu, jak dostosować Drupal do swoich potrzeb, jakie są najlepsze moduły w Drupalu, jakie są najważniejsze funkcje Drupal, jakie są najważniejsze rozszerzenia w Drupalu, jakie są najważniejsze narzędzia w Drupalu, jakie są najważniejsze rozszerzenia w Drupalu do SEO, jakie są najważniejsze rozszerzenia w Drupalu do e-commerce, jakie są najważniejsze rozszerzenia w Drupalu do zarządzania treścią, jakie są najważniejsze rozszerzenia w Drupalu do analizy danych.</div><br> <h2>Jakie są najważniejsze kroki w procesie tworzenia strony na Drupalu?</h2><div>Tworzenie strony internetowej to proces, który wymaga odpowiedniego planowania i wykonania. Jednym z popularnych systemów zarządzania treścią, który ułatwia tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi, jest Drupal. W tym artykule omówię najważniejsze kroki w procesie tworzenia strony na Drupalu, aby pomóc Ci zrozumieć, jak zacząć i skutecznie wykorzystać ten system.<br><br>1. Planowanie i analiza:<br>Pierwszym krokiem w tworzeniu strony na Drupalu jest dokładne zaplanowanie projektu i przeprowadzenie analizy potrzeb. Określ, jakie cele chcesz osiągnąć za pomocą strony internetowej i jakie funkcje będą niezbędne. Zidentyfikuj grupy docelowe i ich oczekiwania, aby dostosować stronę do ich potrzeb.<br><br>2. Instalacja i konfiguracja Drupal:<br>Po zakończeniu planowania, pobierz najnowszą wersję Drupal i zainstaluj ją na swoim serwerze. Następnie skonfiguruj podstawowe ustawienia, takie jak nazwa strony, język, motyw graficzny i moduły, które chcesz używać. Upewnij się, że wszystkie wymagane moduły są zainstalowane i aktywowane.<br><br>3. Projektowanie motywu graficznego:<br>Drupal oferuje wiele gotowych motywów graficznych, które można dostosować do swoich potrzeb. Możesz również stworzyć własny motyw, korzystając z systemu szablonów Drupal. Wybierz motyw, który najlepiej pasuje do Twojej marki i dostosuj go, aby odzwierciedlał jej wygląd i styl.<br><br>4. Tworzenie treści:<br>Następnie przejdź do tworzenia treści dla swojej strony. Skonfiguruj struktury stron, takie jak menu, bloki i regiony, aby zapewnić intuicyjną nawigację. Dodaj treści, takie jak artykuły, strony statyczne, galerie zdjęć itp. Upewnij się, że treści są czytelne, zrozumiałe i dostosowane do grup docelowych.<br><br>5. Personalizacja i rozszerzenia:<br>Drupal oferuje wiele modułów, które można zainstalować i dostosować, aby rozszerzyć funkcjonalność strony. Wybierz moduły, które są niezbędne dla Twojej strony, takie jak moduł do zarządzania formularzami, moduł do SEO, moduł do integracji z mediów społecznościowych itp. Dostosuj moduły do swoich potrzeb i upewnij się, że są zgodne z najnowszą wersją Drupal.<br><br>6. Testowanie i optymalizacja:<br>Przed uruchomieniem strony przeprowadź dokładne testy, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Sprawdź, czy strona jest responsywna i dobrze wygląda na różnych urządzeniach. Przetestuj funkcje, formularze i linki, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami. Optymalizuj stronę pod kątem szybkości ładowania, wydajności i SEO.<br><br>7. Wdrożenie i utrzymanie:<br>Po zakończeniu testów i optymalizacji, możesz wdrożyć stronę na swoim serwerze. Upewnij się, że wszystkie pliki są przeniesione poprawnie i skonfiguruj odpowiednie uprawnienia dostępu. Po wdrożeniu strony, regularnie aktualizuj Drupal i moduły, aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawność działania.<br><br>Ważne kroki w procesie tworzenia strony na Drupalu to: planowanie i analiza, instalacja i konfiguracja Drupal, projektowanie motywu graficznego, tworzenie treści, personalizacja i rozszerzenia, testowanie i optymalizacja oraz wdrożenie i utrzymanie.<br><br>Słowa kluczowe: tworzenie strony, Drupal, planowanie, analiza, instalacja, konfiguracja, motyw graficzny, treść, personalizacja, rozszerzenia, testowanie, optymalizacja, wdrożenie, utrzymanie.<br><br>Frazy kluczowe:: jak stworzyć stronę na Drupalu, kroki w procesie tworzenia strony na Drupalu, jak dostosować motyw graficzny na Drupalu, jak dodać treść na Drupalu, jak zainstalować moduły na Drupalu, jak przetestować stronę na Drupalu, jak zoptymalizować stronę na Drupalu, jak wdrożyć stronę na Drupalu, jak utrzymać stronę na Drupalu.</div><h2>Jakie są najważniejsze strategie skalowalności dla stron na Drupalu?</h2><div>1. Wykorzystanie systemu pamięci podręcznej (caching system)<br>Jedną z najważniejszych strategii skalowalności dla stron na Drupalu jest wykorzystanie systemu pamięci podręcznej. Pamięć podręczna pozwala na przechowywanie często używanych danych w pamięci, co znacznie przyspiesza czas wczytywania strony. Drupal oferuje różne mechanizmy pamięci podręcznej, takie jak Memcached czy Redis, które można skonfigurować w celu zoptymalizowania wydajności strony.<br><br>2. Optymalizacja bazy danych<br>Baza danych jest kluczowym elementem każdej strony internetowej opartej na Drupalu. Optymalizacja bazy danych może znacznie poprawić wydajność strony. Istnieje wiele strategii optymalizacji bazy danych, takich jak indeksowanie tabel, usuwanie niepotrzebnych danych czy wykorzystanie narzędzi do monitorowania i optymalizacji zapytań SQL. Ważne jest również regularne wykonywanie kopii zapasowych bazy danych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.<br><br>3. Używanie CDN (Content Delivery Network)<br>CDN to sieć serwerów rozmieszczonych na całym świecie, które przechowują kopie statycznych zasobów strony, takich jak obrazy, pliki CSS czy JavaScript. Wykorzystanie CDN pozwala na szybkie dostarczanie tych zasobów do użytkowników, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. Drupal oferuje integrację z różnymi dostawcami CDN, co umożliwia łatwe skonfigurowanie i wykorzystanie tej strategii skalowalności.<br><br>4. Wdrożenie klastra serwerów<br>W przypadku dużych stron internetowych o dużej liczbie użytkowników, wdrożenie klastra serwerów może być niezbędne do zapewnienia odpowiedniej wydajności. Klastry serwerów pozwalają na równomierne rozłożenie obciążenia i zwiększenie przepustowości strony. Drupal oferuje narzędzia do zarządzania klastrami serwerów, takie jak moduł Redis czy moduł Varnish, które można wykorzystać w celu zoptymalizowania wydajności strony.<br><br>5. Optymalizacja kodu i zasobów<br>Optymalizacja kodu i zasobów strony jest kluczowym elementem skalowalności. Należy dbać o to, aby kod strony był zoptymalizowany pod kątem wydajności i nie zawierał zbędnych fragmentów. Ważne jest również minimalizowanie rozmiaru plików CSS i JavaScript oraz wykorzystywanie technik kompresji, takich jak Gzip. Drupal oferuje wiele narzędzi i modułów, które mogą pomóc w optymalizacji kodu i zasobów strony.<br><br>Wnioski:<br>Skalowalność jest kluczowym czynnikiem dla sukcesu stron internetowych opartych na Drupalu. Wykorzystanie strategii takich jak system pamięci podręcznej, optymalizacja bazy danych, CDN, wdrożenie klastra serwerów oraz optymalizacja kodu i zasobów, może znacznie poprawić wydajność i efektywność strony. Ważne jest również regularne monitorowanie i optymalizacja strony, aby dostosować ją do zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, skalowalność, pamięć podręczna, baza danych, CDN, klastry serwerów, optymalizacja kodu, optymalizacja zasobów.<br><br>Frazy kluczowe:: strategie skalowalności dla stron na Drupalu, optymalizacja bazy danych w Drupalu, wykorzystanie CDN w Drupalu, wdrożenie klastra serwerów w Drupalu, optymalizacja kodu i zasobów w Drupalu.</div><h2>Jakie są najważniejsze strategie testowania i utrzymania stron na Drupalu?</h2><div>1. Testowanie jednostkowe:<br>Testowanie jednostkowe jest podstawowym krokiem w procesie testowania stron opartych na Drupalu. Polega ono na sprawdzaniu poszczególnych komponentów i funkcji strony, aby upewnić się, że działają one poprawnie. Testy jednostkowe powinny być pisane na wczesnym etapie projektu i powinny obejmować wszystkie kluczowe funkcje strony. Dzięki temu można wykryć i naprawić błędy już na wczesnym etapie, co przyczynia się do zwiększenia niezawodności strony.<br><br>2. Testowanie integracyjne:<br>Testowanie integracyjne polega na sprawdzaniu, czy różne komponenty strony działają ze sobą poprawnie. W przypadku Drupalu, może to obejmować testowanie integracji modułów, motywów, wtyczek i innych rozszerzeń. Testy integracyjne powinny być przeprowadzane na różnych poziomach, takich jak testy jednostkowe, testy funkcjonalne i testy wydajności. Dzięki temu można upewnić się, że wszystkie komponenty strony współpracują ze sobą zgodnie z oczekiwaniami.<br><br>3. Testowanie funkcjonalne:<br>Testowanie funkcjonalne polega na sprawdzaniu, czy strona działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Obejmuje to testowanie różnych scenariuszy użytkowania, takich jak rejestracja, logowanie, dodawanie treści, wyszukiwanie itp. Testy funkcjonalne powinny być przeprowadzane na różnych przeglądarkach i urządzeniach, aby upewnić się, że strona działa poprawnie na wszystkich platformach.<br><br>4. Testowanie wydajności:<br>Testowanie wydajności jest kluczowym elementem utrzymania strony na Drupalu. Polega ono na sprawdzaniu, jak strona radzi sobie z dużym obciążeniem, takim jak duże ilości użytkowników, duże ilości danych itp. Testy wydajności powinny być przeprowadzane na różnych poziomach, takich jak testy jednostkowe, testy integracyjne i testy obciążeniowe. Dzięki temu można zidentyfikować i zoptymalizować słabe punkty strony, aby zapewnić jej płynne działanie nawet w przypadku dużej liczby użytkowników.<br><br>5. Monitorowanie i analiza:<br>Monitorowanie strony i analiza jej wydajności są kluczowe dla utrzymania strony na Drupalu. Powinno się regularnie monitorować różne wskaźniki, takie jak czas ładowania strony, ilość błędów, ilość użytkowników itp. Dzięki temu można szybko zidentyfikować problemy i podjąć odpowiednie działania naprawcze. Istnieje wiele narzędzi do monitorowania i analizy stron opartych na Drupalu, które mogą pomóc w tym procesie.<br><br>Wnioski:<br>Testowanie i utrzymanie stron na Drupalu wymaga zastosowania różnych strategii i praktyk. Testowanie jednostkowe, testowanie integracyjne, testowanie funkcjonalne, testowanie wydajności oraz monitorowanie i analiza są kluczowymi elementami tego procesu. Dzięki odpowiednim strategiom testowania i utrzymania można zapewnić wysoką jakość i niezawodność strony opartej na Drupalu.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, testowanie jednostkowe, testowanie integracyjne, testowanie funkcjonalne, testowanie wydajności, monitorowanie, analiza.<br><br>Frazy kluczowe:: strategie testowania stron na Drupalu, utrzymanie stron na Drupalu, testowanie i utrzymanie stron na Drupalu, strategie testowania i utrzymania stron na Drupalu, testowanie stron na Drupalu, utrzymanie stron na Drupalu.</div><h2>Jakie są najważniejsze strategie tworzenia wielojęzycznych stron na Drupalu?</h2><div>Tworzenie wielojęzycznych stron internetowych jest niezwykle ważne w dzisiejszym globalnym świecie, gdzie firmy i organizacje chcą dotrzeć do szerokiego międzynarodowego audytorium. Drupal, popularny system zarządzania treścią, oferuje wiele narzędzi i funkcji, które ułatwiają tworzenie i zarządzanie wielojęzycznymi stronami. W tym artykule omówimy najważniejsze strategie, które można zastosować przy tworzeniu wielojęzycznych stron na Drupalu.<br><br>1. Wybór odpowiedniego modułu wielojęzycznego:<br>Drupal oferuje wiele modułów, które umożliwiają tworzenie wielojęzycznych stron. Jednym z najpopularniejszych modułów jest "Internationalization" (i18n), który zapewnia wsparcie dla wielu języków, tłumaczeń treści i zarządzania wersjami językowymi. Inne popularne moduły to "Entity Translation" i "Content Translation". Wybór odpowiedniego modułu zależy od potrzeb i wymagań projektu.<br><br>2. Planowanie struktury witryny:<br>Przed rozpoczęciem tworzenia wielojęzycznej strony na Drupalu, ważne jest zaplanowanie struktury witryny. Należy zdecydować, czy każda wersja językowa będzie miała oddzielną domenę, poddomenę, ścieżkę URL lub parametr języka. Ważne jest również określenie, które elementy strony będą tłumaczone, takie jak treść, menu, bloki czy formularze.<br><br>3. Tłumaczenie treści:<br>Drupal oferuje różne metody tłumaczenia treści. Można użyć modułu "Content Translation", który umożliwia tłumaczenie treści na poziomie węzła. Inną opcją jest moduł "Entity Translation", który umożliwia tłumaczenie treści na poziomie pola. Istnieje również możliwość korzystania z zewnętrznych narzędzi do tłumaczenia treści, takich jak Transifex czy Lingotek.<br><br>4. Zarządzanie tłumaczeniami:<br>Ważne jest skuteczne zarządzanie tłumaczeniami na wielojęzycznej stronie. Drupal oferuje narzędzia do zarządzania tłumaczeniami, takie jak interfejs tłumaczenia, który umożliwia tłumaczenie treści bezpośrednio w interfejsie użytkownika. Można również skorzystać z modułów do importu i eksportu tłumaczeń, aby ułatwić proces tłumaczenia.<br><br>5. Ustawienia językowe:<br>Drupal umożliwia konfigurację ustawień językowych, takich jak formaty daty, waluty, strefy czasowe itp. Warto dostosować te ustawienia do preferencji językowych użytkowników, aby zapewnić im optymalne doświadczenie.<br><br>6. Testowanie i kontrola jakości:<br>Po stworzeniu wielojęzycznej strony na Drupalu ważne jest przeprowadzenie testów i kontroli jakości. Należy sprawdzić, czy wszystkie tłumaczenia są poprawne i czy strona działa poprawnie we wszystkich wersjach językowych. Można również skorzystać z narzędzi do automatycznego testowania, takich jak Behat czy PHPUnit, aby upewnić się, że strona działa zgodnie z oczekiwaniami.<br><br>Wnioski:<br>Tworzenie wielojęzycznych stron na Drupalu może być wyzwaniem, ale dzięki odpowiednim strategiom i narzędziom można osiągnąć doskonałe rezultaty. Wybór odpowiedniego modułu wielojęzycznego, planowanie struktury witryny, skuteczne zarządzanie tłumaczeniami, konfiguracja ustawień językowych oraz testowanie i kontrola jakości są kluczowymi elementami sukcesu.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, wielojęzyczne strony, moduł wielojęzyczny, tłumaczenie treści, zarządzanie tłumaczeniami, ustawienia językowe, testowanie, kontrola jakości.<br><br>Frazy kluczowe:: strategie tworzenia wielojęzycznych stron na Drupalu, narzędzia do tworzenia wielojęzycznych stron, moduł Internationalization, moduł Entity Translation, moduł Content Translation, tłumaczenie treści na Drupalu, zarządzanie tłumaczeniami na Drupalu, konfiguracja ustawień językowych na Drupalu, testowanie wielojęzycznych stron na Drupalu, kontrola jakości wielojęzycznych stron na Drupalu.</div><h2>Jakie są najważniejsze strategie tworzenia stron artystycznych na Drupalu?</h2><div>Drupal jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią (CMS) na świecie, który oferuje wiele możliwości tworzenia profesjonalnych stron internetowych. Dzięki swojej elastyczności i skalowalności, Drupal jest idealnym narzędziem dla artystów, którzy chcą stworzyć unikalne i atrakcyjne strony internetowe, które będą odzwierciedlać ich twórczość. W tym artykule omówimy najważniejsze strategie tworzenia stron artystycznych na Drupalu.<br><br>1. Wybór odpowiednich modułów:<br>Drupal oferuje szeroki wybór modułów, które można zainstalować i dostosować do potrzeb artystycznej strony internetowej. Niektóre z najważniejszych modułów to:<br>- Views: Pozwala na tworzenie niestandardowych widoków i prezentowanie treści w atrakcyjny sposób.<br>- Panels: Umożliwia tworzenie niestandardowych układów stron i sekcji.<br>- Media: Ułatwia zarządzanie plikami multimedialnymi, takimi jak zdjęcia i filmy.<br>- Colorbox: Dodaje efekt lightbox do obrazów, umożliwiając ich powiększenie w oknie modalnym.<br>- Webform: Pozwala na tworzenie formularzy kontaktowych i ankiet.<br><br>2. Personalizacja motywu:<br>Wybór odpowiedniego motywu jest kluczowy dla stworzenia atrakcyjnej strony artystycznej. Drupal oferuje wiele darmowych i płatnych motywów, które można dostosować do swoich potrzeb. Można zmieniać kolory, układy, czcionki i wiele innych elementów, aby stworzyć unikalny wygląd strony. Ważne jest również, aby motyw był responsywny, czyli dostosowany do różnych rozmiarów ekranów, aby strona wyglądała dobrze na urządzeniach mobilnych.<br><br>3. Tworzenie niestandardowych typów treści:<br>Jedną z najważniejszych cech Drupala jest możliwość tworzenia niestandardowych typów treści. Dzięki temu można dostosować strukturę strony do potrzeb artystycznych. Na przykład, jeśli jesteś fotografem, możesz stworzyć niestandardowy typ treści dla galerii zdjęć, który będzie zawierał pola takie jak tytuł, opis, data i miejsce wykonania zdjęcia. Można również tworzyć niestandardowe pola, takie jak pole wyboru kategorii lub pole dla linków do mediów społecznościowych.<br><br>4. Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych:<br>Aby strona artystyczna była widoczna w wyszukiwarkach internetowych, ważne jest zastosowanie odpowiednich strategii optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO). Drupal oferuje wiele modułów i narzędzi, które pomagają w optymalizacji strony, takich jak:<br>- Pathauto: Automatycznie generuje przyjazne dla SEO adresy URL dla stron i treści.<br>- Metatag: Pozwala na dodawanie niestandardowych metatagów, takich jak tytuł strony, opis i słowa kluczowe.<br>- XML Sitemap: Tworzy mapę strony, która ułatwia indeksowanie przez wyszukiwarki internetowe.<br><br>5. Integracja z mediów społecznościowych:<br>W dzisiejszych czasach media społecznościowe są nieodłączną częścią promocji artystów. Drupal oferuje wiele modułów, które ułatwiają integrację z mediów społecznościowych, takich jak:<br>- Social Media Links: Pozwala na dodawanie ikon i linków do profili mediów społecznościowych na stronie.