dedykowane systemy
aplikacje webowe
software house
Szymon Kania
#

programowanie mvp

#

mvp startup

#

budowa stron www

#

budowa stron internetowych

#

oprogramowanie crm

#

aplikacja crm

#

crm dla firmy

#

dedykowany system crm

#

oprogramowanie cms

#

cms dla firmy

#

mvp test

#

projekt crm

#

budowa aplikacji webowych

#

budowa mvp

#

budowa oprogramowania cms

#

budowa oprogramowania crm

#

budowa systemu crm

#

budowa systemu cms

#

produkt mvp

#

tworzenie mvp

Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS

cennik oferta

Czym jest MVP wspomnieliśmy na początku - jest to tzw. minimum viable product, czyli produkt, który jest gotowy do wprowadzenia na rynek w minimalnym stopniu. W praktyce oznacza to produkt, który można zaprezentować jako pewnego rodzaju prototyp. W przypadku usług programistycznych oferowanych przez naszą firmę oznacza to system lub aplikację webową (także mobilną aplikację natywną) gotową do przetestowania. Główne zalety stworzenia MVP to:

• krótszy czas realizacji w porównaniu z przygotowaniem gotowego produktu/aplikacji/systemu
• możliwość przetestowania produktu/systemu/aplikacji
• szybkie wychwycenie ewentualnych błędów
• możliwość wprowadzania modyfikacji
• pokazanie najważniejszych funkcjonalności produktu
• sprawdzenie hipotez związanych z projektem
• weryfikacja celów biznesowych z MVP
• weryfikacja specyfikacji produktu ze stworzonym MVP

Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS czy dla aplikacji polega na przygotowaniu prototypu, który umożliwi sprawdzenie poszczególnych funkcji. Minimum viable product pozwoli też na zapoznanie się z interfejsem i sprawdzenie czy odpowiada on zasadom tzw. user experience oraz interface design. Tworzone przez nas systemy i aplikacje są przyjazne użytkownikom. W budowaniu dedykowanego oprogramowania aspekt użyteczności jest bardzo ważny. Wygląd systemu i aplikacji ma bardzo duże znaczenie, podobnie jak intuicyjność tworzonego przez nas rozwiązania. Dzięki stworzeniu MVP można będzie sprawdzić czy udało się zrealizować założenia projektu.
Minimum viable product z założenia zawiera niedociągnięcia, które mają zostać znalezione podczas testów. Analiza stworzonego MVP pozwala na weryfikację założeń projektu. Jej celem jest eliminacja niedociągnięć i błędów, ich poprawa i wprowadzenie usprawnień. Testując produkt można wyciągnąć wiele wniosków, które przyczynią się albo do ponownego przeanalizowania założeń projektu albo do dalszego rozwoju tworzonego produktu.


Co to jest Minimum Viable Product MVP?

Minimum Viable Product (MVP) to pojęcie, które odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie biznesu. Jest to strategia, która pozwala firmom wprowadzić na rynek produkt lub usługę w najprostszej i najbardziej podstawowej formie, aby zbadać reakcję klientów i zdobyć cenne informacje zwrotne. MVP jest nieodłącznym elementem metodyki Lean Startup, która zakłada szybkie testowanie pomysłów i iteracyjne doskonalenie produktu na podstawie danych i opinii użytkowników.

Istota MVP polega na tym, że firma skupia się na dostarczeniu najważniejszych funkcji produktu, które rozwiązują główne problemy klientów. W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia, w którym firma stara się stworzyć kompletny i doskonały produkt przed jego wprowadzeniem na rynek, MVP skupia się na minimalnym zestawie funkcji, które są wystarczające do przetestowania i weryfikacji koncepcji.

Głównym celem MVP jest zrozumienie, czy produkt spełnia oczekiwania klientów i czy ma potencjał na sukces na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć kosztownych błędów i strat finansowych związanych z pełnym wdrożeniem produktu, który nie spotyka się z zainteresowaniem klientów. MVP pozwala na szybką iterację i dostosowanie produktu do potrzeb rynku, co zwiększa szanse na sukces.

Ważnym elementem MVP jest zbieranie danych i opinii od użytkowników. Firma musi aktywnie komunikować się z klientami, monitorować ich reakcje i zbierać informacje zwrotne. To pozwala na szybką identyfikację słabych punktów produktu i wprowadzenie niezbędnych poprawek. Dzięki temu, firma może skoncentrować się na rozwijaniu tych funkcji, które są najbardziej wartościowe dla klientów.

MVP ma również inne korzyści dla przedsiębiorstwa. Po pierwsze, pozwala na szybkie wejście na rynek, co jest szczególnie ważne w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Po drugie, minimalizuje ryzyko finansowe, ponieważ firma nie inwestuje dużych sum w pełne wdrożenie produktu przed jego weryfikacją na rynku. Po trzecie, MVP pozwala na budowanie lojalności klientów, ponieważ użytkownicy czują się zaangażowani w proces rozwoju produktu i mają wpływ na jego kształt.

Warto również wspomnieć o frazach długiego ogona, które są kluczowe dla sukcesu MVP. Są to specyficzne frazy, które opisują bardziej szczegółowe i niestandardowe funkcje produktu. Przykładowe Frazy kluczowe: dla MVP mogą obejmować "oprogramowanie do zarządzania projektami dla małych firm", "aplikacja mobilna do nauki języków obcych z funkcją rozpoznawania mowy" czy "platforma e-commerce z automatycznym systemem rekomendacji produktów". Te Frazy kluczowe: są ważne, ponieważ mogą przyciągnąć bardziej wyspecjalizowane grupy klientów, które poszukują konkretnych funkcji.

Podsumowując, Minimum Viable Product (MVP) to strategia, która pozwala firmom wprowadzić na rynek produkt w najprostszej i najbardziej podstawowej formie, aby zbadać reakcję klientów i zdobyć cenne informacje zwrotne. MVP jest nieodłącznym elementem metodyki Lean Startup i pozwala na szybką iterację i dostosowanie produktu do potrzeb rynku. Frazy kluczowe: są kluczowe dla sukcesu MVP, ponieważ opisują bardziej szczegółowe i niestandardowe funkcje produktu.

Słowa kluczowe: Minimum Viable Product, MVP, strategia, produkt, usługa, klient, informacje zwrotne, Lean Startup, funkcje, testowanie, weryfikacja, sukces, rynek, iteracja, dane, opinie, rozwój, ryzyko finansowe, lojalność klientów, Frazy kluczowe:.

MVP jako podstawowy krok w budowie dedykowanego systemu CRM

MVP to strategia polegająca na opracowaniu i wdrożeniu produktu, który zawiera jedynie najważniejsze funkcje i cechy, niezbędne do rozpoczęcia działalności. Jest to swojego rodzaju prototyp, który pozwala na szybkie testowanie i zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników. W przypadku budowy dedykowanego systemu CRM, MVP może być niezwykle przydatne, ponieważ pozwala na szybkie wdrożenie podstawowych funkcjonalności, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania relacjami z klientami.

Przykładowe funkcje, które mogą być zawarte w MVP dedykowanego systemu CRM, to:

1. Zarządzanie bazą danych klientów - umożliwiające gromadzenie i aktualizację informacji o klientach, takich jak dane kontaktowe, historia transakcji, preferencje czy notatki dotyczące spotkań.

2. Zarządzanie procesem sprzedaży - umożliwiające śledzenie postępów w procesie sprzedaży, tworzenie ofert, generowanie raportów czy prognozowanie wyników.

3. Automatyzacja działań marketingowych - umożliwiające tworzenie i wysyłanie personalizowanych kampanii marketingowych, monitorowanie ich skuteczności oraz analizę danych dotyczących konwersji.

4. Obsługa zgłoszeń i reklamacji - umożliwiające szybką reakcję na zgłoszenia klientów, śledzenie ich statusu oraz generowanie raportów dotyczących obsługi klienta.

5. Analiza danych i raportowanie - umożliwiające generowanie różnego rodzaju raportów, analizę danych sprzedażowych oraz monitorowanie efektywności działań.

Wprowadzenie MVP dedykowanego systemu CRM ma wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala na szybkie wdrożenie podstawowych funkcjonalności, co umożliwia firmie rozpoczęcie korzystania z systemu i zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników. Dzięki temu można szybko dostosować system do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań klientów. Po drugie, MVP pozwala na ograniczenie kosztów i ryzyka związanych z budową dedykowanego systemu CRM. Zamiast inwestować dużą ilość czasu i pieniędzy w pełną wersję systemu, firma może skupić się na opracowaniu i wdrożeniu najważniejszych funkcji, które są kluczowe dla jej działalności.

Warto również wspomnieć o frazach długiego ogona, które są ważne dla SEO i pozycjonowania artykułu. Oto kilka przykładowych fraz długiego ogona, które mogą być użyteczne w kontekście tego artykułu:

- Budowa dedykowanego systemu CRM
- MVP jako podstawowy krok w budowie systemu CRM
- Dedykowany system CRM a efektywność sprzedaży
- Zalety MVP w budowie systemu CRM
- Jak zbudować dedykowany system CRM krok po kroku
- MVP w praktyce - przykład budowy systemu CRM

Słowa kluczowe: MVP, dedykowany system CRM, zarządzanie relacjami z klientami, funkcje systemu CRM, analiza danych, raportowanie, automatyzacja działań marketingowych, obsługa zgłoszeń i reklamacji, efektywność sprzedaży, budowa systemu CRM, korzyści MVP, Frazy kluczowe:.

Jakie są kluczowe funkcje, które powinny być uwzględnione w MVP dla systemu CRM?

1. Zarządzanie kontaktami: Jedną z podstawowych funkcji systemu CRM jest możliwość skutecznego zarządzania kontaktami z klientami. MVP powinno umożliwiać tworzenie, edycję i usuwanie kontaktów, a także przechowywanie informacji takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp. Ważne jest również, aby system umożliwiał przypisywanie kontaktów do różnych grup, co ułatwi segmentację i personalizację komunikacji.

2. Śledzenie sprzedaży: Kolejną kluczową funkcją systemu CRM jest śledzenie procesu sprzedaży. MVP powinno umożliwiać tworzenie i zarządzanie szansami sprzedażowymi, śledzenie postępów w realizacji celów sprzedażowych, generowanie raportów sprzedażowych i prognozowanie wyników. Ważne jest również, aby system umożliwiał integrację z innymi narzędziami, takimi jak systemy księgowe, aby umożliwić pełne śledzenie procesu sprzedaży od początku do końca.

3. Zarządzanie zadaniami i kalendarzem: Efektywne zarządzanie zadaniami i kalendarzem jest niezwykle ważne dla skutecznego działania firmy. MVP powinno umożliwiać tworzenie i przypisywanie zadań do konkretnych użytkowników, ustawianie terminów realizacji zadań, wysyłanie powiadomień o zbliżających się terminach i integrację z kalendarzem, aby umożliwić łatwe planowanie i zarządzanie czasem.

4. Analiza danych i raportowanie: System CRM powinien umożliwiać analizę danych dotyczących klientów, sprzedaży i działań marketingowych. MVP powinno umożliwiać generowanie różnych raportów, takich jak raporty sprzedażowe, raporty dotyczące klientów, raporty dotyczące działań marketingowych itp. Ważne jest również, aby system umożliwiał eksport danych do innych narzędzi, takich jak arkusze kalkulacyjne, aby umożliwić dalszą analizę i przetwarzanie danych.

5. Automatyzacja procesów: MVP powinno umożliwiać automatyzację różnych procesów, takich jak wysyłanie powiadomień, tworzenie zadań, generowanie ofert, obsługa zgłoszeń itp. Automatyzacja procesów pozwoli zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy.

6. Integracja z innymi narzędziami: Ważne jest, aby MVP systemu CRM umożliwiał integrację z innymi narzędziami, takimi jak systemy księgowe, narzędzia marketingowe, systemy obsługi klienta itp. Integracja z innymi narzędziami pozwoli na płynny przepływ danych i ułatwi współpracę między różnymi działami firmy.

Ważne słowa kluczowe: system CRM, zarządzanie relacjami z klientami, MVP, zarządzanie kontaktami, śledzenie sprzedaży, zarządzanie zadaniami, kalendarz, analiza danych, raportowanie, automatyzacja procesów, integracja z innymi narzędziami.

Ważne Frazy kluczowe:: funkcje systemu CRM, jakie funkcje powinny być uwzględnione w MVP dla systemu CRM, kluczowe funkcje systemu CRM, MVP dla systemu CRM, zarządzanie kontaktami w systemie CRM, śledzenie sprzedaży w systemie CRM, zarządzanie zadaniami w systemie CRM, analiza danych w systemie CRM, raportowanie w systemie CRM, automatyzacja procesów w systemie CRM, integracja z innymi narzędziami w systemie CRM.

MVP dla systemu CRM - jakie dane i informacje powinny być gromadzone?

Pierwszym krokiem jest identyfikacja podstawowych informacji o klientach. W tym celu należy gromadzić dane takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz preferencje dotyczące kontaktu. Te podstawowe informacje pozwolą na personalizację komunikacji z klientem oraz ułatwią identyfikację klientów w systemie.

Kolejnym ważnym elementem jest gromadzenie danych dotyczących historii interakcji z klientem. W tym przypadku warto rejestrować takie informacje jak: daty i godziny kontaktów, rodzaj komunikacji (telefon, e-mail, spotkanie osobiste), temat rozmowy, notatki z rozmowy oraz wynik spotkania. Dzięki tym danym można śledzić historię relacji z klientem, zapewniając spójność i ciągłość komunikacji.

Ważnym aspektem jest również gromadzenie danych dotyczących transakcji. W przypadku firm, które sprzedają produkty lub usługi, warto rejestrować informacje takie jak: nazwa produktu/usługi, data zakupu, kwota transakcji, metoda płatności oraz informacje o dostawie. Te dane pozwolą na analizę sprzedaży, prognozowanie popytu oraz personalizację oferty dla klienta.

Nie można zapomnieć o gromadzeniu danych dotyczących preferencji i zainteresowań klientów. Warto rejestrować informacje takie jak: preferowane kategorie produktów/usług, preferowane marki, preferowane kanały komunikacji oraz inne szczegóły, które mogą być istotne dla personalizacji oferty. Te dane pozwolą na lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klienta, co zwiększy szanse na sukces sprzedażowy.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem jest gromadzenie danych dotyczących satysfakcji klientów. Warto rejestrować informacje takie jak: oceny produktów/usług, opinie klientów, skargi i reklamacje oraz wyniki ankiet satysfakcji. Te dane pozwolą na monitorowanie jakości obsługi klienta oraz identyfikację obszarów do poprawy.

Podsumowując, MVP dla systemu CRM powinno gromadzić podstawowe informacje o klientach, historię interakcji, dane dotyczące transakcji, preferencje i zainteresowania klientów oraz informacje dotyczące satysfakcji klientów. Te dane pozwolą na skuteczne zarządzanie relacjami z klientami, personalizację oferty oraz monitorowanie jakości obsługi.

Słowa kluczowe: MVP, system CRM, dane, informacje, gromadzenie danych, relacje z klientami, personalizacja, historia interakcji, transakcje, preferencje, zainteresowania, satysfakcja klientów.

Frazy kluczowe:: minimum viable product dla systemu CRM, jakie dane powinny być gromadzone w systemie CRM, jakie informacje są istotne dla systemu CRM, jakie dane pomogą w personalizacji oferty dla klienta, jakie informacje są potrzebne do analizy sprzedaży w systemie CRM, jakie dane pomogą w prognozowaniu popytu, jakie informacje są istotne dla monitorowania jakości obsługi klienta w systemie CRM.

Jakie są najważniejsze moduły, które powinny być zawarte w MVP dla systemu CRM?

1. Moduł zarządzania kontaktami:
Ten moduł jest podstawą każdego systemu CRM. Pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami kontaktowymi klientów, takimi jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp. Moduł ten umożliwia również tworzenie nowych kontaktów, edycję istniejących danych oraz przypisywanie ich do odpowiednich grup czy segmentów.

2. Moduł zarządzania sprzedażą:
Ten moduł umożliwia śledzenie procesu sprzedaży od początku do końca. Pozwala na tworzenie i zarządzanie szansami sprzedażowymi, ofertami, zamówieniami i fakturami. Moduł ten powinien również umożliwiać przypisywanie odpowiednich kontaktów do poszczególnych szans sprzedażowych oraz śledzenie postępów w realizacji sprzedaży.

3. Moduł zarządzania marketingiem:
Ten moduł pozwala na planowanie, tworzenie i śledzenie kampanii marketingowych. Umożliwia tworzenie list mailingowych, wysyłanie newsletterów, śledzenie wyników kampanii oraz analizowanie efektywności działań marketingowych. Moduł ten powinien również umożliwiać integrację z innymi narzędziami marketingowymi, takimi jak systemy automatyzacji marketingu czy narzędzia do analizy danych.

4. Moduł zarządzania wsparciem klienta:
Ten moduł umożliwia śledzenie zgłoszeń i obsługę zapytań klientów. Pozwala na tworzenie i zarządzanie zgłoszeniami, przypisywanie ich do odpowiednich działów czy pracowników oraz śledzenie postępów w rozwiązywaniu problemów klientów. Moduł ten powinien również umożliwiać tworzenie bazy wiedzy, gdzie klienci mogą znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania.

5. Moduł raportowania i analizy:
Ten moduł umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów i analiz dotyczących działań firmy. Pozwala na śledzenie wyników sprzedaży, efektywności kampanii marketingowych, wskaźników obsługi klienta itp. Moduł ten powinien również umożliwiać tworzenie niestandardowych raportów oraz integrację z innymi narzędziami do analizy danych.

Ważne jest, aby pamiętać, że powyższe moduły stanowią jedynie podstawę funkcjonalności MVP dla systemu CRM. W zależności od potrzeb i specyfiki danej firmy, można rozszerzyć system o dodatkowe moduły, takie jak moduł zarządzania projektami, moduł zarządzania dokumentami czy moduł zarządzania zasobami ludzkimi.

Wnioskiem jest, że MVP dla systemu CRM powinno zawierać moduły zarządzania kontaktami, zarządzania sprzedażą, zarządzania marketingiem, zarządzania wsparciem klienta oraz raportowania i analizy. Te moduły stanowią podstawę funkcjonalności, które pozwolą firmie skutecznie zarządzać relacjami z klientami.

Słowa kluczowe: system CRM, moduły CRM, zarządzanie kontaktami, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie marketingiem, zarządzanie wsparciem klienta, raportowanie, analiza

Frazy kluczowe:: MVP dla systemu CRM, funkcjonalności MVP dla systemu CRM, moduły MVP dla systemu CRM, zarządzanie relacjami z klientami, narzędzia CRM, integracja CRM, analiza danych w CRM, zarządzanie projektami w CRM, zarządzanie dokumentami w CRM, zarządzanie zasobami ludzkimi w CRM

MVP dla systemu CRM - jakie funkcje powinny być dostępne dla użytkowników?

1. Zarządzanie kontaktami: Podstawową funkcją systemu CRM jest możliwość przechowywania i zarządzania danymi kontaktowymi klientów. MVP powinno umożliwiać tworzenie, edycję i usuwanie kontaktów, a także przypisywanie ich do odpowiednich kategorii, takich jak potencjalni klienci, obecni klienci, partnerzy biznesowi itp.

2. Zarządzanie historią interakcji: MVP dla systemu CRM powinno umożliwiać rejestrowanie historii interakcji z klientami. To obejmuje zarówno rozmowy telefoniczne, jak i e-maile, spotkania, notatki itp. Dzięki temu użytkownicy mogą śledzić wszystkie dotychczasowe interakcje z klientami i lepiej zrozumieć ich potrzeby i preferencje.

3. Zarządzanie zadaniami i harmonogramem: MVP powinno umożliwiać tworzenie zadań i harmonogramowanie ich w odpowiednich terminach. Użytkownicy powinni mieć możliwość przypisywania zadań do konkretnych kontaktów lub grup kontaktów, ustawiania priorytetów, przypominania o terminach itp. Dzięki temu można skutecznie zarządzać procesem sprzedaży i obsługi klienta.

4. Analiza danych i raportowanie: MVP dla systemu CRM powinno oferować podstawowe narzędzia do analizy danych i generowania raportów. Użytkownicy powinni mieć możliwość generowania raportów dotyczących sprzedaży, aktywności klientów, prognoz itp. Dzięki temu można monitorować efektywność działań i podejmować odpowiednie decyzje biznesowe.

5. Integracja z innymi narzędziami: MVP powinno umożliwiać integrację z innymi narzędziami, takimi jak poczta elektroniczna, kalendarz, systemy obsługi klienta itp. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo synchronizować dane i korzystać z różnych narzędzi w jednym miejscu.

6. Personalizacja i dostosowanie: MVP dla systemu CRM powinno umożliwiać personalizację interfejsu użytkownika i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. To pozwala na bardziej efektywne korzystanie z systemu i zwiększa jego użyteczność.

7. Bezpieczeństwo danych: MVP powinno zapewniać odpowiednie zabezpieczenia danych, takie jak szyfrowanie, autoryzacja użytkowników, zarządzanie uprawnieniami itp. Dzięki temu można chronić poufne informacje klientów i zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi.

Słowa kluczowe: MVP, system CRM, zarządzanie kontaktami, historia interakcji, zarządzanie zadaniami, analiza danych, raportowanie, integracja, personalizacja, bezpieczeństwo danych.

Frazy kluczowe:: MVP dla systemu CRM - jakie funkcje powinny być dostępne dla użytkowników, zarządzanie kontaktami w systemie CRM, historia interakcji z klientami w systemie CRM, zarządzanie zadaniami i harmonogramem w systemie CRM, analiza danych i raportowanie w systemie CRM, integracja systemu CRM z innymi narzędziami, personalizacja i dostosowanie systemu CRM, bezpieczeństwo danych w systemie CRM.

Jakie są najważniejsze cechy interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CRM?

Systemy CRM (Customer Relationship Management) są niezwykle ważne dla każdej firmy, która pragnie skutecznie zarządzać relacjami z klientami. Jednak aby system CRM był naprawdę użyteczny, niezbędne jest zaprojektowanie intuicyjnego i funkcjonalnego interfejsu użytkownika. W tym artykule omówimy najważniejsze cechy interfejsu użytkownika w MVP (Minimum Viable Product) dla systemu CRM.

1. Prostota i intuicyjność: Interfejs użytkownika powinien być prosty i łatwy w obsłudze. Użytkownicy powinni natychmiast rozumieć, jak korzystać z systemu i wykonywać podstawowe zadania. Zbyt skomplikowany interfejs może zniechęcić użytkowników i utrudnić efektywne korzystanie z systemu CRM.

2. Personalizacja: Interfejs użytkownika powinien umożliwiać personalizację w zależności od potrzeb i preferencji użytkowników. Każdy użytkownik powinien mieć możliwość dostosowania interfejsu do swoich indywidualnych wymagań, tak aby system CRM był jak najbardziej efektywny w codziennej pracy.

3. Responsywność: Interfejs użytkownika powinien być responsywny i dostosowywać się do różnych urządzeń i rozdzielczości ekranu. W dzisiejszych czasach, gdy wiele osób korzysta z systemów CRM na różnych urządzeniach mobilnych, ważne jest, aby interfejs był łatwo dostępny i czytelny na wszystkich platformach.

4. Integracja z innymi narzędziami: Interfejs użytkownika powinien umożliwiać łatwą integrację z innymi narzędziami, takimi jak poczta elektroniczna, kalendarz, czy systemy do zarządzania projektami. Dzięki temu użytkownicy będą mieli pełen obraz swoich działań i będą mogli efektywnie zarządzać relacjami z klientami.

5. Wielojęzyczność: Jeśli system CRM jest używany w firmie o międzynarodowym zasięgu, interfejs użytkownika powinien obsługiwać różne języki. To umożliwi użytkownikom z różnych krajów korzystanie z systemu w swoim ojczystym języku, co przyczyni się do lepszej efektywności pracy.

6. Analiza danych: Interfejs użytkownika powinien umożliwiać łatwą analizę danych i generowanie raportów. Użytkownicy powinni mieć dostęp do różnych narzędzi analitycznych, które pomogą im w zrozumieniu i wykorzystaniu zgromadzonych danych w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

7. Personalizowane powiadomienia: Interfejs użytkownika powinien umożliwiać personalizowane powiadomienia, które informują użytkowników o ważnych wydarzeniach, takich jak spotkania, zadania do wykonania czy zmiany w statusie klienta. Dzięki temu użytkownicy nie przegapią żadnych istotnych informacji i będą mogli działać szybko i skutecznie.

8. Łatwość nawigacji: Interfejs użytkownika powinien być łatwy w nawigacji, umożliwiając szybkie przechodzenie między różnymi sekcjami systemu CRM. Użytkownicy powinni mieć dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji w zasięgu jednego kliknięcia, bez konieczności zbędnego przeszukiwania menu.

Wnioski:

Ważne jest, aby interfejs użytkownika w MVP dla systemu CRM był prosty, intuicyjny, personalizowalny, responsywny, zintegrowany z innymi narzędziami, wielojęzyczny, umożliwiający analizę danych, personalizowane powiadomienia oraz łatwą nawigację. Te cechy są kluczowe dla efektywnego zarządzania relacjami z klientami i osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Słowa kluczowe: interfejs użytkownika, MVP, system CRM, prostota, intuicyjność, personalizacja, responsywność, integracja, wielojęzyczność, analiza danych, powiadomienia, nawigacja.

Frazy kluczowe:: cechy interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CRM, jak zaprojektować interfejs użytkownika w systemie CRM, dlaczego interfejs użytkownika jest ważny w systemie CRM, jakie są najważniejsze cechy interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CRM, jakie są korzyści z intuicyjnego interfejsu użytkownika w systemie CRM.

MVP dla systemu CRM - jakie integracje z innymi narzędziami powinny być uwzględnione?

1. Integracja z systemem e-mail
Jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji w biznesie jest e-mail. Integracja systemu CRM z klientem poczty elektronicznej umożliwia automatyczne przechwytywanie i archiwizowanie wiadomości e-mail, a także synchronizację kalendarzy i zadań. Dzięki temu, pracownicy mogą mieć pełny wgląd w historię komunikacji z klientem, co ułatwia budowanie trwałych relacji.

2. Integracja z systemem telefonicznym
Wiele firm korzysta z systemów telefonicznych do prowadzenia rozmów z klientami. Integracja systemu CRM z systemem telefonicznym pozwala na automatyczne rejestrowanie połączeń, nagrywanie rozmów i przypisywanie ich do odpowiednich rekordów klientów. Dzięki temu, pracownicy mogą mieć pełny wgląd w historię kontaktów telefonicznych, co ułatwia świadczenie lepszej obsługi klienta.