<br>- ShareThis: Umożliwia udostępnianie treści strony na różnych platformach mediów społecznościowych.<br><br>Ważne słowa kluczowe: Drupal, strony artystyczne, moduły, motyw, typy treści, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, media społecznościowe.<br><br>Ważne Frazy kluczowe:: strategie tworzenia stron artystycznych na Drupalu, personalizacja motywu na Drupalu, tworzenie niestandardowych typów treści na Drupalu, optymalizacja SEO na Drupalu, integracja z mediów społecznościowych na Drupalu.</div><br> <h2>Co to jest Drupal i jak działa?</h2><div>Drupal to jedna z najpopularniejszych platform do zarządzania treścią (CMS) na świecie. Jest to otwarte oprogramowanie, które umożliwia tworzenie i zarządzanie różnego rodzaju stronami internetowymi, od prostych blogów po skomplikowane portale korporacyjne. Dzięki swojej elastyczności i skalowalności, Drupal jest wykorzystywany przez wiele znanych marek i instytucji, takich jak NASA, Harvard University czy The Economist.<br><br>Drupal został stworzony w 2000 roku przez Belga Driesa Buytaerta i od tego czasu rozwija się dynamicznie, dzięki zaangażowaniu dużej społeczności programistów i entuzjastów. Jego popularność wynika z wielu czynników, w tym z łatwości w dostosowywaniu i rozszerzaniu, bogatej biblioteki modułów i motywów oraz z wysokiej jakości kodu.<br><br>Jedną z najważniejszych cech Drupal jest jego modularna architektura. Oznacza to, że można dodawać i usuwać różne moduły w zależności od potrzeb strony internetowej. Istnieje wiele gotowych modułów, które umożliwiają dodanie takich funkcji jak zarządzanie użytkownikami, tworzenie formularzy, integracja z mediów społecznościowych czy optymalizacja SEO. Ponadto, Drupal posiada rozbudowany system uprawnień, który umożliwia precyzyjne kontrolowanie dostępu do treści i funkcji strony.<br><br>Drupal jest również bardzo elastyczny pod względem projektowania graficznego. Dzięki temu, że oddziela treść od prezentacji, można łatwo zmieniać wygląd strony poprzez zastosowanie różnych motywów. Istnieje wiele darmowych i płatnych motywów, które umożliwiają stworzenie unikalnego wyglądu strony.<br><br>Ważnym aspektem Drupal jest jego skalowalność. Dzięki swojej architekturze i wydajności, Drupal może obsługiwać zarówno małe strony internetowe, jak i duże portale o dużej liczbie użytkowników. Ponadto, Drupal oferuje wiele narzędzi do optymalizacji wydajności, takich jak cacheowanie, kompresja plików czy integracja z CDN.<br><br>Drupal jest również przyjazny dla wyszukiwarek internetowych. Domyślnie generuje on semantyczny kod HTML i oferuje wiele narzędzi do optymalizacji SEO, takich jak przyjazne URL-e, tagi meta czy mapy witryny. Dzięki temu, strony oparte na Drupalu mają większe szanse na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania.<br><br>Podsumowując, Drupal to potężne narzędzie do tworzenia i zarządzania stronami internetowymi. Jego modularna architektura, elastyczność, skalowalność i przyjazność dla wyszukiwarek sprawiają, że jest to doskonały wybór dla firm i organizacji, które potrzebują zaawansowanego systemu zarządzania treścią.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, CMS, zarządzanie treścią, platforma, moduły, motywy, elastyczność, skalowalność, projektowanie graficzne, wydajność, optymalizacja SEO.<br><br>Frazy kluczowe:: co to jest Drupal, jak działa Drupal, zalety Drupal, modularna architektura Drupal, motywy Drupal, optymalizacja wydajności Drupal, SEO w Drupal, Drupal dla firm, Drupal dla organizacji.</div><h2>Zalety korzystania z Drupal do tworzenia stron internetowych</h2><div>Jedną z głównych zalet Drupal jest jego otwarty kod źródłowy. Oznacza to, że każdy może przeglądać, modyfikować i dostosowywać kod, co daje ogromne możliwości personalizacji strony internetowej. Dzięki temu, Drupal jest niezwykle elastyczny i można go dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań. Można tworzyć niestandardowe moduły, motywy graficzne i rozszerzenia, co pozwala na stworzenie unikalnej strony internetowej, która wyróżnia się na tle konkurencji.<br><br>Kolejną zaletą Drupal jest jego skalowalność. Bez względu na to, czy potrzebujesz małej strony firmowej, czy ogromnego portalu internetowego obsługującego miliony użytkowników, Drupal jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Dzięki swojej architekturze, Drupal może obsługiwać duże ilości danych i ruchu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla stron o dużym obciążeniu.<br><br>Drupal oferuje również bogatą bibliotekę modułów i rozszerzeń, które umożliwiają dodanie różnych funkcjonalności do strony internetowej. Można znaleźć moduły do zarządzania treścią, e-commerce, integracji z mediami społecznościowymi, analizy danych, SEO i wiele innych. Dzięki temu, Drupal daje możliwość rozbudowy strony internetowej w zgodzie z jej rozwojem i potrzebami.<br><br>Kolejną zaletą korzystania z Drupal jest jego społeczność. Drupal posiada ogromną i aktywną społeczność użytkowników i deweloperów, która stale udostępnia nowe moduły, rozwiązania i aktualizacje. Można znaleźć wiele forum dyskusyjnych, grup społecznościowych i konferencji poświęconych Drupal, gdzie można uzyskać pomoc, porady i inspiracje. Dzięki temu, korzystanie z Drupal daje dostęp do ogromnej wiedzy i wsparcia, co ułatwia tworzenie i utrzymanie strony internetowej.<br><br>Warto również wspomnieć o bezpieczeństwie Drupal. Platforma ta jest regularnie aktualizowana i monitorowana przez społeczność, co pozwala na szybkie reagowanie na nowe zagrożenia i błędy. Ponadto, Drupal oferuje wiele wbudowanych funkcji zabezpieczających, takich jak autoryzacja użytkowników, zarządzanie uprawnieniami, filtrowanie treści i wiele innych. Dzięki temu, korzystanie z Drupal daje pewność, że strona internetowa jest chroniona przed atakami i utratą danych.<br><br>Podsumowując, korzystanie z Drupal do tworzenia stron internetowych ma wiele zalet. Otwarty kod źródłowy, skalowalność, bogata biblioteka modułów, aktywna społeczność i bezpieczeństwo to tylko niektóre z nich. Jeśli szukasz profesjonalnego i funkcjonalnego rozwiązania do tworzenia strony internetowej, Drupal jest doskonałym wyborem.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, strony internetowe, otwarty kod źródłowy, elastyczność, skalowalność, personalizacja, moduły, rozszerzenia, funkcjonalności, społeczność, wsparcie, bezpieczeństwo.<br><br>Frazy kluczowe:: tworzenie stron internetowych w Drupal, zalety korzystania z Drupal do tworzenia stron, Drupal jako narzędzie do tworzenia stron, Drupal dla firm, Drupal dla organizacji non-profit, Drupal dla instytucji edukacyjnych, personalizacja strony internetowej w Drupal, skalowalność Drupal, moduły Drupal, rozszerzenia Drupal, społeczność Drupal, bezpieczeństwo Drupal.</div><h2>Jakie są różnice między Drupal a innymi systemami zarządzania treścią?</h2><div>Jedną z najważniejszych różnic między Drupal a innymi systemami zarządzania treścią jest jego elastyczność i skalowalność. Drupal oferuje ogromne możliwości dostosowania i rozbudowy strony internetowej do indywidualnych potrzeb. Dzięki modułowej architekturze, użytkownicy mogą wybierać spośród tysięcy modułów i rozszerzeń, które pozwalają na dodawanie nowych funkcjonalności i personalizację strony. To oznacza, że Drupal może być używany zarówno do prostych stron, jak i do skomplikowanych projektów, które wymagają zaawansowanych funkcji.<br><br>Kolejną różnicą między Drupal a innymi systemami zarządzania treścią jest jego społeczność i wsparcie. Drupal posiada ogromną i aktywną społeczność użytkowników i deweloperów, która stale pracuje nad rozwojem i udoskonaleniem systemu. Istnieje wiele forów dyskusyjnych, grup społecznościowych i konferencji, na których można uzyskać pomoc i porady od doświadczonych użytkowników. Ponadto, Drupal posiada oficjalną dokumentację i wiele darmowych materiałów edukacyjnych, które ułatwiają naukę i korzystanie z systemu.<br><br>Bezpieczeństwo to kolejny aspekt, który wyróżnia Drupal na tle innych systemów zarządzania treścią. Drupal jest znany z wysokiego poziomu bezpieczeństwa i regularnych aktualizacji, które zapewniają ochronę przed atakami i zagrożeniami. Społeczność Drupala aktywnie monitoruje i reaguje na wszelkie znalezione luki w zabezpieczeniach, co sprawia, że jest to jedna z najbezpieczniejszych platform do zarządzania treścią dostępnych na rynku.<br><br>Kolejną różnicą między Drupal a innymi systemami zarządzania treścią jest jego skalowalność i wydajność. Drupal jest zoptymalizowany pod kątem wydajności i może obsługiwać duże ilości danych i użytkowników. Dzięki elastycznemu systemowi cache'owania i zaawansowanym mechanizmom optymalizacji, strony oparte na Drupalu są szybkie i responsywne, nawet przy dużej liczbie odwiedzających.<br><br>Warto również wspomnieć o wielojęzyczności i wielowalutowości, które są integralną częścią Drupala. System ten oferuje zaawansowane narzędzia do tłumaczenia treści i zarządzania wieloma wersjami językowymi. Dzięki temu, strony oparte na Drupalu mogą być łatwo dostosowane do różnych rynków i kultur.<br><br>Podsumowując, Drupal wyróżnia się na tle innych systemów zarządzania treścią ze względu na swoją elastyczność, skalowalność, społeczność i wsparcie, bezpieczeństwo, wydajność oraz wielojęzyczność i wielowalutowość. Jest to kompleksowe narzędzie, które może sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom internetowym. Jeśli szukasz systemu zarządzania treścią, który oferuje ogromne możliwości dostosowania i rozbudowy, Drupal jest doskonałym wyborem.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, system zarządzania treścią, elastyczność, skalowalność, moduły, personalizacja, społeczność, wsparcie, bezpieczeństwo, aktualizacje, wydajność, cache'owanie, wielojęzyczność, wielowalutowość.<br><br>Frazy kluczowe:: różnice między Drupal a innymi systemami zarządzania treścią, Drupal vs inne systemy zarządzania treścią, zalety Drupala, dlaczego wybrać Drupal, Drupal a bezpieczeństwo, Drupal a wydajność, Drupal a skalowalność, Drupal a wielojęzyczność, Drupal a moduły.</div><h2>Jakie są główne funkcje i moduły dostępne w Drupalu?</h2><div>Główne funkcje Drupalu można podzielić na kilka kategorii, które obejmują zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane moduły. Oto kilka z nich:<br><br>1. Zarządzanie treścią: Drupal oferuje zaawansowane narzędzia do tworzenia, edycji i publikowania treści na stronie. Można tworzyć różne typy treści, takie jak artykuły, strony, produkty, wydarzenia itp. Dodatkowo, Drupal umożliwia tworzenie niestandardowych typów treści, co daje większą elastyczność w organizacji treści na stronie.<br><br>2. Kontrola dostępu: Drupal posiada rozbudowany system kontroli dostępu, który umożliwia administratorom zarządzanie uprawnieniami użytkowników. Można tworzyć różne role użytkowników i przydzielać im określone uprawnienia, co pozwala na kontrolę, jakie czynności mogą wykonywać na stronie.<br><br>3. Personalizacja: Drupal oferuje wiele narzędzi do personalizacji witryny. Można dostosować wygląd strony za pomocą motywów (themes) i szablonów (templates), a także dodawać niestandardowe pola i bloki. Dodatkowo, Drupal umożliwia tworzenie niestandardowych modułów, które rozszerzają funkcjonalność strony.<br><br>4. Wielojęzyczność: Drupal posiada wbudowane narzędzia do obsługi wielu języków. Można tworzyć witryny wielojęzyczne, tłumaczyć treści na różne języki i zarządzać wersjami językowymi strony.<br><br>5. SEO: Drupal ma wiele wbudowanych funkcji, które pomagają w optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek internetowych. Można dostosować meta tagi, adresy URL, mapy witryny i wiele innych elementów, które wpływają na pozycję strony w wynikach wyszukiwania.<br><br>6. Komunikacja społecznościowa: Drupal oferuje moduły do integracji z różnymi platformami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter czy LinkedIn. Można dodawać przyciski udostępniania treści, komentarze, polubienia i wiele innych funkcji, które angażują użytkowników i promują stronę w mediach społecznościowych.<br><br>7. E-commerce: Drupal posiada moduły do tworzenia sklepów internetowych. Można dodawać produkty, zarządzać zamówieniami, płatnościami i dostawą. Dodatkowo, istnieje wiele modułów płatniczych, które umożliwiają integrację z różnymi systemami płatności.<br><br>8. Analityka: Drupal oferuje narzędzia do monitorowania i analizy ruchu na stronie. Można śledzić statystyki, takie jak liczba odwiedzin, źródła ruchu, popularne treści itp. Dzięki temu można lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników i dostosować witrynę do ich potrzeb.<br><br>9. Bezpieczeństwo: Drupal jest znany z wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Oprogramowanie regularnie aktualizowane jest w celu łatania ewentualnych luk w zabezpieczeniach. Dodatkowo, istnieje wiele modułów bezpieczeństwa, które można zainstalować, aby zwiększyć ochronę strony.<br><br>10. Wsparcie społeczności: Drupal posiada ogromną społeczność użytkowników i deweloperów, która jest gotowa pomóc w rozwiązywaniu problemów i udzielać wsparcia. Istnieje wiele forów dyskusyjnych, grup społecznościowych i stron internetowych, na których można znaleźć odpowiedzi na pytania i porady dotyczące Drupala.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, CMS, zarządzanie treścią, personalizacja, wielojęzyczność, SEO, komunikacja społecznościowa, e-commerce, analityka, bezpieczeństwo, wsparcie społeczności.<br><br>Frazy kluczowe:: funkcje Drupala, moduły Drupala, elastyczność Drupala, skalowalność Drupala, kontrola dostępu w Drupalu, personalizacja w Drupalu, wielojęzyczność w Drupalu, SEO w Drupalu, komunikacja społecznościowa w Drupalu, e-commerce w Drupalu, analityka w Drupalu, bezpieczeństwo Drupala, wsparcie społeczności w Drupalu.</div><h2>Jakie są wymagania techniczne do uruchomienia strony na Drupalu?</h2><div>1. Hosting i serwer:<br>Aby uruchomić stronę na Drupalu, potrzebujesz odpowiedniego hostingu i serwera. Drupal działa na większości popularnych platform hostingowych, takich jak Apache, Nginx, IIS. Wymagane jest również, aby serwer obsługiwał PHP w wersji 7.3 lub nowszej oraz bazę danych MySQL w wersji 5.5.3 lub nowszej.<br><br>2. System operacyjny:<br>Drupal jest kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, macOS i Linux. Wybór systemu operacyjnego zależy od Twoich preferencji i doświadczenia. Ważne jest, aby wybrać system operacyjny, który jest dobrze obsługiwany przez hosting, który zamierzasz użyć.<br><br>3. Wymagania PHP:<br>Drupal wymaga, aby serwer obsługiwał PHP w wersji 7.3 lub nowszej. Musisz również upewnić się, że serwer ma zainstalowane niezbędne rozszerzenia PHP, takie jak PDO, JSON, GD, XML, itp. Warto również skonfigurować serwer PHP z odpowiednimi limitami pamięci i czasu wykonania, aby zapewnić płynne działanie strony.<br><br>4. Baza danych:<br>Drupal korzysta z bazy danych do przechowywania treści, konfiguracji i innych danych. Najpopularniejszym wyborem jest MySQL, ale Drupal obsługuje również inne bazy danych, takie jak PostgreSQL i SQLite. Wymagane jest, aby serwer bazy danych był zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z wymaganiami Drupala.<br><br>5. Wymagania dotyczące przeglądarki:<br>Drupal jest zgodny z większością nowoczesnych przeglądarek internetowych, takich jak Chrome, Firefox, Safari, Edge. Jednak zawsze warto sprawdzić, czy Twoja strona działa poprawnie na różnych przeglądarkach, aby zapewnić optymalne doświadczenie użytkownikom.<br><br>6. Pamięć i miejsce na dysku:<br>Drupal jest rozbudowanym systemem, który może wymagać znacznej ilości pamięci i miejsca na dysku. Zalecane jest, aby serwer miał co najmniej 2GB pamięci RAM i wystarczającą ilość miejsca na dysku, aby pomieścić treści, pliki multimedialne i kopie zapasowe.<br><br>7. Wymagania dotyczące sieci:<br>Aby strona działała poprawnie, serwer musi mieć dostęp do Internetu. Upewnij się, że serwer jest podłączony do stabilnego i szybkiego połączenia internetowego, aby zapewnić szybkie ładowanie strony i płynną nawigację.<br><br>Podsumowując, aby uruchomić stronę na Drupalu, potrzebujesz odpowiedniego hostingu i serwera, systemu operacyjnego, obsługi PHP i bazy danych, zgodności z przeglądarkami, odpowiedniej pamięci i miejsca na dysku oraz stabilnego połączenia internetowego. Spełnienie tych wymagań technicznych pomoże Ci w skutecznym uruchomieniu i utrzymaniu strony na Drupalu.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, wymagania techniczne, hosting, serwer, system operacyjny, PHP, baza danych, przeglądarka, pamięć, miejsce na dysku, sieć.<br><br>Frazy kluczowe:: wymagania techniczne do uruchomienia strony na Drupalu, jak uruchomić stronę na Drupalu, hosting i serwer dla Drupal, wymagania PHP dla Drupal, jakie bazy danych obsługuje Drupal, zgodność przeglądarek z Drupal, pamięć i miejsce na dysku dla Drupal, wymagania sieciowe dla Drupal.</div><br> <h2>Historia i rozwój Drupala jako platformy do tworzenia stron internetowych</h2><div>Drupal jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią (CMS) na świecie, który umożliwia tworzenie zaawansowanych stron internetowych. Jego historia sięga roku 2000, kiedy to Dries Buytaert, student Uniwersytetu w Antwerpii, stworzył pierwszą wersję oprogramowania jako platformę do prowadzenia swojego bloga. Nazwa "Drupal" pochodzi od słowa "druppel", które w języku niderlandzkim oznacza "kroplę".<br><br>Początkowo Drupal był jedynie narzędziem do zarządzania treścią, ale wraz z rozwojem i rosnącą popularnością, zaczął ewoluować w pełnoprawny system do tworzenia stron internetowych. W 2001 roku Buytaert udostępnił kod źródłowy Drupala na licencji open source, co umożliwiło społeczności deweloperów na całym świecie współtworzenie i rozwijanie platformy.<br><br>W kolejnych latach Drupal zyskał na popularności i zdobył uznanie wśród profesjonalistów tworzących strony internetowe. Jego elastyczność, skalowalność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb sprawiły, że stał się wyborem wielu firm, organizacji non-profit, instytucji rządowych i innych podmiotów.<br><br>Jednym z kluczowych momentów w historii Drupala było wydanie wersji 7 w 2011 roku. Ta aktualizacja wprowadziła wiele nowych funkcji i usprawnień, takich jak poprawiona administracja, wsparcie dla wielu języków, lepsza obsługa multimediów i wiele innych. Drupal 7 stał się jedną z najbardziej stabilnych i popularnych wersji platformy.<br><br>Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Drupala był debiut wersji 8 w 2015 roku. Ta aktualizacja przyniosła rewolucję w architekturze Drupala, wprowadzając framework Symfony jako podstawę systemu. To otworzyło nowe możliwości dla deweloperów, umożliwiając im tworzenie bardziej zaawansowanych i elastycznych stron internetowych.<br><br>Obecnie Drupal 9 jest najnowszą wersją platformy, która została wydana w czerwcu 2020 roku. Ta wersja skupia się głównie na usprawnieniach i aktualizacjach technologicznych, takich jak wsparcie dla najnowszych wersji PHP i Symfony. Drupal 9 jest w pełni kompatybilny z Drupal 8, co ułatwia migrację dla istniejących użytkowników.<br><br>Drupal jako platforma do tworzenia stron internetowych oferuje wiele zalet. Przede wszystkim jest to system open source, co oznacza, że kod źródłowy jest dostępny publicznie i każdy może go modyfikować i dostosowywać do swoich potrzeb. Ponadto, Drupal jest bardzo elastyczny i skalowalny, co oznacza, że można go dostosować do projektów o różnym zakresie i złożoności.<br><br>Inną zaletą Drupala jest jego społeczność. Istnieje ogromna liczba deweloperów, projektantów i entuzjastów, którzy aktywnie współpracują i udzielają wsparcia w ramach społeczności Drupal. Istnieje wiele forów dyskusyjnych, grup użytkowników i konferencji, na których można wymieniać się wiedzą i doświadczeniem.<br><br>Drupal oferuje również wiele modułów i rozszerzeń, które umożliwiają dodawanie nowych funkcji i usprawnień do strony internetowej. Istnieje wiele gotowych modułów, które można łatwo zainstalować i skonfigurować, a także możliwość tworzenia własnych modułów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.<br><br>Ważnym aspektem Drupala jest również jego bezpieczeństwo. Społeczność Drupal regularnie aktualizuje platformę i udostępnia łatki bezpieczeństwa, co zapewnia ochronę przed atakami i zagrożeniami.<br><br>Wnioski<br><br>Drupal to platforma do tworzenia stron internetowych, która ewoluowała z prostego narzędzia do zarządzania treścią w pełnoprawny system. Jego historia sięga roku 2000, a od tego czasu zdobył uznanie i popularność na całym świecie. Drupal oferuje wiele zalet, takich jak elastyczność, skalowalność, społeczność i bezpieczeństwo. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, organizacji non-profit i innych podmiotów, które potrzebują zaawansowanej strony internetowej.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, historia, rozwój, platforma, strony internetowe, CMS, open source, elastyczność, skalowalność, społeczność, bezpieczeństwo.<br><br>Frazy kluczowe:: Drupal jako narzędzie do tworzenia stron internetowych, ewolucja Drupala, zalety Drupala jako platformy do tworzenia stron internetowych, społeczność Drupal, moduły i rozszerzenia Drupala, bezpieczeństwo Drupala.</div><h2>Główne cechy i zalety Drupala jako systemu zarządzania treścią</h2><div>Jedną z głównych cech Drupala jest jego otwartość i elastyczność. Jest to oprogramowanie open source, co oznacza, że kod jest dostępny publicznie i każdy może go modyfikować i dostosowywać do swoich potrzeb. Dzięki temu, Drupal może być dostosowany do różnych rodzajów stron internetowych, od prostych blogów po skomplikowane portale informacyjne czy sklepy internetowe.<br><br>Drupal oferuje również szeroki zakres funkcji i modułów, które można łatwo zainstalować i dostosować. Istnieje wiele darmowych i płatnych modułów, które umożliwiają dodanie różnych funkcjonalności do strony internetowej. Na przykład, moduł Views pozwala na tworzenie zaawansowanych widoków i filtrowanie treści, a moduł Commerce umożliwia łatwe tworzenie sklepów internetowych.<br><br>Kolejną zaletą Drupala jest jego skalowalność. System ten jest w stanie obsłużyć zarówno małe strony internetowe, jak i duże portale o ogromnej liczbie użytkowników. Dzięki elastycznemu systemowi zarządzania treścią, Drupal może być łatwo rozbudowywany i dostosowywany do rosnących potrzeb strony internetowej.<br><br>Drupal jest również bardzo popularny wśród społeczności deweloperów. Istnieje wiele zasobów, takich jak fora dyskusyjne, dokumentacja i społecznościowe strony internetowe, które pomagają w rozwiązywaniu problemów i dzieleniu się wiedzą. Społeczność Drupala jest bardzo aktywna i stale rozwija się, co oznacza, że system ten jest stale aktualizowany i udoskonalany.<br><br>Warto również wspomnieć o bezpieczeństwie Drupala. Twórcy systemu regularnie wydają aktualizacje, które poprawiają bezpieczeństwo i usuwają ewentualne luki w zabezpieczeniach. Ponadto, Drupal posiada wiele wbudowanych mechanizmów ochrony, takich jak filtrowanie treści czy zarządzanie uprawnieniami użytkowników.<br><br>Podsumowując, Drupal jest potężnym i elastycznym systemem zarządzania treścią, który oferuje wiele zalet. Jego otwartość, elastyczność, skalowalność, bogate funkcje i aktywna społeczność deweloperów sprawiają, że jest to doskonały wybór dla firm i organizacji, które potrzebują profesjonalnego i rozbudowanego systemu zarządzania treścią.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, system zarządzania treścią, CMS, elastyczność, skalowalność, funkcje, moduły, społeczność deweloperów, bezpieczeństwo.<br><br>Frazy kluczowe:: Drupal jako system zarządzania treścią, zalety Drupala, cechy Drupala, elastyczny system zarządzania treścią, skalowalny system zarządzania treścią, funkcje Drupala, moduły Drupala, społeczność deweloperów Drupala, bezpieczeństwo Drupala.</div><h2>Porównanie Drupala z innymi popularnymi CMS-ami</h2><div>WordPress, Joomla i Drupal to trzy najpopularniejsze CMS-y dostępne na rynku. Każdy z nich ma swoje unikalne cechy i zalety, które przyciągają różne grupy użytkowników. Przeanalizujmy teraz każdy z tych systemów bardziej szczegółowo.<br><br>Drupal jest znany ze swojej elastyczności i skalowalności. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych i złożonych stron internetowych, które wymagają zaawansowanych funkcji i personalizacji. Drupal oferuje szeroki zakres modułów i wtyczek, które umożliwiają użytkownikom dostosowanie swojej witryny do indywidualnych potrzeb. Jednakże, Drupal może być bardziej skomplikowany w użyciu dla początkujących użytkowników, którzy nie mają doświadczenia w programowaniu.<br><br>WordPress jest najpopularniejszym CMS-em na świecie i jest znany ze swojej prostoty i łatwości w użyciu. Jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich stron internetowych, blogów i sklepów internetowych. WordPress oferuje szeroki wybór motywów i wtyczek, które umożliwiają użytkownikom łatwe dostosowanie wyglądu i funkcjonalności swojej witryny. Jednakże, WordPress może być mniej elastyczny i skalowalny w porównaniu do Drupala.<br><br>Joomla jest również popularnym CMS-em, który oferuje zarówno prostotę jak i elastyczność. Jest to dobre rozwiązanie dla stron internetowych o średniej skali i sklepów internetowych. Joomla oferuje wiele funkcji i modułów, które umożliwiają użytkownikom dostosowanie swojej witryny do swoich potrzeb. Jednakże, Joomla może być bardziej skomplikowana w użyciu niż WordPress, ale prostsza niż Drupal.<br><br>Podsumowując, każdy z tych CMS-ów ma swoje unikalne cechy i zalety. Jeśli potrzebujesz elastycznego i skalowalnego rozwiązania dla dużej i złożonej strony internetowej, Drupal może być najlepszym wyborem. Jeśli natomiast potrzebujesz prostego i łatwego w użyciu CMS-a dla małej lub średniej strony internetowej, WordPress lub Joomla mogą być lepszymi opcjami.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, CMS, porównanie, WordPress, Joomla, elastyczność, skalowalność, prostota, łatwość w użyciu, moduły, wtyczki, personalizacja, strona internetowa, blog, sklep internetowy.<br><br>Frazy kluczowe:: , Drupal vs WordPress vs Joomla, najlepszy CMS dla dużej strony internetowej, najlepszy CMS dla małej strony internetowej, Drupal - elastyczność i skalowalność, WordPress - prostota i łatwość w użyciu, Joomla - kompromis pomiędzy prostotą a elastycznością.</div><h2>Dlaczego warto wybrać Drupal do stworzenia swojej strony internetowej?</h2><div>1. Elastyczność i skalowalność:<br>Drupal jest niezwykle elastycznym systemem, który można dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań. Dzięki bogatej bibliotece modułów i rozszerzeń, można łatwo rozbudować funkcjonalność strony internetowej. Bez względu na to, czy potrzebujesz prostego bloga, sklepu internetowego czy zaawansowanego portalu informacyjnego, Drupal zapewnia narzędzia do tworzenia i zarządzania różnymi typami stron internetowych. Ponadto, Drupal jest skalowalny, co oznacza, że można go łatwo rozbudować w miarę rozwoju Twojej firmy.<br><br>2. Bezpieczeństwo:<br>Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych czynników przy wyborze CMS-a. Drupal jest znany z wysokiego poziomu bezpieczeństwa i regularnych aktualizacji, które zapewniają ochronę przed atakami hakerskimi i innymi zagrożeniami. Społeczność Drupala aktywnie monitoruje i reaguje na wszelkie luki w zabezpieczeniach, co sprawia, że jest to jedna z najbezpieczniejszych platform CMS dostępnych na rynku.<br><br>3. Wielojęzyczność:<br>Jeśli prowadzisz międzynarodową firmę lub chcesz dotrzeć do klientów z różnych krajów, Drupal jest idealnym wyborem. Posiada wbudowane narzędzia do obsługi wielu języków, co umożliwia łatwe tłumaczenie treści na różne wersje językowe. Dzięki temu możesz dotrzeć do większej liczby odbiorców i zwiększyć swoje szanse na sukces na globalnym rynku.<br><br>4. Wsparcie społeczności:<br>Drupal posiada ogromną społeczność użytkowników i deweloperów, która jest gotowa pomóc w rozwiązywaniu problemów i udzielać wsparcia technicznego. Istnieje wiele forów dyskusyjnych, grup społecznościowych i stron internetowych, gdzie można znaleźć odpowiedzi na pytania i porady dotyczące Drupala. Ponadto, społeczność regularnie organizuje spotkania, konferencje i warsztaty, które umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi użytkownikami Drupala.<br><br>5. Optymalizacja pod kątem SEO:<br>Drupal oferuje wiele narzędzi i modułów, które ułatwiają optymalizację strony pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO). Możesz łatwo dostosować meta tagi, adresy URL, mapy witryny i wiele innych czynników, które wpływają na pozycję Twojej strony w wynikach wyszukiwania. Dzięki temu możesz zwiększyć widoczność Twojej strony w wyszukiwarkach i przyciągnąć większą liczbę odwiedzających.<br><br>Wniosek:<br>Drupal jest potężnym i zaawansowanym systemem zarządzania treścią, który oferuje wiele korzyści dla twórców stron internetowych. Jego elastyczność, skalowalność, bezpieczeństwo, wielojęzyczność, wsparcie społeczności i optymalizacja pod kątem SEO sprawiają, że jest to idealne narzędzie do tworzenia profesjonalnych stron internetowych. Jeśli szukasz solidnego CMS-a, który spełni Twoje oczekiwania i pozwoli Ci osiągnąć sukces online, Drupal jest doskonałym wyborem.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, strona internetowa, CMS, elastyczność, skalowalność, bezpieczeństwo, wielojęzyczność, wsparcie społeczności, optymalizacja SEO.<br><br>Frazy kluczowe:: dlaczego wybrać Drupal do stworzenia strony internetowej, zalety Drupala dla twórców stron, dlaczego Drupal jest najlepszym CMS-em, jakie są korzyści z wykorzystania Drupala, jak Drupal wpływa na sukces strony internetowej, jakie są funkcje Drupala, jakie są możliwości rozbudowy Drupala, jakie są najważniejsze cechy Drupala, jakie są najnowsze aktualizacje Drupala, jakie są najlepsze praktyki SEO w Drupalu.</div><h2>Jakie są najważniejsze moduły i rozszerzenia dostępne w Drupalu?</h2><div>1. Moduł Views:<br>Moduł Views to jeden z najważniejszych modułów w Drupalu. Pozwala on na tworzenie zaawansowanych widoków i list treści na stronie. Dzięki niemu możesz łatwo sortować, filtrować i paginować treści, tworząc dynamiczne i interaktywne strony.<br><br>2. Moduł Pathauto:<br>Moduł Pathauto automatycznie generuje przyjazne dla użytkownika adresy URL dla Twoich treści. Zamiast standardowych linków z ID, moduł ten tworzy czytelne i zrozumiałe adresy URL, co ma pozytywny wpływ na SEO i użyteczność strony.<br><br>3. Moduł Token:<br>Moduł Token umożliwia tworzenie dynamicznych treści, takich jak tytuły stron, treści meta i inne elementy, które mogą być dostosowane do konkretnych użytkowników lub warunków. Dzięki temu modułowi możesz personalizować treści na stronie i dostosowywać je do potrzeb użytkowników.<br><br>4. Moduł CKEditor:<br>Moduł CKEditor to zaawansowany edytor tekstu, który oferuje wiele funkcji formatowania i stylizacji treści. Dzięki niemu możesz tworzyć atrakcyjne i profesjonalne treści na stronie, bez konieczności znajomości kodowania.<br><br>5. Moduł Webform:<br>Moduł Webform umożliwia tworzenie formularzy kontaktowych, ankiet i innych interaktywnych elementów na stronie. Dzięki niemu możesz zbierać dane od użytkowników i łatwo zarządzać nimi w panelu administracyjnym.<br><br>6. Moduł Rules:<br>Moduł Rules to narzędzie do automatyzacji działań na stronie. Pozwala on na tworzenie reguł i akcji, które są wykonywane w odpowiedzi na określone zdarzenia. Na przykład, możesz ustawić regułę, która wysyła powiadomienie e-mail do użytkownika po złożeniu formularza.<br><br>7. Moduł Commerce:<br>Moduł Commerce to rozszerzenie Drupal Commerce, które umożliwia tworzenie sklepów internetowych. Dzięki niemu możesz zarządzać produktami, zamówieniami, płatnościami i innymi aspektami e-commerce na swojej stronie.<br><br>8. Moduł SEO Checklist:<br>Moduł SEO Checklist to narzędzie, które pomaga w optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek internetowych. Dzięki niemu możesz monitorować i poprawiać kluczowe elementy SEO, takie jak meta tagi, struktura URL, treść i wiele innych.<br><br>9. Moduł Google Analytics:<br>Moduł Google Analytics umożliwia integrację Twojej strony z narzędziem Google Analytics. Dzięki niemu możesz śledzić ruch na stronie, analizować dane i monitorować efektywność działań marketingowych.<br><br>10. Moduł Backup and Migrate:<br>Moduł Backup and Migrate to narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i migracji danych na stronie. Dzięki niemu możesz regularnie tworzyć kopie zapasowe swojej strony i przywracać je w razie potrzeby.<br><br>Warto zauważyć, że powyższe moduły i rozszerzenia to tylko niewielka część dostępnych w Drupalu. Istnieje wiele innych modułów, które mogą być przydatne w zależności od konkretnych potrzeb i wymagań projektu.<br><br>Słowa kluczowe: Drupal, moduły, rozszerzenia, CMS, tworzenie stron internetowych, widoki, adresy URL, personalizacja treści, edytor tekstu, formularze, automatyzacja, e-commerce, optymalizacja SEO, Google Analytics, kopie zapasowe.<br><br>Frazy kluczowe:: najważniejsze moduły Drupal, rozszerzenia Drupal, jak tworzyć widoki w Drupalu, generowanie przyjaznych adresów URL w Drupalu, personalizacja treści w Drupalu, jak używać CKEditor w Drupalu, tworzenie formularzy w Drupalu, automatyzacja działań w Drupalu, tworzenie sklepów internetowych w Drupalu, optymalizacja SEO w Drupalu, integracja Google Analytics z Drupal, tworzenie kopii zapasowych w Drupalu.