3. Integracja z systemem zarządzania projektami
Wiele firm korzysta z systemów zarządzania projektami do planowania i monitorowania działań związanych z obsługą klienta. Integracja systemu CRM z takim narzędziem umożliwia śledzenie postępów projektów, przypisywanie zadań do odpowiednich pracowników i monitorowanie terminów. Dzięki temu, firma może lepiej zarządzać projektami związanych z obsługą klienta i zapewnić ich terminowe wykonanie.

4. Integracja z systemem marketingowym
Skuteczna kampania marketingowa jest kluczowa dla przyciągania nowych klientów i utrzymania istniejących. Integracja systemu CRM z narzędziami marketingowymi umożliwia automatyczne przechwytywanie danych dotyczących potencjalnych klientów, śledzenie ich zachowań i personalizację komunikacji. Dzięki temu, firma może dostosować swoje działania marketingowe do indywidualnych potrzeb klientów i zwiększyć skuteczność kampanii.

5. Integracja z systemem obsługi klienta
System obsługi klienta (Helpdesk) jest niezbędny do skutecznego rozwiązywania problemów i pytań klientów. Integracja systemu CRM z systemem Helpdesk umożliwia automatyczne tworzenie zgłoszeń, śledzenie ich statusu i udostępnianie informacji o klientach. Dzięki temu, firma może zapewnić szybką i efektywną obsługę klienta, co przekłada się na zadowolenie i lojalność klientów.

Wartościowe słowa kluczowe: MVP, system CRM, integracje, narzędzia, relacje z klientami, efektywne zarządzanie, dane klientów, potrzeby klientów, preferencje klientów, system e-mail, komunikacja biznesowa, archiwizacja wiadomości, synchronizacja kalendarzy, zadania, system telefoniczny, rejestrowanie połączeń, nagrywanie rozmów, obsługa klienta, system zarządzania projektami, planowanie działań, monitorowanie działań, system marketingowy, kampanie marketingowe, personalizacja komunikacji, system obsługi klienta, rozwiązywanie problemów, pytania klientów, zgłoszenia, status zgłoszeń, udostępnianie informacji, zadowolenie klientów, lojalność klientów.

Frazy kluczowe:: MVP dla systemu CRM z integracjami, jakie integracje powinny być uwzględnione w systemie CRM, jakie narzędzia powinny być zintegrowane z systemem CRM, jakie integracje są niezbędne dla skutecznego zarządzania relacjami z klientami, jakie integracje poprawią efektywność systemu CRM, jakie integracje pomogą w budowaniu trwałych relacji z klientami, jakie integracje ułatwią świadczenie lepszej obsługi klienta, jakie integracje usprawnią zarządzanie projektami związanymi z obsługą klienta, jakie integracje zwiększą skuteczność kampanii marketingowych, jakie integracje przyczynią się do szybkiej i efektywnej obsługi klienta.

MVP dla systemu CRM - jakie funkcje powinny być dostępne dla administratorów?

Pierwszą kluczową funkcją, która powinna być dostępna dla administratorów, jest możliwość tworzenia i zarządzania użytkownikami. Administratorzy powinni mieć pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do systemu CRM i jakie są ich uprawnienia. Powinni mieć możliwość tworzenia nowych kont użytkowników, nadawania im odpowiednich ról i uprawnień, oraz zarządzania ich danymi logowania. Dzięki temu administratorzy mogą skonfigurować system CRM zgodnie z wewnętrznymi politykami firmy i zapewnić, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do poufnych danych klientów.

Kolejną istotną funkcją dla administratorów jest możliwość definiowania i zarządzania polami i formularzami. System CRM powinien umożliwiać administratorom dodawanie, usuwanie i modyfikowanie pól, które są przechowywane w bazie danych. Dzięki temu administratorzy mogą dostosować system CRM do specyficznych potrzeb swojej firmy i branży. Na przykład, jeśli firma zajmuje się sprzedażą samochodów, administratorzy mogą dodać pola dotyczące marki, modelu i roku produkcji samochodu. To pozwoli na bardziej szczegółową analizę danych i lepsze zrozumienie preferencji klientów.

Dodatkowo, administratorzy powinni mieć możliwość definiowania i zarządzania procesami biznesowymi w systemie CRM. Procesy biznesowe to sekwencje działań, które muszą zostać wykonane w celu osiągnięcia określonego celu. Na przykład, proces sprzedaży może obejmować etapy takie jak generowanie leadów, kwalifikowanie ich, negocjacje, podpisanie umowy i obsługę posprzedażową. Administratorzy powinni mieć możliwość definiowania tych etapów, ich kolejności i warunków przejścia między nimi. Dzięki temu system CRM może automatycznie przypisywać zadania do odpowiednich użytkowników, wysyłać powiadomienia o ważnych terminach i monitorować postęp w realizacji procesów biznesowych.

Inną ważną funkcją dla administratorów jest możliwość generowania raportów i analizy danych. System CRM powinien umożliwiać administratorom tworzenie niestandardowych raportów, które zawierają istotne informacje dotyczące klientów, sprzedaży, aktywności marketingowych itp. Administratorzy powinni mieć dostęp do różnych narzędzi analitycznych, które umożliwiają im analizę danych i identyfikację trendów i wzorców. Dzięki temu administratorzy mogą podejmować lepiej poinformowane decyzje biznesowe i zoptymalizować swoje strategie marketingowe i sprzedażowe.

Wreszcie, system CRM powinien oferować administratorom możliwość integracji z innymi systemami i narzędziami. Wiele firm korzysta z różnych aplikacji do zarządzania różnymi aspektami swojej działalności, takimi jak systemy księgowe, systemy obsługi klienta, narzędzia do automatyzacji marketingu itp. Dlatego ważne jest, aby system CRM był w stanie integrować się z tymi aplikacjami i wymieniać dane między nimi. Administratorzy powinni mieć możliwość konfiguracji integracji i monitorowania ich działania, aby zapewnić płynny przepływ informacji między różnymi systemami.

Podsumowując, MVP dla systemu CRM powinno oferować szereg funkcji dla administratorów, które umożliwiają im pełną kontrolę i konfigurację systemu. Wymienione powyżej funkcje, takie jak zarządzanie użytkownikami, polami i formularzami, procesami biznesowymi, raportowaniem i analizą danych, oraz integracją z innymi systemami, są kluczowe dla skutecznego zarządzania relacjami z klientami. Dzięki nim administratorzy mogą dostosować system CRM do specyficznych potrzeb swojej firmy i branży, zoptymalizować swoje procesy biznesowe i podejmować lepiej poinformowane decyzje.

Słowa kluczowe: MVP, system CRM, administratorzy, zarządzanie relacjami z klientami, funkcje, konfiguracja, użytkownicy, pola, formularze, procesy biznesowe, raportowanie, analiza danych, integracja, efektywność, sukces.

Frazy kluczowe:: zarządzanie relacjami z klientami, system CRM dla administratorów, funkcje systemu CRM, konfiguracja systemu CRM, zarządzanie użytkownikami w systemie CRM, pola i formularze w systemie CRM, procesy biznesowe w systemie CRM, raportowanie i analiza danych w systemie CRM, integracja systemu CRM z innymi aplikacjami, skuteczne zarządzanie relacjami z klientami.

MVP jako podstawowy krok w budowie dedykowanego systemu CMS

MVP to strategia polegająca na opracowaniu i wdrożeniu produktu, który zawiera tylko najważniejsze funkcje i cechy, niezbędne do jego działania. Jest to swojego rodzaju prototyp, który pozwala na szybkie przetestowanie i zweryfikowanie pomysłu oraz zrozumienie potrzeb użytkowników. W przypadku budowy dedykowanego systemu CMS, MVP pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych funkcjonalnościach, które są niezbędne do zarządzania treściami na stronie internetowej.

Pierwszym krokiem w budowie MVP dla dedykowanego systemu CMS jest analiza potrzeb i wymagań klienta. Ważne jest zrozumienie, jakie funkcje i cechy są najważniejsze dla użytkowników systemu. Czy będą to podstawowe operacje edycji treści, zarządzanie użytkownikami, czy może integracja z innymi narzędziami? Wszystkie te informacje są kluczowe do opracowania MVP.

Następnie, na podstawie zebranych informacji, można przystąpić do projektowania i implementacji MVP. Warto tutaj skupić się na prostocie i intuicyjności interfejsu użytkownika. Użytkownicy powinni łatwo odnaleźć się w systemie i wykonywać podstawowe operacje bez żadnych trudności. Warto również zadbać o responsywność systemu, aby można go było wygodnie obsługiwać zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych.

Po zaimplementowaniu MVP, warto przeprowadzić testy i zbierać opinie od użytkowników. To pozwoli na szybką iterację i wprowadzenie ewentualnych poprawek. Ważne jest, aby słuchać opinii użytkowników i dostosowywać system do ich potrzeb.

ma wiele zalet. Po pierwsze, pozwala na szybkie wdrożenie działającego produktu, który można przetestować i zweryfikować. Po drugie, skupienie się na najważniejszych funkcjach pozwala zaoszczędzić czas i zasoby. Po trzecie, dzięki iteracyjnemu podejściu, system może być stopniowo rozwijany i dostosowywany do potrzeb użytkowników.

Słowa kluczowe: MVP, dedykowany system CMS, budowa, prototyp, funkcjonalności, analiza potrzeb, projektowanie, implementacja, interfejs użytkownika, responsywność, testy, opinie użytkowników, iteracja, rozwój.

Frazy kluczowe::
- Budowa dedykowanego systemu CMS krok po kroku
- Zalety MVP w budowie systemu CMS
- Jak zbudować dedykowany system CMS przy użyciu MVP
- Wprowadzenie MVP jako podstawowego kroku w budowie systemu CMS
- Jakie funkcje powinien zawierać MVP dla dedykowanego systemu CMS
- Testowanie i iteracyjne dostosowywanie dedykowanego systemu CMS przy użyciu MVP.

Jakie są kluczowe funkcje, które powinny być uwzględnione w MVP dla systemu CMS?

1. Zarządzanie treścią: Podstawową funkcją systemu CMS jest umożliwienie łatwego zarządzania treścią. Użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia, edycji i usuwania treści na stronie internetowej. Powinno to obejmować zarówno tekst, jak i multimedia, takie jak obrazy i filmy. Intuicyjny interfejs użytkownika i edytor WYSIWYG (What You See Is What You Get) są kluczowe dla ułatwienia procesu zarządzania treścią.

2. Zarządzanie użytkownikami: System CMS powinien umożliwiać zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami. Administratorzy powinni mieć możliwość tworzenia kont użytkowników, nadawania im różnych poziomów dostępu i kontrolowania ich uprawnień. To pozwoli na skuteczne zarządzanie treścią i zapobieganie nieautoryzowanym zmianom.

3. Zarządzanie szablonami: Wiele stron internetowych korzysta z szablonów, które określają ich wygląd i układ. System CMS powinien umożliwiać łatwe zarządzanie szablonami, umożliwiając administratorom dostosowanie wyglądu strony do swoich potrzeb. To pozwoli na spójny wygląd i branding strony.

4. Zarządzanie kategoriami i tagami: Organizacja treści jest kluczowa dla skutecznego systemu CMS. Użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia kategorii i tagów, które pomogą w łatwym wyszukiwaniu i nawigacji po stronie. To ułatwi użytkownikom znalezienie potrzebnych informacji i poprawi ogólną użyteczność strony.

5. Zarządzanie SEO: Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (SEO) jest niezwykle ważna dla sukcesu strony internetowej. System CMS powinien umożliwiać łatwe zarządzanie meta tagami, URL-ami, nagłówkami i innymi elementami, które wpływają na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania. To pomoże w poprawie widoczności strony i zwiększeniu ruchu organicznego.

6. Zarządzanie wielojęzycznością: Jeśli strona internetowa ma być dostępna dla różnych grup językowych, system CMS powinien umożliwiać łatwe zarządzanie wielojęzycznością. Użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia i zarządzania treścią w różnych językach, a system powinien umożliwiać łatwe przełączanie się między wersjami językowymi.

7. Analiza danych: System CMS powinien umożliwiać zbieranie i analizowanie danych dotyczących ruchu na stronie. To pomoże administratorom w zrozumieniu, jak użytkownicy korzystają z witryny i jakie treści są najbardziej popularne. Na podstawie tych informacji można podejmować decyzje dotyczące optymalizacji treści i ulepszania strony.

8. Integracje z innymi narzędziami: Wiele firm korzysta z różnych narzędzi i systemów, takich jak CRM, systemy e-commerce czy narzędzia do marketingu. System CMS powinien umożliwiać łatwe integracje z tymi narzędziami, umożliwiając płynne przepływy pracy i wymianę danych.

Ważne jest, aby pamiętać, że powyższe funkcje stanowią jedynie podstawę minimalnego produktu (MVP) dla systemu CMS. W zależności od potrzeb i wymagań firmy, można dodać dodatkowe funkcje i rozszerzenia.

Słowa kluczowe: system zarządzania treścią, CMS, minimalny produkt, funkcje, zarządzanie treścią, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie szablonami, zarządzanie kategoriami, zarządzanie tagami, zarządzanie SEO, zarządzanie wielojęzycznością, analiza danych, integracje.

Frazy kluczowe:: zarządzanie treścią w systemie CMS, funkcje MVP dla systemu CMS, jak wybrać system CMS, optymalizacja SEO w systemie CMS, zarządzanie wielojęzycznością w systemie CMS, analiza danych w systemie CMS, integracje w systemie CMS.

MVP dla systemu CMS - jakie rodzaje treści powinny być obsługiwane?

Pierwszym rodzajem treści, który powinien być obsługiwany przez system CMS, są teksty. Teksty stanowią podstawę większości stron internetowych, niezależnie od ich charakteru. System CMS powinien umożliwiać łatwe dodawanie, edycję i formatowanie tekstów, a także umożliwiać tworzenie różnych typów nagłówków, list, akapitów i innych elementów tekstowych. Ponadto, system powinien obsługiwać różne języki, aby umożliwić tworzenie wielojęzycznych stron internetowych.

Kolejnym ważnym rodzajem treści są obrazy i multimedia. System CMS powinien umożliwiać łatwe dodawanie i zarządzanie obrazami, a także umożliwiać ich edycję i skalowanie. Ponadto, system powinien obsługiwać różne formaty plików multimedialnych, takie jak wideo i dźwięk, aby umożliwić tworzenie atrakcyjnych i interaktywnych stron internetowych.

W przypadku firm, które oferują produkty lub usługi, system CMS powinien obsługiwać również katalogi produktów. Katalogi powinny umożliwiać łatwe dodawanie, edycję i zarządzanie produktami, a także umożliwiać tworzenie różnych kategorii i podkategorii. System powinien również umożliwiać dodawanie opisów, zdjęć, cen i innych informacji dotyczących produktów.

Dla firm, które organizują wydarzenia, system CMS powinien obsługiwać również kalendarze i rezerwacje. Kalendarze powinny umożliwiać łatwe dodawanie i zarządzanie wydarzeniami, a także umożliwiać wyświetlanie ich w różnych widokach, takich jak widok miesięczny, tygodniowy lub dzienny. System powinien również umożliwiać rezerwacje miejsc na wydarzenia, zarówno online, jak i offline.

Innym ważnym rodzajem treści są formularze. Formularze są niezbędne dla firm, które chcą zbierać dane od swoich klientów, takie jak informacje kontaktowe, opinie czy zamówienia. System CMS powinien umożliwiać łatwe tworzenie i zarządzanie formularzami, a także umożliwiać integrację z narzędziami do analizy danych, takimi jak Google Analytics.

Oprócz powyższych rodzajów treści, system CMS powinien również obsługiwać blogi, wiadomości, galerie zdjęć, FAQ, strony statyczne i wiele innych. Ważne jest, aby system był elastyczny i umożliwiał dostosowanie do indywidualnych potrzeb i wymagań każdej firmy.

Podsumowując, system CMS powinien obsługiwać różnorodne rodzaje treści, takie jak teksty, obrazy, multimedia, katalogi produktów, kalendarze, formularze i wiele innych. Dzięki temu firmy będą miały możliwość tworzenia atrakcyjnych, interaktywnych i funkcjonalnych stron internetowych, które przyciągną uwagę klientów i zwiększą ich zaangażowanie.

Słowa kluczowe: system CMS, zarządzanie treściami, teksty, obrazy, multimedia, katalogi produktów, kalendarze, formularze, blogi, wiadomości, galerie zdjęć, FAQ, strony statyczne.

Frazy kluczowe:: system CMS dla firm, zarządzanie treściami online, tworzenie stron internetowych, łatwe dodawanie treści, wielojęzyczne strony internetowe, obsługa obrazów i multimediów, katalogi produktów, rezerwacje wydarzeń, formularze kontaktowe, blogowanie dla firm, galerie zdjęć dla stron internetowych.

Jakie są najważniejsze moduły, które powinny być zawarte w MVP dla systemu CMS?

1. Moduł zarządzania użytkownikami:
Ten moduł umożliwia tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników. Powinien zawierać funkcje rejestracji, logowania, resetowania hasła oraz zarządzania uprawnieniami. Dzięki temu modułowi administrator może kontrolować dostęp do różnych funkcji systemu CMS dla różnych użytkowników.

2. Moduł zarządzania treścią:
To jest serce systemu CMS. Moduł zarządzania treścią umożliwia tworzenie, edycję i publikację treści na stronie internetowej. Powinien zawierać intuicyjny edytor tekstu, możliwość dodawania multimediów (zdjęcia, filmy), zarządzanie kategoriami i tagami, oraz funkcje wyszukiwania i sortowania treści.

3. Moduł zarządzania stronami:
Ten moduł umożliwia tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi. Powinien zawierać funkcje tworzenia nowych stron, edycji istniejących, zarządzania układem strony (np. dodawanie sekcji, kolumn), oraz możliwość tworzenia menu nawigacyjnego.

4. Moduł zarządzania mediów:
Ten moduł umożliwia zarządzanie multimediów, takich jak zdjęcia, filmy, dokumenty. Powinien zawierać funkcje przesyłania plików, tworzenia galerii, zarządzania metadanymi multimediów, oraz możliwość wstawiania multimediów do treści.

5. Moduł zarządzania szablonami:
Ten moduł umożliwia tworzenie i zarządzanie szablonami stron. Powinien zawierać funkcje tworzenia nowych szablonów, edycji istniejących, oraz możliwość personalizacji wyglądu strony.

6. Moduł zarządzania SEO:
Ten moduł umożliwia optymalizację strony pod kątem wyszukiwarek internetowych. Powinien zawierać funkcje zarządzania meta tagami, URL-ami, mapą strony, oraz możliwość generowania przyjaznych dla SEO adresów URL.

7. Moduł zarządzania komentarzami:
Ten moduł umożliwia zarządzanie komentarzami użytkowników na stronie. Powinien zawierać funkcje moderacji komentarzy, możliwość odpowiedzi na komentarze, oraz funkcje raportowania i blokowania nieodpowiednich komentarzy.

8. Moduł zarządzania analizą:
Ten moduł umożliwia śledzenie i analizowanie statystyk strony internetowej. Powinien zawierać funkcje monitorowania ruchu na stronie, analizy źródeł ruchu, oraz generowania raportów.

Ważne jest, aby pamiętać, że powyższe moduły stanowią jedynie podstawę systemu CMS. W zależności od konkretnych wymagań i celów, można dodać dodatkowe moduły, takie jak moduł e-commerce, moduł newslettera, czy moduł zarządzania wielojęzycznością.

Podsumowując, najważniejsze moduły, które powinny być zawarte w MVP dla systemu CMS to: moduł zarządzania użytkownikami, moduł zarządzania treścią, moduł zarządzania stronami, moduł zarządzania mediów, moduł zarządzania szablonami, moduł zarządzania SEO, moduł zarządzania komentarzami oraz moduł zarządzania analizą.

Słowa kluczowe: system CMS, moduły, zarządzanie treścią, zarządzanie stronami, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie mediów, zarządzanie szablonami, zarządzanie SEO, zarządzanie komentarzami, zarządzanie analizą.

Frazy kluczowe:: MVP dla systemu CMS, najważniejsze moduły w systemie CMS, jakie moduły powinny być zawarte w MVP dla systemu CMS, rola modułów w systemie CMS.

MVP dla systemu CMS - jakie funkcje powinny być dostępne dla użytkowników?

System zarządzania treścią (CMS) jest nieodłącznym narzędziem dla wielu firm i przedsiębiorstw, które chcą skutecznie zarządzać swoją stroną internetową. MVP (Minimum Viable Product) dla systemu CMS to podstawowa wersja, która zawiera najważniejsze funkcje, niezbędne do efektywnego zarządzania treścią. W tym artykule omówimy, jakie funkcje powinny być dostępne dla użytkowników w MVP dla systemu CMS.

1. Zarządzanie treścią: Podstawową funkcją systemu CMS jest umożliwienie użytkownikom zarządzania treścią na stronie internetowej. Powinno być możliwe dodawanie, edytowanie i usuwanie treści w prosty i intuicyjny sposób. Użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia nowych stron, artykułów, galerii zdjęć, a także zarządzania menu i strukturą witryny.

2. Edytor treści: MVP dla systemu CMS powinno zawierać edytor treści, który umożliwia formatowanie tekstu, dodawanie obrazów, linków i innych elementów multimedialnych. Edytor powinien być łatwy w obsłudze, nawet dla osób bez technicznej wiedzy.

3. Zarządzanie użytkownikami: System CMS powinien umożliwiać zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami. Administrator powinien mieć możliwość tworzenia nowych kont użytkowników, nadawania im różnych poziomów dostępu i kontrolowania ich aktywności na stronie.

4. Wyszukiwanie i filtrowanie: MVP dla systemu CMS powinno zawierać funkcję wyszukiwania, która umożliwia użytkownikom szybkie odnalezienie potrzebnych treści. Dodatkowo, filtrowanie treści na podstawie różnych kategorii, tagów lub daty publikacji może być bardzo przydatne.

5. Responsywność: W dzisiejszych czasach, gdy większość użytkowników korzysta z urządzeń mobilnych, system CMS powinien być responsywny i dostosowany do różnych rozmiarów ekranów. Użytkownicy powinni mieć możliwość zarządzania treścią zarówno na komputerze, jak i na smartfonie czy tablecie.

6. Statystyki i analizy: MVP dla systemu CMS powinno zawierać podstawowe narzędzia do monitorowania statystyk strony internetowej. Użytkownicy powinni mieć dostęp do informacji takich jak liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie, popularne treści itp. Dzięki temu będą mogli lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników i dostosować swoje działania.

7. Bezpieczeństwo: System CMS powinien zapewniać odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić treści i dane użytkowników. Powinno być możliwe tworzenie silnych haseł, stosowanie autoryzacji dwuetapowej i regularne aktualizacje systemu w celu zapobiegania atakom.

8. Integracje z innymi narzędziami: MVP dla systemu CMS powinno umożliwiać integrację z innymi narzędziami, takimi jak systemy e-commerce, narzędzia do marketingu internetowego czy platformy społecznościowe. Dzięki temu użytkownicy będą mogli łatwo zarządzać różnymi aspektami swojej działalności online.

Ważne słowa kluczowe: MVP, system CMS, zarządzanie treścią, edytor treści, zarządzanie użytkownikami, wyszukiwanie, filtrowanie, responsywność, statystyki, analizy, bezpieczeństwo, integracje.

Frazy kluczowe:: MVP dla systemu CMS - jakie funkcje powinny być dostępne dla użytkowników, zarządzanie treścią w systemie CMS, edytor treści w systemie CMS, zarządzanie użytkownikami w systemie CMS, wyszukiwanie i filtrowanie treści w systemie CMS, responsywność systemu CMS, statystyki i analizy w systemie CMS, bezpieczeństwo w systemie CMS, integracje w systemie CMS.

Jakie są najważniejsze cechy interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CMS?

1. Prostota i intuicyjność: Interfejs użytkownika powinien być prosty i intuicyjny, aby nawet osoba nieznająca technologii mogła łatwo poruszać się po systemie CMS. Ważne jest, aby funkcje były łatwo dostępne i zrozumiałe, a procesy zarządzania treściami były intuicyjne i nie wymagały dużego wysiłku.

2. Responsywność: W dzisiejszych czasach większość użytkowników korzysta z różnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety i komputery. Interfejs użytkownika powinien być responsywny, czyli dostosowywać się do różnych rozmiarów ekranów i urządzeń. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zarządzać treściami niezależnie od tego, jakiego urządzenia używają.

3. Personalizacja: Każda firma ma swoje własne potrzeby i preferencje. Dlatego ważne jest, aby interfejs użytkownika w MVP dla systemu CMS umożliwiał personalizację. Użytkownicy powinni mieć możliwość dostosowania wyglądu i układu interfejsu do swoich indywidualnych preferencji, co pozwoli im na bardziej efektywne zarządzanie treściami.

4. Wielojęzyczność: W przypadku firm działających na międzynarodowym rynku, interfejs użytkownika powinien obsługiwać różne języki. Użytkownicy powinni mieć możliwość wyboru preferowanego języka, co ułatwi im korzystanie z systemu CMS i zarządzanie treściami w ich ojczystym języku.

5. Elastyczność: Interfejs użytkownika powinien być elastyczny i umożliwiać dostosowanie do różnych rodzajów treści i potrzeb użytkowników. Powinien umożliwiać łatwe dodawanie nowych funkcji i modułów, a także dostosowywanie istniejących do indywidualnych potrzeb.

6. Efektywność: Interfejs użytkownika powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiał szybkie i efektywne zarządzanie treściami. Ważne jest, aby funkcje były łatwo dostępne i wykonywanie operacji było szybkie i intuicyjne. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zaoszczędzić czas i skupić się na tworzeniu wartościowych treści.

Ważne jest, aby interfejs użytkownika w MVP dla systemu CMS spełniał powyższe cechy, aby zapewnić wygodne i efektywne zarządzanie treściami online. Prostota, intuicyjność, responsywność, personalizacja, wielojęzyczność, elastyczność i efektywność są kluczowymi elementami, które powinny być uwzględnione podczas projektowania interfejsu użytkownika.

Słowa kluczowe: interfejs użytkownika, MVP, system CMS, zarządzanie treściami, prostota, intuicyjność, responsywność, personalizacja, wielojęzyczność, elastyczność, efektywność.

Frazy kluczowe:: cechy interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CMS, jak zaprojektować interfejs użytkownika w MVP dla systemu CMS, dlaczego interfejs użytkownika jest ważny w MVP dla systemu CMS, jakie są najważniejsze cechy interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CMS.

MVP dla systemu CMS - jakie integracje z innymi narzędziami powinny być uwzględnione?

1. Integracja z narzędziami do analizy danych - W celu skutecznego monitorowania i analizowania ruchu na stronie internetowej, niezbędne jest uwzględnienie integracji z narzędziami do analizy danych, takimi jak Google Analytics. Dzięki temu właściciele stron będą mieli dostęp do szczegółowych statystyk, które pomogą im zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z ich witryny i jakie działania należy podjąć, aby ją zoptymalizować.