</div><br> </div> <div style='width: 100%; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; ' class="XXX"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 16px; line-height: 26px; color: #aaa; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center; "> <div style="margin-left: 20px; color: #ccc; display: block; height: 35px; overflow: hidden; widthX:540px; " id="technologies"> <div style="color: #666; margin: 10px; cursor:pointer;" onclick="document.getElementById('technologies').style.display = 'table';"> • zobacz <b style="color: #00C0FF">CMS'y i technologie</b>, w których się specjalizujemy ▼ </div><ul style="list-style-image: none; list-style-type: circle; "> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-1-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-wordpress">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Wordpress</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-2-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-drupal">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Drupal</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-3-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-joomla">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Joomla</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-4-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-windu">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Windu</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-5-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-quick-cms">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Quick CMS</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-6-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-shoper">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Shoper</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-7-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-shoplo">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Shoplo</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-8-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-woocommerce">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>WooCommerce</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-9-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-iai-shop">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>IAI-Shop</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-10-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-PrestaShop">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>PrestaShop</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-11-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-Sky-Shop">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Sky-Shop</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-12-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-php-symfony">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>PHP / Symfony</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-13-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-html5-css3(sass)">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>HTML5/CSS3 (Sass)</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-14-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-javascript-jquery">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>JavaScript / jQuery</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-15-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-java-spring">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Java / Spring</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-16-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-angularjs">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>AngularJS</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-17-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-react">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>React</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-18-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-bootstrap-3/4">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Bootstrap 3/4</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-19-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-laravel">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Laravel</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-20-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-silex">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Silex</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-21-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-zend">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Zend</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-22-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-redis">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Redis</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-23-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-node.js">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>node.js</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-24-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-socket.io">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>socket.io</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-25-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-mysql-mongodb">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>MySQL / MongoDB</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-26-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-apache-nginx">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Apache / nginx</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-27-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-rabbitmq">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>RabbitMQ</u></i></b></a></li> </ul> </div> <!--<b style="margin-left: 80px; cursor:pointer;" onclick="this.style.display = 'none'; document.getElementById('technologies').style.display = 'table';">▼ pokaż wszystkie</b>--> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; padding-top: 0px; ' class="XXX"> <div style='width: 100%; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; ' class="XXX"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 16px; line-height: 26px; color: #aaa; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center; "> <div style=" margin-left: 20px; color: #ccc; display: block; height: 35px; overflow: hidden; widthX:540px;" id="countries"> <div style="color: #666; margin: 10px; cursor:pointer;" onclick="document.getElementById('countries').style.display = 'table';"> • zobacz <b style="color: #00C0FF">kraje</b>, w których obsługujemy klientów ▼ </div><ul style="list-style-image: none; list-style-type: circle; "> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-x/programowanie-prace-developerskie-polska">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Polska, w Polsce, Google.PL</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-2-x/programowanie-prace-developerskie-czechy-w-czechach-google.cz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Czechy, w Czechach, Google.CZ</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-3-x/programowanie-prace-developerskie-szwecja-w-szwecji-google.se">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Szwecja, w Szwecji, Google.SE</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-4-x/programowanie-prace-developerskie-niemcy-w-niemczech-google.de">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Niemcy, w Niemczech, Google.DE</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-5-x/programowanie-prace-developerskie-francja-we-francji-google.fr">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Francja, we Francji, Google.FR</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-6-x/programowanie-prace-developerskie-norwegia-w-norwegii-google.no">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Norwegia, w Norwegii, Google.NO</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-7-x/programowanie-prace-developerskie-belgia-w-belgii-google.be">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Belgia, w Belgii, Google.BE</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-8-x/programowanie-prace-developerskie-wlochy-we-wloszech-google.it">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Włochy, we Włoszech, Google.IT</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-9-x/programowanie-prace-developerskie-szwajcaria-w-szwajcarii-google.ch">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Szwajcaria, w Szwajcarii, Google.CH</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-10-x/programowanie-prace-developerskie-austria-w-austrii-google.at">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Austria, w Austrii, Google.AT</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-11-x/programowanie-prace-developerskie-holandia-w-holandii-google.nl">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Holandia, w Holandii, Google.NL</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-12-x/programowanie-prace-developerskie-dania-w-danii-google.dk">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Dania, w Danii, Google.DK</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-13-x/programowanie-prace-developerskie-hiszpania-w-hiszpanii-google.es">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Hiszpania, w Hiszpanii, Google.ES</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-14-x/programowanie-prace-developerskie-islandia-w-islandii-google.is">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Islandia, w Islandii, Google.IS</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-15-x/programowanie-prace-developerskie-portugalia-w-portugalii-google.pt">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Portugalia, w Portugalii, Google.PT</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-16-x/programowanie-prace-developerskie-slowacja-w-slowacji-google.sk">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Słowacja, na Słowacji, Google.SK</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-17-x/programowanie-prace-developerskie-finlandia-w-finlandii-google.fi">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Finlandia, w Finlandii, Google.FI</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-18-x/programowanie-prace-developerskie-luksemburg-w-luksemburgu-google.lu">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Luksemburg, w Luksemburgu, Google.LU</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-19-x/programowanie-prace-developerskie-australia-w-australii-google.au">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Australia, w Australii, Google.AU</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-20-x/programowanie-prace-developerskie-kanada-w-kanadzie-google.ca">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kanada, w Kanadzie, Google.CA</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-21-x/programowanie-prace-developerskie-stany-zjednoczone-w-stanasch-usa-google.com">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Stany Zjednoczone, w Stanach USA, Google.COM</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-22-x/programowanie-prace-developerskie-anglia-w-anglii-google.co.uk">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Anglia, w Anglii, Wielkiej Brytanii, Google.CO.UK</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-23-x/programowanie-prace-developerskie-szkocja-w-szkocjii-google.co.uk">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Szkocja, w Szkocji, Google.CO.UK</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-24-x/programowanie-prace-developerskie-nowa-zelandia-w-nowej-zelanndii-google.nz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Nowa Zelandia, w Nowej Zelandii, Google.NZ</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-25-x/programowanie-prace-developerskie-estonia-w-estonii-google.ee">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Estonia, w Estonii, Google.EE</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-26-x/programowanie-prace-developerskie-irlandia-w-irlandii-google.ie">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Irlandia, w Irlandii, Google.IE</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-27-x/programowanie-prace-developerskie-wegry-na-wegrzech-google.hu">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Węgry, na Węgrzech, Google.HU</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-28-x/programowanie-prace-developerskie-chorwacja-w-chorwacjii-google.hr">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Chorwacja, w Chorwacji, Google.HR</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-29-x/programowanie-prace-developerskie-slowenia-w-slowenii-google.is">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Słowenia, w Słowenii, Google.IS</u></i></b></a></li> </ul> </div> <!--<b style="margin-left: 80px; cursor:pointer;" onclick="this.style.display = 'none'; document.getElementById('countries').style.display = 'table';">▼ pokaż wszystkie</b>--> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; padding-top: 0px; ' class="XXX"> <div style='width: 100%; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; ' class="XXX"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 16px; line-height: 26px; color: #aaa; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center;"> <div style="margin-left: 20px; color: #ccc; display: block; height: 35px; overflow: hidden; widthX:540px;" id="cities"> <div style="color: #666; margin: 10px; cursor:pointer;" onclick="document.getElementById('cities').style.display = 'table';" > • zobacz <b style="color: #00C0FF">miasta</b>, w których obsługujemy klientów ▼ </div><ul style="list-style-image: none; list-style-type: circle; "> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-1/programowanie-prace-developerskie-polska-warszawa">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Warszawa</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-2/programowanie-prace-developerskie-polska-wroclaw">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Wrocław</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-3/programowanie-prace-developerskie-polska-poznan">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Poznań</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-4/programowanie-prace-developerskie-polska-lodz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Łódź</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-5/programowanie-prace-developerskie-polska-krakow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kraków</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-6/programowanie-prace-developerskie-polska-gdansk">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Gdańsk</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-7/programowanie-prace-developerskie-polska-szczecin">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Szczecin</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-8/programowanie-prace-developerskie-polska-bydgoszcz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Bydgoszcz</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-9/programowanie-prace-developerskie-polska-lublin">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Lublin</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-10/programowanie-prace-developerskie-polska-katowice">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Katowice</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-11/programowanie-prace-developerskie-polska-kielce">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kielce</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-12/programowanie-prace-developerskie-polska-bialystok">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Białystok</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-13/programowanie-prace-developerskie-polska-gdynia">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Gdynia</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-14/programowanie-prace-developerskie-polska-czestochowa">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Częstochowa</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-15/programowanie-prace-developerskie-polska-radom">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Radom</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-16/programowanie-prace-developerskie-polska-sosnowiec">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Sosnowiec</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-17/programowanie-prace-developerskie-polska-torun">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Toruń</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-18/programowanie-prace-developerskie-polska-gliwice">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Gliwice</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-19/programowanie-prace-developerskie-polska-bytom">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Bytom</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-20/programowanie-prace-developerskie-polska-rzeszow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Rzeszów</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-21/programowanie-prace-developerskie-polska-olsztyn">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Olsztyn</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-22/programowanie-prace-developerskie-polska-bielsko-biala">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Bielsko-Biała</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-23/programowanie-prace-developerskie-polska-krakow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kraków</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-24/programowanie-prace-developerskie-polska-ruda slaska">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Ruda Śląska</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-25/programowanie-prace-developerskie-polska-rybnik">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Rybnik</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-26/programowanie-prace-developerskie-polska-tychy">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Tychy</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-27/programowanie-prace-developerskie-polska-opole">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Opole</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-28/programowanie-prace-developerskie-polska-elblag">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Elbląg</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-29/programowanie-prace-developerskie-polska-gorzow wielkopolski">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Gorzów Wielkopolski</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-30/programowanie-prace-developerskie-polska-walbrzych">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Wałbrzych</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-31/programowanie-prace-developerskie-polska-zielona gora">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Zielona Góra</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-32/programowanie-prace-developerskie-polska-wloclawek">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Włocławek</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-33/programowanie-prace-developerskie-polska-tarnow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Tarnów</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-34/programowanie-prace-developerskie-polska-chorzow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Chorzów</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-35/programowanie-prace-developerskie-polska-koszalin">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Koszalin</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-36/programowanie-prace-developerskie-polska-kalisz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kalisz</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-37/programowanie-prace-developerskie-polska-legnica">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Legnica</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-38/programowanie-prace-developerskie-polska-belchatow">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Bełchatów</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-39/programowanie-prace-developerskie-polska-piotrków-trybunalski">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Piotrków Trybunalski</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-40/programowanie-prace-developerskie-polska-tomaszów-mazowiecki">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Tomaszów Mazowiecki</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-41/programowanie-prace-developerskie-polska-pabianice">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Pabianice</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-42/programowanie-prace-developerskie-polska-skierniewice">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Skierniewice</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-43/programowanie-prace-developerskie-polska-radomsko">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Radomsko</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-44/programowanie-prace-developerskie-polska-sieradz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Sieradz</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-45/programowanie-prace-developerskie-polska-wieluń">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Wieluń</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-46/programowanie-prace-developerskie-polska-kutno">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Kutno</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-47/programowanie-prace-developerskie-polska-zduńska-wola">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Zduńska Wola</u></i></b></a></li> <li><a style="color: #aaa;" href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-x-x-1-48/programowanie-prace-developerskie-polska-łowicz">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron <b style="color: #1a386a"><i><u>Łowicz</u></i></b></a></li> </ul> </div> <!--<b style="margin-left: 80px; cursor:pointer;" onclick="this.style.display = 'none'; document.getElementById('cities').style.display = 'table';">▼ pokaż wszystkie</b>--> </div> </div> </div> <br> <div style="font-size: 12px; color: #aaa; height: 24px; overflow: hidden; width: 100%; position: relative; left: -20px;"> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'>kodowanie stron</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> responsywna strona internetowa</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie back-endu</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie front-endu</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> języki programowania</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> tworzenie stron internetowych</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie aplikacji</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programista</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> interfejs programistyczny aplikacji</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> interfejs programistyczny aplikacji webowej</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> interfejs programistyczny aplikacji mobilnej</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie aplikacji dla przedsiębiorstw</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie aplikacji dla firm</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> programowanie aplikacji na telefon</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> sprawna aplikacja na telefon</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> tworzenie programów na telefon</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> przetwarzanie danych aplikacji</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> kompatybilna aplikacja internetowa</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> kompatybilna aplikacja webowa</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> kompatybilna aplikacja</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> drupal</h3> # <h3 style='font-size: 12px; display: inline; font-weight: normal; color: #aaa;'> strona internetowa</h3> </div> <ul></ul><ul></ul><ul></ul><ul></ul><ul></ul><ul></ul><br><br><span style="margin: 0px; padding: 20px; font-size: 24px; display: inline-block; background-color: #1a386a; color: white; position: relative; left: -20px;"><b>Oferta firmy, za którą ja odpowiadam:</b></span><ul><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/1/oferta-software-house"><u>Oferta Software House - aplikacje na zamówienie</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/2/programowanie-uslugi-programistyczne"><u>Programowanie aplikacji / Usługi programistyczne</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/3/budowa-stworzenie-mvp"><u>Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/4/dedykowane-aplikacje-webowe"><u>Dedykowane Aplikacje Webowe - projektowanie, programowanie</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/5/dedykowany-system-cms-crm"><u>Dedykowany System CMS / CRM - projektowanie, programowanie, tworzenie</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/6/natywne-aplikacje-mobilne-ios-android"><u>Natywne Aplikacje Mobilne IOS / ANDROID - programowanie, projektowanie</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/7/analiza-wymagan-projektu-programu"><u>Konsultacje IT - Firma analizująca projekty</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/8/projekt-graficzny-aplikacji"><u>Projektowanie UI UX aplikacji - interfejs, design, prototyp</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/9/programowanie-prace-developerskie"><u>Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/10/testy-i-uruchomienie-aplikacji"><u>Testowanie aplikacji - testy jednostkowe i manualne</u></a></li><li style='padding: 5px;'><a style='color: #1a386a;' href="/pl/offer-software-house/11/hosting-utrzymanie-i-rozwoj-aplikacji"><u>Aktualizacja aplikacji webowych - Hosting, utrzymanie, serwis</u></a></li></ul> <br><br><br><!--STARTKONTAKT--> <div style="padding: 20px; background: #efefef;"> <b style="color: #00c0ff;"><u>Zapraszam także do kontaktu ze mną - odpowiem na Twoje pytania i doradzę możliwe rozwiązania.</u></b> <br><br> Większość włascicieli firm, dla których pracujemy wybrała możliwość darmowej konsultacji ze mną - jeszcze przed podjęciem współpracy. <br><br> <div style="text-align: right;"> <img align="right" alt="Szymon Kania" title="Szymon Kania" class="facecircle lazy" style="margin-left: 20px;" src='/nowa/img/loading.gif' data-src="/nowa/image.php?w=100&s=https://codeengineers.com/____avatary/szymon-kania-avatar-male.png"> <b><i>Szymon Kania</i><br> <a href="mailto:webmakers@codeengineers.com" rel="nofollow" style=" color: #ff1855;">biuro@codeengineers.com</a><br> <a href="tel:+48511005551" rel="nofollow" style=" color: #ff1855;">+48 511 00 55 51</a> </b> </div> </div> <p style='float: right; '><a style='color: gray;' href='/pl/author/17/szymon-kania'>przeczytaj więcej <b style='color: black;'>o mnie</b> i mojej roli w firmie <b style='color: #00c0ff;'>tutaj</b></a><p> </div> </div> </section> <!--<div class="aboutcardtop cardx XXX"> <div class="front"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> <span style="font-size: 40px; color: #fff;">18</span><br><br> <span style="color: #fff;">lat<br>doświadczenia</span> </div> </div> <div class="back" style="background: rgba(255,255,255,0.1); padding: 0px; text-align: center; font-family: inherit; color: #fff;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> działamy nieprzerwanie<br> od roku 2006-go<br> w branży SEO i SEM </div> </div> </div> <div class="aboutcardtop cardx XXX"> <div class="front"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> <span style="font-size: 40px; color: #fff;">26</span><br><br> <span style="color: #fff;">obsługiwanych<br>krajów</span> </div> </div> <div class="back" style="background: rgba(255,255,255,0.1); padding: 0px; text-align: center; font-family: inherit; color: #fff;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> pozycjonowanie<br> zagraniczne<br> to nasza specjalizacja </div> </div> </div> <div class="aboutcardtop cardx XXX"> <div class="front"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> <span style="font-size: 40px; color: #fff;">35</span><br><br> <span style="color: #fff;">certyfikatów<br>indywidualnych</span> </div> </div> <div class="back" style="background: rgba(255,255,255,0.1); padding: 0px; text-align: center; font-family: inherit; color: #fff;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> Google AdWords<br> Google Analytics<br> Google Mobile... </div> </div> </div> <div class="aboutcardtop cardx XXX"> <div class="front"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> <span style="font-size: 40px; color: #fff;">521</span><br><br> <span style="color: #fff;">zadowolonych<br>klientów</span> </div> </div> <div class="back" style="background: rgba(255,255,255,0.1); padding: 0px; text-align: center; font-family: inherit; color: #fff;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> ponad 80% klientów<br> korzysta z więcej<br> niż jednej usługi </div> </div> </div> <div class="aboutcardtop cardx XXX"> <div class="front"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> <span style="font-size: 40px; color: #fff;">1541</span><br><br> <span style="color: #fff;">fraz na pozycji<br> nr 1. w Google</span> </div> </div> <div class="back" style="background: rgba(255,255,255,0.1); padding: 0px; text-align: center; font-family: inherit; color: #fff;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 210px; height: 210px;"> przejrzyste zasady<br> terminowe raporty<br> systematyczny wzrost </div> </div> </div> --> <section id="services"> <div style='width: 100%; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px;' class="PREPAREslideUp elementtohide"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 15px; color: #000; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; background: ; display: table;"> <div style="display: table-cell; width: 300px; font-size: 0px; line-height: 0;"> <img alt="Konsultacje SEO SEM Google" title="Konsultacje SEO SEM Google" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=300&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codenowe/konsultacje-seo-sem-google.png"> </div> <div style="display: table-cell; padding: 10px; text-align: left; vertical-align: middle;"> <p><b>Konsultacje, doradztwo i wdrożenia SEO / SEM, które podnoszą pozycje w Google i dostarczają ruch na stronę WWW - <u>jeśli chciałbyś być wyżej, a nie wiesz jak</u>:</b></p> <ul style="margin-left: 0px; "> <li> <b>Wskażemy możliwości Twojej strony</b> - przeanalizujemy historię pozycjonowania i określimy nowe kierunki strategi marketingowej w wyszukiwarkach internetowych </li><br> <li> <b>Ulepszymy Twoją stronę</b> - sprawdzimy kod źródłowy oraz zbadamy wygodę użytkowników, nastepnie na tej podstawie wdrożymy optymalizację strony </li><br> <li> <b>Stworzymy konwertujące treści</b> - zadbamy o kluczowy czynnik budujący pozycje i zaangażowanie, opisy usług i produktów, artykuły na bloga, informacje o firmie </li><br> <li> <b>Pozyskamy wartościowe linki</b> - przeprowadzimy ręczny proces budowania silnych odnośników z domen w języku Twojej strony oraz zbudujemy autorytet w oczach Googla </li><br> <li> <b>Wdrożymy Google AdWords</b> - wyświetlimy stronę nad wynikami wyszukiwania oraz będziemy podążać reklamami za użytkownikami na portalach o zbliżonej tematyce </li> </ul> </div> </div> </div> </section> <section id="wstep"> <div style='width: 100%; padding-top: 50px; padding-bottom: 100px;' class="PREPAREslideUp elementtohide"> <div style="min-width: 560px; max-width: 1000px; font-size: 15px; color: #000; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; background: ; display: table;"> <div style="display: table-cell; padding: 10px; text-align: left; vertical-align: middle;"> <p><b>Opieka i prowadzenie kanałów Social Media, które budują relacje, wizerunek oraz sprzedają i konwertują - <u>jeśli chciałbyś mieć więcej interakcji, a nie wiesz jak</u>:</b></p> <ul style="margin-left: 0px;"> <li> <b>Wskażemy możliwości Twojego fanpage</b> - przeanalizujemy historię budowania zasięgów i określimy nowe kierunki strategi marketingowej w mediach społecznościowych </li><br> <li> <b>Ulepszymy Twój fanpage</b> - stworzymy spójną strategie komunikacji wizualnej kanałów social media oraz uzupełnimy fanpage o wszystkie brakujące elementy </li><br> <li> <b>Określimy grupy odbiorców</b> - zbadamy zainteresowania oraz potrzeby Twoich klientów oraz stworzymy harmonogram aktywności w celu dotarcia do odpowiednich osób </li><br> <li> <b>Zbudujemy odpowiedni content</b> - napiszemy angażujące i merytoryczne treści, które razem z grafiką lub video będzięmy systematycznie publikować </li><br> <li> <b>Wdrożymy reklamy i remarketing</b> - dotrzemy do szerszego grona odbiorców oraz będziemy podążać reklamami za użytkownikami którzy odwiedzili Twój fanpage </li> </ul> </div> <div style="display: table-cell; width: 300px; font-size: 0px; line-height: 0;"> <img alt="Konsultacje SEO SEM Facebook" title="Konsultacje Social Media Facebook" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=300&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codenowe/konsultacje-social-media-facebook.png"> </div> </div> </div> </section> <section id="offer"> <div style='padding-bottom: 50px; padding-top: 0px; min-width: 600px; max-width: 1200px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; '> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Reklama <b>w internecie</b></i></p><br><br> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/1/pozycjonowanie-stron-i-sklepow';"> <img alt="pozycjonowanie-stron" style="width: 150px; height: 150px; border-radius: border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/seo.png"> <br><span style="font-size: 30px;">POZYCJONOWANIE<br>W GOOGLE</span> </div> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/2/obsluga-prowadzenie-google-adwords';"> <img alt="obsługa prowadzenie Google AdWords" style="width: 150px; height: 150px; border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/adwords.png"> <br><span style="font-size: 30px;">REKLAMY<BR>GOOGLE ADS</span> </div> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/3/obsluga-prowadzenie-facebook';"> <img alt="obsługa prowadzenie Facebook" style="width: 150px; height: 150px; border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/socialmedia.png"> <br><span style="font-size: 30px;">REKLAMY<BR>FACABOOK ADS</span> </div> </div> <div style='padding-bottom: 50px; padding-top: 0px; min-width: 600px; max-width: 1200px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; '> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Tworzenie <b>treści i linków</b></i></p><br><br> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/12/link-building';"> <img alt="pozycjonowanie-stron" style="width: 150px; height: 150px; border-radius: border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/linkbuilding.png"> <br><span style="font-size: 30px;">LINKBUILDING<br>ABONAMENTOWY</span> </div> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/13/artykuly-seo-sponsorowane';"> <img alt="obsługa prowadzenie Google AdWords" style="width: 150px; height: 150px; border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/seoarticles.png"> <br><span style="font-size: 30px;">SPONSOROWANE<BR>ARTYKUŁY SEO</span> </div> <div class="menumiddle PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; margin: 30px; margin-bottom: 80px;" onclick="parent.location.href='https://codeengineers.com/pl/offer/6/content-marketing';"> <img alt="obsługa prowadzenie Facebook" style="width: 150px; height: 150px; border: 0px solid #eee;" class="PREPARERotate lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&q=85&w=150&s=https://codeengineers.com/nowa/icons/contentmarketing.png"> <br><span style="font-size: 30px;">TWORZENIE<br>TREŚCI</span> </div> </div> <div style='padding-bottom: 50px; padding-top: 0px; min-width: 600px; max-width: 1200px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; '> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Marketing - <b>pozostałe usługi</b></i></p><br><br> <center><div style="text-align: left; max-width: 700px;"> <ul> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/9/analiza-konkurencji">Analiza konkurencji pod kątem pozycjonowania</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/10/konsultacje-audyty-seo-optymalizacja-stron">Konsultacje i audyty SEO - optymalizacja stron</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/11/zarzadzanie-reputacja-serm-seo-pr">Zarządzanie reputacją - przesuwanie niżej krytycznych wyników</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/7/identyfikacja-wizualna">Identyfikacja wizualna - spójne logo i typografia dla firm</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/4/remarketing-google-i-facebook">Remarketing Google Ads i Facebook Ads</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/15/opisy-sklepow-interentowych-opisy-produktow">Opisy do sklepów internetowych - opisy produktów</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/12/link-building">Link building - publikacja artykułów z