2. Integracja z narzędziami do automatyzacji marketingu - Wprowadzenie integracji z narzędziami do automatyzacji marketingu, takimi jak MailChimp czy HubSpot, umożliwi właścicielom stron skuteczne zarządzanie kampaniami marketingowymi. Dzięki temu będą mogli tworzyć i wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail, automatyzować procesy marketingowe i śledzić skuteczność swoich działań.

3. Integracja z systemami CRM - Systemy CRM (Customer Relationship Management) są niezwykle ważne dla efektywnego zarządzania relacjami z klientami. Integracja systemu CMS z narzędziami CRM, takimi jak Salesforce czy Zoho CRM, umożliwi właścicielom stron skuteczne gromadzenie danych o klientach, zarządzanie kontaktami i śledzenie historii interakcji. To z kolei pozwoli na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie działań marketingowych do ich oczekiwań.

4. Integracja z narzędziami do zarządzania projektami - W przypadku większych projektów internetowych, integracja systemu CMS z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Trello czy Asana, jest niezbędna. Umożliwi to skuteczne planowanie, organizację i śledzenie postępów projektu, a także efektywną komunikację między członkami zespołu.

5. Integracja z narzędziami do e-commerce - Jeśli strona internetowa ma funkcję sprzedażową, integracja systemu CMS z narzędziami do e-commerce, takimi jak WooCommerce czy Shopify, jest niezbędna. Dzięki temu właściciele stron będą mogli łatwo zarządzać sklepem online, monitorować zamówienia, zarządzać zapasami i śledzić wyniki sprzedaży.

6. Integracja z narzędziami do zarządzania treścią w mediach społecznościowych - W obecnych czasach obecność w mediach społecznościowych jest niezwykle istotna dla sukcesu biznesu online. Integracja systemu CMS z narzędziami do zarządzania treścią w mediach społecznościowych, takimi jak Hootsuite czy Buffer, umożliwi właścicielom stron skuteczne planowanie i publikowanie treści na różnych platformach społecznościowych, a także monitorowanie reakcji użytkowników.

Warto zauważyć, że powyższe integracje są tylko niektórymi z wielu możliwych opcji. Wybór konkretnych narzędzi do integracji z systemem CMS powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i celów biznesowych. Jednak uwzględnienie tych integracji w MVP dla systemu CMS zapewni właścicielom stron podstawowe funkcjonalności, które są niezbędne do skutecznego prowadzenia biznesu online.

Słowa kluczowe: MVP, system CMS, integracje, narzędzia, analiza danych, automatyzacja marketingu, CRM, zarządzanie projektami, e-commerce, media społecznościowe.

Frazy kluczowe:: minimalny produkt wydany dla systemu CMS, integracje z narzędziami do analizy danych, integracje z narzędziami do automatyzacji marketingu, integracje z systemami CRM, integracje z narzędziami do zarządzania projektami, integracje z narzędziami do e-commerce, integracje z narzędziami do zarządzania treścią w mediach społecznościowych.

MVP dla systemu CMS - jakie funkcje powinny być dostępne dla administratorów?

Pierwszą i najważniejszą funkcją, która powinna być dostępna dla administratorów, jest intuicyjny interfejs użytkownika. Administratorzy powinni mieć łatwy dostęp do wszystkich funkcji systemu CMS, a interfejs powinien być prosty i intuicyjny w obsłudze. Dzięki temu administratorzy będą mogli szybko i sprawnie zarządzać treścią na stronie internetowej, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej.

Kolejną istotną funkcją jest możliwość tworzenia i edycji treści. Administratorzy powinni mieć możliwość dodawania nowych stron, artykułów, zdjęć, filmów i innych elementów do strony internetowej. Powinni mieć również możliwość edycji istniejących treści, tak aby mogli aktualizować informacje na stronie w zależności od potrzeb. Ważne jest, aby system CMS umożliwiał administratorom pełną kontrolę nad treścią, bez konieczności angażowania programistów.

Kolejną ważną funkcją jest zarządzanie użytkownikami. Administratorzy powinni mieć możliwość tworzenia nowych kont użytkowników, nadawania im odpowiednich uprawnień i zarządzania nimi. Powinni mieć również możliwość monitorowania aktywności użytkowników, tak aby mogli kontrolować, kto ma dostęp do jakich treści na stronie internetowej. To pozwoli administratorom utrzymać bezpieczeństwo strony i zapobiec nieautoryzowanym zmianom.

Dodatkowo, MVP dla systemu CMS powinno zawierać funkcje związane z optymalizacją SEO. Administratorzy powinni mieć możliwość dodawania meta tagów, opisów, słów kluczowych i innych elementów, które pomogą w pozycjonowaniu strony w wyszukiwarkach internetowych. System CMS powinien również umożliwiać administratorom tworzenie przyjaznych adresów URL, które będą miały pozytywny wpływ na widoczność strony w wynikach wyszukiwania.

Inną ważną funkcją jest możliwość tworzenia i zarządzania menu nawigacyjnym. Administratorzy powinni mieć możliwość tworzenia różnych kategorii, podkategorii i linków, które będą wyświetlane na stronie internetowej. Powinni mieć również możliwość zmiany kolejności elementów menu, tak aby mogli dostosować nawigację do potrzeb użytkowników.

Ostatnią, ale nie mniej istotną funkcją, która powinna być dostępna dla administratorów, jest system zarządzania plikami. Administratorzy powinni mieć możliwość dodawania, usuwania i edycji plików, takich jak zdjęcia, dokumenty, filmy itp. Powinni mieć również możliwość organizowania plików w odpowiednich folderach, aby łatwo je odnaleźć w przyszłości.

Podsumowując, MVP dla systemu CMS powinno zawierać szereg funkcji, które umożliwią administratorom skuteczne zarządzanie treścią na stronie internetowej. Intuicyjny interfejs użytkownika, możliwość tworzenia i edycji treści, zarządzanie użytkownikami, optymalizacja SEO, tworzenie i zarządzanie menu nawigacyjnym oraz system zarządzania plikami to kluczowe funkcje, które powinny być dostępne dla administratorów.

Słowa kluczowe: MVP, system CMS, administratorzy, funkcje, zarządzanie treścią, interfejs użytkownika, tworzenie treści, edycja treści, zarządzanie użytkownikami, optymalizacja SEO, menu nawigacyjne, zarządzanie plikami.

Frazy kluczowe:: MVP dla systemu CMS - jakie funkcje powinny być dostępne dla administratorów, funkcje dla administratorów w systemie CMS, zarządzanie treścią w systemie CMS, optymalizacja SEO w systemie CMS, zarządzanie użytkownikami w systemie CMS, tworzenie menu nawigacyjnego w systemie CMS, zarządzanie plikami w systemie CMS.

MVP jako podstawowy krok w budowie dedykowanego systemu CRM i CMS

MVP to najprostsza wersja produktu, która zawiera tylko najważniejsze funkcje i cechy, niezbędne do jego działania. Jest to podstawowy krok w budowie dedykowanego systemu CRM i CMS, ponieważ pozwala na szybkie wdrożenie podstawowych funkcjonalności, które można następnie rozbudowywać i dostosowywać do indywidualnych potrzeb firmy.

Przy budowie dedykowanego systemu CRM, MVP może obejmować podstawowe funkcje takie jak zarządzanie kontaktami, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zadaniami i harmonogramem, generowanie raportów czy integrację z innymi systemami. Dzięki temu, firma może szybko rozpocząć korzystanie z podstawowych funkcji CRM, a następnie stopniowo rozbudowywać system o dodatkowe moduły i funkcje, które są istotne dla jej działalności.

W przypadku dedykowanego systemu CMS, MVP może obejmować podstawowe funkcje takie jak tworzenie i edycja treści, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, zarządzanie stronami i menu czy integrację z innymi narzędziami. Dzięki temu, firma może szybko rozpocząć tworzenie i zarządzanie treściami na swojej stronie internetowej, a następnie stopniowo rozbudowywać system o dodatkowe funkcje, takie jak personalizacja treści, optymalizacja SEO czy integracja z systemami e-commerce.

Budowa MVP ma wiele korzyści dla firm, które decydują się na dedykowany system CRM i CMS. Po pierwsze, pozwala na szybkie wdrożenie podstawowych funkcjonalności, co przekłada się na szybsze korzyści biznesowe. Firma może zacząć korzystać z systemu i czerpać z niego korzyści, nawet jeśli nie wszystkie funkcje są jeszcze dostępne. Po drugie, budowa MVP pozwala na testowanie i zbieranie opinii od użytkowników na temat podstawowych funkcji, co umożliwia dostosowanie systemu do ich potrzeb i oczekiwań. Po trzecie, budowa MVP pozwala na kontrolowanie kosztów i ryzyka. Zamiast inwestować dużą ilość czasu i pieniędzy w pełną wersję systemu, firma może skupić się na najważniejszych funkcjach i stopniowo rozbudowywać system w miarę potrzeb.

Słowa kluczowe: MVP, dedykowany system, CRM, CMS, funkcjonalności, zarządzanie, rozbudowa, korzyści biznesowe, testowanie, dostosowanie, kontrola kosztów, ryzyko.

Frazy kluczowe:: budowa MVP w systemie CRM, budowa MVP w systemie CMS, korzyści budowy MVP, rola MVP w dedykowanym systemie, MVP jako pierwszy krok w budowie systemu CRM i CMS.

Jakie są kluczowe funkcje, które powinny być uwzględnione w MVP dla systemu CRM i CMS?

1. Zarządzanie kontaktami: Jedną z najważniejszych funkcji systemu CRM jest możliwość skutecznego zarządzania kontaktami. MVP powinno umożliwiać dodawanie, edytowanie i usuwanie kontaktów, a także przechowywanie podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. Ważne jest również, aby system CRM umożliwiał tworzenie grup kontaktów i przypisywanie ich do różnych segmentów.

2. Zarządzanie sprzedażą: System CRM powinien umożliwiać monitorowanie procesu sprzedaży od początku do końca. MVP powinno zawierać funkcje takie jak tworzenie ofert, śledzenie statusu sprzedaży, zarządzanie leadami, generowanie raportów sprzedażowych itp. Ważne jest również, aby system CRM umożliwiał integrację z innymi narzędziami, takimi jak systemy płatności, aby umożliwić skuteczne przetwarzanie zamówień.

3. Zarządzanie zadaniami i projektami: MVP powinno zawierać funkcje umożliwiające tworzenie zadań, przypisywanie ich do odpowiednich użytkowników, ustawianie terminów i monitorowanie postępu. Ważne jest również, aby system CRM umożliwiał tworzenie projektów, przypisywanie zadań do projektów i śledzenie postępu projektów.

4. Automatyzacja marketingu: System CRM powinien umożliwiać automatyzację procesów marketingowych, takich jak wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail, tworzenie kampanii marketingowych, śledzenie wyników kampanii itp. MVP powinno zawierać podstawowe funkcje automatyzacji marketingu, które umożliwią firmie skuteczne dotarcie do swoich klientów.

5. Zarządzanie treściami: CMS jest niezwykle ważnym elementem strony internetowej. MVP powinno umożliwiać łatwe dodawanie, edytowanie i usuwanie treści na stronie, takich jak artykuły, zdjęcia, filmy itp. Ważne jest również, aby system CMS umożliwiał tworzenie różnych typów treści, takich jak blogi, strony produktów, strony kontaktowe itp.

6. Analiza danych: MVP powinno zawierać podstawowe funkcje analizy danych, które umożliwią firmie monitorowanie wyników sprzedaży, efektywności kampanii marketingowych, zachowań klientów itp. Ważne jest również, aby system CRM i CMS umożliwiał integrację z narzędziami do analizy danych, takimi jak Google Analytics, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Ważne słowa kluczowe: system CRM, system CMS, MVP, zarządzanie kontaktami, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zadaniami, zarządzanie projektami, automatyzacja marketingu, zarządzanie treściami, analiza danych.

Frazy kluczowe:: funkcje systemu CRM, funkcje systemu CMS, zarządzanie kontaktami w systemie CRM, zarządzanie sprzedażą w systemie CRM, zarządzanie zadaniami w systemie CRM, zarządzanie projektami w systemie CRM, automatyzacja marketingu w systemie CRM, zarządzanie treściami w systemie CMS, analiza danych w systemie CRM i CMS.

MVP dla systemu CRM i CMS - jakie dane i informacje powinny być gromadzone?

Minimalna wersja produktu (MVP) dla systemu CRM i CMS jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala na szybkie wdrożenie podstawowych funkcjonalności, które są niezbędne do rozpoczęcia pracy z systemem. Jednak aby MVP było skuteczne, konieczne jest odpowiednie zdefiniowanie danych i informacji, które powinny być gromadzone. Poniżej przedstawiamy listę kluczowych danych i informacji, które powinny być uwzględnione w MVP dla systemu CRM i CMS:

1. Dane klientów: Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, preferencje komunikacyjne, historia kontaktów, informacje o zakupach, informacje o reklamacjach.

2. Dane dotyczące sprzedaży: Informacje o ofertach, zamówieniach, fakturach, płatnościach, statusie zamówienia, prognozy sprzedaży.

3. Dane dotyczące marketingu: Informacje o kampaniach marketingowych, wynikach kampanii, preferencjach klientów, analizy rynku, analizy konkurencji.

4. Dane dotyczące obsługi klienta: Historia zgłoszeń, informacje o problemach, czas reakcji, satysfakcja klienta, wskaźniki obsługi klienta.

5. Dane dotyczące treści: Treści na stronie internetowej, blogi, artykuły, multimedia, dokumenty, kategorie treści, tagi.

6. Dane dotyczące użytkowników: Uprawnienia, role, dane logowania, historia działań, preferencje użytkowników.

7. Dane dotyczące analizy: Raporty, wskaźniki, analizy danych, prognozy, segmentacja klientów, analizy zachowań.

Wszystkie powyższe dane i informacje są kluczowe dla skutecznego zarządzania relacjami z klientami oraz treścią. Gromadzenie tych danych pozwala na lepsze zrozumienie klientów, personalizację komunikacji, optymalizację procesów sprzedażowych, doskonalenie działań marketingowych oraz efektywne zarządzanie treścią.

Słowa kluczowe: MVP, system CRM, system CMS, dane klientów, dane sprzedażowe, dane marketingowe, dane obsługi klienta, dane treści, dane użytkowników, analiza danych.

Frazy kluczowe:: minimalna wersja produktu dla systemu CRM i CMS, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie treścią, gromadzenie danych, analiza danych, personalizacja komunikacji, optymalizacja procesów sprzedażowych, doskonalenie działań marketingowych, efektywne zarządzanie treścią.

Jakie są najważniejsze moduły, które powinny być zawarte w MVP dla systemu CRM i CMS?

1. Moduł zarządzania klientami:
Ten moduł umożliwia gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie danymi klientów. Powinien zawierać podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także bardziej szczegółowe dane, takie jak historia kontaktów, preferencje klienta, notatki i wiele innych. Moduł ten jest kluczowy dla skutecznego zarządzania relacjami z klientami.

2. Moduł zarządzania sprzedażą:
Ten moduł umożliwia śledzenie procesu sprzedaży, od pozyskania potencjalnego klienta do finalizacji transakcji. Powinien zawierać funkcje takie jak zarządzanie ofertami, śledzenie statusu sprzedaży, prognozowanie sprzedaży, zarządzanie kontaktami z klientami oraz generowanie raportów sprzedażowych. Moduł ten jest niezwykle istotny dla skutecznego zarządzania procesem sprzedaży.

3. Moduł zarządzania marketingiem:
Ten moduł umożliwia planowanie, realizację i monitorowanie działań marketingowych. Powinien zawierać funkcje takie jak zarządzanie kampaniami marketingowymi, generowanie i śledzenie leadów, analiza efektywności działań marketingowych oraz automatyzacja procesów marketingowych. Moduł ten jest kluczowy dla skutecznego prowadzenia działań marketingowych.

4. Moduł zarządzania treściami:
Ten moduł umożliwia tworzenie, edycję i publikację treści na stronie internetowej. Powinien zawierać funkcje takie jak zarządzanie treściami, tworzenie i edycja stron, zarządzanie multimediów, zarządzanie blogiem oraz analiza statystyk dotyczących treści. Moduł ten jest niezwykle istotny dla skutecznego zarządzania treściami na stronie internetowej.

5. Moduł zarządzania projektami:
Ten moduł umożliwia zarządzanie projektami, harmonogramami, zadaniami oraz zasobami. Powinien zawierać funkcje takie jak tworzenie projektów, przypisywanie zadań, śledzenie postępu projektów, zarządzanie harmonogramem oraz generowanie raportów projektowych. Moduł ten jest kluczowy dla skutecznego zarządzania projektami.

6. Moduł zarządzania wsparciem klienta:
Ten moduł umożliwia świadczenie wsparcia klientom, zarządzanie zgłoszeniami, śledzenie historii zgłoszeń oraz generowanie raportów dotyczących obsługi klienta. Powinien zawierać funkcje takie jak zarządzanie zgłoszeniami, przypisywanie zadań, śledzenie postępu obsługi klienta oraz generowanie raportów wsparcia klienta. Moduł ten jest niezwykle istotny dla skutecznego świadczenia wsparcia klientom.

Ważne słowa kluczowe: CRM, CMS, MVP, moduły, zarządzanie klientami, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie marketingiem, zarządzanie treściami, zarządzanie projektami, zarządzanie wsparciem klienta.

Frazy kluczowe::
- Najważniejsze moduły w MVP dla systemu CRM i CMS
- Kluczowe funkcje w systemie CRM i CMS
- Jakie moduły powinny być zawarte w MVP dla systemu CRM i CMS?
- Skuteczne zarządzanie relacjami z klientami i treściami na stronie internetowej
- MVP dla systemu CRM i CMS - co powinno być włączone?
- Moduły niezbędne do efektywnego zarządzania klientami i sprzedażą
- Jakie funkcje powinien mieć system CRM i CMS?
- MVP dla systemu CRM i CMS - jakie moduły są najważniejsze?
- Kluczowe moduły w systemie CRM i CMS
- MVP dla systemu CRM i CMS - jakie są podstawowe funkcje?

MVP dla systemu CRM i CMS - jakie funkcje powinny być dostępne dla użytkowników?

1. Zarządzanie kontaktami: Jedną z kluczowych funkcji systemu CRM jest możliwość skutecznego zarządzania kontaktami. Użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia, edytowania i usuwania kontaktów, a także przypisywania ich do odpowiednich grup czy segmentów. Dodatkowo, system powinien umożliwiać filtrowanie i wyszukiwanie kontaktów na podstawie różnych kryteriów, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

2. Zarządzanie sprzedażą: Kolejną istotną funkcją systemu CRM jest zarządzanie procesem sprzedaży. Użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia i śledzenia ofert, zamówień oraz faktur. System powinien umożliwiać generowanie raportów sprzedażowych, analizę wyników sprzedaży oraz prognozowanie przyszłych przychodów.

3. Zarządzanie zadaniami i projektami: Wiele firm korzysta z systemów CRM i CMS również do zarządzania zadaniami i projektami. Dlatego ważne jest, aby MVP dla systemu CRM i CMS umożliwiał tworzenie zadań, przypisywanie ich do odpowiednich użytkowników, ustalanie terminów oraz monitorowanie postępu. Dodatkowo, system powinien umożliwiać tworzenie projektów, przypisywanie zadań do projektów oraz śledzenie ich statusu.

4. Personalizacja i dostosowanie: Każda firma ma inne potrzeby i wymagania, dlatego ważne jest, aby MVP dla systemu CRM i CMS umożliwiał personalizację i dostosowanie. Użytkownicy powinni mieć możliwość dostosowania interfejsu, dodawania i usuwania pól, tworzenia własnych formularzy czy definiowania własnych procesów biznesowych.

5. Integracje z innymi systemami: Współpraca między różnymi systemami jest kluczowa dla efektywnego zarządzania firmą. Dlatego MVP dla systemu CRM i CMS powinno umożliwiać integrację z innymi narzędziami, takimi jak systemy księgowe, systemy e-commerce czy narzędzia do marketingu internetowego. Dzięki temu użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu.

6. Analiza danych i raportowanie: Ostatnią, ale nie mniej istotną funkcją MVP dla systemu CRM i CMS jest możliwość analizy danych i generowania raportów. Użytkownicy powinni mieć dostęp do różnych narzędzi analitycznych, które umożliwią im analizę danych dotyczących klientów, sprzedaży czy efektywności działań marketingowych. Dodatkowo, system powinien umożliwiać generowanie raportów w różnych formatach, takich jak PDF czy Excel.

Podsumowując, MVP dla systemu CRM i CMS powinno zawierać funkcje umożliwiające skuteczne zarządzanie kontaktami, sprzedażą, zadaniami i projektami, personalizację i dostosowanie, integracje z innymi systemami oraz analizę danych i raportowanie. Dzięki temu użytkownicy będą mieli możliwość efektywnego zarządzania relacjami z klientami oraz treściami na stronach internetowych.

Słowa kluczowe: MVP, system CRM, system CMS, zarządzanie kontaktami, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zadaniami, zarządzanie projektami, personalizacja, dostosowanie, integracje, analiza danych, raportowanie.

Frazy kluczowe:: funkcje MVP dla systemu CRM i CMS, jakie funkcje powinny być dostępne dla użytkowników w MVP dla systemu CRM i CMS, zarządzanie kontaktami w systemie CRM, zarządzanie sprzedażą w systemie CRM, zarządzanie zadaniami i projektami w systemie CRM, personalizacja i dostosowanie w systemie CRM, integracje z innymi systemami w systemie CRM, analiza danych i raportowanie w systemie CRM.

Jakie są najważniejsze cechy interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CRM i CMS?

Poniżej przedstawiam najważniejsze cechy interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CRM i CMS:

1. Prostota i intuicyjność: Interfejs użytkownika powinien być prosty i intuicyjny, aby użytkownicy mogli łatwo nawigować po systemie i wykonywać potrzebne im czynności. Zbyt skomplikowany interfejs może zniechęcić użytkowników i utrudnić im korzystanie z systemu.

2. Responsywność: W dzisiejszych czasach, gdy większość osób korzysta z różnych urządzeń mobilnych, interfejs użytkownika powinien być responsywny i dostosowywać się do różnych rozmiarów ekranów. Dzięki temu użytkownicy będą mogli korzystać z systemu zarówno na komputerze, jak i na smartfonie czy tablecie.

3. Personalizacja: System CRM i CMS powinien umożliwiać personalizację interfejsu użytkownika, tak aby każdy użytkownik mógł dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Możliwość dostosowania układu, kolorów czy widoczności poszczególnych funkcji pozwoli użytkownikom na bardziej efektywne korzystanie z systemu.

4. Przejrzystość i czytelność: Interfejs użytkownika powinien być przejrzysty i czytelny, aby użytkownicy mogli łatwo odnaleźć potrzebne im informacje i funkcje. Czytelne etykiety, ikony i odpowiednie rozmieszczenie elementów na ekranie ułatwią użytkownikom korzystanie z systemu.

5. Szybkość działania: Interfejs użytkownika powinien być szybki i responsywny, aby użytkownicy mogli szybko wykonywać potrzebne im czynności. Długie czasy ładowania czy opóźnienia w reakcji na interakcje użytkownika mogą prowadzić do frustracji i utraty efektywności.

6. Wielojęzyczność: Jeśli system CRM i CMS jest używany w różnych krajach lub przez użytkowników o różnych językach, interfejs użytkownika powinien umożliwiać obsługę wielu języków. Tłumaczenia etykiet, komunikatów i innych elementów interfejsu na różne języki pozwolą użytkownikom na korzystanie z systemu w ich ojczystym języku.

7. Integracja z innymi systemami: Interfejs użytkownika powinien umożliwiać łatwą integrację z innymi systemami, takimi jak systemy płatności, systemy mailingowe czy systemy analityczne. Dzięki temu użytkownicy będą mogli korzystać z różnych funkcji i usług w jednym miejscu, co zwiększy ich efektywność i wygodę.

Wnioski:

Ważne jest, aby interfejs użytkownika w MVP dla systemu CRM i CMS był prosty, intuicyjny, responsywny, personalizowalny, czytelny, szybki, wielojęzyczny i zintegrowany z innymi systemami. Tylko wtedy użytkownicy będą mogli efektywnie korzystać z systemu i osiągać zamierzone cele.

Słowa kluczowe: interfejs użytkownika, MVP, system CRM, system CMS, prostota, intuicyjność, responsywność, personalizacja, czytelność, szybkość działania, wielojęzyczność, integracja z innymi systemami.

Frazy kluczowe:: cechy interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CRM, cechy interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CMS, jak zaprojektować interfejs użytkownika w MVP dla systemu CRM i CMS, znaczenie interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CRM i CMS, jakie są najważniejsze cechy interfejsu użytkownika w MVP dla systemu CRM i CMS.

MVP dla systemu CRM i CMS - jakie funkcje powinny być dostępne dla administratorów?

Pierwszą kluczową funkcją, która powinna być dostępna dla administratorów, jest możliwość zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami. Administrator powinien mieć możliwość tworzenia, edycji i usuwania kont użytkowników, a także przydzielania im odpowiednich uprawnień dostępu do różnych modułów i funkcji systemu. Dzięki temu administrator może kontrolować, kto ma dostęp do jakich danych i funkcji, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i poufności informacji.

Kolejną ważną funkcją dla administratorów jest możliwość personalizacji systemu CRM i CMS. Administrator powinien mieć możliwość dostosowania interfejsu użytkownika, tworzenia niestandardowych pól i formularzy, a także definiowania własnych procesów biznesowych. Dzięki temu administrator może dostosować system do specyficznych potrzeb i wymagań firmy, co przekłada się na większą efektywność i wydajność pracy.

Ważnym elementem dla administratorów jest również możliwość generowania raportów i analiz. System CRM i CMS powinien umożliwiać administratorom tworzenie niestandardowych raportów, monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz analizowanie danych w celu identyfikacji trendów i wzorców. Dzięki temu administrator może śledzić postępy, oceniać efektywność działań i podejmować odpowiednie decyzje na podstawie danych.

Kolejną istotną funkcją dla administratorów jest integracja z innymi systemami. System CRM i CMS powinien umożliwiać administratorom integrację z innymi narzędziami i aplikacjami, takimi jak systemy księgowe, systemy e-commerce, czy narzędzia do automatyzacji marketingu. Dzięki temu administrator może skonsolidować dane i procesy biznesowe, co przekłada się na większą spójność i efektywność działania firmy.

Ostatnią, ale nie mniej ważną funkcją dla administratorów jest wsparcie techniczne i aktualizacje systemu. Administrator powinien mieć dostęp do wsparcia technicznego, który pomoże mu w rozwiązywaniu problemów, udzieli odpowiedzi na pytania i zapewni niezbędne szkolenia. Ponadto, system CRM i CMS powinien regularnie udostępniać aktualizacje, które wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów i zwiększają ogólną wydajność systemu.