linkiem</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/13/artykuly-seo-sponsorowane">Artykuły sponsorowane - pisanie i publikowanie artykułów</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/1/pozycjonowanie-stron-i-sklepow">Pozycjonowanie w Google</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/16/pozycjonowanie-google-ads-adwords">Pozycjonowanie + AdWords za granicą</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/2/obsluga-prowadzenie-google-adwords">Obsługa i prowadzenie Google Ads (AdWords)</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/3/obsluga-prowadzenie-facebook">Obsługa reklam i prowadzenie Facebook Ads</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/5/copywriting-seo">Copywriting SEO - Tworzenie treści - Pisanie artykułów</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/6/content-marketing">Content marketing - Pisanie i publikowanie treści</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/17/pozycjonowanie-w-youtube-wyswietlenia-klikniecia-optymalizacja">Pozycjonowanie w Youtube - wyświetlenia kliknięcia optymalizacja</a></li><br> </ul> </div> </center> </div> <div style='padding-bottom: 50px; padding-top: 0px; min-width: 600px; max-width: 1200px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center; '> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Projektowanie Stron i <b>Software House</b></i></p><br><br> <center><div style="text-align: left; max-width: 700px;"> <ul> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer/8/projektowanie-tworzenie-stron">Projektowanie Tworzenie Stron i Sklepów internetowych</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/1/oferta-software-house">Oferta Software House - aplikacje na zamówienie</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/2/oferta-software-house">Programowanie aplikacji / Usługi programistyczne</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/3/budowa-stworzenie-mvp">Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/4/dedykowane-aplikacje-webowe">Dedykowane Aplikacje Webowe - projektowanie, programowanie</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/5/dedykowany-system-cms-crm">Dedykowany System CMS / CRM - projektowanie, programowanie, tworzenie</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/6/natywne-aplikacje-mobilne-ios-android">Natywne Aplikacje Mobilne IOS / ANDROID - programowanie, projektowanie</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/7/analiza-wymagan-projektu-programu">Analiza wymagań projektu / programu - konsultacje Software House</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/8/projekt-graficzny-aplikacji">Projekt graficzny aplikacji UI UX - interfejs, design, prototyp</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9/programowanie-prace-developerskie">Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/10/testy-i-uruchomienie-aplikacji">Uruchomienie i testy aplikacji - jednostkowe / manualne</a></li><br> </ul> </div> </center> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Oprogramowanie, <b>które wspieramy</b></i></p><br><br> <center><div style="text-align: left; max-width: 700px;"> <ul> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/1/wordpress">Wordpress</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/2/drupal">Drupal</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/3/joomla">Joomla</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/4/windu">Windu</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/5/quick-cms">Quick CMS</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/6/shoper">Shoper</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/7/shoplo">Shoplo</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/8/woocommerce">WooCommerce</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/9/iai-shop">IAI-Shop</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/10/PrestaShop">PrestaShop</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/11/Sky-Shop">Sky-Shop</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/12/php-symfony">PHP / Symfony</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/13/html5-css3(sass)">HTML5/CSS3 (Sass)</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/14/javascript-jquery">JavaScript / jQuery</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/15/java-spring">Java / Spring</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/16/angularjs">AngularJS</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/17/react">React</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/18/bootstrap-3/4">Bootstrap 3/4</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/19/laravel">Laravel</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/20/silex">Silex</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/21/zend">Zend</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/22/redis">Redis</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/23/node.js">node.js</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/24/socket.io">socket.io</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/25/mysql-mongodb">MySQL / MongoDB</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/26/apache-nginx">Apache / nginx</a></li><br> <li><a href="https://codeengineers.com/pl/technology/27/rabbitmq">RabbitMQ</a></li><br> </ul> </div> </center> <br><br> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i><a style="color: #000;" href="https://codeengineers.com//pl/definition/0/slownik-marketingowy">Słownik <b>marketingowy</b></a></i></p><br><br> <div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=A#start">A</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=B#start">B</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=C#start">C</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=D#start">D</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=E#start">E</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=F#start">F</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=G#start">G</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=H#start">H</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=I#start">I</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=J#start">J</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=K#start">K</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=L#start">L</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=M#start">M</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=N#start">N</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=O#start">O</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=P#start">P</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=Q#start">Q</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=R#start">R</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=S#start">S</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=T#start">T</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=U#start">U</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=V#start">V</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=W#start">W</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=X#start">X</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=Y#start">Y</a></div><div onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff";' onmouseovet='this.style.backgroundColor = "#ddd";' style='padding: 2px; margin: 2px; width: 24px; border: 1px solid #ddd; display: inline-block;'><a href="https://codeengineers.com/pl/definition/0/slownik-marketingowy?sort=Z#start">Z</a></div> <br><br> <center> <div style="max-width: 900px;"> <ul style="margin-left: 20px; text-align: left;"> <li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/11/Application-Programming-Interface';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/11/Application-Programming-Interface">Application Programming Interface</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Zestaw odpowiednich definicji, narzędzi oraz protokołów służących do budowania oprogramowań i... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/11/Application-Programming-Interface';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/14/Audyt-SEO';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/14/Audyt-SEO">Audyt SEO</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Raport otrzymywany dzięki monitorowaniu oraz prowadzeniu analiz strony internetowej, określający... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/14/Audyt-SEO';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/16/Backlinks';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/16/Backlinks">Backlinks</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Linki wychodządze z jednej witryny - witryny zewnętrznej i prowadzące do strony docelowej. Mają... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/16/Backlinks';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/23/Canonical';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/23/Canonical">Canonical</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Atrybut Google używany, aby określić preferencje dotyczące adresu... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/23/Canonical';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/26/Citation-Flow';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/26/Citation-Flow">Citation Flow</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Parametr Majestic, który za pomocą skali od 0 do 100 wskazuje siłę linków prowadzących do... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/26/Citation-Flow';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/34/Data-Center';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/34/Data-Center">Data Center</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Po polsku - Centrum danych. Przestrzeń, na kórej znajdują się serwery, gromadzące, przetwarzające i... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/34/Data-Center';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/38/Deep-link';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/38/Deep-link">Deep link</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Jest to link prowadzący z jednej witryny do wewnętrznej podstrony innego serisu... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/38/Deep-link';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/58/Frazy-kluczowe';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/58/Frazy-kluczowe">Frazy kluczowe</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Grupa wyrazów, bądź znaków, która określa znaczenie wyszukiwanego zagadnienia. Najczęściej rozumiane... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/58/Frazy-kluczowe';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/73/Hosting-SEO';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/73/Hosting-SEO">Hosting SEO</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Hosting przeznaczony dla pozycjonerów, którzy dzięki niej, mogą postawić kilka stron o zupełnie... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/73/Hosting-SEO';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/82/Katalog-stron';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/82/Katalog-stron">Katalog stron</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Witryna internetowa, zawierająca zbiór usystematyzowanych informacji o istniejących stronach... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/82/Katalog-stron';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/107/Mapa-strony';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/107/Mapa-strony">Mapa strony</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Plik formatu XML lub strona internetowa, prezentujące listę wszystkich podstron należąych do danej... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/107/Mapa-strony';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/121/Newsletter';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/121/Newsletter">Newsletter</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Rodzaj internetowego biuletynu, rozsyłanego systematycznie do zaangażowanych... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/121/Newsletter';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/123/Optymalizacja';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/123/Optymalizacja">Optymalizacja</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Proces polegający na dopasowaniu contentu strony ( jej kodu i treści) w celu osiągnięcia założonych... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/123/Optymalizacja';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/127/Page-Rank';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/127/Page-Rank">Page Rank</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Wskaźnik, określany w skali od 1 do 10. Informuje on o wartości danej witryny internetowej, wyciąganej na... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/127/Page-Rank';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/137/Profil-linków';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/137/Profil-linków">Profil linków</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Zbiór informacji o wszelkich linkach prowadzących do danej strony... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/137/Profil-linków';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/149/Search-engine';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/149/Search-engine">Search engine</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Program bądź strona internetowa, których zadaniem jest gromadzenie oraz wyszukiwanie informacji... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/149/Search-engine';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/157/Sitemap';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/157/Sitemap">Sitemap</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">Plik formatu HTML lub XML, gromadzący informacje o linkach do wszelkich podstron... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/157/Sitemap';">więcej</b></p></div></li><li style='margin-bottom: 5px;' onmouseout='this.style.backgroundColor = "#fff"; ' onmouseover='this.style.backgroundColor = "#f8f8f8"; '><div style="cursor: pointer; display: inline;" onclick="parent.location.href='/pl/definition/161/System-Wymiany-Linków';"><b><a style=' font-size: 13px; ' href="/pl/definition/161/System-Wymiany-Linków">System Wymiany Linków</a></b><p style="margin-left: 20px; font-size: 13px;">System umożliwiający szybkie zdobycie wielu linków prowadzych do naszej witryny. Jest to metoda ryzykowna,... <b onclick="parent.location.href='/pl/definition/161/System-Wymiany-Linków';">więcej</b></p></div></li></ul><br><br> </div> </center> </section> <!-- <section class="section" id="bestbrief_top" style="background: transparent;"> <iframe src="https://codeengineers.com/nowa/bestbrief_pl.php" frameborder="0" scrolling="no" style="border: 0px; overflow: hidden; width: 100%; height: 100vh; z-index: -1;"></iframe> </section> --> <section class="section" id="howwework" style="background: transparent;"> <div style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1200px; padding: 20px; padding-top: 0px; margin-bottom: 70px; font-size: 18px; line-height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto; float: center;"> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Nasze <b>kwalifikacje</b></i></p> <br><br> <div style="text-align: left;"> Skuteczność naszych kampani potwierdza zdobyty status Partnera Google oraz ponad 20 certyfikatów indywidualnych naszych pracowników. Jednocześnie posiadamy specjalizację dotyczącą reklam w sieci wyszukiwania. Działamy nieprzerwanie od roku 2006 i posiadamy dwa biura w centralnej Polsce. Uczestniczymy aktywnie w strefach co-workingowych i eventach networkingowych w całym kraju w charakterze konsultantów i prelegentów. Obsługujemy sektor małych i średnich firm z całej Polski i Europy. Wspólnie budujemy historie sukcesów naszych klientów. <br><br> </div> <center> </center></div> </section> <section class="section" id="howwework" style="background: transparent;"> <div style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1200px; padding: 20px; padding-top: 0px; margin-bottom: 70px; font-size: 18px; line-height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto; float: center;"> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Jak <b>działamy</b>?</i></p> <!-- <br> <center> <div class=" PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; display: inline-block; "> <br><span style="font-size: 30px;">FACEBOOK ADS</span> <br> <b style="color: #00c0ff;">ceny od: 1000 zł netto / mc</b><br>obsługa i budżet </div> <div class=" PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; display: inline-block;"> <br><span style="font-size: 30px;">GOOGLE ADS</span> <br> <b style="color: #00c0ff;">ceny od: 2000 zł netto / mc</b><br>obsługa i budżet </div> <div class=" PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 330px; display: inline-block; "> <br><span style="font-size: 30px;">POZYCJONOWANIE</span> <br> <b style="color: #00c0ff;">ceny od: 3000 zł netto / mc</b><br>konsultacje, optymalizacja, linki </div> </center> --> <br><br> Osiągniecie <b>52637,87 zł obrotu</b> z wydanych 1978,11 zł na widoczność online to zadowalający wynik reklam Google Ads dla większości branż. Połączenie Google Ads z pozycjonowaniem i reklamami Facebook pozwoliło nam <b>podnieść ten wynik ośmiokrotnie</b> - sprawdź jak <a target="blank" href="https://codeengineers.com/pl/case-studies/2/pozycjonowanie-i-google-adwords-dla-szk%C3%B3%C5%82ki-drzew"><b>tutaj</b></a>. <br><br><br><br> <center> <div style="position:relative;padding-top:56.25%; width: 100%;"> <iframe loading="lazy" class="lazy" data-src="https://www.youtube.com/embed/M6K-cKs372Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe> </div> <br><br><br><br> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-partner-google.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;"> <!--<img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-starter-radomsko.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;">--> <!-- <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-brief.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;">--> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-szkolenie.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;"> <!-- <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-nagrywanie.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;"> --> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=jpg&q=95&w=350&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codeengineers-swietowanie.png" alt="codeengineers opinie" style="margin: 10px;"> </center> <br> <br><!--<br>--> <!-- <div style="display: inline-block; width:350px; height:110px; display: inline-block; margin: 10px; font-size: 13px; color: #bbb;" > <table><tr><td style="vertical-align: top; margin-right: 15px; padding-top: 0px;"> <a href="/pl/author/21/mateusz-szalowski"> <img alt="Mateusz Szałowski" title="Mateusz Szałowski" class="facecircle lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=100&s=https://codeengineers.com/____avatary/mateusz-szalowski-avatar-male.png"> <br><font style='font-size: 14px; color: gray; position: relative; top: -14px;'><i>o mnie...</i></font></a> </td><td style="font-size: 15px; text-align: left; padding-left: 20px; line-height: 18px;"> <i><font style='font-size: 19px; position: relative; left: -0px; line-height: 30px; color: black;'><font style="font-size: 24px;"></font> BRIEF I KONSULTACJE</font></i> <font style="font-size: 4px; color: #666; line-height: 4px;"> <br> </font> <b><i>Mateusz Szałowski</i></b><br><a href="mailto:newbusiness@codeengineers.com" rel="nofollow">newbusiness@codeengineers.com</a><br><a rel="nofollow" href="tel:+48506928125">(+48) 506 928 125</a><br><br> </td></tr></table> </div>--> <br><br> <div style="display: inline-block; width:350px; height:110px; display: inline-block; margin: 10px; font-size: 13px; color: #bbb;" > <table><tr><td style="vertical-align: top; margin-right: 15px; padding-top: 0px;"> <a href="/pl/author/1/lukasz-wozniakiewicz"> <img alt="Łukasz Woźniakiewicz" title="Łukasz Woźniakiewicz" class="facecircle lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=100&s=https://codeengineers.com/____avatary/lukasz-wozniakiewicz-avatar-male.png"> <br><font style='font-size: 14px; color: gray; position: relative; top: -14px;'><i>o mnie...</i></font></a> </td><td style="font-size: 15px; text-align: left; padding-left: 20px; line-height: 18px;"> <i><font style='font-size: 19px; position: relative; left: -0px; line-height: 30px; color: black;'><font style="font-size: 24px;"></font> POZYCJONOWANIE</font></i> <font style="font-size: 4px; color: #666; line-height: 4px;"> <br> </font> <b><i>Łukasz Woźniakiewicz</i></b><br><a href="mailto:ceo@codeengineers.com" rel="nofollow">ceo@codeengineers.com</a><br><a rel="nofollow" href="tel:+48511005551">(+48) 511 00 55 51</a><br><br> </td></tr></table> </div> <div style="display: inline-block; width:350px; height:110px; display: inline-block; margin: 10px; font-size: 13px; color: #bbb;" > <table><tr><td style="vertical-align: top; margin-right: 15px; padding-top: 0px;"> <a href="/pl/author/2/piotr-kulik"> <img alt="Piotr Kulik" title="Piotr Kulik" class="facecircle lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=100&s=https://codeengineers.com/____avatary/piotr-kulik-avatar-male.png"> <br><font style='font-size: 14px; color: gray; position: relative; top: -14px;'><i>o mnie...</i></font></a> </td><td style="font-size: 15px; text-align: left; padding-left: 20px; line-height: 18px;"> <i><font style="font-size: 19px; position: relative; left: -0px; line-height: 30px; color: black;"><font style="font-size: 24px;"></font> GOOGLE ADWORDS</font></i> <font style="font-size: 4px; color: #666; line-height: 4px;"> <br> </font> <b><i>Piotr Kulik</i></b><br><a href="mailto:adwords@codeengineers.com" rel="nofollow">adwords@codeengineers.com</a><br><a rel="nofollow" href="tel:+48511005551">(+48) 511 005 551</a><br><br> </td></tr></table> </div> </div> </section> <section class="section" id="blog" style="background: transparent;"> <div style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1000px; padding: 20px; padding-top: 0px; font-size: 18px; line-height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto; float: center;"> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Dzielimy się więdzą na naszym <b>blogu</b></i></p><br> </div> <div style="min-width: 560px; max-width: 1200px; font-size: 18px; line-height: 30px; color: #000; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; float: center; padding-right: 20px; padding-left: 20px;"><center><div class="PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 520px; height: 314px; overflow: hidden; background: #f8f8f8; display: inline-block; border-left: 5px solid #eee; margin: 20px; cursor: pointer;" onclick="parent.location.href='/pl/blog/52/jak-napisac-wpis-blogowy-pod-seo';" onmouseover="this.style.backgroundColor = '#eee';" onmouseout="this.style.backgroundColor = '#f8f8f8';" ><div style="width: 500px; height: 150px; margin: 10px; overflow: hidden;"><img style=" Xopacity: 0.3; Xfilter: brightness(200%) Xgrayscale(100%);" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=500&s=https://codeengineers.com/nowa/_blog/52/_pl/cover_msociety_51_12.png"></div> <div style="width: 100%; height: 40px; position: relative; top: -50px; "> <div style="display: inline-block; width: 80px; height: 80px; overflow: hidden; border-radius: 40px 40px 40px 40px;"> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=80&s=https://codeengineers.com/____avatary/piotr-kulik-avatar-male.png" alt="Piotr Kulik - Google AdWords" title="Piotr Kulik - Google AdWords"> </div> <div style="display: inline-block; width: 430px; height: 80px; overflow: hidden; font-size: 14px; color: #bbb;"> <div style="height: 50px;">   </div> Piotr Kulik - Google AdWords      28/04/2020 <b style='color: white; background: #ff1855;'>NOWE</b> </div> </div> <div style="width: 500px; margin: 10px; margin-top: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"><a style=" font-size: 16px;" href="/pl/blog/52/jak-napisac-wpis-blogowy-pod-seo"><b>Pozycjonowanie bloga, poradników, treści na stronie</b></a></div><div style="width: 500px; margin: 10px; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left;">Jak napisać dobry wpis blogowy pod pozycjonowanie? Dowiedz się, jak pisać wartościowe artykuły blogowe i poradnikowe oraz jak niebagatelny wpływ mogą one mieć na pozycjonowanie strony internetowej.</div></div><div class="PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 520px; height: 314px; overflow: hidden; background: #f8f8f8; display: inline-block; border-left: 5px solid #eee; margin: 20px; cursor: pointer;" onclick="parent.location.href='/pl/blog/24/ocena_jakosci_linkow';" onmouseover="this.style.backgroundColor = '#eee';" onmouseout="this.style.backgroundColor = '#f8f8f8';" ><div style="width: 500px; height: 150px; margin: 10px; overflow: hidden;"><img style=" Xopacity: 0.3; Xfilter: brightness(200%) Xgrayscale(100%);" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=500&s=https://codeengineers.com/nowa/_blog/24/_pl/cover_24.png"></div> <div style="width: 100%; height: 40px; position: relative; top: -50px; "> <div style="display: inline-block; width: 80px; height: 80px; overflow: hidden; border-radius: 40px 40px 40px 40px;"> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=80&s=https://codeengineers.com/nowa/_author/6/_pl/igor.png" alt="Igor Wolski - Head of Link Building" title="Igor Wolski - Head of Link Building"> </div> <div style="display: inline-block; width: 430px; height: 80px; overflow: hidden; font-size: 14px; color: #bbb;"> <div style="height: 50px;">   </div> Igor Wolski - Head of Link Building      13/10/2017 </div> </div> <div style="width: 500px; margin: 10px; margin-top: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"><a style=" font-size: 16px;" href="/pl/blog/24/ocena_jakosci_linkow"><b>Ocena jakości linków</b></a></div><div style="width: 500px; margin: 10px; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left;">Jak ocenić jakość linków? Jak zrzec się linków słabej jakości? Przekonaj się sam !</div></div><div class="PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 520px; height: 314px; overflow: hidden; background: #f8f8f8; display: inline-block; border-left: 5px solid #eee; margin: 20px; cursor: pointer;" onclick="parent.location.href='/pl/blog/11/frazy-dlugiego-ogona-long-tail-w-kampanii-seo';" onmouseover="this.style.backgroundColor = '#eee';" onmouseout="this.style.backgroundColor = '#f8f8f8';" ><div style="width: 500px; height: 150px; margin: 10px; overflow: hidden;"><img style=" Xopacity: 0.3; Xfilter: brightness(200%) Xgrayscale(100%);" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=500&s=https://codeengineers.com/nowa/_blog/11/_pl/cover_msociety_11b.png"></div> <div style="width: 100%; height: 40px; position: relative; top: -50px; "> <div style="display: inline-block; width: 80px; height: 80px; overflow: hidden; border-radius: 40px 40px 40px 40px;"> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=80&s=https://codeengineers.com/nowa/_author/4/_pl/kamila1.png" alt="Kamila Wyligała" title="Kamila Wyligała"> </div> <div style="display: inline-block; width: 430px; height: 80px; overflow: hidden; font-size: 14px; color: #bbb;"> <div style="height: 50px;">   </div> Kamila Wyligała      28/07/2017 </div> </div> <div style="width: 500px; margin: 10px; margin-top: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"><a style=" font-size: 16px;" href="/pl/blog/11/frazy-dlugiego-ogona-long-tail-w-kampanii-seo"><b>Frazy długiego ogona – long tail w kampanii SEO –...</b></a></div><div style="width: 500px; margin: 10px; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left;">Long tail (pl.długi ogon) jest pojęciem sformułowanym przez Chrisa Andersona w roku 2004. Mówi o modelu ekonomicznym/biznesowym, bazującym na wykorzystaniu w strategii marketingowej rozbudowanego asortymentu, generującego większe korzyści i zysk, niż oferta oparta na kilku popularnych produktach.</div></div><div class="PREPAREslideUp elementtohide" style="width: 520px; height: 314px; overflow: hidden; background: #f8f8f8; display: inline-block; border-left: 5px solid #eee; margin: 20px; cursor: pointer;" onclick="parent.location.href='/pl/blog/15/4-przydatne-narzedzia-do-optymalizacji-social-media';" onmouseover="this.style.backgroundColor = '#eee';" onmouseout="this.style.backgroundColor = '#f8f8f8';" ><div style="width: 500px; height: 150px; margin: 10px; overflow: hidden;"><img style=" Xopacity: 0.3; Xfilter: brightness(200%) Xgrayscale(100%);" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=500&s=https://codeengineers.com/nowa/_blog/15/_pl/cover_msociety_15.png"></div> <div style="width: 100%; height: 40px; position: relative; top: -50px; "> <div style="display: inline-block; width: 80px; height: 80px; overflow: hidden; border-radius: 40px 40px 40px 40px;"> <img class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?w=80&s=https://codeengineers.com/____avatary/mariusz-wozniakiewicz-avatar-male.png" alt="Mariusz Woźniakiewicz - Social Media" title="Mariusz Woźniakiewicz - Social Media"> </div> <div style="display: inline-block; width: 430px; height: 80px; overflow: hidden; font-size: 14px; color: #bbb;"> <div style="height: 50px;">   </div> Mariusz Woźniakiewicz - Social Media      07/08/2017 </div> </div> <div style="width: 500px; margin: 10px; margin-top: 0px; line-height: 20px; text-align: left;"><a style=" font-size: 16px;" href="/pl/blog/15/4-przydatne-narzedzia-do-optymalizacji-social-media"><b>4 przydatne narzędzia do automatyzacji Social Media</b></a></div><div style="width: 500px; margin: 10px; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left;">Narzędzia, dzięki którym zaoszczędzisz mnóstwo cennego czasu. Między innymi Buffer oraz CoSchedule.</div></div></center></div> <br><br> <br><br> </section> <section class="section" id="faq" style="background: transparent;"> <div class="XXX" style=''> <div style="width: 100%; height: 70vh; display: table;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; text-align: center; padding-top: 0px; padding-bottom: 50px;"> <div style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1000px; padding: 20px; padding-top: 0px; font-size: 18px; line-height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto; float: center;"> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Najczęstsze</i> <i><b>pytania klientów</b></i></p> </div> <div class="XXX" style="color: #999; text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1200px; padding: 20px; padding-bottom: 50px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center;" > <br> <u style="color: #1a386a;"><b>Ile kosztuje</b> Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Drupal ?</u><br><br> Prowadzimy skuteczne działania pozycjonowania oraz Google Ads Adwords od 1000 zł netto miesięcznie z umową na kwartał. <br><br> <br><br> <u style="color: #1a386a;"><b>Jak szybko są efekty</b> dla Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Drupal ?</u><br><br> Pierwsze efekty są wciągu 2 tygodni po optymalizacji. Wypracowanie stabilnych wysokich pozycji trwa od 3 do 12 miesięcy. <br><br> <br><br> <u style="color: #1a386a;"><b>Jak raportujecie prace i efekty</b> dla Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Drupal ?</u><br><br> Autorski system dostępny po zalogowaniu codziennie monitoruje pozycje w Google. Co tydzień wysyłamy raporty największych wzrostów. Co miesiąc wysyłamy pełne billingi pozycji. Co kwartał spotykamy się z klientami. Przestawiamy wtedy plan działania na kolejny kwartał i przedłużamy umowę w przypadku zainteresowania klienta. </div></div> </div></div> </section> <section class="section" id="customers" style="background: transparent;"> <div class="XXX" style=''> <div style="width: 100%; height: 70vh; display: table;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; text-align: center; padding-top: 0px; padding-bottom: 50px;"> <div style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1000px; padding: 20px; padding-top: 0px; font-size: 18px; line-height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto; float: center;"> <p style="font-size: 22px; line-height: 60px;"><i>Zadowolenie</i> <i><b>klientów</b>, na które pracujemy od 2006 roku</i></p> </div> <div class="XXX" style="text-align: center; min-width: 560px; max-width: 1200px; padding: 20px; padding-bottom: 50px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; float: center;" > <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;" > <div style="position: relative; top: -60px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=100&s=https://codeengineers.com/nowa/img/logo-kwadrat1.png" style=" border-radius: 60px 60px 60px 60px; border: 5px solid #fff;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Justyna Rak</strong><br>SMART SEO<br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Współpraca z firmą CodeEngineers przebiegła pomyślnie, przyjemny kontakt z Panią Alicją, terminowe i rzetelne wykonanie zleconego zadania. Z cała pewnością będziemy kontynuować współprace.</i></div> </div> <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;" > <div style="position: relative; top: -60px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=100&s=https://codeengineers.com/nowa/img/Ewa_Bem.jpg" style=" border-radius: 60px 60px 60px 60px; border: 5px solid #fff;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Ewa Maria Bem</strong><br />CEO SpaceWay <br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Łukasz dziękuję za pomoc.. wygląda na to że świat kłania Ci się do stóp. To zaszczyt mieć do czynienia z ekspertami takimi jak Ty.</i></div> </div> <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;"> <div style="position: relative; top: -60px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=100&s=https://codeengineers.com/nowa/img/krzysztof_wojcik.jpg" style=" border-radius: 60px 60px 60px 60px; border: 5px solid #fff;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Krzysztof Wójcik</strong><br />AUTO CATALYSEURS<br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Pracuję z firmą CodeEngeeners od ponad dwóch lat. Firma zajmuje się pozycjonowaniem mojej strony we Francji oraz kampaniami reklamowymi Google AdWords. Jestem bardzo zadowolony z pozycji osiągniętych w google.fr<br> Obsługa w pełni profesjonalna i godna polecenia. </i></div> </div> <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;"> <div style="position: relative; top: -60px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=100&s=https://codeengineers.com/nowa/img/grzegorz_jodlowski.jpg" style=" border-radius: 60px 60px 60px 60px; border: 5px solid #fff;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Grzegorz Jodłowski</strong><br />www.re-vital.com.pl<br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Dziękuję za tak profesjonalne podejście i załatwienie sprawy - w dzisiejszych czasach taka postawa i rzetelność to rzadkość.