Podsumowując, system CRM i CMS to niezwykle ważne narzędzia dla efektywnego zarządzania relacjami z klientami i treściami. Aby te systemy były naprawdę skuteczne, administratorzy powinni mieć dostęp do funkcji, które umożliwią im pełną kontrolę i optymalne wykorzystanie tych narzędzi. Wymienione powyżej funkcje, takie jak zarządzanie użytkownikami, personalizacja systemu, generowanie raportów, integracja z innymi systemami oraz wsparcie techniczne i aktualizacje, są kluczowe dla administratorów w celu skutecznego zarządzania systemem CRM i CMS.

Słowa kluczowe: system CRM, system CMS, administrator, zarządzanie użytkownikami, uprawnienia dostępu, personalizacja systemu, niestandardowe pola, niestandardowe formularze, procesy biznesowe, generowanie raportów, analiza danych, integracja systemów, wsparcie techniczne, aktualizacje systemu.

Frazy kluczowe:: funkcje dla administratorów w systemie CRM i CMS, rola administratora w systemie CRM i CMS, jak zoptymalizować system CRM i CMS dla administratorów, najlepsze praktyki dla administratorów w systemie CRM i CMS, jak skutecznie zarządzać systemem CRM i CMS jako administrator.

• zobacz branże, w których się specjalizujemy ▼
 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS dla Startupów
 • Startupy branża technologiczna Startup to nic innego jak nowo powstałe przedsiębiorstwo, organizacja tymczasowa. Osoba, która decyduje się na prowadzenie startupu rozpoczyna przygodę z budowaniem własnego biznesu bez wiedzy i doświadczenia, dążąc do osiągnięcia niezależności finansowej. W Polsce ilość startupów rośnie z roku na rok, dla przykładu, na przestrzeni 3 ostatnich lat liczba nowo powstałych firm wyglądała następująco: • Rok 2015 – 423 • Rok 2016 – 539 • Rok 2017 – 764 Na dane dotyczące roku 2018 musimy jeszcze nieco zaczekać, jednak wszystko wskazuje na to, że znów padnie rekordowa liczba. Polskie startupy to inicjatywa głównie młodych ludzi, jak pokazują raporty z badań przeprowadzonych przez Fundację Startup Poland, średni wiek założycieli lub CEO początkujących biznesów to trzydziestolatkowie, bo aż 58% z nich mieści się w przedziale wiekowym 30 – 39, kolejna grupa to osoby poniżej trzydziestki – 26%, a na końcu plasują się osoby po 40 roku życia – 16...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS dla Małych i średnich firm
 • Krajowe, średniej wielkości firmy Korzyści z marketingu online Krajowe, średniej wielkości firmy nie powinny się zastanawiać „czy”, ale „w jaki sposób” korzystać z marketingu online. MSP, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią obecnie podstawę gospodarczą we wszystkich krajach europejskich, także w Polsce. To dzięki nim, gospodarka od kilku lat odnotowuje wzrost, jednak ich prawdziwy potencjał został odkryty dopiero w obliczu poważnego kryzysu gospodarczego z połowy lat 70 – tych ubiegłego stulecia. Wzrost cen, spadek globalnego popytu oraz ograniczenie rządowej pomocy społecznej zmusiły duże firmy do redukcji zatrudnień, a nawet doprowadziły wiele z nich do bankructwa. Na ratunek gospodarce przyszli wówczas mali przedsiębiorcy, którzy dość szybko rozwijali swoje firmy i zatrudniali coraz więcej pracowników. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że MSP odgrywają bardzo dużą rolę w rozwoju gospodarczym i systematycznie przyczyniają się do jego wzrostu. Jakie firmy zalicz...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS dla Firm zagranicznych
 • Globalne, międzynarodowe firmy i korporacje Korzyści z marketingu online Globalne zasięgi to coś, co pragnie osiągnąć każda duża, prężnie rozwijająca się firma. Nie jest to możliwe bez wykorzystania czterech efektywnych płaszczyzn marketingu online. Spójrz na poniższą listę przygotowaną przez ekspertów z CodeEngineers. SEO (Search Engine Optimization – optymalizacja stron pod wyszukiwarki): Obecność strony internetowej Twojej firmy na wysokim miejscu rankingu Google to klucz do sukcesu. Nasza firma zajmuje się nie tylko pozycjonowaniem na Polskę – nasze zaplecza przygotowane są na międzynarodową promocję, a wieloletnie doświadczenie pozwalało już odnieść sukcesy w krajach takich jak: Szwecja, Włochy, Portugalia, Belgia. Skontaktuj się z nami i bądź widoczny w TOP 10 wyszukiwaniach Google. Google AdWords: Ogromna ilość kliknięć, wysoki poziom konwersji, w dwóch słowach – Google AdWords. Nasz specjalista od kampanii sponsorowanych w tej sieci reklamowej widzi naj...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS dla Branży budowlannej
 • Branża budowlana usługi, artykuły, narzędzia, sklepy Branża budowlana w Polsce rozwija się nieustannie, pomimo wyraźnego spowolnienia w 2016 roku na skutek kryzysu gospodarczego i stanowi coraz większe PKB naszego kraju, generując bezpośrednie zyski dla skarbu państwa. Wzrost dynamiki PKB przekłada się na zwiększenie inwestycji w gospodarce, a tym samym na wzrost zapotrzebowania na usługi budowlane. Podobnie jak rynki światowe, również polski rynek budowlany jest ściśle powiązany z sytuacją gospodarczą i wyraźnie wpływa na notowania giełdowe. Sytuację sektora budowlanego można śledzić, bazując na indeksie WIG – BUDOWNICTWO, który notuje spółki działające w budownictwie. Branżę budowlaną można podzielić na dwa zależne od siebie sektory, a mianowicie usługowy i produkcyjny. Planując budowę, nie zrobimy nic bez niezbędnych materiałów i narzędzi. Zależność obu sektorów przypomina ustawianie domku z kart – zarówno pozytywna, jak i negatywna sytuacja jednego z nich, wyr...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS dla Branży gastronomicznej
 • Branża gastronomiczna restauracje, pizzerie, puby, kawiarnie Branża gastronomiczna w Polsce rozwija się dynamicznie, a zakres oferowanych usług jest bardzo szeroki i różnorodny. Znajdziemy w niej zarówno małe punkty gastronomiczne, fastfoody, mobilne foodtracki, bary, puby, firmy cateringowe, jak i restauracje serwujące specjalności z różnych stron świata. Przełomowym okresem dla tego sektora był rok 2016, w którym zanotowano 9 % wzrost liczby punktów gastronomicznych w porównaniu do roku 2015, a trend wzrostowy wciąż się utrzymuje - w 2017 roku, rynek ten zanotował ponad 10 % wzrost i jego wartość szacowana jest obecnie na 36,12 mld zł. Wraz z branżą hotelarską, usługami transportowymi i dystrybucją, z którymi sektor gastronomiczny jest ściśle powiązany, generują coraz większy wkład w polski PKB. Stale rosnąca liczba placówek, przekłada się na większy odsetek konsumentów. Prognozy dla branży gastronomicznej są więc, więcej niż dobre. Sytuacja gospodarcza w kraju...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS dla Branży transportowej
 • Branża transportowa Gałęzie transportu, spedycja, logistyka, przewozy Transport towarzyszył człowiekowi od początku rozwoju cywilizacji. Dał nie tylko możliwość wielkich odkryć geograficznych, ale również ulegał ważnym przemianom po dokonaniu tych odkryć. To dzięki rozwojowi poszczególnych gałęzi transportu takich jak: transport drogowy, morski, lotniczy oraz kolejowy i technik transportowych możliwy stał się międzynarodowy podział pracy oraz wykorzystanie producentów źródeł zaopatrzenia. Popyt na transport w Polsce i w Europie Zachodniej niezmiennie rośnie. Rynek usług transportowych jest w bardzo dobrej formie, gdyż ciągle rośnie zapotrzebowanie na transport, stawki frachtowe zwiększają się, a firmy zdobywają nowych klientów, głównie na obszarze Europy Zachodniej, ze względu na to, że te są bardziej lukratywne. Jednak opublikowanie przez Komisję Europejską w dniu 31 maja 2017 r. ośmiu inicjatyw legislacyjnych dotyczących transportu drogowego, tzw. Pakietu mobil...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS dla Branży hotelarskiej
 • Branża hotelarska hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, agroturystyka Kondycja polskiej branży hotelarskiej jest ściśle związana z panującą koniunkturą w gospodarce i podobnie jak w przypadku sektora gastronomicznego, przemysł turystyczny rozkwitł na nowo w 2016 roku. W okresie tym, zanotowano znaczący, ponad 6 % wzrost liczby obiektów hotelowych w porównaniu z rokiem 2015. Trend wzrostowy nadal się utrzymuje, jednak wszystko wskazuje, że branża ta, nadal jest daleko od szczytu cyklu koniunkturalnego. Krajowy sektor dopiero dojrzewa, a hotelarze głównie czerpią korzyści z blisko 20 mnl zaplecza turystów oraz wsparcia operatorów zagranicznych sieci hotelowych. Baza noclegowa w Polsce jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem standardu, jak i cen. Możemy wybierać spośród naprawdę sporej liczby pokoi w hotelach, hostelach, motelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, schroniskach górskich, a także różnego rodzaju domkach letniskowych i kurortach wyp...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS dla Branży kosmetycznej
 • Branża kosmetyczna sklepy, producenci, laboratoria, kosmetyki Na przestrzeni ostatnich lat, branża kosmetyczna w Polsce rozwinęła się na wielką skalę i obecnie zajmuje 6 miejsce w Europie pod względem wielkości. Ma także najwyższe tempo rozwoju, a jego wartość rośnie z roku na rok - aktualnie polski rynek kosmetyczny wyceniony jest na prawie 17 mld zł, a prognozy analityków przewidują wzrost tej wartości do ponad 20 mld w roku 2021. W skład szeroko pojętej branży kosmetycznej, wchodzą producenci kosmetyków – blisko 100 dużych i średnich oraz ponad 300 małych i bardzo małych przedsiębiorstw, laboratoria, firmy badawcze, chemiczne, biotechnologiczne, a także producenci opakowań. Natomiast patrząc pod kątem strukturalnym, polski sektor kosmetyczny przypomina rynki europejskie. Największą część stanowią kosmetyki do pielęgnacji włosów, następnie produkty do pielęgnacji ciała, perfumy, artykuły i akcesoria do golenia oraz kosmetyki męskie, kosmetyki kolorowe, produkty ...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS dla Branży rowerowej
 • Branża rowerowa sprzęt rowerowy, sklepy, akcesoria, części Kondycja polskiej branży rowerowej od lat utrzymuje się na wysokim poziomie, a roczna sprzedaż waha się w przedziale od 1 mln do 1,2 mln sztuk, co daje nam 5 miejsce w Europie. Wyróżniamy się także w sektorze odpowiedzialnym za produkcję rowerów. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, Polska znajduje się w pierwszej 5, a marki takie jak Kross, Romet, Medano czy Cream są znane i doceniane przez konsumentów na całym kontynencie. Systematycznie rozbudowywana jest także, infrastruktura drogowa, a co za tym idzie, powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, głównie dzięki dotacjom z budżetu UE. Takie działania sprawiają, że dla wielu Polaków rower stał się alternatywnym pojazdem dla samochodu, którym dojeżdżają do pracy lub szkoły. Jak pokazują statystyki, codziennie na rowerze jeździ ok. 35% ankietowanych, 49% kilka razy w tygodniu, a 16% kilka razy w miesiącu. Dodatkowo kwitnie moda na zdrowy tryb ż...

• zobacz CMS'y i technologie, w których się specjalizujemy ▼
 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Wordpress
 • Strona na Wordpressie Co musisz wiedzieć? Wordpress najpopularniejszą platformą do zarządzania treścią Ten CMS wybierany jest najczęściej przez osoby prowadzące blogi, jednak sprawdzi się również do prowadzenia strony firmowej lub strony sklepu. Wordpress daje ogromne możliwości dzięki bardzo dużej liczbie wtyczek, wspierających np. działania SEO. Nie ma problemu, którego nie można by rozwiązać przy pomocy porad użytkowników tego CMS'a. Stąd też między innymi wynika jego popularność - w razie problemów można bardzo szybko znaleźć rozwiązanie na polskich lub zagranicznych stronach czy chociażby facebookowych grupach. Wordpress dla początkujących, czyli jak zacząć? Na początku warto wyjaśnić, że w artykule mowa jest o platformie WordPress.org, a nie WordPress.com. Ta druga to platforma typowo blogowa, która w darmowej wersji ma sporo ograniczeń. CMS WordPress.org ma o wiele większe możliwości i do prowadzenia biznesu czy nawet bardziej rozbudowanego bloga, warto racz...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Drupal
 • Strona na Drupalu Co musisz wiedzieć? Drupal jako CMS do tworzenia zaawansowanych witryn Drupal to tzw. framework i rozbudowany system zarządzania treścią jednocześnie. Ten CMS jest objęty licencją GNU, co oznacza, że jest on oprogramowaniem otwartym, czyli całkowicie darmowym dla wszystkich korzystających z niego osób. Drupal na pewno nie jest skierowany do osób, które nie mają wiedzy programistycznej. Do stworzenia prostej witryny wystarczą możliwości oferowane przez inne CMS'y. Po Drupala lepiej sięgnąć wtedy, gdy potrzebne jest rozbudowane narzędzie do tworzenia stron. Zasada działania witryn opartych o oprogramowanie Drupal Drupal jest oprogramowaniem dla osób, które znają język programowania. Ten CMS po zainstalowaniu nie jest jeszcze gotowy do uruchomienia bloga, witryny czy sklepu. Struktura oprogramowania opiera się na modułach, dzięki którym zwiększa się możliwości oraz funkcjonalność tworzonej witryny. Drupal w dużej mierze tworzony jest przez społeczność, k...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Joomla
 • Strona na Joomli Co musisz wiedzieć? Joomla – darmowy CMS do tworzenia prostych i zaawansowanych witryn Joomla jest oprogramowaniem, na które składa się platforma oraz CMS Joomla. Przy jej pomocy tworzy się różne strony internetowe. Do zalet oprogramowania na pewno można zaliczyć dużą społeczność użytkowników, a co za tym idzie - możliwość znalezienia rozwiązania problemów napotykanych podczas pracy z systemem. Dla osób, które nie mają wiedzy programistycznej, stworzenie strony z pomocą Joomli może okazać się trudne. Obsługi panelu administracyjnego można się jednak nauczyć, ponieważ Joomla jest systemem zarządzania treścią, a nie typowym programem do tworzenia stron. Joomla jako CMS na licencji GNU GPL Joomla jest platformą programistyczną. Zalicza się ją do tzw. szkieletów projektowych (framework'ów). Oprogramowanie składa się z trzech warstw, z których każda ma kilka elementów. Joomla jest oprogramowaniem otwartym. Korzystanie z niej jest darmowe, ponieważ platforma...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Windu
 • Strona na Windu Co musisz wiedzieć? CMS Windu - polski system zarządzania treścią w wersji darmowej i płatnej Windu to polski system zarządzania treścią. Żeby korzystać z tego CMS'a trzeba znać posatwy HTML/CSS, co dla początkujących i niedoświadczonych osób może być sporym problemem. Po stworzeniu strony przy pomocy Windu, obsługa systemu, podobnie jak WordPressa, jest raczej intuicyjna. Na korzyść systemu przemawia dość prosta instalacja, responsywność, obszerne centrum pomocy oraz możliwość zalogowania się do demonstracyjnego panelu administracyjnego i sprawdzenia jego wyglądu i funkcjonalności. Jak zacząć pracę z Windu? Aby rozpocząć pracę z Windu trzeba wykonać kilka czynności: Pobrać program FTP i zainstalować go Pobrać pliki instalacyjne CRM'a Windu ze strony http://pl.windu.org/ i zapisać je na dysku W programie FTP uzupełnić pola: adres serwera, nazwę użytkownika, hasło i ewentualnie port Znaleźć katalog z Windu i wysłać go na serwer FTP Przejść na sw...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Quick CMS
 • Strona na Quick CMS Co musisz wiedzieć? Quick CMS - polski system zarządzania treścią Prosty, polski system zarządzania treścią, dobry do tworzenia nieskomplikowanych stron internetowych takich jak strony firmowe, blogi, strony instytucji, fundacji czy serwisy z aktualnościami. System sprawdzi się też przy rozbudowanych sklepach. Obecnie ponad 32 tysiące stron korzysta z tego systemu zarządzania treścią. Quick.Cms dostępny jest w wersji darmowej oraz płatnej. Działa na zasadzie OpenSource, co oznacza możliwość dowolnej modyfikacji kodu. Do jego instalacji i konfiguracji wymagana jest podstawowa znajomość programowania. Kiedy warto stworzyć stronę opartą o Quick.Cms? Przy pomocy tego oprogramowania najlepiej tworzy się proste strony, chociaż stworzenie rozbudowanej witryny także jest możliwe. Quick.Cms. to oprogramowanie, które sprawdzi się np. do stworzenia: Firmowej wizytówki, czyli strony, która zawiera podstawowe informacje o firmie wraz z zakresem usług i dany...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Shoper
 • Sklep na Shoper Co musisz wiedzieć? Jedną z najpopularniejszych platform w Polsce jest Shoper, stworzony przez firmę DreamCommerce. Oprogramowanie dostępne jest dla sprzedawców w dwóch modelach, jako samodzielna licencja lub usługa typu SaaS. Na czym polega różnica? Otóż, samodzielna licencja jest skierowana przede wszystkim do większych agencji interaktywnych, specjalizujących się w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii budowy wizerunku firm w Internecie, natomiast dzięki SaaS, oprogramowanie jest udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem Internetu, nie ma wtedy konieczności instalowania go na komputerze klienta, ale zobowiązany jest on do systematycznego opłacania abonamentu. Wraz z wyborem oprogramowania pojawiają się liczne wątpliwości, warto wtedy przeanalizować wszystkie plusy i minusy. Shoper jest platformą wybieraną ze względu na liczne zalety, jednak trzeba wziąć pod uwagę również pewne niedogodności. Zaczynając jednak od pozytywnych aspektów, n...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Shoplo
 • Sklep na Shoplo Co musisz wiedzieć? Platforma Shoplo umożliwia prowadzenie sklepu internetowego, ale także sprzedaż w wielu kanałach jednocześnie, za pośrednictwem Shoplo Multichannel. Na wybór odpowiedniego rozwiązania ma wpływ przede wszystkim ilość asortymentu, zasięg sprzedaży oraz liczba kanałów. Shoplo Sklep to tradycyjna platforma e – commerce, umożliwiająca sprzedaż produktów za pośrednictwem e – sklepu, w którym mamy dostęp do ponad 1000 funkcjonalności i dodatków pomagających w procesie sprzedaży. Do najważniejszych należą: • Nieograniczona liczba języków oraz walut w sklepie, co pozwala prowadzić sprzedaż na rynkach zagranicznych, jednak tworzenie sklepów wielojęzycznych odbywa się na zasadzie otwierania oddzielnych sklepów z oddzielnymi panelami administracyjnymi, co ma swoje zalety - każdy sklep można dostosować do rynku (wygląd, systemy płatności, dostawy), - uzyskanie lepszych wyników pozycjonowania, - możliwość dostosowania języka panelu do kraju, w którym ...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS WooCommerce
 • Sklep na WooCommerce Co musisz wiedzieć? WooCommerce nie jest to typowa platforma e – commerce, tylko wtyczka do systemu CMS typu WordPress, oprogramowanie Open Source, które wymaga samodzielnego instalowania czy konfiguracji oraz własnego serwera. W oparciu o darmowe narzędzie, jakim jest WooCommerce, mamy możliwość prowadzenia sklepu internetowego, jednak niektóre dodatki mogą być dodatkowo płatne. Dostępne funkcjonalności są zintegrowane z prowadzoną stroną na WordPress oraz systemem zarządzania treścią, które są doskonałym rozwiązaniem szczególnie dla firm prowadzących rozbudowaną kampanię marketingową. Dodatkowo duży nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo sklepu, a tym samym na zapewnienie komfortu zakupów. Lista funkcjonalności jest praktycznie nieograniczona i mogą one być rozbudowywane przez różne dodatkowe rozszerzenia, wśród których najciekawsze to: • Nieograniczona ilość produktów i kategorii, • Łatwa obsługa stanów magazynowych, • Łatwa edycja szablonów powiadom...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS IAI-Shop
 • Sklep na IAI-Shop Co musisz wiedzieć? IAI – Shop to platforma e – commerce, stworzona przy współpracy Pawła Fornalskiego i Sebastiana Mulińskiego kilkanaście lat temu, działająca w modelu SaaS. Jest to gotowe rozwiązanie, przeznaczone do obsługi zarówno małych jak i dużych sklepów internetowych, a także do sprzedaży B2B (relacje łączące firmę z jej partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaży), biorąc pod uwagę możliwość sprzedaży hurtowej, dostępnej w modelach dropshipping (sprzedaż internetowa, polegająca na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę) oraz cross – docking (forma transportu towaru, polegająca na dostarczeniu go do magazynu bez konieczności składowania, po przeładowaniu jest bezpośrednio wysyłany do klienta). Dla sprzedawców, oferujących tylko kilka produktów, istnieje możliwość założenia One Page Shop, gdzie zakup towaru odbywa się w ramach jednej podstrony. Platforma sprawdzi się również, wśród przedsiębiorców prowadzącyc...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS PrestaShop
 • Sklep na PrestaShop Co musisz wiedzieć? PrestaShop jest niezwykle popularnym na świecie, darmowym rozwiązaniem w e – handlu, które przyciąga nie tylko użytkowników, ale także twórców kodu. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to oprogramowanie typu Open Source, chcąc korzystać z PrestaShop musimy posiadać własną domenę i serwer, na którym będziemy mogli zainstalować oprogramowanie. W procesie instalowania systemu, mamy możliwość korzystania z pomocy technicznej, niestety dodatkowo płatnej. Jednak otwarte oprogramowanie sprawia, że lista funkcjonalności jest nieograniczona, a każda nowa funkcja jest możliwa do wdrożenia. PrestaShop to platforma e – commerce, uznawana za jedną z najsilniejszych, najbardziej elastycznych i umiędzynarodowionych, o otwartym kodzie źródłowym, która oferuje handlowcom internetowym wiele innowacyjnych narzędzi do budowania i zarządzania sklepu internetowego bez ponoszenia żadnych kosztów. Dostosowując sklep do swoich potrzeb możemy m.in. • ustalać sposób pr...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Sky-Shop
 • Sklep na Sky-Shop Co musisz wiedzieć? Sky – Shop to polska platforma założona w 2009 roku, która działa w modelu SaaS. Jest to autorskie oprogramowanie, którego głównym twórcą jest Przemysław Matoga. Dzięki zastosowaniu modelu SaaS, każdy początkujący handlowiec, dysponujący niewielkim kapitałem, może szybko otworzyć biznes ponosząc opłaty abonamentowe, w zamian otrzymując od Sky – Shop wsparcie techniczne, bezpieczną obsługę administracyjną serwera oraz rozwój oprogramowania. Z myślą o klientach, na platformie stworzono intuicyjny panel administracyjny, którego obsługa jest bardzo prosta, gdyż funkcje witryny podzielone zostały na logiczne działy i grupy, szczegółowo opisane w dziale pomocy. Szybki czas reakcji panelu oraz nowatorski system zarządzania, pozwala sterować wszystkim z jednego poziomu, co jest dużym ułatwieniem. W cenie oprogramowania przedsiębiorcy otrzymują także, gotowe szablony sklepu, w których używając narzędzi do edycji grafiki, można samodzielnie dokonywać...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS PHP / Symfony
 • Oprogramowanie na PHP / Symfony - co musisz wiedzieć? PHP jest popularnym skryptem służącym do tworzenia aplikacji i stron internetowych. Na jego podstawie powstają CMS'y (systemy zarządzania treścią), fora dyskusyjne, intranety, proste i skomplikowane witryny internetowe, gry przeglądarkowe czy aplikacje do obsługi poczty. Skrypt działa na zasadzie open source, co oznacza, że jest on dostępny dla każdego i każdy może go dowolnie modyfikować. Dzięki temu PHP ciągle się rozwija. Skrypt charakteryzuje się modułową budową. Do jego zalet zalicza się możliwość współpracy skryptu z różnymi rodzajami źródeł danych. Skrypt obsługuje bazy danych takich jak między innymi: MySQL, MS SQl, Oracle czy DB2. Język PHP jest podobny do C++ jednak znacznie od niego prostszy. Symfony jest frameworkiem napisanym w języku PHP, składającym się z wielu niezaleznych od siebie części - modułów. Symfony przyspiesza prace nad projektem, dzięki temu, że umożliwia dostęp do różnych narzędzi (formu...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS HTML5/CSS3 (Sass)
 • Oprogramowanie na HTML5/CSS3 (Sass) - co musisz wiedzieć? Język programowania HTML5 to jedna z popularniejszych technologii tworzenia stron internetowych. W porównaniu do starszego języka HTML4 pojawiają się tu nowe tagi, typy pól czy atrybuty w formularzach. Różnica widoczna też będzie na poziomie obsługi błędów i kompatybilności z poprzednikami. HTML5 umożliwia tworzenie stron internetowych, które w porównaniu z tymi tworzonymi w oparciu o starsze języki HTML, będą bardziej interaktywne i multimedialne. Ten język wprowadza bowiem możliwość łatwego osadzania treści multimedialnych, takich jak audio czy video. Nie ma tu potrzeby korzystania z zewnętrznych rozwiązań, jak np. Flash. Z pomocą języka HTML5 można tworzyć aplikacje internetowe, także te bardziej zaawansowane. Z kolei CSS jest jednym z kaskadowych arkuszy stylów, czyli w uproszczeniu: reguł opisujących sposób wyświetlania poszczególnych elementów przez przeglądarkę. CSS3 jest w odróżnieniu od poprzednich...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS JavaScript / jQuery
 • Oprogramowanie na JavaScript / jQuery - co musisz wiedzieć? JavaScript to język programowania, który oznaczany jest skrótem JS. Ta technologia jest językiem skryptowym. Skryptowy oznacza przeznaczony do kontrolowania aplikacji. Główna różnica między językami nieskryptowymi a skryptowymi polega na tym, że te skryptowe tworzy się niezależnie od aplikacji. JS jest najbardziej znany jako język wspierający strony internetowe, ale używa się go również poza przeglądarkami np. do stworzenia aplikacji dekstop'owej. Ten język ma ogromne możliwości i pozwala na stworzenie dynamicznych stron. JavaScript wprowadza na stronę interaktywność. Wśród możliwości tego języka warto wymienić: - aktualizację treści w witrynie bez konieczności jej odświeżania, -grafiki 3D, - przewijanie wideo, - zdefiniowanie reakcji na określone działanie użytkownika witryny (np. naciśnięcie przycisku spowoduje pojawienie się wyskakującego okna), - sprawdzanie poprawności formularzy - obsługę dyna...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Java / Spring
 • Oprogramowanie na Java / Spring - co musisz wiedzieć? Spring to framework, który służy do tworzenia aplikacji w języku Java. Działa on na zasadzie open source. Jest stale rozwijany i zdobywa bardzo dużą popularność. Konstrukcja tego frameworka jest typem tzw. lekkiej architektury, która jest wielowarstwowym szkieletem aplikacyjnym np. dla aplikacji tworzonych w języku Java. Takie rozwiązanie daje programistom dużą elastyczność. Szkielet tworzonej aplikacji nie narzuca konkretnych rozwiązań, stąd też popularność tej technologii. Do zalet frameworka zalicza się obszerna dokumentacja, w której można znaleźć wiele ciekawych i przydatnych rozwiązań. Spring podzielony jest na mniejsze szablony, na których można pracować niezależnie od pozostałych. Programiści mogą też zdecydować się wykorzystanie możliwości całego szkieletu frameworka. Moduły, z których składa się Spring, odpowiadają między innymi za: - konfigurację komponentów, - zdalny dostęp, autoryzację, - uwierz...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS AngularJS
 • Oprogramowanie na AngularJS - co musisz wiedzieć? Ta technologia to framework oparty na języku JavaScript. Głównym zadaniem AngularJS jest oszczędność czasu. Jest to możliwe dzięki wbudowanym funkcjonalnościom czy wbudowanemu systemowi szablonów. Framework ma pomóc w szybkim i łatwym budowaniu aplikacji internetowych. AngularJS ma dość dobrą dokumentację. W przypadku problemów ze zrozumieniem specyfiki działania tej technologii w internecie bez problemu można znaleźć różne przykłady rozwiązań. W omawianym frameworku kod dzieli się na moduły, co sprawia, że tworzona aplikacja składa się z niezależnych od siebie części. Takie rozwiązanie usprawnia np. ładowanie kodu, który jest podzielony na moduły (ładowane wedle potrzeb). Modułem może być np. kontroler albo dyrektywa albo sama aplikacja. A czym jest dyrektywa? Dyrektywa jest czymś co wyróżnia AngularJS i wzbogaca HTML. Są to dodatkowe elementy, atrybuty czy klasy CSS, które mogą zostać użyte podczas pisania kodu. Dyr...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS React
 • Oprogramowanie na React - co musisz wiedzieć? React to biblioteka JavaScript, stworzona przez Facebooka, nazywana także React.js oraz ReactJS. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do tworzenia interfejsów graficznych aplikacji. Bardzo dobrze sprawdza się ona w pracy z dużymi aplikacjami, w których dane zmieniają się dynamicznie. React tworzy warstwę widoku, obsługuje front-end aplikacji internetowych. Praca z nim polega na budowaniu elementów, które określają sposób prezentacji danych. Dzięki podziałowi na mniejsze komponenty łatwiej można testować, obsługiwać i ponownie używać danych elementów. Komponenty dostosowuje się do określonych potrzeb tworzonej aplikacji dzięki właściwościom, które przekazują dodatkowe dane, definiowane jako atrybuty elementów HTML. Dzięki pracy na komponentach, kod jest bardziej czytelny, a praca z dużymi aplikacjami przebiega o wiele sprawniej. ReactJS pozwala na łatwiejsze stworzenie modelu programistycznego. Zapewnia też większą wydajno...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Bootstrap 3/4
 • Oprogramowanie na Bootstrap 3/4 - co musisz wiedzieć? Bootstrap to framework, którego zadaniem jest tworzenie responsywnych interfejsów. Technologia stworzona przez programistów Twittera, działa na zasadzie połączenia rozwiązań znanych z HTML'a, JavaScript oraz CSS. Strona tworzona w oparciu Bootstrap dzielona jest na rzędy, które dzieli się na komórki. Szerokość komórki wyrażana jest liczbą. Z kolei suma tych liczb wynosi 12. Uogólniając, można stwierdzić, że interfejs użytkownika tworzony przy pomocy omawianej technologii, jest tabelą. Po stworzeniu layoutu nadaje się jego poszczególnym elementom klasy CSS. Bootstrap pozwala na proste i szybkie tworzenie różnych elementów, które bardzo dobrze prezentują się na różnych urządzeniach. Technologia pozwala na tworzenie formularzy, przycisków, tabel itd. W łatwy sposób można przy pomocy Bootstrapa można: - zmienić szerokość pól, - stworzyć teksty z podpowiedziami (formularze), - określić sposób wyświetlania obrazków...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Laravel
 • Oprogramowanie na Laravel - co musisz wiedzieć? Laravel to framework, który jest zestawem narzędzi dla developerów. Napisany został w języku PHP. Jest połączeniem wielu rozwiązań znanych z innych frameworków i służy do tworzenia aplikacji. Ma za zadanie uprościć, przyspieszyć i uprzyjemnić pisanie kodu. Metody, z których korzysta Laravel, są dokładnie opisane w jego dokumentacji. Pracę z tą technologią ułatwia też ciągle rosnąca społeczność, która służy pomocą w razie problemów przy tworzeniu aplikacji. Laravel charakteryzuje się bardzo prostą konfiguracją. Do jego zalet zaliczyć można też przyjazny system szablonów (Blade), bardzo dużo gotowych rozwiązań, które można szybko zaimplementować do tworzonej aplikacji. Laravel oferuje między innymi obsługę cache czy wielu systemów plików. Dzięki szczegółowej dokumentacji rozpoczęcie pracy z tym frameworkiem przebiega błyskawicznie. Jest on stale rozwijany i wspierany przez dużą społeczność użytkowników. Zaliczany jest też d...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Silex
 • Oprogramowanie na Silex - co musisz wiedzieć? Nazywany jest mikro frameworkiem PHP. Technologia Silex wykorzystuje rozwiązania znane z Symfony. Omawiany framework znajduje zastosowanie przy budowie prostych aplikacji (tzw. single-file). Do cech wyróżniających tę technologię można zaliczyć prosty i intuicyjny interfejs programowania aplikacji (API). Silex umożliwia też testowanie aplikacji jej struktury. Aby korzystać z możliwości tego frameworka, nie trzeba od razu uczyć się go w całości. Dzięki jego budowie, opartej o komponenty znane z Symfony, możliwe jest stopniowe zapoznawanie się z jego poszczególnymi elementami takimi jak np. łączenie z bazą danych, tworzenie i walidacja formularzy czy korzystanie z szablonów TWIG. Instalację Silex'a przeprowadza się albo za pomocą narzędzia Composer albo poprzez pobranie paczki z oficjalnej strony frameworka. Po instalacji można od razu przejść do tworzenia aplikacji. Pełna dokumentacja znajduje się na oficjalnej stronie framew...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Zend
 • Oprogramowanie na Zend - co musisz wiedzieć? Z pomocą tego frameworka tworzone są strony WWW w języku PHP. Zend jest zbiorem różnych narzędzi i gotowych rozwiązań, które mają wspierać pracę programistów i pomagać w rozwiązywaniu najczęściej spotykanych problemów. Framework działa z biblioteką Composer, która integruje się z aplikacją. Ta technologia umożliwia korzystanie z gotowych elementów, dzięki czemu nie ma potrzeby pisania kodu za każdym razem, gdy chce się skorzystać z konkretnej funkcjonalności lub uruchomić podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za poprawne działanie witryny. Użytkownicy frameworka Zend mogą liczyć na wsparcie ze strony jego twórców oraz na pomoc społeczności, która powstała wokół tej technologii. Zend z założenia pozostawia programistom sporo swobody podczas pisania kodu. Nie są narzucane żadne konkretne zasady postępowania w określonych sytuacjach. Framework często korzysta z uniwersalnych rozwiązań, ale też dzięki domyślnej strukturze kompone...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Redis
 • Oprogramowanie na Redis - co musisz wiedzieć? Jest to zbiór (baza) typu klucz-wartość. Redis działa na zasadzie open source. Używany jest między innymi jako baza danych - może przechowywać skomplikowane typy danych. Po zainstalowaniu środowiska Redis i biblioteki PHP można zacząć pracę z bazą danych, nazywaną coraz częściej NoSQL. Redis obsługuje struktury danych i wspiera różne wartości, takie jak ciągi znaków tekstowych, listy, zbiory czy mapy bitowe. Ciągi znaków to typ danych używany np. do przechowywania fragmentów stron www. Listy przechowują sekwencję elementów, z kolei zbiory to nieuporządkowane ciągi tekstowe, na których można przeprowadzać różne operacje takie jak dodawanie, usuwanie czy sprawdzanie elementów. Można stwierdzić, że Redis staje się konkurencją dla relacyjnych baz danych (takich jak MySQL), które od lat istnieją na rynku. Do ich zalet można zaliczyć trwałe przechowywane danych, co oznacza, że po nieplanowanym restarcie serwera dane nie znikają....

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS node.js
 • Oprogramowanie na node.js - co musisz wiedzieć? Jest to framework działający na zasadzie open source. Node.js to wieloplatformowe środowisko uruchomieniowe, dzięki któremu można na komputerze uruchomić JavaScript bez konieczności używania przeglądarki internetowej. Platforma umożliwia tworzenie aplikacji internetowych, blogów, stron, a także serwerów mikroserwisów. Jest to możliwe dzięki różnym modułom, które pozwalają na rozbudowę tworzonego produktu. Moduły ułatwiają też organizację kodu. Do wyboru programisty są moduły wbudowane oraz zewnętrzne. Te drugie znajdują się w bazie NPM, skąd można je pobrać i zainstalować w swojej aplikacji. Node.js jest idealny do strumieniowania danych (w czasie rzeczywistym). Do jego zalet można zaliczyć możliwość stworzenia własnego serwera HTTP czy uzyskania dostępu do systemu plików. Dzięki temu, że framework jest zbudowany w oparciu o silnik JavaScript V8, Node.js działa bardzo szybko. Cechą charakterystyczną tej technologii jest...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS socket.io
 • Oprogramowanie na socket.io - co musisz wiedzieć? Jest to biblioteka JavaScript, która współpracuje z node.js. Po stworzeniu środowiska w node.js otrzymuje się też pakiet instalacyjny Socket.io, rozpoczęcie pracy z biblioteką przebiega więc bardzo szybko. Można też zainstalować bibliotekę przy pomocy NPM, czyli systemu paczek wspierających środowisko node.js. Warto wspomnieć, że oba komponenty (node.js oraz socket.io) mają bardzo podobny interfejs API, co ułatwia pracę szczególnie użytkownikom dopiero rozpoczynającym pracę z tą technologią. Technologia odpowiada za implementację połączenia klient-serwer - biblioteka umożliwia dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między klientami WWW a serwerem. Socket.io po stronie klienta działa w przeglądarce, a dla Node.js po stronie serwera. Socket.io używa przede wszystkim protokołu WebSocket, który został stworzony właśnie do komunikacji przeglądarki internetowej z serwerem oraz w aplikacjach typu klient-serwer. Te...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS MySQL / MongoDB
 • Oprogramowanie na MySQL / MongoDB - co musisz wiedzieć? MySQL to bardzo popularny system zarządzania bazą danych, który wykorzystuje język SQL. Jest to rozwiązanie typu open source. Do jego głównych zalet można zaliczyć wydajność, łatwość konfiguracji i korzystania z bazy oraz wieloplatformowość. Dobrze sprawdza się w pracy z różnymi językami programowania. Z pomocą bazy danych można szybko i wygodnie stworzyć różne skrypty np. licznik odwiedzin czy sondę. MySQL jest systemem szybkim i solidnym, który idealnie sprawdzi się przy tworzeniu dynamicznych witryn internetowych. Pozwala na przechowywanie, szukanie oraz segregowanie danych. W MySQL dane mogą być udostępniane jednocześnie wielu użytkownikom, a dzięki uwierzytelnianiu dostęp do nich będą miały tylko osoby do tego upoważnione. Z kolei MongoDB to baza danych typu noSQL, czyli taka, która nie wykorzystuje języka SQL. Baza jest wieloplatformowa, skalowalna, działa na zasadzie open source, a napisana jest w języku C+...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Apache / nginx
 • Oprogramowanie na Apache / nginx - co musisz wiedzieć? Apache to serwer HTTP, działający na zasadzie open source, obecnie jedno z popularniejszych rozwiązań. Do największych zalet tego serwera można zaliczyć: - bezpieczeństwo, - skalowalność, - uwierzytelnianie, - współpracę z wieloma językami programowania. Apache jest serwerem, który można stworzyć w każdym systemie operacyjnym. Jego budowa oparta jest na modułach, co oznacza, że określone narzędzia można uruchomić tylko w razie potrzeby. Można dzięki temu dowolnie korzystać z dodatkowych funkcjonalności, co wpływa także na wydajność serwera Apache. Część modułów kompiluje się automatycznie, a cześć kompilowana jest przez programistę. Warto też wspomnieć o obszernej dokumentacji i wsparciu ze strony różnych programistycznych projektów. Z kolei Nginx to serwer HTTP, którego bardzo dobrze radzi sobie z obsługą statycznej treści. Do jego zadań należy przekazywanie zapytań do dedykowanego oprogramowania. Nginx...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS RabbitMQ
 • Oprogramowanie na RabbitMQ - co musisz wiedzieć? Jest to technologia działająca za zasadzie open source. RabbitMQ służy do kolejkowania zadań w rozproszonym środowisku. Zadania, które trafiają do Rabbita (np. wiadomości, które mają zostać wysłane do klientów firmy lub raporty tworzone w formacie PDF), zostają rozdzielone do odpowiednich kolejek. Z tego miejsca są obsługiwane przez różne aplikacje, w zależności od zadania, jakie mają spełnić. Przykładowo newsletter trafi do aplikacji wysyłającej maile, a PDF do aplikacji generującej raporty. Oprogramowanie RabbitMQ ma zapewnić odpowiednią współpracę między tymi procesami, aby nawet w przypadku braku możliwości realizacji danego procesu, został on wykonany. Jest to możliwe dzięki temu, że wiadomości trafiają do kolejek i zostają przekazywane do aplikacji odpowiedzialnych za realizację określonych zadań. Wiadomości przechowywane są w oprogramowaniu do momentu połączenia z właściwą aplikacją. Po przekazaniu usuwane są z ...