</i></div> </div> <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;"> <div style="position: relative; top: 5px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=140&s=https://codeengineers.com/nowa/img/naprawa-sterownikow.png" style=" border: 5px solid #fff; margin-bottom:11px;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Zespół Naprawa Sterowników</strong><br />naprawasterownikow.pl<br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Korzystaliśmy już u Państwa z usługi pozycjonowania naszych dwóch stron ale przenieśliśmy jakiś czas temu usługę do innej firmy, która jak się okazało obiecywała rzeczy nierealne - teraz widzimy, jak duży błąd popełniliśmy i chcielibyśmy ponownie pozycjonować strony u Państwa. Usługa konkurencji była nie tylko droższa ale przede wszystkim w żadnym stopniu nie dorównywała wysokiej jakości Państwa oferty.</i></div> </div> <div style="width: 500px; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 10px; margin-top: 80px; padding: 10px; border: 0px solid #ddd; background: #fff;"> <div style="position: relative; top: -85px; height: 120px; overflow: visible;"> <img alt=" " class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=gif&w=100&s=https://codeengineers.com/nowa/img/wojtek-nakonieczny.jpg" style=" border-radius: 60px 60px 60px 60px; border: 5px solid #fff; margin-bottom:5px; margin-top:20px;"> <br> <div style="font-size: 18px; text-align: center; width: 100%;"><strong style="font-size: 18px;">Wojciech Nakonieczny</strong><br />Zespoł Agencyjny Google Ads<br><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><img src="/nowa/img/star.png"><font style="color: gray; font-size: 12px;">5/5</font></div> </div> <div style="font-size: 15px; color: #777777; text-align: left; line-height: 28px;"><i style="font-size: 40px;">"</i><i>Piotr robi świetną robotę - jest kreatywny i ma duże zdolności analityczne. Wasi klienci z pewnością doceniają wyniki jego pracy. Miło wspominam współpracę z Wami, mam nadzieję, że do przeczytania lub spotkania na eventach branżowych! Powodzenia </i></div> </div> </div></div> </div></div> </section> <!-- <section class="section" > <div style="width: 100%; height: 100vh; display: table; background: url(/nowa/image.php?t=jpg&q=85&w=2000&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codenowe/kamadol.png); background-size: auto 100%; background-position: center;"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px;"> </div> </div> </section> --> <section class="section" id="contact"> <div class="citybackdark" style="width: 100%; height: 100vh; display: table; /* background:url(/nowa/image.php?t=png&q=0&w=1500&s=https://codeengineers.com/nowa/img/codenowe/marketing-wallpaper.png); background-attachment: fixed; */"> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; padding-top: 50px; padding-bottom: 50px;"> <div style="display: inline-block; min-width: 560px; max-width: 560px; padding: 20px; text-align: right; line-height: 23px;"> <!--<div style="width: 140px; display: inline-block;"> <img alt="Kamila Wyligała" title="Kamila Wyligała" style="border-radius: 70px 70px 70px 70px;" class="lazy" src="/nowa/img/loading.gif" data-src="/nowa/image.php?t=png&q=0&w=140&s=https://codeengineers.com/kamila1.jpg"> </div> <div style="display: inline-block; width: 410px; font-size: 14px; text-align: left;"> <i><b>Chciał(a)byś porozmawiać?</b></i><br><br><p style="padding-left: 20px;"><i>Napisz lub zadzwoń. Chętnie odpowiem na Twoje pytania oraz przedstawię nasze możliwości.<br> </i></p> <div style="text-align: right;"><b>Kamila Wyligała</b><br>New Business Manager</div> </div> --> <div style="margin-top: 0px; width: 100%; text-align: right;"> <a class="white" style=" font-size: 30px; line-height: 50px;" rel="nofollow" href="tel:+48511005551">(+48) 511 005 551</a><br> <a class="white" style=' font-size: 30px; line-height: 50px;' rel="nofollow" href="mailto:biuro@codeengineers.com">biuro@codeengineers.com</a><br><br><br><br><br> <div style="line-height: 28px;"> CodeEngineers <br> NIP: 771 26 38 346<br><br> </div> <div style="line-height: 28px;"> 1-go maja 1      <b>Bełchatów</b> </div> <br> <a style="font-size: 12px; color: white; " href="https://codeengineers.com/pl/policies/1/Polityka-Prywatnosci-i-Cookies-zgodna-z-RODO" rel="nofollow">polityka prywatności i cookies</a> </div> </div> <!-- <br><br><br><br> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <div style="border-radius: 10px; border: 10px solid rgba(255,255,255,0.1); width: 340px; display: inline-block; margin: 20px; float: center; overflow: hidden;"> <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/codeengineerscom/" data-tabs="timeline" data-small-header="false" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/codeengineerscom/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/codeengineerscom/">CodeEngineers.com</a></blockquote></div> </div> --> <br><br><br> <!-- <div style="width: 140px; height: 140px; background: rgba(255,255,255,0.2); cursor: pointer; padding: 20px; display: inline-block; color: #fff; font-size: 16px;"><a target="_blank" href="https://codeengineers.com/nowa/bestbrief_pl.php" rel="nofollow" style="color: white;"><br><b>KLIKNIJ TU</b><BR>PO DOPASOWANĄ<br><b style="font-size: 24px;">OFERTĘ</b></a></div> --> </div> </div> </section> <!-- MUSI BYĆ DO SMOOT SCROLL --> <div style="position: fixed; bottom: 0px; width: 100%; height: 100vh; z-index: -2;"> </div> <!-- MUSI BYĆ DO SMOOT SCROLL --> <script> var menu_brief_show = -1; var previousScroll = 0; var nowslide = false; /* if (document.addEventListener) { document.addEventListener("mousewheel", MouseWheelHandler(), false); document.addEventListener("DOMMouseScroll", MouseWheelHandler(), false); } else { sq.attachEvent("onmousewheel", MouseWheelHandler()); } function MouseWheelHandler() { return function (e) { // cross-browser wheel delta var e = window.event || e; var delta = Math.max(-1, Math.min(1, (e.wheelDelta || -e.detail))); //scrolling down? if (delta < 0) { //alert("Down"); if (!nowslide) { $("section").each(function(){ if (($(window).scrollTop() + window.innerHeight >= $(this).offset().top) && ($(window).scrollTop() + window.innerHeight - 200 < $(this).offset().top)) { nowslide = true; $('html, body').animate({ scrollTop: $(this).offset().top}, 500, function() { nowslide = false; }); }; }); }; } //scrolling up? else { //alert("Up"); if (!nowslide) { $("section").each(function(){ if (($(window).scrollTop() <= $(this).offset().top + $(this).height()) && ($(window).scrollTop() > $(this).offset().top + $(this).height() - 200)) { nowslide = true; $('html, body').animate({ scrollTop: $(this).offset().top}, 500, function() { nowslide = false; }); }; }); }; } return false; } } */ function activate_animation() { var window_height = $(window).height(); var window_top_position = $(window).scrollTop(); var window_bottom_position = (window_top_position + window_height); /* $('.PREPAREslideUp').each(function () { var $element = $(this); var element_height = $element.outerHeight(); var element_top_position = $element.offset().top; var element_bottom_position = (element_top_position + element_height); //check to see if this current container is within viewport if ((element_bottom_position >= window_top_position) && (element_top_position <= window_bottom_position)) { $(this).addClass("slideUp"); } else { // $(this).removeClass("slideUp"); } }); $('.PREPAREslideDown').each(function () { var $element = $(this); var element_height = $element.outerHeight(); var element_top_position = $element.offset().top; var element_bottom_position = (element_top_position + element_height); //check to see if this current container is within viewport if ((element_bottom_position >= window_top_position) && (element_top_position <= window_bottom_position)) { $(this).addClass("slideDown"); } else { // $(this).removeClass("slideDown"); } }); $('.PREPARERotate').each(function () { var $element = $(this); var element_height = $element.outerHeight(); var element_top_position = $element.offset().top; var element_bottom_position = (element_top_position + element_height); //check to see if this current container is within viewport if ((element_bottom_position >= window_top_position) && (element_top_position <= window_bottom_position)) { $(this).addClass("Rotate"); } else { // $(this).removeClass("Rotate"); } }); */ /* if ($(window).scrollTop() >= $('#aboutus').offset().top-60) { if ((messages_bottom == -1)) { $('#messages').show('slow'); messages_bottom = 1; } }; if ((($(window).scrollTop() <= $('#contact').offset().top-60))) { if ((messages_bottom == 0)) { $('#messages').show('slow'); messages_bottom = 1; } } else { if ((messages_bottom == 1)) { $('#messages').hide('slow'); messages_bottom = 0; }; }; */ if (($(window).scrollTop() < $('#services').offset().top ) || ($(window).scrollTop() >= ($('#services').offset().top + $('#services').outerHeight(true) - 300))) { if ((menu_brief_show == 1) || (menu_brief_show == -1)) { //$('#menu_brief').animate({'opacity' : 0}, 1000); $('#menu_brief').animate({'top' : '-100px'}, 500); menu_brief_show = 0; }; } else { if ((menu_brief_show == 0) || (menu_brief_show == -1)) { //$('#menu_brief').animate({'opacity' : 1}, 1000); $('#menu_brief').animate({'top' : '0px'}, 500); menu_brief_show = 1; }; }; /* $('#unslider-wedo').each(function () { var $element = $(this); var element_height = $element.outerHeight(); var element_top_position = $element.offset().top; var element_bottom_position = (element_top_position + element_height); //check to see if this current container is within viewport if ((element_bottom_position >= window_top_position) && (element_top_position <= window_bottom_position)) { $(this).unslider({autoplay: true,arrows: false,nav: true}); } else { } }); */ /* if (/Mobi/.test(navigator.userAgent)) { // mobile! } else { var currentScroll = $(window).scrollTop(); if (currentScroll > previousScroll){ //alert('down'); if (!nowslide) { $("section").each(function(){ if (($(window).scrollTop() + window.innerHeight > $(this).offset().top+10) && ($(window).scrollTop() + window.innerHeight - 200 < $(this).offset().top)) { nowslide = true; setTimeout(function(){ nowslide = false; },500); $('html, body').animate({ scrollTop: $(this).offset().top}, 500); }; }); }; } else { //alert('up'); if (!nowslide) { $("section").each(function(){ if (($(window).scrollTop() < $(this).offset().top + $(this).height()-10) && ($(window).scrollTop() > $(this).offset().top + $(this).height() - 200)) { nowslide = true; setTimeout(function(){ nowslide = false; },500); $('html, body').animate({ scrollTop: $(this).offset().top}, 500); }; }); }; } previousScroll = currentScroll; }; */ /* if (($(window).scrollTop() >= $('#animation').offset().top) && (($(window).scrollTop() < $('#contact').offset().top-60))) { document.getElementById('menu_fixed_top').classList.add('slideDown'); }; if ($(window).scrollTop() > maxscroll) { maxscroll = $(window).scrollTop(); }; if (($(window).scrollTop() > 0) && ($(window).scrollTop() < $('#animation').offset().top) && (maxscroll < $('#animation').offset().top)) { $('html, body').animate({ scrollTop: $('#animation').offset().top}, 1000); } */ }; $(document).ready(function() { activate_animation(); }); $(window).scroll( function() { activate_animation(); }); </script> <script> $(".cardx").flip({ axis: 'y', trigger: 'hover' }); </script> <script> /* $(document).ready(function() { $('a[href^="#"]').on('click', function(event) { var target = $( $(this).attr('href') ); if( target.length ) { event.preventDefault(); $('html, body').animate({ scrollTop: target.offset().top }, 1000); } }); }); */ </script> <div id="googleremarketing" ></div> <script> //setTimeout(function(){ document.getElementById('googleremarketing').innerHTML = "<div style='display: none;'> <scr"+"ipt type='text/javascript'>/* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 980573014; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </scri"+"pt><scrip"+"t type='text/javascript' src='//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js'></scr"+"ipt><nosc"+"ript><div style='display:inline;'><img height='1' width='1' style='border-style:none;' alt='' src='//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/980573014/?guid=ON&script=0'/></div></no"+"script></div>"; },5000); </script> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 980573014; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//codeengineers.com/nowa/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/980573014/?guid=ON&script=0"/> </div> </noscript> <div id="facebookremarketing"></div> <script> //setTimeout(function(){ document.getElementById('facebookremarketing').innerHTML = "<scri"+"pt>!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1847924482152359'); fbq('track', 'PageView'); </scri"+"pt> <nosc"+"ript><img height='1' width='1' style='display:none' src='https://www.facebook.com/tr?id=1847924482152359&ev=PageView&noscript=1' /></nos"+"cript> "; },5000); </script> <noscript><img height='1' width='1' style='display:none' src='https://www.facebook.com/tr?id=1847924482152359&ev=PageView&noscript=1' /></noscript> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-69622316-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Ile kosztuje Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Drupal ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Prowadzimy skuteczne działania pozycjonowania oraz Google Ads Adwords od 1000 zł netto miesięcznie z umową na kwartał." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak szybko są efekty dla Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Drupal ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Pierwsze efekty są wciągu 2 tygodni po optymalizacji. Wypracowanie stabilnych wysokich pozycji trwa od 3 do 12 miesięcy." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak raportujecie prace i efekty dla Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Drupal ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Autorski system dostępny po zalogowaniu codziennie monitoruje pozycje w Google. Co tydzień wysyłamy raporty największych wzrostów. Co miesiąc wysyłamy pełne billingi pozycji. Co kwartał spotykamy się z klientami. Przestawiamy wtedy plan działania na kolejny kwartał i przedłużamy umowę w przypadku zainteresowania klienta." } } ] } </script> <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org/", "@type": "Product", "name": "Programowanie front / back end - kodowanie responsywnych stron Drupal cennik oferta ", "image": "https://codeengineers.com/nowa/logo/logo_kwadrat.png", "description": "Prace developerskie obejmują swoim zakresem wszystko to, co prowadzi do powstania gotowego produktu. Nasz zespół zajmuje się stworzeniem strony technicznej aplikacji, czyli tzw. back-endu oraz warstwy wizualnej produktu, czyli front-endu. Strona na Drupalu - Co musisz wiedzieć?", "brand": "CodeEngineers", "sku": "codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-2-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-drupal", "MPN": "codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-2-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-drupal", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://codeengineers.com/pl/offer-software-house/9-2-x-x-x/programowanie-prace-developerskie-drupal", "priceCurrency": "PLN", "price": "1000", "priceValidUntil": "2221-01-01", "availability": "https://schema.org/InStock", "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition" }, "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "ratingValue": "5", "bestRating": "5", "worstRating": "1", "ratingCount": "1", "reviewCount": "1" }, "review": { "@type": "Review", "name": "opinia", "reviewBody": " Wiktor Fiszerahttp://tempo-spj.pl/5/5 Gratulacje dla Pana Piotra za otrzymanie certyfikatu partnera Google. Jako klient, jestem bardzo zadowolony, że CodeEngineers promuje moją firmę w internecie. Polecam tak profesjonalną firmę. Zawsze pełna kultura, zaangażowanie, wsłuchiwanie się w potrzeby klientów. Brawo! Tak trzymać! ", "reviewRating": { "@type": "Rating", "ratingValue": "5", "bestRating": "5", "worstRating": "1" }, "author": {"@type": "Person", "name": "Klient"} } } </script> <!-- RODO COOKIES POCZĄTEK --> <div id="RODOinfo" style="display: none; position: XXXfixed; bottom: 0px; left: 0px; width: 100%; background: rgba(100,100,100,0.75); color: white; z-index: 10000000; font-size: 17px; padding-top: 9px; padding-bottom: 7px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; line-height: 30px;"> <center> Serwis wykorzystuje pliki cookies. <font class=" onlydesktop"> Korzystając z serwisu akceptujesz <u style="cursor: pointer;"onclick="parent.location.href='/pl/policies/1/Polityka-Prywatnosci-i-Cookies-zgodna-z-RODO';"><b>politykę prywatności i cookies zgodną z RODO</b></u>.</font>    <b style="background: white; color: gray; cursor: pointer; padding: 2px; border-radius: 5px;" onclick="setCookie('RODOcookie', 'ZGODA', '360'); document.getElementById('RODOinfo').style.display = 'none';"> ZGODA </b> </center> </div> <script> function setCookie(cname, cvalue, exdays) { var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000)); var expires = "expires="+ d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/"; } function getCookie(cname) { var name = cname + "="; var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie); var ca = decodedCookie.split(';'); for(var i = 0; i <ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } var RODOaccept = getCookie("RODOcookie"); if (RODOaccept != 'ZGODA') { document.getElementById('RODOinfo').style.display = "block"; }; </script> <!-- RODO COOKIES KONIEC --> <!--<script>window.$czater = {tok: "6c6e3f9b130618fbc011b99acc3c1c6e7e76b8f5", domain: "https://www.czater.pl/", login: undefined, email: undefined};</script><script src="https://www.czater.pl/assets/modules/chat/js/chat.js" async></script>--> </body> </html>