• zobacz kraje, w których obsługujemy klientów ▼
 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Polska, w Polsce, Google.PL
 • Polska, w Polsce, Google.PL kluczowe dane marketingowe Polska to kraj położony w Europie Środkowej, zamieszkały przez 33 mln ludzi z czego około 80 % korzysta z Internetu. Polska jest ósmą co do wielkości gospodarką Unii Europejskiej , jedną najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich i dwudziestą piątą gospodarką świata. Ponadto według wskaźnika Global Peace Index 2014 roku Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Polska - historia i kulturaPolska, kraj położony w Europie Środkowej, może poszczycić się bogatą historią i fascynującą kulturą. Od wieków Polska była świadkiem wielu ważnych wydarzeń, które wpłynęły na jej rozwój i kształtowanie się tożsamości narodowej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii i kulturze Polski, aby lepiej zrozumieć jej unikalność i piękno.Historia Polski sięga tysiącleci wstecz. Pierwsze wzmianki o państwie polskim pochodzą z X wieku, kiedy to Mieszko I przyjął chrzest i wprowadził chrześcijaństwo jako reli...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Czechy, w Czechach, Google.CZ
 • Czechy, w Czechach, Google.CZ kluczowe dane marketingowe Czechy to państwo śródlądowe w Europie Środkowej liczące 10,5 mln mieszkańców z czego 82% korzysta z Internetu. Gospodarka Czech jest uważana za jedną z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postsocjalistycznych. Głównymi gałęziami gospodarki jest przemysł (maszynowy, zbrojeniowy, motoryzacyjny, chemiczny i wydobywczy) oraz produkcja w rolnictwie i hodowli. Historia Czech– fascynująca podróż przez wiekiCzechy, malowniczy kraj położony w samym sercu Europy, mają bogatą i interesującą historię, która sięga tysiące lat wstecz. Od czasów prehistorycznych, przez okresy rządów różnych dynastii, aż po współczesność, Czechy były świadkiem wielu ważnych wydarzeń i zmian, które ukształtowały ten piękny kraj. W tym artykule zapraszam Cię na podróż przez historię Czech, abyś mógł lepiej zrozumieć i docenić dziedzictwo tego miejsca.Początki historii Czech sięgają epoki kamienia, kiedy to tereny te były zamieszkane przez p...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Szwecja, w Szwecji, Google.SE
 • Szwecja, w Szwecji, Google.SE kluczowe dane marketingowe Szwecja jest to kraj Skandynawski położony w Europie Północnej który zamieszkuje 10 012 614 ludzi z czego 95% korzysta z internetu. Posługują się językiem szwedzkim jak i w dużej mierze językiem angielskim. Szwecja jest krajem wysoko rozwiniętym technologicznie co pozwoli na efektywne prowadzenie marketingu internetowego i dotarcie do wybranej grupy odbiorców. Główne gałęzie gospodarki to hutnictwo, przemysł maszynowy, elektrotechniczny, drzewny, chemiczny, produkcja broni i środków transportu. Historia Szwecji: od czasów wikingów do dzisiejszych dniSzwecja, kraj położony na północy Europy, ma bogatą i fascynującą historię, która sięga czasów wikingów. Od starożytności do dzisiejszych dni, Szwecja przeszła wiele zmian i przekształceń, które wpłynęły na jej kulturę, politykę i społeczeństwo. W tym artykule przyjrzymy się głównym wydarzeniom i okresom w historii Szwecji, aby lepiej zrozumieć jej rozwój i znaczenie w ...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Niemcy, w Niemczech, Google.DE
 • Niemcy, w Niemczech, Google.DE kluczowe dane marketingowe Niemcy to państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie z ponad 80 milionową populacją. Jest najbardziej zaludnionym krajem Unii Europejskiej. Po USA, Niemcy są drugim najbardziej popularnym celem migracji na świecie. Ilość mieszkańców a także ich różnorodność pozwala na zastosowanie marketingu internetowego na dużą skalę. Gospodarka opiera się o zmechanizowane rolnictwo, bankowość i przemysł. Historia Niemiec: od czasów starożytnych do dzisiejszych dniNiemcy, kraj o bogatej historii i fascynującej kulturze, ma długą i złożoną przeszłość, która sięga czasów starożytnych. Od starożytnych plemion germańskich, przez średniowieczne cesarstwo, aż po podziały i zjednoczenie w XIX i XX wieku, Niemcy odgrywali kluczową rolę w historii Europy. W tym artykule przyjrzymy się głównym wydarzeniom i okresom w historii Niemiec, które ukształtowały ten kraj tak, jak go...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Francja, we Francji, Google.FR
 • Francja, we Francji, Google.fr kluczowe dane marketingowe Francja to państwo którego część metropolitarna znajduje się w Europie Zachodniej. Zamieszkuje tam 66 318 000 ludzi z czego 85% korzysta z Internetu. Posługują się oni wyłącznie językiem francuskim. Francja jest najbardziej niezależnym energetycznie krajem zachodu dzięki wielkim inwestycjom w energetykę nuklearną, posiada także wysoko rozwinięty przemysł lotniczy. Są też jednym z większych producentów i eksporterów żywności. Tak zróżnicowany rynek jest idealnym miejscem by skorzystać z usług marketingu internetowego. Historia Francji: od czasów starożytnych do dzisiejszych dniFrancja, kraj o bogatej historii i kulturze, ma swoje korzenie sięgające czasów starożytnych. Od starożytnych Celtów i Rzymian, przez średniowieczne monarchie, rewolucję francuską, aż po współczesne czasy, Francja odgrywała ważną rolę w kształtowaniu Europy i świata.Starożytność:Historia Francji sięga czasów starożytnych, gdy tereny te zamies...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Norwegia, w Norwegii, Google.NO
 • Norwegia, w Norwegii, Google.NO kluczowe dane marketingowe Norwegia jest to państwo w Europie Północnej, którego terytorium obejmuje zachodnią i północną część Półwyspu Skandynawskiego. Liczy 5 165 802 mieszkańców gdzie 97% korzysta z Internetu. Tak bardzo rozwinięte technologicznie społeczeństwo sprzyja działaniom marketingu internetowego. Dzięki temu reklamy w Internecie dotrą do prawie każdego mieszkańca. Głównymi gałęziami przemysłu są : przemysł elektrotechniczny, rafineria, środki transportu oraz spożywczy. Norwegia - wprowadzenie do kraju i jego geografiiNorwegia, położona na północu Europy, jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej fascynujących krajów na świecie. Znana z malowniczych krajobrazów, spektakularnych fiordów, majestatycznych gór i dziewiczych jezior, Norwegia przyciąga turystów z całego świata. Jednak Norwegia to nie tylko piękno natury, to również kraj o bogatej historii, kulturze i tradycjach.Geograficznie, Norwegia jest krajem skandynawskim, gr...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Belgia, w Belgii, Google.BE
 • Belgia, w Belgii, Google.BE kluczowe dane marketingowe Belgia to państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Zamieszkuje tam 11,29 miliona ludzi, mówią oni w trzech językach urzędowych : francuski, niderlandzki i niemiecki. 85% Belgów korzysta z Internetu co sprzyja działaniom marketingu internetowego. Podstawą gospodarki Belgii jest wysoko rozwinięty przemysł oraz rolnictwo. Historia Belgii– fascynująca podróż przez wiekiBelgia, niewielkie państwo położone w zachodniej Europie, może się poszczycić niezwykle bogatą i interesującą historią. Od czasów starożytnych, przez okres średniowiecza, aż po współczesność, Belgia była świadkiem licznych wydarzeń, które ukształtowały jej kulturę, politykę i społeczeństwo. Zapraszam na wciągającą podróż przez historię Belgii!Starożytność i rzymskie wpływy sięga czasów starożytnych, kiedy to tereny te zamieszkiwane były przez plemiona celtyckie. W I wieku p.n.e. Belgia znalazła się pod panowaniem Rzymu, co prz...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Włochy, we Włoszech, Google.IT
 • Włochy, we Włoszech, Google.IT kluczowe dane marketingowe Włochy są państwem położonym w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim który zamieszkuje 60,8 mln mieszkańców. 80% z nich korzysta z Internetu. Włochy zajmują pierwsze miejsce w produkcji win na świecie. Duży udział w gospodarce Włoch ma branża turystyczna, przemysł odzieżowy i przetwórstwo żywności. Przy tak zróżnicowanej gospodarce warto wziąć pod uwagę skorzystanie z usług marketingu internetowego. Historia WłochWłochy, kraj o bogatej historii i kulturze, mają wiele do zaoferowania zarówno turystom, jak i miłośnikom historii. Od starożytnych czasów po dzisiejsze dni, Włochy były świadkiem wielu ważnych wydarzeń, które wpłynęły na rozwój Europy i świata. W tym artykule przyjrzymy się głównym etapom historii Włoch, od czasów starożytnych po współczesność.Starożytność: sięga czasów starożytnych, gdy na tych terenach osiedlali się Etruskowie, starożytny lud zamieszkujący Półwysep Apeniński. Etruskowie mieli zn...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Szwajcaria, w Szwajcarii, Google.CH
 • Szwajcaria, w Szwajcarii, Google.CH kluczowe dane marketingowe Szwajcaria to państwo federacyjne w Europie Zachodniej z liczbą mieszkańców sięgającej 8,3 mln. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązują tak szeroko stosowane formy demokracji bezpośredniej. Nie należy do Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest jednym z najbogatszych krajów na świecie. W Szwajcarii są cztery języki urzędowe : niemiecki, francuski, włoski oraz romansz.Gospodarka opiera się na bankowości, turystyce jak i przemyśle budowlanym. Szwajcaria - kraj o bogatej historii i kulturzeSzwajcaria, malowniczy kraj położony w sercu Europy, jest jednym z najbardziej fascynujących miejsc na świecie. To miejsce, gdzie spotykają się niezwykłe krajobrazy, doskonała jakość życia i bogata historia. Szwajcaria jest znana z wielu rzeczy - od pięknych Alp, przez zegarki i czekoladę, po niezwykłe miasta i tradycje. To miejsce, które z pewnością zachwyci każdego, kto odwiedzi je.Historia...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Austria, w Austrii, Google.AT
 • Austria, w Austrii, Google.AT kluczowe dane marketingowe Austria to państwo położone w Europie Środkowej gdzie liczba ludności wynosi 8 579 747 z czego 84% korzysta z internetu. Językiem urzędowym jest język niemiecki. W Austrii funkcjonuje społeczna gospodarka rynkowa. Rolnictwo rozwinęło się na 42% powierzchni kraju i stanowi ono filar gospodarczy. Uprawia się głównie zboża, winorośl i ziemniaki. Głównym surowcem są rudy żelaza. Austria - kraj w Europie ŚrodkowejAustria, położona w Europie Środkowej, jest jednym z najpiękniejszych krajów na kontynencie. Znana z malowniczych krajobrazów, bogatej historii i kultury, oraz doskonałej jakości życia, Austria przyciąga turystów z całego świata. Niezależnie od pory roku, ten urokliwy kraj oferuje wiele atrakcji i możliwości do odkrywania.Austria jest znana przede wszystkim z Alp, które zajmują większą część kraju. Te majestatyczne góry przyciągają miłośników sportów zimowych, wspinaczki górskiej i turystyki pieszej. Zimą, ośro...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Holandia, w Holandii, Google.NL
 • Holandia, w Holandii, Google.NL kluczowe dane marketingowe Holandia to państwo położone w zachodniej Europie i południowej części Ameryki Północnej. Językiem urzędowym jest język niderlandzki. Europejska część Holandii stanowi obszar gęsto zaludniony, a około jednej czwartej tego terytorium leży poniżej poziomu morza – na terenie depresji. Holandia znana jest z licznych wiatraków, sera, chodaków, tulipanów i rowerów. Holandia - kraj tulipanów i wiatrakówHolandia, znana również jako Królestwo Niderlandów, to urokliwy kraj położony w zachodniej Europie. Jest jednym z najbardziej fascynujących miejsc na świecie, które przyciąga turystów swoim niepowtarzalnym urokiem, bogatą historią i kulturą. Holandia słynie przede wszystkim z dwóch charakterystycznych symboli - tulipanów i wiatraków.Tulipany są nieodłącznym elementem holenderskiego krajobrazu. Holandia jest jednym z największych producentów i eksporterów tych pięknych kwiatów na świecie. Każdego roku, wiosną, pola tulipanów...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Dania, w Danii, Google.DK
 • Dania, w Danii, Google.DK kluczowe dane marketingowe Dania jest państwem położonym w Europie Północnej, najmniejszym z państw nordyckich. Liczba ludności wynosi 5 678 348 gdzie 94% korzysta z Internetu. Dużą rolę odgrywa wydobycie surowców energetycznych (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla brunatnego oraz torfu). Dania jest samowystarczalna energetycznie. Kuchnia duńska: tradycje i specjały DaniaKuchnia duńska jest niezwykle bogata w tradycje i specjały, które odzwierciedlają historię i kulturę tego kraju. Dania słyną z wysokiej jakości składników, prostych, ale smacznych potraw oraz unikalnych kombinacji smaków. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kuchni duńskiej, jej tradycjom i najpopularniejszym specjałom.Tradycje kulinarne Danii sięgają wieków wstecz i są silnie zakorzenione w życiu codziennym mieszkańców tego kraju. Duńczycy cenią sobie świeże i lokalne produkty, które są podstawą ich kuchni. Wielu z nich uprawia własne warzywa i owoce, a także hoduje zwierzęta, co...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Hiszpania, w Hiszpanii, Google.ES
 • Hiszpania, w Hiszpanii, Google.ES kluczowe dane marketingowe Hiszpania jest państwem w Europie Południowej, największe z trzech państw położonych na Półwyspie Iberyjskim. Liczba ludności to 46 464 053 z czego 82% ma dostęp do Internetu. Pod względem potencjału ekonomicznego Hiszpanie stanowią wielką czołówkę Europy wraz z takimi krajami jak: Wielka Brytania, Francja, czy Włochy. Najważniejszą gałęzią gospodarki jest wysoko rozwinięty przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny, elektrotechniczny i rolno-spożywczy. Historia Hiszpanii: od czasów starożytnych do dzisiajHiszpania, kraj o bogatej historii i fascynującej kulturze, ma swoje korzenie sięgające czasów starożytnych. Od starożytnych Celtów i Iberów, przez rzymską dominację, wpływy muzułmańskie, aż po epokę odkryć geograficznych i kolonializmu, Hiszpania przeszła przez wiele ważnych okresów, które ukształtowały jej dzisiejszą tożsamość.Początki historii Hiszpanii sięgają około 1500 roku p.n.e., kiedy to na tereny dzisiejsze...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Islandia, w Islandii, Google.IS
 • Islandia, w Islandii, Google.IS kluczowe dane marketingowe Islandia to państwo położone w Europie Północnej, na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach w północnej części Oceany Atlantyckiego. Islandia jest jednym z krajów nordyckich. Podstawą gospodarki jest rybołówstwo. Szacuje się, że na Islandii żyje cztery razy więcej owiec niż ludzi (w okresie letnim). Przemysł jest stosunkowo młodą dziedziną gospodarki. Głównymi zasobami Islandii jest energia wodna, energia geotermalna, aluminium i diatomity. Islandia - geografia i klimatIslandia, znana również jako "Kraina Ognia i Lodów", to fascynujące miejsce o niezwykłej geografii i klimacie. Ta malownicza wyspa, położona na północnym Atlantyku, jest jednym z najbardziej unikalnych miejsc na Ziemi. Jej niezwykłe krajobrazy, wulkaniczne formacje, lodowce, gejzery i wodospady przyciągają podróżników z całego świata.Geografia Islandii jest niezwykle zróżnicowana i pełna kontrastów. Wyspa jest położona na granicy dwóch płyt tekt...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Portugalia, w Portugalii, Google.PT
 • Portugalia, w Portugalii, Google.PT kluczowe dane marketingowe Portugalia to europejskie państwo położone w zachodniej części Europy Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy. Liczba ludności to prawie 11 mln. Najważniejszą gałęzią gospodarki jest turystyka. Portugalia jest znana z turystyki wypoczynkowej oraz krajoznawczej. Historia Portugalii: od starożytności do dzisiejszych czasówPortugalia, malowniczy kraj położony na zachodnim krańcu Europy, ma bogatą i fascynującą historię, która sięga starożytności. Od czasów rzymskich, przez wieki dominacji muzułmańskiej, odkrycia nowych światów, aż po współczesność, Portugalczycy przyczynili się do kształtowania nie tylko swojego kraju, ale także całego świata.Starożytność:Historia Portugalii sięga czasów starożytnych, gdy tereny te były zamieszkane przez różne plemiona celtyckie. W 218 roku p.n.e. Rzymianie podbili te ziemie i utworzyli prowincję Lusitania, k...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Słowacja, na Słowacji, Google.SK
 • Słowacja, na Słowacji, Google.SK kluczowe dane marketingowe Słowacja to państwo śródlądowe w Europie środkowej zamieszkałe przez prawie 5,5 mln osób. Gospodarka kraju opiera się na rolnictwie (ponad 40% powierzchni kraju zajmują pola rolne) ,surowcach naturalnych (wydobywa się min. węgiel brunatny czy mangan), przemyśle (głównie na przemyśle hutniczym), energetyce oraz turystyce i handlu. Historia SłowacjiSłowacja, położona w Europie Środkowej, ma bogatą i fascynującą historię, która sięga tysiące lat wstecz. Od czasów prehistorycznych po współczesność, kraj ten był świadkiem wielu ważnych wydarzeń i zmian, które ukształtowały jego kulturę, tradycje i tożsamość narodową. Przez wieki Słowacja była częścią różnych imperiów i państw, co wpłynęło na jej rozwój polityczny, gospodarczy i społeczny.Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszej Słowacji pochodzą z epoki kamienia, około 250 000 lat temu. W okresie neolitu i epoce brązu, tereny te były zamieszkane przez plemi...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Finlandia, w Finlandii, Google.FI
 • Finlandia, w Finlandii, Google.FI kluczowe dane marketingowe Finlandia jest państwem w Europie Północnej, liczącym 5,5 mln mieszkańców z czego ponad 92% korzysta z Internetu. Językami urzędowymi są fiński i szwedzki, duża część populacji potrafi także posługiwać się językiem angielskim i niemieckim. Finlandia opiera swoją gospodarkę na przemyśle maszynowym, metalowym, hutniczym i drzewnym. Znana jest także z produkcji telefonów komórkowych jak i technologii komunikacyjnej. Finlandia - historia i pochodzenie nazwyFinlandia, malowniczy kraj położony na północy Europy, jest jednym z najbardziej fascynujących miejsc na świecie. Jego historia i pochodzenie nazwy są niezwykle interesujące i pełne tajemnic. W tym długim artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak Finlandia ewoluowała na przestrzeni wieków i jak jej nazwa została ukształtowana.Historia Finlandii sięga tysiące lat wstecz, a pierwsze ślady osadnictwa na tym obszarze pochodzą z okresu prehistorycznego. W starożytności ...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Luksemburg, w Luksemburgu, Google.LU
 • Luksemburg, w Luksemburgu, Google.LU kluczowe dane marketingowe Luksemburg to państwo położone w Europie Zachodniej liczące 570 252 mieszkańców z czego 97% korzysta z Internetu. Powierzchnia kraju wynosi 2586 km². Kraj bardzo wysoko rozwinięty o dominującej roli usług, zwłaszcza sektora finansowego. Dobrze prosperujący jest także przemysł hutniczy, metalowy, maszynowy oraz spożywczy (głównie piwowarski). Codziennie do pracy w Luksemburgu przyjeżdża około 160 tys. ludzi z Francji, Belgii i Niemiec. Historia Luksemburga: Odkryj fascynującą przeszłość tego małego, ale niezwykle ważnego kraju!Luksemburg, niewielkie państwo leżące w Europie Zachodniej, może wydawać się niepozornym miejscem na mapie. Jednak jego historia jest pełna fascynujących wydarzeń i wpływowych postaci, które przyczyniły się do kształtowania nie tylko samego Luksemburga, ale także Europy jako całości. W tym artykule zapraszam Cię do odkrycia tajemnic przeszłości tego niezwykłego kraju. sięga czasów staroży...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Australia, w Australii, Google.AU
 • Australia, w Australii, Google.AU kluczowe dane marketingowe Australia to państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata oraz kilka mniejszych wysp na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. To jedyny kraj na świecie, który obejmuje cały kontynent. Kraj ten zamieszkuje 24 051 400 osób. Australia jest krajem wysoko rozwiniętym, ze społeczeństwem wielokulturowym. W porównaniu z innymi krajami świata, wskaźnik rozwoju społecznego w Australii jest bardzo wysoki i według danych na rok 2014 znajduje się na drugim miejscu. Australia - kraj na antypodachAustralia, znana również jako "Kontynent Czerwony" lub "Wielka Wyspa", jest jednym z najbardziej fascynujących miejsc na Ziemi. Położona na antypodach większości krajów, Australia jest oddzielona od reszty świata przez ogromne odległości, co sprawia, że ​​jest to miejsce unikalne i niezwykłe. Od dzikich i malowniczych krajobrazów, przez egzotyczną faunę i florę, po bogatą kulturę i historię, Australia ofe...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Kanada, w Kanadzie, Google.CA
 • Kanada, w Kanadzie, Google.CA kluczowe dane marketingowe Kanada to państwo położone w Ameryce Północnej. Jest to drugie państwo świata pod względem powierzchni oraz 36 pod względem ludności. Zamieszkuje je ponad 35 mln osób. Językiem urzędowym jest angielski i francuski. Kanada jest jednym z eksporterów energii, posiada ogromne złoża gazu i ropy. Jest także jednym z najważniejszych na świecie producentów rolnych. Kraj jest silnie zależny od powiązań handlu międzynarodowego. Historia Kanady: Odkrywanie i Rozwój Nowego ŚwiataKanada, drugi co do wielkości kraj na świecie, ma bogatą i fascynującą historię, która sięga tysiące lat wstecz. Od czasów pierwszych osadników do współczesności, Kanada przeszła przez wiele etapów rozwoju, które ukształtowały jej tożsamość narodową i kulturową. W tym artykule przyjrzymy się głównym wydarzeniom i postaciom, które wpłynęły na historię Kanady.Pierwsi mieszkańcy Kanady, znani jako Pierwsi Narody, zamieszkiwali ten obszar od tysięcy lat prz...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Stany Zjednoczone, w Stanach USA, Google.COM
 • Stany Zjednoczone, w Stanach USA, Google.COM kluczowe dane marketingowe Stany zjednoczone to państwo federacyjne w Ameryce Północnej. Jest to trzecie pod względem ludności państwo, a czwarte pod względem powierzchni. Gospodarka Stanów Zjednoczonych to największa wolnorynkowa gospodarka pojedynczego państwa na świecie. Przemysł energetyczny to przede wszystkim ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Popularna staje się także energia odnawialna. Wysoko rozwinięty jest także przemysł motoryzacyjny, lotniczy i zbrojeniowy. Stany Zjednoczone są światowym liderem w wykorzystywaniu nowych technologii w przemyśle. Historia Stanów Zjednoczonych USAStany Zjednoczone Ameryki, znane również jako USA, są jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych krajów na świecie. Ich historia sięga ponad czterech wieków i jest pełna fascynujących wydarzeń, które ukształtowały nie tylko samą Amerykę, ale także cały świat. Od odkrycia Nowego Świata przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku, przez koloniz...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Anglia, w Anglii, Wielkiej Brytanii, Google.CO.UK
 • Anglia, w Anglii, Wielkiej Brytanii, Google.CO.UK kluczowe dane marketingowe Anglia to kraj, część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Populacja kraju to ponad 53 miliony osób, większość z nich mieszka w stolicy i innych aglomeracjach. Intensywne, wysoko zmechanizowane i wydajne rolnictwo zaspokaja potrzeby żywnościowe kraju w 60%. Anglia posiada bogate złoża węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej. Należy również wspomnieć o produkcji samochodów której marki znane jest na całym świecie. Historia Anglii– fascynująca podróż przez wiekiAnglia, kraj o bogatej historii i niezwykłym dziedzictwie, jest jednym z najważniejszych miejsc na mapie Europy. Od czasów prehistorycznych po współczesność, Anglia przeszła przez wiele zmian, które ukształtowały jej kulturę, politykę i społeczeństwo. W tym długim artykule przyjrzymy się głównym wydarzeniom i postaciom, które wpłynęły na rozwój Anglii, a także odkryjemy, jakie są kluczowe momenty w historii ...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Szkocja, w Szkocji, Google.CO.UK
 • Szkocja, w Szkocji, Google.CO.UK kluczowe dane marketingowe Szkocja to część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielskiej Brytanii i Irlandii Północnej licząca ponad 5 mln. mieszkańców. Szkocja jest jednym z największych producentów whisky. Ważnym elementem gospodarki jest rybołówstwo i wydobycie ropy naftowej. Rozwinięty jest przemysł metalurgiczny, elektrotechniczny, elektroniczny, maszynowy, chemiczny, włókienniczy i spożywczy. Historia Szkocji: Odkryj fascynującą przeszłość tego krajuSzkocja, malowniczy kraj położony na północ od Anglii, ma bogatą i burzliwą historię, która sięga tysiące lat wstecz. Od starożytnych Celtów, przez rzymską okupację, aż po walki o niepodległość, Szkocja jest pełna niezwykłych wydarzeń i postaci, które ukształtowały jej tożsamość narodową.Początki historii Szkocji sięgają epoki żelaza, kiedy to tereny te zamieszkiwane były przez plemiona celtyckie. Celtowie, znani ze swojej waleczności i kultury, pozostawili po sobie wiele śladów, takich jak...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Nowa Zelandia, w Nowej Zelandii, Google.NZ
 • Nowa Zelandia, w Nowej Zelandii, Google.NZ kluczowe dane marketingowe Nowa Zelandia to państwo wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp oraz szeregu mniejszych wysp. Archipelag Nowej Zelandii jest najdalej na południe wysuniętą częścią Oceanii, na południowy wschód od Australii. Podstawą gospodarki jest hodowla owiec i bydła oraz uprawa zbóż, warzyw i owoców. Najważniejszymi gałęziami produkcji są: przemysł spożywczy, maszynowy, metalowy, środków transportu, chemiczny, drzewny i papierniczy. Nowa Zelandia - wprowadzenie do kraju i jego historiiNowa Zelandia, położona na południowo-zachodnim Pacyfiku, to malowniczy kraj o niezwykłej przyrodzie, fascynującej historii i gościnnych mieszkańcach. Jest to miejsce, które przyciąga turystów z całego świata swoimi pięknymi krajobrazami, dziką przyrodą i unikalnymi atrakcjami.Historia Nowej Zelandii sięga tysięcy lat wstecz, kiedy to pierwszymi mieszkańcami tych ziem byli Maorysi...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Estonia, w Estonii, Google.EE
 • Estonia, w Estonii, Google.EE kluczowe dane marketingowe Estonia to państwo w Europie Północnej, nad Morzem Bałtyckim, zamieszkane przez 1 313 271 osób. Dostęp do Internetu ma tam około 82% społeczeństwa. Estonia jest dynamicznie rozwijającym się państwem, gdzie gospodarka oparta jest na usługach. Duża komputeryzacja i rozwój technologiczny pozwala na osiągnięcie dobrych wyników stosując gospodarkę internetową. Historia Estonii– fascynująca podróż przez wiekiEstonia, niewielkie państwo położone na północy Europy, może poszczycić się bogatą i interesującą historią, która sięga tysiące lat wstecz. Od starożytnych osadników po wpływy różnych mocarstw, Estonia przeszła wiele zmian i przekształceń, które ukształtowały jej tożsamość narodową i kulturową. W tym artykule zapraszam Cię na podróż przez historię Estonii, abyś mógł lepiej poznać ten fascynujący kraj.Początki osadnictwa na terenie dzisiejszej Estonii sięgają około 9000 lat p.n.e. W okresie neolitu, ludność zamieszkując...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Irlandia, w Irlandii, Google.IE
 • Irlandia, w Irlandii, Google.IE kluczowe dane marketingowe Irlandia to państwo w Europie Zachodniej będące członkiem Unii Europejskiej. Zamieszkuje je ponad 4 588 252 osób gdzie ponad 86% korzysta z Internetu. Najważniejszymi gałęziami gospodarki irlandzkiej są przemysły: elektroniczny i informatyczny, chemiczny i farmaceutyczny, metalurgiczny, poligraficzny i włókienniczy. Szeroko świadczone są usługi w zakresie: handlu elektronicznego, telekomunikacji, oprogramowania komputerowego, nowoczesnych usług finansowych. Historia IrlandiiIrlandia, znana również jako Zielona Wyspa, jest krajem o bogatej i fascynującej historii, która sięga tysiące lat wstecz. Od starożytnych Celtów, przez najeźdźców wikingów i normańskich rycerzy, aż po walkę o niepodległość w XX wieku, Irlandia przeszła wiele zmian i wydarzeń, które ukształtowały jej kulturę, tradycje i tożsamość narodową.Początki historii Irlandii sięgają około 8000 lat p.n.e., kiedy to pierwsze grupy ludzi zaczęły osiedlać s...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Węgry, na Węgrzech, Google.HU
 • Węgry, na Węgrzech, Google.HU kluczowe dane marketingowe Węgry to państwo śródlądowe w Europie Środkowej liczące 9 849 000 mieszkańców. Gospodarka kraju opiera się na trzech głównych gałęziach : przemysł, rolnictwo i turystyka. Rozwinięty jest przemysł chemiczny, maszynowy, samochodowy, elektrotechniczny i elektroniczny. Rolnictwo cechuje wysoki poziom mechanizacji i chemizacji. Historia Węgier: od czasów starożytnych do dzisiejszych dniWęgry, kraj położony w Europie Środkowej, mają bogatą i fascynującą historię, która sięga czasów starożytnych. Od starożytnych plemion, przez panowanie Rzymian, aż po wpływy tureckie i austriackie, historia Węgier jest pełna ważnych wydarzeń i zmian, które ukształtowały ten kraj i jego kulturę.Początki historii Węgier sięgają czasów starożytnych, kiedy to tereny te zamieszkiwane były przez różne plemiona, takie jak Celtowie i Iliryjczycy. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w IV wieku, gdy tereny te zostały podbite przez Hunów, którzy stwor...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Chorwacja, w Chorwacji, Google.HR
 • Chorwacja, w Chorwacji, Google.HR kluczowe dane marketingowe Chorwacja to państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej zamieszkałe przez ponad 4,5 mln osób. Gospodarka kraju bazuje na usługach oraz w mniejszym stopniu na przemyśle lekkim. W okresie letnim turystyka staje się znaczącym źródłem przychodów państwa. Produkcja energii elektrycznej jest w znacznym stopniu oparta na wyzyskiwaniu hydroenergetycznych zasobów rzek górskich. Historia ChorwacjiChorwacja, położona w Europie Środkowej, ma bogatą i fascynującą historię, która sięga tysiące lat wstecz. Od czasów starożytnych po współczesność, kraj ten był świadkiem wielu ważnych wydarzeń i zmian, które ukształtowały jego kulturę, tradycje i tożsamość narodową. Przez wieki Chorwacja była areną walk, podbojów i wpływów różnych cywilizacji, co przyczyniło się do jej niezwykłego dziedzictwa.Początki historii Chorwacji sięgają starożytności, kiedy to tereny te zamieszkiwane były przez Ilirów, jedno z na...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Słowenia, w Słowenii, Google.IS
 • Słowenia, w Słowenii, Google.IS kluczowe dane marketingowe Słowenia jest to państwo położone w Europie Środkowej, zamieszkałe przez 2 061 952 mieszkańców. Kraj ten jest najzamożniejszy oraz najbardziej rozwiniętym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przemysł wytwarza 34,2% PKB i zatrudnia 36% siły roboczej. Duże znaczenie ma przemysł drzewny oraz tekstylny. Słowenia posiada elektrownie cieplne oraz hydroelektrownie. Historia Słowenii– odkryj fascynującą przeszłość tego malowniczego kraju!Słowenia, położona w Europie Środkowej, może pochwalić się bogatą i interesującą historią, która sięga tysiące lat wstecz. Od pradawnych osad i plemion, przez wpływy rzymskie, aż po okres komunistyczny i niepodległość – jest pełna wydarzeń, które kształtowały ten kraj i jego mieszkańców.Początki historii Słowenii sięgają epoki prehistorycznej, kiedy to tereny te były zamieszkane przez różne plemiona celtyckie i iliryjskie. Jednak prawdziwy rozwój regionu nastąpił w okresie rzymskim, gd...

• zobacz miasta, w których obsługujemy klientów ▼
 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Warszawa
 • Warszawa marketing lokalny Warszawa leży w województwie mazowieckim i jest największym miastem Polski liczącym 1 753 977 mieszkańców co stanowi 4,5% ludności całego kraju. Siedziba Prezydenta RP, Rady Ministrów, Sejmu i Senatu RP, Narodowego Banku Polskiego oraz wielu urzędów administracji państwowej. Aglomeracja Warszawska obejmuje ponad 2,6 mln mieszkańców. Warszawa jest centrem nowoczesnych usług biznesowych co pozwala na prowadzenie rozbudowanego marketingu internetowego i dotarcie do wielkiego grona odbiorców. Oddziały mają tu takie firmy jak : Samsung Electronics Polska Sp. z. o.o., Electrolux Poland Sp. z o.o, GK Polkomtel SA czy GK Orange Polska. Na obrzeżach miasta znajduje się międzynarodowe Lotnisko im. Chopina które posiada bezpośrednie połączenie z największymi miastami całego świata. Warszawa należy do głównego węzła transportowego Mazowsza oraz centralnej części kraju. Przez miasto przebiegają trzy drogi ekspresowe, sześć dróg krajowych oraz czternaście dróg w...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Wrocław
 • Wrocław marketing lokalny Wrocław jest największym miastem w południowo zachodniej Polsce oraz stolicą województwa dolnośląskiego, liczącą 637 tysięcy mieszkańców. Wrocław posiada drugi po Warszawie pod względem wielkości dochodów i wydatków budżet w Polsce. We Wrocławiu mieszka 401 milionerów, czyli osób, których roczne dochody przekraczają 1 mln złotych (stan za rok 2014). Miasto jest nowoczesnym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym, który silnie wpływa na rozwój gospodarki Dolnego Śląska. Wrocław stanowi centrum produkcyjno – przemysłowe, ponieważ produkuje się tutaj między innymi wagony kolejowe, tramwaje, autobusy, artykuły AGD, środki chemiczne oraz elektronikę użytkową. Dynamicznie rozwija się także sektor IT – swoje oddziały mają tutaj między innymi : Nokia, IBM, Google, Siemens, HP czy Opera Software. Wrocław - historia i znaczenie jako jedno z najstarszych miast w PolsceWrocław, położony na Dolnym Śląsku, jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w P...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Poznań
 • Poznań marketing lokalny Poznań to miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzy Wielkopolskim zamieszkane przez 550 tysięcy mieszkańców. Miasto jest istotnym węzłem komunikacyjnym. Poznań jest ośrodkiem przemysłu, handlu i logistyki. Funkcjonują tu Międzynarodowe Targi Poznańskie – największe centrum wystawiennicze w Polsce. W Poznaniu rozwinięty jest przemysł motoryzacyjny, spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny oraz maszynowy. Największe firmy posiadające swój oddział w Poznaniu to Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Bridgestone Poland Sp. z o.o., Exide Technologies SA czy Unilever Polska Sp. z o.o. W mieście znajduje się dwadzieścia osiem uczelni w tym min. Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Artystyczny, Politechnika Poznańska, Akademia Muzyczna oraz Akademia Wychowania Fizycznego. Co to jest Poznań?Poznań, stolica Wielkopolski, to jedno z najważniejszych miast w Polsce. Znane z bogatej historii, pięknej ...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Łódź
 • Łódź marketing lokalny Łódź jest miastem na prawach powiatu w środkowej Polsce, a także siedziba władz województwa łódzkiego. Ośrodek akademicki, kulturalny oraz przemysłowy. Łódź zamieszkuje ponad 700 tysięcy mieszkańców. Szczególne dla miasta znaczenie ma rozwój nowych technologii, infrastruktury oraz pozyskiwanie inwestorów w branżach takich jak centra usług dla zaplecza biznesowego, logistyka i AGD. W mieście siedziby mają firmy takie jak mBank, Pelion Healthcare Group, grupa Ubezpieczeniowa UNIQA oraz Rossmann. Historia Łodzi silnie związana jest z przemysłem włókienniczym. Do największych firm tej branży działających w Łodzi należą między innymi Próchnik, Redan S.A, Monnari Trade oraz Hexeline. Łódź jest także miastem akademickim, znajdują się tutaj uczelnie takie jak Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Akademia Sztuk Pięknych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Akademia Muzyczna oraz Uniwersytet Medyczny. Co to jest Łódź?Łódź to jedno z naj...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Kraków
 • Kraków marketing lokalny Kraków to miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem mieszkańców i powierzchni. Stolica Polski do 1795 roku. Jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Kraków jest największym w kraju ośrodkiem outsourcingu – w mieście pracuje 40% zatrudnionych w tej branży osób w Polsce. Miasto stanowi ważny ośrodek gospodarczy który koncentruje większość przemysłu całej Małopolski. Dominującą gałęzią gospodarki jest przemysł hutniczy, elektromaszynowy oraz chemiczny. Prężnie rozwija się także przemysł spożywczy, szczególnie produkcja wyrobów czekoladowych i przetworów owocowo-warzywnych. Część dochodów Krakowa pochodzi z wyosce rozwiniętej turystyki. Największe firmy posiadające swoje oddziały w Krakowie to Philip Morris International, Wawel, DHL, grupa Can-Pack SA, Vistula czy Zakłady Teletechniczne „Telos”. Co to jest Kraków?Kraków, nazywany również "Polską We...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Gdańsk
 • Gdańsk marketing lokalny Gdańsk to miasto w północnej Polsce w województwie pomorskim, położone nad Morzem Bałtyckim. Liczba ludności to ponad 450 tysięcy osób. Wraz z Gdynią i Sopotem tworzą Trójmiasto. W Gdańsku odbywają się największe na świecie międzynarodowe targi bursztynu i wyrobów bursztynowych Amberif. Gdańsk jest ośrodkiem gospodarki morskiej. W mieście siedziby posiadają firmy takie jak grupa Lotos, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki, LPP, Glencore, Elektrociepłownie Wybrzeże, Energa, Mercor oraz Jysk. Co to jest Gdańsk?Gdańsk, nazywany również "Perłą Bałtyku", jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej fascynujących miast w Polsce. Położony nad Morzem Bałtyckim, Gdańsk ma bogatą historię, piękną architekturę i wiele atrakcji turystycznych, które przyciągają miliony odwiedzających z całego świata.Gdańsk jest miastem o długiej historii, sięgającej aż do średniowiecza. Był ważnym portem handlowym i jednym z głównych ośrodków gospodarczych w Europie Północnej. Je...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Szczecin
 • Szczecin marketing lokalny Szczecin to stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego. Ze względu na nadgraniczne położenie i bliskość do Morza Bałtyckiego, miasto stało się ośrodkiem gospodarczym regionu. Znajdują się tam porty morskie oraz stocznie. Szczecin jest też ośrodkiem turystycznym z dużą liczbą zabytków. Znajdują się tam liczne stocznie remontowe, jachtowe oraz żeglugi morskiej. Budynki takie jak Hala Widowiskowo-Sportowa, czy Filharmonia stwarzają nowe miejsca do organizowania kongresów. Szczecin jest ośrodkiem gospodarczym regionu. Co to jest Szczecin?Szczecin - miasto pełne historii, kultury i piękna architektury. To jedno z najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce, położone nad rzeką Odrą, blisko granicy z Niemcami. Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego i jednym z największych miast w kraju. Jego bogata historia sięga czasów średniowiecza, a dziedzictwo kulturowe przyciąga turystów z całego świata.Szczecin jest miastem o niezw...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Bydgoszcz
 • Bydgoszcz marketing lokalny Bydgoszcz to miasto w północnej Polsce zamieszkałe przez około 350 tysięcy osób. Bydgoszcz jest dużym ośrodkiem przemysłu, handlu i logistyki. Miasto jest jednym z głównych krajowych ośrodków branży IT oraz usług dla biznesu. Bydgoszcz to także ośrodek akademicki, kulturalny i naukowy. Jedną z większych lokalnych firm jest Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A, zajmująca się produkcją oraz naprawą pojazdów szynowych, zarówno dla transportu kolejowego jak i miejskiego. W Bydgoszczy działa kilka firm IT na skale światową, należą do nich miedzy innymi Atos, Jabil Global Services, Telepan czy Tyco Electronics. Teren Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego jest idealnym miejscem na nowe inwestycje. Co to jest Bydgoszcz?Bydgoszcz, urokliwe miasto położone w północnej Polsce, jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i gospodarczych regionu. Z bogatą historią sięgającą aż do średniowiecza, Bydgoszcz przyciąga turystów swoim pięknym zaby...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Lublin
 • Lublin marketing lokalny Lublin to miasto we wschodniej Polsce, stolica województwa lubelskiego. Liczba mieszkańców na koniec 2015 roku wynosiła 335 tys. Gałęziami gospodarki jest motoryzacja, energetyka oraz handel i usługi. Miasto pracuje nad rozwojem branży high-tech, dlatego powstał projekt Lubelskiej Wyżyny IT. Lublin jest także siedzibą firmy PGE-Energia. Skupia ona ze sobą osiem spółek dystrybucyjnych ze wschodniej i centralnej Polski. W mieście znajdują się uczelnie takie jak Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Co to jest Lublin?Lublin, perła wschodu Polski, to jedno z najpiękniejszych miast w kraju. Znajduje się w województwie lubelskim i jest stolicą tego regionu. To miejsce o bogatej historii, fascynującej architekturze i niezwykłej at...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Katowice
 • Katowice marketing lokalny Katowice to miasto w Południowej Polsce zamieszkałe przed około 300 tysięcy mieszkańców, siedziba władz województwa śląskiego. Miasto składa się z 22 dzielnic. Katowice są ważnym ośrodkiem handlowo-usługowym, szczególnie w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, pośrednictwa finansowego, obsługi nieruchomości i firm. W Katowicach znajdują się trzy kopalnie węgla brunatnego : KWK Wieczorek, KWK Murcki-Staszic, KWK Wujek oraz dwie huty : BGH Polska i Ferrum SA. Do największych firm w Katowicach zaliczmy między innymi GK Tauron Polska Energia SA, Kopalnia Węglowa SA, Katowicki Holding Węglowy SA czy GK Farmacol SA. Katowice są miastem akademickim, działa tutaj ponad dwadzieścia uczelni. Katowice - historia i rozwój miastaKatowice, położone w południowej Polsce, jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych i kulturalnych w kraju. Miasto to ma bogatą historię, która sięga aż do XIII wieku. Przez wieki Katowice były niewielką osadą rolnic...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Kielce
 • Kielce marketing lokalny Kielce to miasto w środkowo-wschodniej Polsce, stolica województwa świętokrzyskiego. Wysoko rozwinięty jest przemysł budowlany, materiałów budowlanych, elektromaszynowy, a także spożywczy i przetwórczy. Miasto jest ośrodkiem naukowym o czym świadczy fakt istnienia dwunastu szkół wyższych - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska, Wszechnica Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, Świętokrzyska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji, Wyższa Szkoła Telekomunikacji i Informatyki, Wyższa Szkoła Ekonomii, Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica, Turystyki i Nauk Społecznych, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Kielce - historia miasta od czasów średniowiecza do dzisiajKielce, stolica województwa świętokrzyskiego, to jedno z najstarszych miast w...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Białystok
 • Białystok marketing lokalny Białystok to miasto w północno-wschodniej Polsce, stolica województwa podlaskiego. Według danych z 2016 roku, miasto liczyło 296 628 mieszkańców. Białystok jest dużym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, wysoko rozwinięty jest także przemysł elektromaszynowy, drzewny, spożywczy, materiałów budowlanych. Dynamicznie rozwija się także przemysł technologiczny obejmujący między innymi produkcje sprzętu medycznego, informatykę, elektronikę oraz automatykę sterowaną. W mieście znajduje się firma Polmos Białystok SA – jeden z największych producentów napojów alkoholowych w kraju, Elektrociepłownia Białystok SA i Biaglass Huta Szkła Białystok oraz wiele zagranicznych firm takich jak na przykład CEDC International Sp. z o.o. Oddział Polmos Białystok, Standard Motor Products Inc – SMP Poland Sp. z o.o., Nordstjernan – Rosti Polska Sp. z o.o. oraz wiele innych. Co to jest Białystok?Białystok to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, które zachwyca swoją hist...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Gdynia
 • Gdynia marketing lokalny Gdynia to miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim. Jest największym miastem Polsce nie będącym miastem wojewódzkim. Wchodzi skład Trójmiasta (wraz z Gdańskiem i Sopotem). Według danych z czerwca 2016 roku, miasto liczy 274 329 mieszkańców. Miasto jest siedzibą wielu firm z branży gospodarki morskiej – stoczni, przedsiębiorstw powiązanych z funkcjonowaniem portu, armatorów oraz wielu innych. Na terenie Gdyni funkcjonują firmy takie jak Allcon SA, Baltic Container Terminal, Chipolbrok, Coca-Cola HBC Polska, Dellnes Couplers, DNV Polska, Finnlines Polska, Gdynia Container Terminal, Geoban SA, Grupa Inwestycyjna Hossa SA, Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o., Sony Pictures Entertainment, Poland Paper Majov Sp. z o.o. oraz wiele innych. Co to jest Gdynia?Gdynia, perła nad Bałtykiem, to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Położone na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, jest jednym z trójmiastskich skarbów, obok Gdańska i Sopotu. Gdynia to mi...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Częstochowa
 • Częstochowa marketing lokalny Częstochowa to miasto w województwie śląskim w południowej Polsce. Częstochowa liczy około 230 tysięcy mieszkańców. Miasto jest głównym ośrodkiem Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego. Główną gałęzią gospodarki w Częstochowie jest przemysł metalowy - metalurgia, wydobycie rudy żelaza, produkcja części samochodowych. Częstochowa jest centralnym miastem aglomeracji częstochowskiej oraz ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturowym w subregionie północnym województwa śląskiego. W mieście założonych jest ponad 26 tysięcy przedsiębiorstw. Do największych zakładów przemysłowych Częstochowy należą : ISD Huta Częstochowa, CSF Poland, Guardian Industries Poland, Dospel, Stölzle-Częstochowa oraz CGR Polska. Co to jest Częstochowa?Częstochowa, znana również jako perła Jury, to jedno z najważniejszych miast w Polsce. Położona w województwie śląskim, jest jednym z najstarszych ośrodków miejskich w kraju. Częstochowa jest nie tylko ważnym centrum kult...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Radom
 • Radom marketing lokalny Radom to miasto w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim. Wg danych z 2015 roku, populacja miasta liczyła 216 tysięcy mieszkańców. W Radomiu mieszczą się zakłady produkujące broń (Fabryka Broni Łucznik, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.), wyroby tytoniowe (Polski Tytoń, Imperial Tabacco Polska Manufacturing S.A.), zakłady telekomunikacyjne (Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna), spożywcze (Zbyszko Company Sp. z o.o.) oraz wiele innych zakładów produkcyjnych (RadWag, Jadar, Techmatik S.A., Global Cosmed Group S.A.). W mieście odbywają się pokazy lotnicze Radom Air Show oraz Festiwal jazzowy który jest dzisiaj kulturową wizytówką miasta. Radom jest w województwie mazowieckim jednym z największych ośrodków akademickich. W mieście znajduje się 10 szkół wyższych oraz 2 kolegia nauczycielskie. Co to jest Radom?Radom, miasto położone w centralnej Polsce, jest jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w kraju. Z bogatą historią sięgającą śre...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Sosnowiec
 • Sosnowiec marketing lokalny Sosnowiec to miasto na południu Polski, w województwie śląskim, liczące około 200 tysięcy mieszkańców. Sosnowiec przekształcił się z gospodarki o profilu górniczo-hutniczym na przemysłowo-handlowy z uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych. Dynamiczny rozwój miasta przypadł na okres, kiedy w okolicach odnaleziono bogate złoża minerałów takich jak węgiel kamienny, piasek oraz glinka ogniotrwała. Sosnowiec jest teraz zaliczany do największych ośrodków gospodarczych w Polsce. W mieście znajduje się ponad 160 firm z kapitałem zagranicznym min. z USA i Unii Europejskiej. Należą do nich : Timken Polska Sp. z o.o., Automotive Lighting Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Exhaust Systems Polska Sp. z o.o. W mieście znajduje się także kilka uczelni wyższych. Co to jest Sosnowiec?Sosnowiec - miasto pełne historii, kultury i niezwykłych atrakcjiSosnowiec, położony w południowej Polsce, jest jednym z najbardziej fascynujących miast w kraju. Znany ze swojego boga...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Toruń
 • Toruń marketing lokalny Toruń to miasto w województwie kujawsko-pomorskim o liczbie mieszkańców wynoszącą ponad 200 tysięcy osób. Toruń to regionalny ośrodek gospodarczy, biznesowy, a także siedziba władz kluczowych organizacji gospodarczych. Do największych przedsiębiorstw w mieście należą zakłady zajmujące się farmaceutyką, elektrotechniką, budownictwem oraz przemysłem spożywczym. W mieście znajdują się firmy takie jak : Sharp, Orion, Poland Tokai Okaya manufacturing, Sumika Electronic materials Poland, Tensho Poland, For nature Solutions oraz wiele innych. Toruń posiada liczne zabytki uznane UNESCO przyciągające masę turystów, która napędza gospodarkę turystyczną. W Toruniu znajdują się uczelnie wyższe : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższe Seminarium Duchowne , Kolegium Mody ASP, Centrum Studiów Europejskich, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz Wyższa Szkoła Filologi...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Gliwice
 • Kraków marketing lokalny Gliwice to miasto znajdujące się w południowej Polsce, w województwie śląskim. Według danych z 2015 roku miasto liczyło 183 392 mieszkańców. W Gliwicach znajduje się fabryka produkująca samochody osobowe Motors Manufacturing Poland w której produkowany jest między innymi Opel Astra , japońska firma NGK Ceramics produkująca filtry i katalizatory oraz zakład Bater produkujący akumulatory.. W mieście produkowane są także maszyny budowlane oraz czołgi. Na terenie Gliwic znajduje się także jedna z największych kopalń węgla kamiennego w Europie. Znajduje się tu wiele instytutów naukowo-badawczych: Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach. Co to jest Gliwice?Gliwice, piękne miasto położone w południowej Polsce, jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i gospodarczych regionu. Z bogatą historią sięgającą średniowiecza, Gliwice przyciągają turystów swoim urokiem, zaby...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Bytom
 • Bytom marketing lokalny Bytom to miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim. Liczba ludności miasta to około 170 tysięcy mieszkańców. Bytom jest członkiem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich .Kiedyś w Bytomiu działało ponad 10 kopalń, na dzień dzisiejszy funkcjonuje tylko jedna. Handel jest głównym filarem gospodarki miasta. W mieście znajduje się Bytomski park Przemysłowym, gdzie działalność gospodarczą prowadzą firmy z sektora usług jak i produkcyjnego. Dominuje tam branża metalowa – produkuje się konstrukcje stalowe, części do przemysłu samochodowego oraz branży AGD. W Bytomiu znajduje się siedem szkół wyższych : Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji oraz Kolegium Nauczycielskie. Co to jest Bytom?Bytom to dynamicznie rozwijając...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Rzeszów
 • Rzeszów marketing lokalny Rzeszów to miasto w południowo-wschodniej Polsce, stolica województwa podkarpackiego. Liczba ludności to ponad 180 tysięcy mieszkańców. Rzeszów jest znaczącym środkiem przemysłowym zarówno w regionie, jak i w kraju. Na terenie miasta działa ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw. Rzeszów znany jest z produkcji sprzętu domowego, z przemysłu spożywczego i maszynowego, ale najbardziej wiodącymi w Rzeszowie jest przemysł lotniczy, przemysł farmaceutyczny oraz branża IT. „PZL-Rzeszów” to największy Rzeszowski przedsiębiorca oraz pracodawca, producent silników lotniczych. Tuż za nim klasyfikują się : BorgWarner, ICN Polfa Rzeszów, MTU Aero Engines Polska, Sanofi-Aventis, Asseco Poland, Koral SA, oraz Alima-Gerber SA. W Rzeszowie znajdują się także szkoły wyższe takie jak Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna , Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższe Seminarium Duchowe. Co to je...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Olsztyn
 • Olsztyn marketing lokalny Olsztyn to stolica województwa warmińsko-mazurskiego. Zamieszkały przez ponad 170 tysięcy mieszkańców. W ciągu 30 lat liczba mieszkańców zwiększyła się ponad czterokrotnie. Olsztyn jest jednym z głównych ośrodków przemysłu oponiarskiego, drzewnego i meblarskiego, spożywczego, odzieżowego, środków transportu oraz materiałów budowlanych. W mieście znajdują się fabryki takich firm jak : Stomil Olsztyn (producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, rolniczych, ciężarowych), Michelin (największy w Europie producent opon), Indykpol (jeden z większych producentów wyrobów drobiarskich). W Olsztynie jest siedem szkół wyższych : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie – Wydział Nauk Humanistyczno-Społecz...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Bielsko-Biała
 • Bielsko-Biała marketing lokalny Bielsko-Biała to miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, zamieszkałe przed ponad 170 tysięcy mieszkańców. Dziś Bielsko-Biała jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski, bezrobocie wynosi 4,8%, a według rankingu magazynu „Forbes” jest drugim najatrakcyjniejszym dla biznesu miastem w kraju w kategorii „Miasta 150-300 tys. mieszkańców”. W okręgu rozwija się głównie przemysł maszynowy, samochodowy, włókienniczy, metalurgiczny, oraz spożywczy. W mieście znajdują się : Fiat Auto Poland, Zespół Elektrociepłowni, Eaton Automotive Systems, Finnveden Polska, Hutchinson Poland, GE Power Controls, Cooper-Standard Automotive Polska oraz wiele innych. W Bielsko-Białej znajduje się 10 szkół wyższych. Co to jest Bielsko-Biała?Bielsko-Biała to urokliwe miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Jest to jedno z największych miast regionu, które słynie z bogatej historii, pięknej architektury i malowniczych kraj...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Kraków
 • Kraków marketing lokalny Kraków to miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem mieszkańców i powierzchni. Stolica Polski do 1795 roku. Jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Kraków jest największym w kraju ośrodkiem outsourcingu – w mieście pracuje 40% zatrudnionych w tej branży osób w Polsce. Dominujący jest przemysł hutniczy, elektromaszynowy oraz chemiczny. Największe firmy w Krakowie to Philip Morris International, Grupa Can-Pack SA, Wawel, Vistula, DHL, Erdal oraz Krakowska fabryka Aparatów Pomiarowych. Kraków jest miastem uniwersyteckim, znajduje się tutaj około 120 tysięcy studentów. Szkoły wyższe Krakowa to Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego. Co to jest Kraków?Kraków, nazywan...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Ruda Śląska
 • Ruda Śląska marketing lokalny Ruda Śląska to miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Liczba ludności to około 140 tysięcy mieszkańców. Miasto ze względu na swoje położenie w centrum konurbacji górnośląskiej jest miejscem dogodnym dla tworzenia działalności inwestycyjnej. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości wspiera nowych przedsiębiorców co ma znaczny wpływ na ilość firm i działalności gospodarczych. Ważną częścią gospodarki Rudy Śląskiej jest rozwój małych i średnich firm usługowych, produkcyjnych i handlowych. Dynamicznie rozwijają się zakłady produkujące w dziedzinie obróbki metali, automatyki przemysłowej, przemysłu spożywczego, poligraficznego i materiałów izolacyjnych. Dobrze rozwinięty jest dział infrastruktury otoczenia biznesu czyli banki, biura doradztwa gospodarczego, finansowego i prawnego, towarzystw ubezpieczeniowych oraz biur nieruchomości. Co to jest Ruda Śląska?Ruda Śląska to jedno z najbardziej fascynujących miast w Polsce, które ma wiel...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Rybnik
 • Rybnik marketing lokalny Rybnik to miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Liczba ludności to około 140 tysięcy mieszkańców. Rybnik z górniczego ośrodka przemysłowego przekształcił się w nowoczesne centrum o znaczeniu ekonomicznym, kulturalnym i edukacyjnym. Należy do czołówki najlepiej zarządzanych miast w Polsce. Do najważniejszych gałęzi gospodarki Rybnika należą górnictwo oraz energetyka. W mieście działają dwie kopalnie węgla kamiennego, a na obrzeżach elektrownia cieplna o mocy ponad 1700 MW. Na terenie Rybnika znajduje się fabryka Purmo oraz Tenneco Automotive . W mieście działa także Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Rybnicka Strefa Aktywności Gospodarczej. Co to jest Rybnik?Rybnik to urokliwe miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Jest to jedno z największych miast regionu, które słynie z bogatej historii, pięknych zabytków oraz atrakcyjnych miejsc do odwiedzenia. Przez wieki Rybnik był ważnym ośrodkiem gospoda...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Tychy
 • Tychy marketing lokalny Tychy to miasto w położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. W Tychach mieszka około 130 tysięcy osób. Tychy znane są z browaru – Tyskie Browary Książęce. Jest to najstarszy nieprzerwanie działający browar w Polsce. Znajduje się tam też Tyskie Muzeum Piwowarstwa. W mieście znajdują się także zakłady motoryzacyjne koncernu Fiat i General Motors. W Tychach znajduję się podstrefa katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W mięście znajdują się: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Politechnika Śląska. Co to jest Tychy?Tychy, miasto położone w południowej Polsce, jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków miejskich w kraju. Znane głównie jako ważny ośrodek przemysłowy, Tychy oferują znacznie więcej niż tylko fabryki i zakłady produkcyjne. To miejsce, które łączy w sobie bogatą historię, piękne krajobrazy, rozwiniętą infrastrukturę oraz szeroką gamę atrakcji dla mieszkańców...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Opole
 • Opole marketing lokalny Opole to miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie opolskim. Miasto znane jest z odbywającego się co rok Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Gałęzie opolskiej gospodarki opierają się na przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, metalowym i maszynowym, IT, handlu, transporcie i logistyce oraz na centrach outsourcingu. W Mieście znajdują się zakłady produkcyjne takich firm jak : Remak S.A, Nutricia, Zott GmbH, Tower Automotive Polska Sp. z o.o., GEA Technika Cieplna Sp. z o.o., Energomet Sp. z o.o. oraz dziewięć cementowni : Odra, Bolko, Groszowice, Piast, Pringsheim, Grundmann, Giesel, Silesia, Wróblin. Opole jest głównym ośrodkiem gospodarczym, naukowym, kulturalnym i administracyjnym województwa. Opole jako lokalny rynek docelowy dla firmOpole, położone w południowo-zachodniej Polsce, jest jednym z najważniejszych miast w regionie. Z uwagi na swoje strategiczne położenie, rozwiniętą infrastrukturę oraz atrakcyjne warunki inwes...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Elbląg
 • Elbląg marketing lokalny Elbląg to miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim. Liczba ludności to około 120 tysięcy mieszkańców. Elbląg to ośrodek przemysłu ciężkiego (produkcja śrub napędowych do statków, zakład metalurgiczny), przemysłu spożywczego, przemysłu meblarskiego oraz turystycznego. W mieście znajdują się również tereny Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Elblągu znajduje się siedem uczelni – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – Regent Collage, Wyższe Seminarium Duchowe w Elblągu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji – Administracja w Elblągu, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych – Politologia w Elblągu. Historia rozwoju marketingu lokalnego w ElbląguMarketing lokalny odgrywa kluczową rolę w promocji i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. W przypadku miasta El...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Gorzów Wielkopolski
 • Gorzów Wielkopolski marketing lokalny Gorzów Wielkopolski to miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie lubuskim. Miasto liczy ponad 124 tysiące mieszkańców. Gorzów Wielkopolski jest ośrodkiem przemysłowym z rozwiniętym przemysłem chemicznym, elektronicznym, energetycznym, farmaceutycznym, lekkim, maszynowym, metalowym, motoryzacyjnym, spożywczym, włókienniczym. W Gorzowie Wielkopolskim działa podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jedną z większych firm w Gorzowie Wielkopolskim jest Volkswagen Elektrosystemy Sp. z o.o., oraz zakład produkujący wiązki instalacji elektrycznych dla samochodów koncernu Volkswagen AG. Gorzów Wielkopolski posiada kilka uczelni wyższych do których należą : Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., AWF w Poznaniu – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Szczeciński – Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny W Gorzowie Wlkp. Historia market...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Wałbrzych
 • Wałbrzych marketing lokalny Wałbrzych to miasto na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim. Miasto liczy ponad 120 tysięcy mieszkańców. Wałbrzych jest ośrodkiem przemysłowym o wysoce rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, szklarskim, chemicznym, włókienniczym, spożywczym. Szczególnie rozwinięty jest przemysł ceramiczny, miasto jest krajowym ośrodkiem produkcji ceramiki szlachetnej. W północnej części Wałbrzycha znajduje się podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W strefie tej działają takie firmy jak Wabco, Cadbury, Colgate, Electrolux czy IBM. Wałbrzych jest także centrum kulturalnym, znajduje się tam między innymi Galeria Sztuki BWA, Park Nauki i Techniki oraz liczne kina, teatry, biblioteki i muzea. Wałbrzych jako lokalny rynek docelowy dla firmWałbrzych, położony w Dolnośląskim regionie Polski, jest dynamicznie rozwijającym się miastem, które oferuje wiele możliwości dla lokalnych przedsiębiorstw. Z bogatą historią przemysłową...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Zielona Góra
 • Zielona Góra marketing lokalny Zielona Góra to miasto w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim. Liczba mieszkańców to około 140 tysięcy osób. Zielona Góra to przede wszystkim przemysł informatyczny (producent dekoderów telewizyjnych), produkcja wagonów kolejowych (Zastal S.A., tabor Syznowy Opole S.A. – Zakład w Zielonej Górze) oraz przemysł elektrotechniczny (Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych „LUMEL” S.A.). Istotną role w gospodarce ma także przemysł produkcji alkoholi (V&S Luksusowa Zielona Góra). Miasto nazywane jest „Stolicą Wina” ze względu na kilkusetletnie tradycje winowarskie. Na terenie miasto znajduje się Strefa Aktywności Gospodarczej „Spalony Las”. W Zielonej Górze znajduje się kilka szkół wyższych : Uniwersytet Zielonogórski, filia Uniwersytetu Szczecińskiego – Instytut Filozoficzno-Teologiczny, filia Akademii Medycznej we Wrocławiu, Lubelska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego oraz prywatna Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. His...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Włocławek
 • Włocławek marketing lokalny Włocławek to miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Liczba ludności to około 112 tysięcy. We Włocławku rozwinięty jest przemysł chemiczny, energetyczny, spożywczy, precyzyjny, metalowy i materiałów budowlanych oraz innych branż. W mieście działają firmy takei jak : Anwil SA, Brügmann Sp. z o.o., Drumet Liny i Druty Sp. z o.o., Guala Closures DGS Poland SA, PSH Lewiatan, Rieber Foods Polska SA, WIKA Polska Sp. z o.o. Ważnym elementem jest także turystyka. Na terenie miasta znajduje się Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park przemysłowo- Technologiczny. We Włocławku znajdują się uczelnie takie jak : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Studium Teologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższa Szkoła techniczna oraz Wyższe Seminarium Duchowe. Historia rozwoju marketingu lokalnego we WłocławkuWłocławek, miasto położone w centralnej Polsce nad rzeką Wisłą, od wieków stanowi ważny ośrodek handlowy...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Tarnów
 • Tarnów marketing lokalny Tarnów to miasto w województwie małopolskim. Liczba ludności to około 110 tysięcy. Tarnów jest znaczącym ośrodkiem turystycznym, kulturalnym i gospodarczym w Małopolsce. Dominuje tam przemysł chemiczny, maszynowy, spożywczy, materiałów budowlanych i szklarski. Tarnów jest ważnym ośrodkiem gazowniczym w południowo-wschodniej Polsce. W mieście znajduje się oddział Tauron Dystrybucja oraz Tauron Obsługa Klienta. W Tarnowie działają firmy takie jak Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o., Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel”, Bruk-Bet, Tarkonfex, Tarnospin, Lenze Tarnów Sp. z o.o. oraz Summit Packaging Polska Sp. z o.o. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A składa się z : Tarnowski Regionalny Park Przemysłowy, Park Przemysłowy „Czysta I” i „Czysta II”, Park przemysłowy „Mechaniczne” oraz Zielony park przemysłowy „Kryształowy”. Historia rozwoju marketingu lokalnego w TarnowieMarketing lokalny jest niezwykle istotnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą s...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Chorzów
 • Chorzów marketing lokalny Chorzów to miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim. Liczba mieszkańców to około 109 tysięcy osób. Chorzowska gospodarka to w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, zajmujące się głównie handlem i usługami. Znaczną role w gospodarce miasta odgrywa górnictwo i hutnictwo oraz energetyka i gospodarka chemiczna. W mieście znajdują się Zakłady Azotowe, Elektrociepłownia ELCHO Chorzów, Alstom Konstal, Zakłady Chemiczne HAJDUKI. W Chorzowie odbywają się targi gospodarcze Invest Expo. Uczestnicy wydążenia mają szanse uzyskać informacje oraz porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzone są panele dyskusyjne, wystąpienia oraz rozmowy kuluarowe. Historia rozwoju marketingu lokalnego w ChorzowieMarketing lokalny jest niezwykle istotnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie dotrzeć do swojej lokalnej społeczności. W przypadku miasta Chorzów, historia rozwoju marketingu lokalnego jest fascynująca i pełna innowa...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Koszalin
 • Koszalin marketing lokalny Koszalin to miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim o liczbie ludności około 107 tysięcy. W Koszalinie przeważa przemysł elektromaszynowy (produkcja dźwigów budowlanych), spożywczy (zakłady cukiernicze, mięsne, przetwórstwa rybnego, Browar Koszalin, chłodnia składowa), drzewny (Fabryka stolarki otworowej i kantówki Drewexim, fabryka mebli)oraz produkcja tworzyw sztucznych (fabryka styropianu Arbet). Koszalin jest regionalnym ośrodkiem handlu. W mieście znajduje się wiele obiektów handlowych. W mieście znajduje się kilka szkół wyższych takich jak Politechnika Koszalińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Centrum Szkolenia Sił powietrznych, Wyższe Seminarium Duchowe, Koszalińska Wyższa Szkoła nauk Humanistycznych, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych i Zespół Szkół Plastycznych. Historia marketingu lokalnego w KoszalinieMarketing lokalny odgrywa kluczową rolę w rozwoju i promocji małych i średnich przedsiębiorstw. W pr...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Kalisz
 • Kalisz marketing lokalny Kalisz to miasto w środkowo-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim. Liczba ludności to około 102 tysięcy. Miasto należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kalisz jest ośrodkiem przemysłu lotniczego, w tym produkcji maszyn i silników lotniczych. Mocno rozwinięty jest też przemysł spożywczy, odzieżowy oraz włókienniczy. W mieście znajdują się takie firmy jak : Meyer Tool, Polifarb Kalisz, Aria, Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice, Zmer, Teknia, Big Star, Coca-Cola HBC Polska, Fresh Food, Hellena, Fructon, Winiary-Nestle, Haft i OSM Kalisz. W Kaliszu znajduje się kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy. Kaliscy studenci mają do wyboru szkoły wyższe takie jak : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Akademia Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty oraz Wyższe Seminarium Duchowe. Historia marketingu lokalnego w KaliszuMarketing lokalny jest nieodłącznym ...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Legnica
 • Legnica marketing lokalny Legnica to miasto w środkowej części województwa dolnośląskiego. Liczba mieszkańców to około 100 tysięcy. Przemysł bazuje na przemyśle metalowym. Zakłady w legnickiej podstrefie zajmują się przemysłem chemicznym, motoryzacyjnym, metalowym, spożywczym oraz meblowym. Do grupy największych pracodawców należą zakłady przemysłu miedziowego takie jak Huta Miedzi Legnica, Fabryka Przewodów Nawojowych „Patelec Elpena” oraz Pol-Miedź Trans. W mieście działa Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna do której należą między innymi Winkelmann, Viessmann, TBMeca, Budobratex, Apinex, Voss, Animak-Kopcza, Sor Iberica, Wezi-Tec oraz Huras. W Legnicy znajduje się filia Politechniki Wrocławskiej, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Medyczna, Wyższa Szkoła Menadżerska oraz Wyższe Seminarium Duchowe Diecezji Legnickiej. Historia rozwoju marketingu lokalnego w LegnicyMarketing lokalny odgrywa kluczową rolę w promocji i roz...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Bełchatów
 • Bełchatów marketing lokalny Bełchatów znajduję się w samym centrum Polski. Rozkwit i znaczny wzrost liczby ludności miasta nastąpił wraz z budową kopalnii węgla brunatnego. Obecnie miasto liczy ponad 55 tysięcy mieszkańców. Bełchatów jest ważną bazą gospodarczą jak i turystyczna w województwie Łódzkim ze względu na największe w Polsce zagłębie paliwowo-energetyczne oraz położenie przy zbiorniku wodnym i stoku narciarskim. Historia rozwoju marketingu lokalnego w BełchatowieBełchatów, miasto położone w województwie łódzkim, od lat rozwija się dynamicznie pod względem gospodarczym. Wraz z rozwojem miasta, zauważalny jest również rozwój marketingu lokalnego, który odgrywa kluczową rolę w promocji i wzmacnianiu lokalnej społeczności oraz przedsiębiorstw.Początki marketingu lokalnego w Bełchatowie sięgają lat 90. XX wieku, kiedy to miasto zaczęło stawiać na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. W tym okresie, głównym celem marketingu lokalnego było przyciągnięcie mieszkańców do lok...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Piotrków Trybunalski
 • Piotrków Trybunalski marketing lokalny Piotrków Trybunalski to drugie największe miasto w województwie łódzkim – liczy około 74 tysięce mieszkańców. Dawniej stolica województwa piotrkowskiego (do 1998 r.) .Stare miasto zdobią stare kamienice, kościoły oraz inne zabytkowe budowle które przyciągają turystów. Gospodarka miasta opiera się głównie na przemyśle szklarskim, włókienniczym, meblowym oraz maszynowym. Działa tam także wiele regionalnych firm budowlanych czy deweloperskich. Historia rozwoju marketingu lokalnego w Piotrkowie TrybunalskimPiotrków Trybunalski, miasto położone w centralnej Polsce, od lat odgrywa ważną rolę jako ośrodek handlowy i usługowy. Rozwój marketingu lokalnego w tym regionie jest nieodłącznie związany z historią miasta, które od wieków przyciągało kupców i przedsiębiorców z różnych stron kraju.Początki marketingu lokalnego w Piotrkowie Trybunalskim sięgają XV wieku, kiedy to miasto uzyskało prawa miejskie. W tym okresie handel odgrywał kluczową rolę ...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Tomaszów Mazowiecki
 • Tomaszów Mazowiecki marketing lokalny Tomaszów Mazowiecki to szóste co do wielkości, a czwarte co do ludności miasto w województwie łódzkim. Według danych z 2016 roku, miasto liczyło ponad 63 tysiące mieszkańców. Tomaszów Mazowiecki jest ośrodkiem przemysłu mineralnego, spożywczego, elektromaszynowego, metalowego, logistyki oraz usług. Znajdują się tam oddziały takich firm jak : Ceramika Paradyż, Sacmi, PepsiCo, Toyota, Chipita, FM Logistics, Weltom, Las Vegas oraz wielu innych. Tomaszów obejmuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Historia rozwoju marketingu lokalnego w Tomaszowie MazowieckimMarketing lokalny jest niezwykle istotnym elementem strategii biznesowych, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku miasta Tomaszów Mazowiecki, historia rozwoju marketingu lokalnego jest fascynująca i pełna sukcesów. Przez lata miasto to doskonale wykorzystywało różne narzędzia marketingowe, aby promować swoje unikalne cechy i przyciągać zarówno mieszkańców, jak ...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Pabianice
 • Pabianice marketing lokalny Pabianice jest to trzecie największe miasto w województwie łódzkim. Według danych z 2016 roku, miasto liczyło 66 tysięcy mieszkańców. W gospodarce miasta przoduje przemysł lekki, czyli produkcja artykułów masowego użytku. Ważna rolę odgrywa także przemysł chemiczny (zakłady farmaceutyczne Polfa, fabryka leków Aflofarm), spożywczy (Zakłady Mięsne Pamso SA) oraz elektromaszynowy (fabryka żarówek Philips). Dzięki różnorodności gałęzi przemysłu, miasto może dynamicznie się rozwijać. Historia rozwoju marketingu lokalnego w PabianicachMarketing lokalny odgrywa kluczową rolę w promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku miasta Pabianice, historia rozwoju marketingu lokalnego jest fascynująca i pełna sukcesów. Przez lata mieszkańcy i przedsiębiorcy Pabianic doskonale wykorzystywali różne strategie marketingowe, aby promować swoje produkty i usługi na lokalnym rynku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak marketing lokalny ew...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Skierniewice
 • Skierniewice marketing lokalny Skierniewice to miasto położone w połowie drogi między Łodzią a Warszawą w województwie łódzkim. Według danych z 2016 roku, miasto liczyło około 48 tysięcy mieszkańców. Dzięki swojemu położeniu w gospodarce miasto ważna rolę odgrywa handel. Wysoce rozbudowany jest także transport. W mieście znajdują się szkoły wyższe takie jak : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Historia rozwoju marketingu lokalnego w SkierniewicachMarketing lokalny odgrywa kluczową rolę w promocji i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz społeczności. W Skierniewicach, malowniczym mieście położonym w centralnej Polsce, historia rozwoju marketingu lokalnego jest fascynująca i pełna sukcesów. Przez lata, mieszkańcy i przedsiębiorcy Skierniewic doskonale wykorzystywali różne strategie marketingowe, aby promować swoje produkty i usługi, przyciągać klientów oraz budować s...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Radomsko
 • Radomsko marketing lokalny Radomsko to miasto położone w województwie łódzkim, liczące około 47 tysięcy mieszkańców. Miasto jest dużym ośrodkiem przemysłu drzewnego z ponad 125-letnią tradycją. Najbardziej znanym zakładem meblowym jest firma Fameg której w czasach swojej świetności produkty sprzedawane były na całym świecie. Przez pewien okres firma reklamowała się hasłem „Na krzesłach z Radomska siedzi cały świat”. Dziś na terenie radomska zarejestrowanych jest ponad 600 zakładów stolarskich. Radomsko należy do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Historia rozwoju marketingu lokalnego w RadomskuMarketing lokalny odgrywa kluczową rolę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz w promocji lokalnej społeczności. W przypadku miasta Radomsko, historia rozwoju marketingu lokalnego jest fascynująca i pełna sukcesów. Przez lata Radomsko przekształciło się z małej miejscowości w dynamiczne miasto, a marketing lokalny odegrał znaczącą rolę w tym procesie.Początki marketingu ...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Sieradz
 • Sieradz marketing lokalny Sieradz jest miastem w województwie łódzkim, którego liczba mieszkańców wynosi około 43 tysiące. Na potencjał gospodarczy miasta ma wpływ ponad 4300 podmiotów gospodarczych, w tym kilka firm z kapitałem zagranicznym. Swoje środki lokują głównie w branże : budowlaną, spożywczą, elektroniczną, samochodową, handlową, elektroniczną, tekstylną oraz farmaceutyczną. W Sieradzu działają także podmioty wspierające lokalnych przedsiębiorców. W ostatnich latach widoczne jest zwiększenie aktywności na rynku deweloperskim. Historia rozwoju marketingu lokalnego w SieradzuMarketing lokalny jest niezwykle istotnym narzędziem dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku miasta Sieradza, historia rozwoju marketingu lokalnego jest fascynująca i pełna sukcesów. Przez lata mieszkańcy i przedsiębiorcy Sieradza doskonale wykorzystywali różne strategie marketingowe, aby promować swoje produkty i usługi na lokalnym rynku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej t...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Wieluń
 • Wieluń marketing lokalny Wieluń jest miastem położonym w województwie łódzkim liczącym około 23 tysięcy mieszkańców. Miasto należy do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wysoce rozwinięta jest energetyka – produkcją i dystrybucją energii zajmuje się Energetyka Cieplna Wieluń Sp. z o.o. Firma posiada sieć ciepłowniczą, ciepłownie miejską oraz kotłownie. Do najważniejszych gałęzi gospodarki miasta należy przemysł budowlany, transportowy, odzieżowy oraz metalowy. Największymi firmami w Wieluniu są Wielton S.A. – największy w Polsce producent naczep oraz największy pracodawca w mieście oraz KORONA S.A – największy producent świec w europie. Historia rozwoju marketingu lokalnego w WieluniuWieluń, malownicze miasto położone w województwie łódzkim, może poszczycić się bogatą historią rozwoju marketingu lokalnego. Przez wieki miasto to było ważnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym, co wpłynęło na rozwój lokalnego marketingu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak ma...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Kutno
 • Kutno marketing lokalny Kutno jest to miasto położone w województwie łódzkim, którego liczba ludności to około 45 tysięcy mieszkańców. Kluczowe gałęzie gospodarki to : przemysł farmaceutyczny (Polfarmex S.A.), maszynowy i metalowy (Kongskilde Sp. z o.o.), elektroniczny (ZPR Milfex S.A), transportowy (Polsad – Renault Trucks), spożywczy (Hoop Polska Sp. z o.o.) oraz budowniczy (Kutnowska Prefabrykacja Betonu Sp. z o.o.). Ważną role odgrywa także turystyka. Atrakcje turystyczne i zabytki takie jak Stare Miasto, Ratusz w Kutnie, Pałac Saski czy Muzeum Bitwy nad Bzurą przyciągają turystów. Historia rozwoju marketingu lokalnego w KutnieMarketing lokalny odgrywa kluczową rolę w promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku miasta Kutno, historia rozwoju marketingu lokalnego jest fascynująca i pełna sukcesów. Przez lata miasto to wykorzystywało różne strategie i narzędzia marketingowe, aby przyciągnąć klientów i promować lokalne usługi i produkty. W tym artykul...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Zduńska Wola
 • Zduńska Wola marketing lokalny Zduńska Wola to miasto położone w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, siedziba powiatu zduńskowolskiego. Liczba ludności miasta to około 42 tysięcy mieszkańców. Głównymi gałęziami gospodarki jest przemysł odzieżowy i włókienniczy. Na terenie miasta znajdują się firmy takie jak : Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Wola”, Icopal SA (producent materiałów budowlanych), Mabudo (producent domów energooszczędnych, wytwórnia betonu), Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o., Izodom 2000 Polska (producent materiałów budowlanych) oraz wiele więcej. Historia rozwoju marketingu lokalnego w Zduńskiej WoliMarketing lokalny odgrywa kluczową rolę w promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to strategia, która skupia się na dotarciu do lokalnej społeczności i budowaniu trwałych relacji z klientami. W przypadku Zduńskiej Woli, miasta o bogatej historii i kulturze, marketing lokalny odgrywał istotną rolę w promocji lokalnych usług, produkt...

 • Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS Łowicz
 • Łowicz marketing lokalny Łowicz to miasto w województwie łódzkim, którego liczba ludności to około 28 tysięcy mieszkańców. Ze względu na znaczenie miasta na przestrzeni dziejów wzniesiono tutaj szereg dzieł architektury dzięki czemu miasto jest uznawane za jedno z najcenniejszych zespołów architekturo-urbanistycznych w regionie. W gospodarce Łowicza główna role odgrywa przemysł spożywczy. Na terenie miasta istnieje kilka ważnych przedsiębiorstw takich jak : Argos Nova (produkcja dżemów i soków owocowych), Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu czy Firma braci Urbanek (przetwórstwo warzyw i owoców). W mieście znajduje się także baza logistyczno – magazynowa spółki United Oilfield Services. Historia marketingu lokalnego w ŁowiczuMarketing lokalny odgrywa kluczową rolę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to strategia, która koncentruje się na promocji i sprzedaży produktów lub usług na lokalnym rynku. W Łowiczu, malowniczym mieście położonym w centralnej Polsc...


#

programowanie mvp

#

mvp startup

#

budowa stron www

#

budowa stron internetowych

#

oprogramowanie crm

#

aplikacja crm

#

crm dla firmy

#

dedykowany system crm

#

oprogramowanie cms

#

cms dla firmy

#

mvp test

#

projekt crm

#

budowa aplikacji webowych

#

budowa mvp

#

budowa oprogramowania cms

#

budowa oprogramowania crm

#

budowa systemu crm

#

budowa systemu cms

#

produkt mvp

#

tworzenie mvp       Oferta firmy, za którą ja odpowiadam:


       Zapraszam także do kontaktu ze mną - odpowiem na Twoje pytania i doradzę możliwe rozwiązania.

       Większość włascicieli firm, dla których pracujemy wybrała możliwość darmowej konsultacji ze mną - jeszcze przed podjęciem współpracy.

       Szymon Kania Szymon Kania
       biuro@codeengineers.com
       +48 511 00 55 51

       przeczytaj więcej o mnie i mojej roli w firmie tutaj

       Konsultacje SEO SEM Google

       Konsultacje, doradztwo i wdrożenia SEO / SEM, które podnoszą pozycje w Google i dostarczają ruch na stronę WWW - jeśli chciałbyś być wyżej, a nie wiesz jak:

       • Wskażemy możliwości Twojej strony - przeanalizujemy historię pozycjonowania i określimy nowe kierunki strategi marketingowej w wyszukiwarkach internetowych

       • Ulepszymy Twoją stronę - sprawdzimy kod źródłowy oraz zbadamy wygodę użytkowników, nastepnie na tej podstawie wdrożymy optymalizację strony

       • Stworzymy konwertujące treści - zadbamy o kluczowy czynnik budujący pozycje i zaangażowanie, opisy usług i produktów, artykuły na bloga, informacje o firmie

       • Pozyskamy wartościowe linki - przeprowadzimy ręczny proces budowania silnych odnośników z domen w języku Twojej strony oraz zbudujemy autorytet w oczach Googla

       • Wdrożymy Google AdWords - wyświetlimy stronę nad wynikami wyszukiwania oraz będziemy podążać reklamami za użytkownikami na portalach o zbliżonej tematyce

       Opieka i prowadzenie kanałów Social Media, które budują relacje, wizerunek oraz sprzedają i konwertują - jeśli chciałbyś mieć więcej interakcji, a nie wiesz jak:

       • Wskażemy możliwości Twojego fanpage - przeanalizujemy historię budowania zasięgów i określimy nowe kierunki strategi marketingowej w mediach społecznościowych

       • Ulepszymy Twój fanpage - stworzymy spójną strategie komunikacji wizualnej kanałów social media oraz uzupełnimy fanpage o wszystkie brakujące elementy

       • Określimy grupy odbiorców - zbadamy zainteresowania oraz potrzeby Twoich klientów oraz stworzymy harmonogram aktywności w celu dotarcia do odpowiednich osób

       • Zbudujemy odpowiedni content - napiszemy angażujące i merytoryczne treści, które razem z grafiką lub video będzięmy systematycznie publikować

       • Wdrożymy reklamy i remarketing - dotrzemy do szerszego grona odbiorców oraz będziemy podążać reklamami za użytkownikami którzy odwiedzili Twój fanpage
       Konsultacje SEO SEM Facebook

       Reklama w internecie       Tworzenie treści i linków       Marketing - pozostałe usługi       Projektowanie Stron i Software House       Oprogramowanie, które wspieramy

       Słownik marketingowy       A
       B
       C
       D
       E
       F
       G
       H
       I
       J
       K
       L
       M
       N
       O
       P
       Q
       R
       S
       T
       U
       V
       W
       X
       Y
       Z


       • Algorytm Google

        Ciąg odpowiednio skomponowanych formuł i procesów komputerowych, które znajdują odpowiedź na pytania... więcej

       • Application Programming Interface

        Zestaw odpowiednich definicji, narzędzi oraz protokołów służących do budowania oprogramowań i... więcej

       • Description

        Zaznacznik HTML,znajdujący się w sekcji meta, zawierający treściwy opis promowanej... więcej

       • Google Bomb

        Metoda stosowana jako forma Black Hat SEO. Polega na masowym linkowaniu danej strony internetowej z frazami... więcej

       • Google Pingwin

        Algorytm Google ograniczający widoczność stron korzystających z metod Black Hat SEO w celu m.in... więcej

       • Inbound links

        Są to linki przychodzące, czyli linki bezpośrednio kierujące do naszej witryny internetowej, bądź do... więcej

       • Keyword positining

        Zaplanowane rozmieszczenie słów i fraz kluczowych na przestrzeni całej witrny... więcej

       • Linki naturalne

        Linki, które w sposób naturalny wiążą się z publikowaną treścią. W ich dodawaniu nie uczestniczą... więcej

       • Linkowanie wewnętrzne

        Metoda łączenia podstron należących do jedej domeny domowej za pośrednictwem... więcej

       • Linkowanie zewnętrzne

        Linkowanie polegające na zdobywaniu linków z innych stron zewnętrznych, czyli umożliwianiu przejścia z... więcej

       • Retention Rate

        Wskaźnik retencji dla aplikacji mobilnych mówi o częstotliwości oraz ostatniej aktywności... więcej

       • Sitemap

        Plik formatu HTML lub XML, gromadzący informacje o linkach do wszelkich podstron... więcej

       • System Wymiany Linków

        System umożliwiający szybkie zdobycie wielu linków prowadzych do naszej witryny. Jest to metoda ryzykowna,... więcej

       • Tag Title

        Rodzaj tagów odgrywających znaczącą rolę w procesie analizy strony przez boty i algorytmy... więcej

       • Webinar

        Rodzaj internetowego seminarium, prowadzonego przez prelegenta zdalnie. Daje to możliwość uczestnictwa w... więcej       Nasze kwalifikacje       Skuteczność naszych kampani potwierdza zdobyty status Partnera Google oraz ponad 20 certyfikatów indywidualnych naszych pracowników. Jednocześnie posiadamy specjalizację dotyczącą reklam w sieci wyszukiwania. Działamy nieprzerwanie od roku 2006 i posiadamy dwa biura w centralnej Polsce. Uczestniczymy aktywnie w strefach co-workingowych i eventach networkingowych w całym kraju w charakterze konsultantów i prelegentów. Obsługujemy sektor małych i średnich firm z całej Polski i Europy. Wspólnie budujemy historie sukcesów naszych klientów.

       Jak działamy?       Osiągniecie 52637,87 zł obrotu z wydanych 1978,11 zł na widoczność online to zadowalający wynik reklam Google Ads dla większości branż. Połączenie Google Ads z pozycjonowaniem i reklamami Facebook pozwoliło nam podnieść ten wynik ośmiokrotnie - sprawdź jak tutaj.       codeengineers opinie codeengineers opinie codeengineers opinie
       Łukasz Woźniakiewicz
       o mnie...
       POZYCJONOWANIE
       Łukasz Woźniakiewicz
       ceo@codeengineers.com
       (+48) 511 00 55 51

       Piotr Kulik
       o mnie...
       GOOGLE ADWORDS
       Piotr Kulik
       adwords@codeengineers.com
       (+48) 511 005 551

       Dzielimy się więdzą na naszym blogu


       Piotr Kulik - Google AdWords
        
       Piotr Kulik - Google AdWords      28/04/2020 NOWE
       Pozycjonowanie bloga, poradników, treści na stronie
       Jak napisać dobry wpis blogowy pod pozycjonowanie? Dowiedz się, jak pisać wartościowe artykuły blogowe i poradnikowe oraz jak niebagatelny wpływ mogą one mieć na pozycjonowanie strony internetowej.
       Kamila Wyligała
        
       Kamila Wyligała      08/12/2017
       Rok 2017 w perspektywie największych zmian i...
       Rok 2017 można zdecydowanie zaliczyć do jednego z najciekawszych pod kątem częstotliwości, rodzaju i ilości zmian, jakie nastąpiły w wyszukiwarce Google. Mowa oczywiście o wszelkich aktualizacjach i zmianach algorytmów, które już z początkiem roku zaczęły pojawiać się w lawinowym tempie (będąc zarazem...
       Piotr Kulik - Google AdWords
        
       Piotr Kulik - Google AdWords      16/11/2017
       Google AdWords - Skuteczna kampania w sieci...
       Podstawowym i jednocześnie najbardziej popularnym typem kampanii Google AdWords są kampanie w sieci wyszukiwania. Mimo stosunkowo prostej konfiguracji w przypadku tworzenia reklam dedykowanych dla wyszukiwarki Google, warto zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów, które będą miały znaczny wpływ na skuteczność...
       Kinga Derwisz - Design
        
       Kinga Derwisz - Design      26/11/2018
       Jak stworzyć i zoptymalizować wizytówkę Google...
       Jak stworzyć oraz zoptymalizować wizytówkę Google Moja Firma od podstaw.
       Najczęstsze pytania klientów


       Ile kosztuje Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS ?

       Prowadzimy skuteczne działania pozycjonowania oraz Google Ads Adwords od 1000 zł netto miesięcznie z umową na kwartał.       Jak szybko są efekty dla Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS ?

       Pierwsze efekty są wciągu 2 tygodni po optymalizacji. Wypracowanie stabilnych wysokich pozycji trwa od 3 do 12 miesięcy.       Jak raportujecie prace i efekty dla Budowa / Stworzenie MVP dla dedykowanego systemu CRM, CMS ?

       Autorski system dostępny po zalogowaniu codziennie monitoruje pozycje w Google. Co tydzień wysyłamy raporty największych wzrostów. Co miesiąc wysyłamy pełne billingi pozycji. Co kwartał spotykamy się z klientami. Przestawiamy wtedy plan działania na kolejny kwartał i przedłużamy umowę w przypadku zainteresowania klienta.

       Zadowolenie klientów, na które pracujemy od 2006 roku


       Martin Soboń
       Co-founder Napo Gloves
       5/5
       "Jestem bardzo zadowolony z wykonanej optymalizacji strony i stałego kontaktu przy pracach na serwerze, który dał mi poczucie bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Efekty pracy w pełni satysfakcjonujące, zgodne z obietnicą.

       Paweł Skarżyński
       Manager restauracji
       5/5
       "Należę do grona zadowolonych klientów firmy CodeEngineers. Zajmuje się ona promowaniem mojej małej strony o lokalnym zasięgu w internecie oraz doradza mi z wykresie mediów społecznościowych. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ zespół Łukasza Woźniakiewicza to profesjonaliści, którzy rzetelnie wykonują zadania. Nie byłem przekonany do pozycjonowania stron, ale działania podjęte przez CodeEngineers dały wymierny efekt i jestem bardzo miłe zaskoczony. Jako sprzedawca z kilkunastoletnim stażem z pełnym przekonaniem polecam Państwu skorzystanie z usług firmy CodeEngineers.

       Zespół Kupuj Wygodnie
       www.kupujwygodnie.pl
       5/5
       "Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Codeengineers. Widzimy efekty pozycjonowania w postaci zwiększonej liczby zamówień i liczymy, że dalsza współpraca będzie równie owocna! Zaprogramowany specjalnie dla nas formularz zamówień działa dokładnie tak, jak sobie to wyobrażaliśmy.

       Grzegorz Jodłowski
       www.re-vital.com.pl
       5/5
       "Dziękuję za tak profesjonalne podejście i załatwienie sprawy - w dzisiejszych czasach taka postawa i rzetelność to rzadkość.

       Szymon Kania
       webmakers.expert
       5/5
       "Rozmawiałam z p.Sławkiem i tak, mamy zielone światło jeśli chodzi o ten dodatkowy poziom podstron dla kursów. Pan Sławomir ma do Was takie zaufanie, że nawet nie dopytywał o nic - jeśli Code Engineers tak mówi to tak ma być!

       Zespół Naprawa Sterowników
       naprawasterownikow.pl
       5/5
       "Korzystaliśmy już u Państwa z usługi pozycjonowania naszych dwóch stron ale przenieśliśmy jakiś czas temu usługę do innej firmy, która jak się okazało obiecywała rzeczy nierealne - teraz widzimy, jak duży błąd popełniliśmy i chcielibyśmy ponownie pozycjonować strony u Państwa. Usługa konkurencji była nie tylko droższa ale przede wszystkim w żadnym stopniu nie dorównywała wysokiej jakości Państwa oferty.
       (+48) 511 005 551
       biuro@codeengineers.com
       CodeEngineers
       NIP: 771 26 38 346

       1-go maja 1      Bełchatów

       polityka prywatności i cookies